Katalog produktów

Przetworniki RH serii Hxxxx

Nr kat.: H xxxx
+
Przetworniki:h_5
 • temperatury,
 • wilgotności,
 • ciśnienia barometrycznego
 • CO2
 • z przekaźnikami i wejściami binarnymi

Opis

 • podwójny wyświetlacz LCD
 • wysoka stabilność długoczasowa
 • łatwe programowanie, strojenie i kalibracja
 • w komplecie z Certyfikatem Kalibracji
 • sygnalizacja alarmowa
 • wyjścia przekaźnikowe
 • opcje z wejściami binarnymi
Pomiar / Wyjście2 x Przekaźnik2 x Przekaźnik
+
4-20mA
2 x Przekaźnik
+
RS485
2 x Przekaźnik
+
Ethernet
temperatura +
3 sygnały binarne
.
.
H0430
H4431
H4531
temperatura + wilgotność
H3020
H3021
H3023
H3120
.
temperatura + wilgotność +
3 sygnały binarne
.
.
H3430
H3431
H3433
H3530 sonda wbudowana
H3531 sonda na kablu
temperatura + wilgotność +
ciśnienie barometryczne +
3 sygnały binarne
.
.
H7430
H7431
H7531
H5021 Przetwornik CO2, 2 przekaźniki, LCD, sonda kablowa
H5024 Przetwornik CO2, 2 przekaźniki, LCD
H5321 Przetwornik CO2, 2 przekaźniki, LCD, RS232, sonda kablowa
H5324 Przetwornik CO2, 2 przekaźniki, LCD, RS232
H5421 Przetwornik CO2, 2 przekaźniki, LCD, RS485, sonda kablowa
H5424 Przetwornik CO2, 2 przekaźniki, LCD, RS485
H5521 Przetwornik CO2, 2 przekaźniki, LCD, ethernet, sonda kablowa
H5524 Przetwornik CO2, 2 przekaźniki, LCD, ethernet
H6020 Przetwornik temp., wilgotności i CO2, 2 przekaźniki, LCD
H6320 Przetwornik temp., wilgotności i CO2, 2 przekaźniki, LCD, RS232
H6420 Przetwornik temp., wilgotności i CO2, 2 przekaźniki, LCD, RS485
H6520 Przetwornik temp., wilgotności i CO2, 2 przekaźniki, LCD, ethernet
H7331 Przetwornik T/RH/P, 2 przekaźniki, LCD, kablowy, kabel 1m, RS232, 3 wejścia binarne    

Przetworniki z nowej serii H... przeznaczone są zależnie od typu do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia barometrycznego (barometry). Na wyświetlaczu w zależności od modelu mogą być prezentowane 2 wartości pomiarowe, jako trzeci np. temperatura punktu rosy lub inny parametr z typoszeregu w miejsce punktu rosy. Elektronika jest zamknięta w odpornej plastikowej obudowie a czujniki temperatury i wilgotności w różnych sondach z filtrem. Duży podwójny wyświetlacz LCD wskazuje jednocześnie wartość temperatury i wilgotności a dodatkowo wartość temperatury punktu rosy lub innego wybranego parametru. Dodatkowym atutem jest wejście binarne do rejstracji np. otwartych drzwi. Każdy z prezentowanych przetworników posiada podwójne wyjście przekaźnikowe.

Wysokiej jakości polimerowy czujnik pojemnościowy zapewnia świetną stabilność długoczasową, odporność na wodę i skondensowaną parę wodną. Przetwornik jest skonstruowany do pracy w środowisku nieagresywnym.

Główne zastosowaniarack

 • serwerownie
 • urządzenia telekomunikacyjne
 • hurtownie
 • szklarnie
 • przemysł
 • muzea, archiwa, galerie
 • pomieszczenia klimatyzowane
 • stacje pogodowe (dla przetworników barometrycznych)

Mierzone parametry (w zależności od typu)

 • temperatura w zależności od typu; -30...+80°C, -30...+105°C, -30...+125°C
 • wilgotność względna [%]; 0...100%
 • ciśnienie barometryczne [hPa]; 600...1100hPa
 • temperatura punktu rosy [°C]; - 60...+80°C
 • wilgotność bezwzględna [ g/m3]; 0...400g/m3
 • wilgotność właściwa [g/kg]; 0...550g/kg
 • współczynnik zmieszania [g/kg]; 0...995g/kg
 • Entalpia wilgotnego powietrza [kJ/kg]; 0...995kJ/kg

Krótki przegląd dostępnych modeli

Regulatory z podwójnym wyjściem przekaźnikowym
h_6
 
h_7
 
h_8
H3020
Temperatura + Wilgotność
-30...+80°C
Sonda: 75mm
2 przekaźniki
 
H3023
Temperatura + Wilgotność
-30...+125°C
Sonda: 150mm
2 przekaźniki
 
H3021
Temperatura + Wilgotność
-30...+105°C
Sonda: kablowa 1,2,4mb
2 przekaźniki
 
Regulatory z podwójnym wyjściem przekaźnikowymi analogowym 4...20mA
h_6
 
 
 
 
H3120
Temperatura + Wilgotność
-30...+80°C
Sonda: 75mm
2 przekaźniki
2x 4...20mA
 
 
 
 
 
Przetworniki z przekaźnikami i wyjściem cyfrowym RS485
h_9
h_10

h_6

h_7

h_8
H0430
Temperatura + 3 wejścia binarne
-30...+80°C
Sonda: 53mm
2 przekaźniki
Wyjście RS485
H4431
Temperatura + 3 wejścia binarne
-200...+600°C
Sonda: brak wejście na czujnik Pt1000
2 przekaźniki
Wyjście RS485
H3430
Temperatura + Wilgotność +
3 wejścia binarne
-30...+80°C
Sonda: 75mm
2 przekaźniki
Wyjście RS485
H7430
Temperatura + Wilgotność + Barometr +
3 wejścia binarne
-30...+80°C
Sonda: 75mm
2 przekaźniki
Wyjście RS485
H3433
Temperatura + Wilgotność +
3 wejścia binarne
-30...+125°C
Sonda: 150mm
2 przekaźniki
Wyjście RS485
H3431
Temperatura + Wilgotność +
3 wejścia binarne
-30...+105°C
Sonda: kablowa 1, 2 lub 4mb
2 przekaźniki
Wyjście RS485
H7431
Temperatura + Wilgotność + Barometr +
3 wejścia binarne
-30...+105°C
Sonda: kablowa 1, 2 lub 4mb
2 przekaźniki
Wyjście RS485
 
Przemysłowe przetworniki z wyjściem ethernetowym
h_10

h_6
h_8
H4531
Temperatura + 3 wejścia binarne
-200...+600°C
Sonda: brak wejście na czujnik Pt1000
2 przekaźniki
Wyjście Ethernet
 H3530
Temperatura + Wilgotność +
3 wejścia binarne
-30...+805°C
Sonda: wbudowana
2 przekaźniki
Wyjście Ethernet
H3531
Temperatura + Wilgotność +
3 wejścia binarne
-30...+105°C
Sonda: kablowa 1, 2 lub 4mb
2 przekaźniki
Wyjście Ethernet
H7531
Temperatura + Wilgotność + Barometr +
3 wejścia binarne
-30...+105°C
Sonda: kablowa 1, 2 lub 4mb
2 przekaźniki
Wyjście Ethernet

Funkcja dla wersji z wyjściem ethernetowym:

h_11

 

Modbus:
Za pomocą protokołu Modbus jest możliwy odczyt mierzonych parametrów, ustalanie wartości limitów alarmowych, kalibracja sondy, odczyt wersji firmware\'u. Jest możliwa jednoczesna komunikacja za pomocą trzech portów. Standardowo pierwszym z nich jest port numer 501 a kolejne dwa są definiowane przez użytkownika.
Telnet:
Port 9999 pozwala na ustawienie limitów alarmowych (limity dolne i górne dla T, RH, Tdp, histerezy i opóźnienia), numery portów Modbus oraz porty Konsoli Informacyjnej, adresy e-mail, adresy SNMP, opis przetwornika, czas odświeżania strony www, uaktywnienie każdego kanału komunikacyjnego. Zabezpieczenie hasłem tego portu jest aktywne.
Strony WWW:
Wyświetlane są aktualne wartości mierzone, limity alarmowe i stany alarmów. Nie ma możliwości modyfikacji nastaw w tym trybie.
SNMP:
Jest możliwy odczyt aktualnie mierzonych wartości i limitów alarmowych. W razie wystąpienia alarmu, komunikat alarmowy (trap) jest przesyłany na adresy zdefiniowane przez użytkownika.
SOAP:
Prosty protokół wymiany informacji w rozproszonym środowisku. Składnia bazuje na XML
Przetwornik wysyła aktualne dane pomiarowe w formacie SOAP z zaprogramowanym wcześniej interwałem czasowym: 10...65535s.
ALARMY
 
SYSLOG:
Umożliwia rejestrację zdarzeń. Przetwornik może wysłać informację tekstową po niespodziewanym zdarzeniu takim jak: restart przetwornika, aktywacja alarmu, błąd komunikacji z SNTP, wpis nowego firmware, dezaktywacja alarmu
SNMP:
Po przekroczeniu zaprogramowanej wartości alarmowej temperatury, wilgotności, ciśnienia lub wyliczanych parametrów, przetwornik może wysłać trap alarmowy do 3 zdefiniowanych wcześniej adresów IP
Strona www:
Informacja na stronie o przekroczeniu limitów alarmowych
E-mail:
W razie wystąpienia alarmu jest wysyłany ostrzegawczy e-mail na adresy zdefiniowane przez użytkownika (maksymalnie 3 adresy).

Dane techniczne

Przekaźnik wyjście:
50V, 2A, 60VA
Alarm audio:
wbudowany brzęczyk - programowalny
Zakres wilgotności względnej:
0 do 100%
Dokładność pomiaru wilgotności :
±2.5% wilgotności względnej od 5 do 95% przy 23°C
Dokładność pomiaru temperatury:
±0.4°C w zakresie -30...100°C oraz ±0.4% w pozostałym
Zakres pomiarowy temperatury punktu rosy :
-60...+80°C
Dokładność wyznaczania temperatury punktu rosy :
±1.5°C <25°C oraz 30 do 95% RH
(obliczana z temperatury i wilgotności względnej)
Wilgotność bezwzględna:
0...400g/m3 dokładność: ±3g/m3 dla T <40°C
Wilgotność właściwa:
0...550g/kg dokładność: ±2g/g dla T <35°C
Współczynnik zmieszania:
0...995g/kg dokładność: ±2g/g dla T <35°C
Entalpia wilgotnego powietrza:
0...995kJ/kg dokładność: ±3kJ/kg dla T <25°C
Dokładność zakres dla ciśnienia barometrycznego :
±1.3hPa przy 23°C
zakres: 600...1100hPa
Wyświetlane jednostki ciśnienia:
hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in^2
Zakres temperatur pracy przetwornika:
-30 to +80°C
Zakres temperatur pracy wyświetlacza LCD:
czytelny do temperatury +70°C,
zalecane wyłączenie wyświetlacza powyżej 70°C
Zakres temperatur pracy sondy pomiarowej:
w zależności od typu;-30...+80°C, -30...+105°C, -30...+125°C
Wejściowy sygnał binarny:
dla wejścia napięciowego bezpotencjałowego, otwarty kolektor, dwustanowy sygnał napięciowy, wejścia nie są galwanicznie izolowane
Minimalna długość impulsu dla sygnału binarnego:
500ms
Napięcie otwartego styku:
3.3V
Niski poziom napięcia:
0...0.2V
Wysoki poziom napięcia:
+3.0 ...+30V
Zdolność filtracyjna osłony czujnika:
0.025mm
Stopień ochrony:
Elektronika - IP65,
modele z ciśnieniem barometrycznym IP54
modele z wyjściem ethernetowym IP30
Czujniki - IP40
Złącze LAN (dla odpowiedniego typu)
Gniazdo RJ-45
Zasilanie:
9...30VDC
z ethernetem 9...30VDC, max 250mA istnieje możliwość zasilania poprzez spliter DWL-P50 firmy D-Link
Złącze zasilania:
koncentryczne, średnica 5 / 2.1 mm
Wymiary obudowy
(W x H x D):
135 x 136 x 45 mm


Parametry mierzone przez nasze przetworniki wilgotności:

 • wilgotność względna - wyrażony w [%] stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w powietrzu do prężności pary wodnej nasyconej w tej samej temperaturze.
 • temperatura punktu rosy (Tg) - oznacza temperaturę, do której należy ochłodzić powietrze, przy stałej prężności pary wodnej, aby stała się ona równa prężności pary nasyconej, przy tej temperaturze aktualne ciśnienie pary wodnej staje się ciśnieniem maksymalnym (e = E).
 • wilgotność bezwzględna - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 m3 powietrza,
 • wilgotność właściwa - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 kg powietrza (powietrza ważonego razem z parą wodną)
 • współczynnik zmieszania - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 kg powietrza suchego
 • Entalpia wilgotnego powietrza - odnosi się do sumy 1kg powietrza suchego i x kg wilgoci przypadającej na 1kg powietrza suchego.

  I=ig +xip

  gdzie:
  ig - entalpia 1kg powietrza suchego [kcal/mol],
  ip - entalpia 1kg pary wodnej [kcal/mol],
  x - zawartość wilgoci w [kg/kg]

---------------------------------------------------------------
Wilgotność względna (oznaczana najczęściej jako f), którą definiuje się jako:

f = (e/E) * 100 [%],

informująca w jakim procencie, w stosunku do maksymalnie możliwego w danej temperaturze (tj. temperaturze, w której zmierzono e) powietrze jest nasycone parą wodną.
---------------------------------------------------------------
Temperatura punktu rosy Temperatura, do której należy schłodzić powietrze, aby przy danej prężności aktualnej wilgotność względna osiągnęła 100% i rozpoczęły się w nim procesy kondensacji. Oznaczana jako td.
---------------------------------------------------------------
Wilgotność (bezwzględna) absolutna, informująca ile kg pary wodnej znajduje się w 1 m3 powietrza (przy czym nie bierze się pod uwagę występujących ewentualnie produktów kondensacji - wody w stanie ciekłym lub stałym). Wilgotność absolutna (a) jest związana z prężnością aktualną (e, hPa) następującą zależnością:

a = 0.8 * (e / (1 + m*t)),

gdzie: m - współczynnik objętościowego rozszerzania gazów równy 1/273 (0,00366),
t - temperatura powietrza w °C.
---------------------------------------------------------------
Wilgotność właściwa (q) - stosunek masy pary wodnej zawartej w danej objętości powietrza do całej masy powietrza wilgotnego w tej samej objętości. Wyrażana jest w gramach na gram lub w gramach na kilogram (g × g-1, lub g × kg-1).
---------------------------------------------------------------
Współczynnik zmieszania ( r ), określający stosunek masy pary wodnej do masy powietrza suchego, znajdującego się w danej objętości wilgotnego powietrza (g / kg), obliczany jako funkcja prężności aktualnej (e) i ciśnienia atmosferycznego (p):

r = 622 * (e / (p - e)),

gdzie: p - ciśnienie atmosferyczne (hPa).
---------------------------------------------------------------
Obszar roboczy czujnika wilgotności zastosowanego w przetworniku w zależności od temperatury:

h_12
Powyżej dla przetworników z wyjściem ethernetowym
Poniżej dla pozostałych

h_13

Przykładowe połączenie H3530 z rejestratorem DL2 poprzez protokół Modbus TCP

Akcesoria

Certyfikat kalibracji producenta, instrukcja obsługi. Darmowe oprogramowanie do konfiguracji przetwornika można w każdej chwili ściągnąć z tej lokalizacji.

Akcesoria opcjonalne

SP003 h_14 Kabel konfiguracyjny USB dla H3020, 3021, 3023
F5200 h_15 Osłona czujnika szara z siatką ze stali kwasoodpornej o oczkach 0.025mm.
F0000 h_16 Przeciwpyłowa osłona czujnika z porowatego brązu do zastosowania w środowiskach zapylonych. Zdolność filtracyjna 0.025mm.
F5200B h_17 Osłona czujnika czarna z siatką ze stali kwasoodpornej o oczkach 0.025mm.
PP4 h_18 Płaski kołnierz okrągły - do kanałowego montażu sond.
PP90 h_19 Kwasoodporny uchwyt kątowy do naściennego montażu sond.
SP004 h_20 Plastikowy dławik do bezpośredniego montażu sondy wlgotności ośrednicy 29mm
F8000 h_21 Osłona radiacji słonecznej dla przetworników w meteorologii dla H3021, H3431, H7431, H3531, H7531 dla wersji z sonda na kablu
A1515 h_22 Zasilacz 230VAC-50Hz/12VDC.
MD046 h_23 Akcesoria do kalibracji wilgotności przez użytkownika.

Do pobrania

acr Karta katalogowa - higrostaty: Higrostaty serii H30xx
acr Karta katalogowa - higrostaty z wyjściem analogowym: Przetworniki wilgotności z wyjściem analogowym i przekaźnikami serii Hxxxx
acr Karta katalogowa - higrostaty z wyjściem RS232/RS485: Przetworniki wilgotności z wyjściem cyfrowym RS232/RS485 i przekaźnikami serii Hxxxx
acr Karta katalogowa - higrostaty z wyjściem Ethernet:Przetworniki wilgotności z wyjściem ethernet i przekaźnikami serii Hxxxx
acr Karta katalogowa - higrostaty obudowa RACK z wyjściem Ethernet: Przetwornik wilgotności do szaf serwerowych z wyjściem ethernetowym i przekaźnikowym w obudowie RACK
Zapytaj o produkt