Katalog produktów

Tester szczelności PANDA

Nr kat.: PANDA
+

Dwukierunkowy tester szczelności instalacji wentylacyjnych PANDA

"SZYBKI SPOSÓB POMIARU SZCZELNOŚCI"

Dwukierunkowy tester PANDA (Positive and Negative Ductwork Accreditation) zapewnia oprzyrządowanie niezbędne do testowania kanałów wentylacyjnych. Badanie odbywa się pod kątem określania ilościowej straty powietrza wynikającej z nieszczelnego wykonania kanałów wentylacyjnych. Dzięki nowemu testerowi szczelności wykonywać można testy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zgodnie z normami:panda wykres

 • PN-EN 13779,
 • PN-EN 12237
 • PN-EN 1507
 • PN-EN 12599
 • EUROVENT 2/2
 • SMACNA HVAC
 • DW143

Nowością w obecnie obowiązujących unormowaniach w stosunku do starej normy PN-B-76001 jest konieczność badań kanałów na nadciśnienie i podciśnienie.
Atutem nowego testera jest jego duża wydajność wynosząca odpowiednio:

 1. ±2500 Pa ciśnienia statycznego: max. straty 65 l/s
 2. ±2000 Pa ciśnienia statycznego: max. straty 105 l/s
 3. ±1000 Pa ciśnienia statycznego: max. straty 170 l/s
 4. ±400 Pa ciśnienia statycznego: max. straty 200 l/s
 5. ±200 Pa ciśnienia statycznego: max. straty 205 l/s

panda tester szczelnościPowyższa informacja jest szczególnie istotna dla firm wykonujących usługi pomiarowe w zakresie sprawdzania szczelności kanałów wentylacyjnych. Mając na uwadze zaoszczędzenie czasu wynikającego z konieczności podzielenia instalacji wentylacyjnych na większe odcinki pomiarowe a co z tym się wiąże krótszy czas przygotowania całej instalacji do pomiarów.
Wszędzie tam gdzie jest konieczne wykonanie wysoko i niskociśnieniowych testów, tester szczelności AIRFLOW zapewnia szybkie i dokładne rozwiązanie problemu pomiarowego. Pomiar natężenia przepływu jest wykonywany specjalnymi elementami pomiarowymi a wynik pomiarowy prezentowany jest w Pa i l/s na miernikach cyfrowych. Elektroniczna regulacja prędkości wentylatora umożliwia ustawienie wydajności/ciśnienia dostarczanego przez tester. PANDA dzięki unikalnej konstrukcji mieści się w samochodzie kombi, co umożliwia wykonywanie pomiarów w oddalonych miejscach.

DO SZYBKIEGO EFEKTYWNEGO TESTOWANIA SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH

HVAC Panda testsElektroniczny miernik szczelności TA465 zapewnia natychmiastowe pomiary i wyświetlanie strat l/s lub po przeliczeniu m3/h. Dodatkowo dzięki sondzie temperatury i wbudowanemu barometrowi można kompensować wpływ tych czynników na pomiar. Manometr elektroniczny PVM 610 jednocześnie mierzy i wyświetla cyfrowo ciśnienie statyczne wewnątrz testowanej instalacji. Miernik cyfrowy TA465 posiada podświetlany wyświetlacz dla wygodniejszego odczytu. Dodatkowo wbudowana pamięć umożliwia wykorzystanie miernika do innych aplikacji.

CHARAKTERYSTYKA TESTERA SZCZELNOŚCI

panda_ta465

MOŻLIWOŚCI

 • Natychmiastowy odczyt ciśnienia i natężenia przepływu.
 • Odczyt przepływu w l/s i ciśnienia w Pa
 • Funkcja autozerowania.
 • Certyfikat kalibracji
 • Pomiary natężenia wg normy PN-EN 12237, PN-EN 13779 i PN-EN 1507.

KORZYŚCI

 • Odczyt cyfrowy.
 • Możliwość przewożenia niewielkim samochodem.
 • Oszczędzające czas odczyty lokalne.
 • W jednym modelu testy nisko i wysoko ciśnieniowe.
 • Testy na nadciśnienie i podciśnienie

ZASTOSOWANIE

 • Testy szczelności kratek, dyfuzorów, elementów liniowych.
 • Testowanie obudów i pomieszczeń.
 • Testowanie kanałów, tłumików.panda_normy3
 • Testowanie kabin pojazdów samochodowych.
 • Testowanie elementów konstrukcyjnych kanałów klas A, B, C i D wg klasyfikacji: PN-EN 12237 | PN-EN 1507

Klasyfikacja kanałów wg normy PN-EN 12237 ("Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym") oraz PN-EN 1507("Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności.")

Jakim ciśnieniem należy sprawdzać kanały wentylacyjne w obiektach?

W normie EN 1507 określono 3 parametry:
1. Ciśnienie próbne Ptest
2. Ciśnienie obliczeniowe robocze Pdesign na które to zaprojektowano daną sieć przewodów w normalnych warunkach pracy
3. Wartość graniczna ciśnienia ps dla kanałów na podstawie ich klasy szczelności

Test przeprowadzamy dla ciśnienia nie niższego niż jego obliczeniowe ciśnienie robocze Pdesign  przy równoczesnych dopuszczalnym wskaźniku nieszczelności niższym niż wartość graniczna z tabeli

Wg normy EN13779 klasę kanałów A wybieramy dla ciśnienia roboczego Pdesign mniejszego niż 150Pa, klasa B dla ciśnienia Pdesign wyższego niż 150Pa.

 

DANE TECHNICZNE PANDA


Wydajność przy danym ciśnieniu

 • dla gęstości powietrza 1.2kg/m3 ±2580 Pa (przy zerowym przepływie)
 • ±2500 Pa ciśnienia statycznego: max. straty 65 l/s
 • ±2000 Pa ciśnienia statycznego: max. straty 105 l/s
 • ±1000 Pa ciśnienia statycznego: max. straty 170 l/s
 • ±400 Pa ciśnienia statycznego: max. straty 200 l/s
 • ±200 Pa ciśnienia statycznego: max. straty 205 l/s

Zakres pomiarowy dla poszczególnych elementów

 • Kratownica pomiarowa (zakres wysoki: 10...200 l/s | 36...720m3/h)
 • Dysza z wlotem stożkowym (zakres niski: 1...13 l/s | 3.6 ... 46.9m3/h)
 • Dokładność pomiaru wydajności: ±2.5% wartości wskazanej | ±0.01 l/s | ±0.04 m3/h
 • Dokładność pomiary ciśnienia statycznego w kanale (PVM610): ±1% lub ±1Pa 
 • Max zakres generowanego ciśnienia: ±2580Pa (dla 0 l/s)
 • Dokładność pomiaru ciśnienia: ±1% wartości odczytanej ±1Pa
 • Rozdzielczość: 0.1Pa
 • Pomiar ciśnienia barometrycznego: Zakres pomiarowy: 690hPa ...1241hPa | 517.5...930.87 mm Hg
 • Dokładność: ±2% wartości mierzonej
 • Pomiar temperatury: Typ czujnika: termopara K dokładność pomiaru:±0.3oC
 • Zasilanie 240V (2.5A)
 • Moc 0.6kW
 • Regulacja ciśnienia/wydajności Regulator obrotów
 • Średnica elastycznego przewodu podłączeniowego 100mm
 • Wymiary wózka długość 1130mm | szerokość 660mm | wysokość 600mm
 • Masa wózka: 45 kg (z walizką 55kg)

 

Norma EN 1507, gdzie [ptest] to ciśnienie próby - różnica ciśnień pomiędzy ciśnieniem statycznym w kanale a otoczeniem

Klasa szczelności przewodów Graniczna wartość wskaźnika nieszczelności [l/s]/m2 powierzchni bocznej
klasa A 0.0027 x ptest0.65
klasa B 0.009 x ptest0.65
klasa C 0.003 x ptest0.65
klasa D [przewody do zastosowań specjalnych] 0.001 x ptest0.65

Często spotykanym problem przy sprawdzaniu instalacji wentylacyjnych jest pytanie na jakie odcinki podzielić instalację tak aby ewentualne nieszczelności były w zakresie pomiarowym testera czyli jaka jest maksymalna powierzchnia boczna kanału możliwa do sprawdzenia przy maksymalnym zakresie testera?

Odpowiedź:

Maksymalna wydajność testera to 205l/s,

 • dla 1000Pa to: 170l/s oraz odpowiednio
 • dla 400Pa to 200l/s


Dopuszczalne straty dla klasy B i ciśnieniu próby: 1000Pa to 0.8l/s/m² czyli  maksymalna boczna powierzchnia kanału to 212m²

Dopuszczalne straty dla klasy A i ciśnieniu próby: 400Pa to 1.32l/s/m² czyli maksymalna boczna powierzchnia kanału to 151m²

Do pobrania:

acr Instrukcja (pl.): Tester szczelności PANDA
acr Karta katalogowa (ang.): Tester szczelności kanałów wentylacyjnych PANDA 341
Zapytaj o produkt