Katalog produktów

Sonometr HD2110L KIT1

Kategoria: Hałas i wibracje
Nr kat.: HD2110L KIT1
+

Miernik poziomu dźwięku klasy 1 z wbudowanym analizatorem spektralnym HD2110L.KIT 1 - spełnia wymagania dla mierników poziomu dźwięku klasy 1 zgodnie z IEC 61672-1 z 2002.

 • Zakres: 23 ... 140dB (liniowości 110dB)
 • Analizator w oktawach: 16Hz ... 16kHz (klasa 0 wg IEC 61260:1997)
 • Pamięć: 8MB
 • Certyfikat z Laboratorium Akredytowanego ACCREDIA

W porównaniu do modelu HD2010UC/A KIT 1, posiada możliwość analizy dźwięku w oktawach w zakresie 16Hz do 16kHz, w opcji filtr tercjowy w zakresie 16Hz do 20kHz lub 14Hz do 18kHz. Zgodność z ISO226:2003. (Certyfikat zgodności I.N.RI.M. No. 07-0124-02), IEC 60651 i IEC 60804.

Analizator oktawy i tercjowy (opcja) - analiza widma pasmo od 16 Hz do 20 kHz.

W opcji bank z filtrami tercjowymi w zakresie: od 16 Hz do 20 kHz i od 14Hz do 18kHz hd2110l_3(opcjonalnie HD2110.O1)
Wąskopasmowe analiza widmowa (FFT) o zmiennej rozdzielczości od 1,5 Hz do 100 Hz i funkcja Leq  w odstępach 1/32s (opcjonalnie HD2110.O6).
Analiza statystyczna przy obliczaniu rozkładu prawdopodobieństwa w klasach od 1.5dB i wszystkich percentyli od L1 do L99,
Szacowanie słyszalności spektralnej elementów poprzez porównanie z  krzywą głośności w czasie rzeczywistym
Równoczesne przechowywanie wielu parametrów profili, raporty i zapisy w programowalnych odstępach związanych z zdarzeniem zidentyfikowanych automatycznie lub ręcznie,
Pomiar czasu pogłosu metodą z przerwą dla źródła lub  w połączeniu z odpowiedzią na impuls (opcjonalnie HD2110.O4)

 • spełnia wymagania klasy 1 lub 2 dla kalibratorów akustycznych zgodnie z IEC 60942:1988.
 • pamięć 8MB
 • zakres pomiarowy: 23...140dB,
 • możliwość analizy w spektralnej w oktawach lub opcja w tercjach
 • mikrofon 1/2" (wersje do zastosowań wewnętrz i na zewnętrz budynków)
 • Równoczesny pomiar: SPL, Leq, SEL, LF, Lmax, Lmin, Lpk, LMPk, LN, Dawka.
 • Stałe czasowe: S, F, I

Zastosowanie:HD2010

 • Pomiar poziomu hałasu środowiskowego
 • W opcji funkcja rejestratora
 • Opcjonalna analiza dźwięku
 • Analiza statystyczna
 • Identyfikacja hałasu impulsowego
 • Pomiary w miejscu pracy
 • Wybór rodzaju ochrony osobistej wg. SNR | HML i OBM
 • Kontrola jakości
 • Pomiar hałasu maszyn
 • Monitoring hałasu z funkcją przechwytywania zdarzeń i analizy, identyfikacja składowych tonalnych, oszacowanie słyszalności składowych widmowych przez porównanie z krzywymi głośności w czasie rzeczywistym, pomiar w miejscach pracy i wybór poszczególnych urządzeń zabezpieczających (metody SNR, HML i OBM),
  izolacja akustyczna i rekultywacja, kontrola jakości produkcji i pomiary hałasu maszyn, akustyka architektoniczna.

POMIARY AKUSTYKI POMIESZCZEŃ

W zakresie pomiaru akustyki przyrząd wykorzystywany jest do:
- pomiaru czasu pogłosu dźwięków impulsowych i stałych (opcja HD2110.O4) "Reverberation Time" wg ISO 3382-1:2009 i ISO3382-2: 2008
- pomiaru przechodzenia dźwięków przez wyodrębnione pomieszczenia.
- pomiaru odbioru dźwięku w poszczególnych pomieszczeniach.
- pomiaru w całym zakresie częstotliwości (szeroko pasmowo), oktawowym i tercjowym (opcja).

POMIARY W PRZEMYŚLE

Poziom hałasu w zakresie szerokopasmowym związanym z:
- hałasem wydawanym przez maszyny wirujące
- hałasem wydawanym przez uderzenia metalu o metal

W tym zakresie HD2110L oferuje pomiar i zapis do pamięci parametrów: Leq, Lpmax, Lpmin, Lpeak . Na tej podstawie oblicza się Pled, które zgodnie z przepisami BHP nie może przekroczyć140 dB (200 Pascali). Pomiar ten określa stopień narażenia na hałas i wynikający z tego konieczny sposób zabezpieczenia organu słuchu.

Wyniki pomiaru mogą również służyć do:
- określenia źródeł uszkodzeń instalacji (np. sprężonego powietrza)
- określenia stopnia zużycia maszyn i urządzeń poprzez wykonanie okresowej mapy dźwiękowej.

W zestawie:

 • Miernik poziomu dźwięku klasy 1 HD2110L
 • HD SAV Osłonka przeciwwiatrowa
 • Mikrofon MC21 szerokopasmowy oraz wzmacniacz: HD2110P
 • CPA/5 - 5m przedłużki kabla
 • HD2110RS (RS232) lub HD2110USB (USB)
 • oprogramowanie Noise Studio wersja podstawowa
 • walizka
 • Certyfikat kalibracji z Laboratorium Akredytowanego ACCREDIA zgodnie z IEC 60651 i IEC 60804
 • Certyfikat kalibracji z Laboratorium Akredytowanego ACCREDIA zgodnie z IEC 60260 dla filtrów oktawowych

W opcji następujące wersja oprogramowania Noise Studio:

 • NS1: " Ochrona pracownika" - zgodnie z D.L.81/2008 | UNI 9432.2008 oraz ISO9612:2009, dyrektywa EU 2003/10/EC
 • NS2A: " Szum akustyczny" - Stacje kolejowe, porty lotnicze itd. Poiary zgodnie z D.L. 194/2005 i dyrektywą EU 2002/49/EC
 • NS3: " Izolacje akustyczne" - wymaga opcji pomiarów tercjowych i opcji pomiarów impulsowych - zgodnie z D.C.P.M. 5/12/1997 oraz ISO 717-1:1996 oraz ISO 7817-2: 1996
 • NS4: " Monitor" pomiary akustyczne sterowanie z komputera. Programowana synchronizacja z nagrywanymi sygnałami audio

Dostępne wersje:

 • HD2110L.KIT1
 • HD2110L.KIT1E - do pomiarów na zewnątrz - mikrofon z grzałką na kablu 5mb (w opcji do 50m)
 • HD2110L.KIT1IE - dwa mikrofony jeden do pomiarów na zewnątrz i drugi wewnątrz - mikrofon z grzałką na kablu 5mb (w opcji do 50m)

Akcesoria

HD2110/RS Kabel ze złączem M12 po stronie instrumentu i szeregowym RS232
HD2110/USBConnecting kabel ze złączem M12 po stronie instrumentu i USB
HD2020 Kalibrator akustyczny HD2020. Wyświetlacz, łatwy w użyciu
HD9101 Kalibrator akustyczny klasy 1 IEC60942: 1988. ISO 9001
SWD10 Zasilacz sieciowy 100-240 Vac/12Vdc-1A
VTRAP Statyw, max wysokość 1550mm

Przykładowy software

hd2010_4acr Karta katalogowa: Miernik z analizatorem dźwięku HD2110L
Zapytaj o produkt