Katalog produktów

Przepływomierze elektromagnetyczne do cieczy

Zakres: 0 ...6m/s.
Wyjście: (1) Analogowe: 4 ...20 mA, 0....5 V, 0...10 V lub 2...10 V (programowalne z wyświetlacza);
(1) Impulsowe / Częstotliwościowe: 0...15 V peak pulse, 0 ... 500 Hz lub skalowalne impulsowe (programowalne z wyświetlacza);
(2) Alarm: (1) Rozpoznanie opróżnionej rury lub prędkości minimalnej/maksymalnej, (programowalne z wyświetlacza);
(1) Rozróżnienie kierunku przepływu.