Katalog produktów

Przegląd rejestratorów bateryjnych serii U

Nr kat.: Rejestratory bateryjne serii U...
+
Bateryjne rejestratory danych firmy CometSystem serii Uxxxx.
Rejestracja jest dokonywana w nieulotnej pamięci elektronicznej. Dane można skopiować do komputera za pomocą złącza USB-C. Urządzenie zawiera certyfikat kalibracji z deklarowaną spójnością metrologiczną z wzorcami w opraciu o wymagania normy EN ISO/IEC 17025.
 • Całkowita pojemność pamięci 500 000 pomiarów w trybie niecyklicznym, 350 000 pomiarów w trybie cyklicznym
 • Interwał rejestracji Programowalny od 1s do 24h
 • Odświeżanie wskazań i alarmów Programowalne 1 s, 10s, 1min
 • Zegar czasu rzeczywistego Rok, rok przestępny, miesiąc, dzień, godziny, minuty, sekundy
 • Tryb rejestracji Niecykliczny - rejestracja zatrzymuje się po zapełnieniu pamięci, cykliczny - po zapełnieniu pamięci najstarsze dane są zastępowane najnowszymi
 • Zasilanie Bateria litowa 3.6V, rozmiar AA

Przegląd mierzonych wielkościPrzykładowy rejestrator serii U - objaśnienia:
 • Ti - Temperatura wewnętrzna
 • Tc - Termopara
 • U - Napięcie
 • Te - Temperatura zewnętrzna
 • RH - Wilgotność względna
 • I - Prąd
 • Tdiff - Różnica temperatur
 • P - Ciśnienie barometryczne
 • BIN - Wejście binarne
 • Td - Temperatura punktu rosy
 • CO2 - Stężenie CO2
 • cc - Kanał obliczeniowy, tj. kanał, który może być używany do obliczania i rejestrowania wartości obliczonej na podstawie zmierzonych wielkości zgodnie z wybranym wzorem

Poniżej tabela doboru rejestratorów:

u0110  U0110 Ti Wewnętrzny czujnik temperatury
Model ten wyposażony jest w  jeden wbudowany czujnik temperatury, nie ma możliwości podłączenia dodatkowych. Charakteryzuje się prostą i kompaktową konstrukcją oraz stosunkowo długą reakcją na zmianę temperatury. Urządzenie jest umieszczane bezpośrednio w mierzonym obszarze.
 u0111 U0111 Te Złącze do podłączenia zewnętrznej sondy Pt1000/E
Model ten umożliwia pomiar temperatury z czujnika wewnętrznego i jednej sondy zewnętrznej serii Pt1000/E. Reakcja na zmianę temperatury zależy od konstrukcji podłączonej sondy, ale zwykle jest znacznie szybsza niż reakcja czujnika wewnętrznego. Rejestrator przeznaczony do monitorowania obszarów gdzie znajduje się urządzenie wymagające indywidualnego monitorowania. Maksymalna długość przewodu sondy nie powinna przekraczać 15m. Zaleca się stosowanie ekranowanych kabli. Aby zachować stopień ochrony IP, nieużywane złącza sondy powinny być wyposażone w dostarczoną zaślepką. Bateria w urządzeniu nie może być ładowana.
 u0121 U0121 2x Te + Tdiff + 1x cc Złącza do podłączenia maksymalnie dwóch zewnętrznych sond Pt1000/E
Modele U0111, U0121, U0141 mają wysoki stopień ochrony IP67. Do rejestratorów można podłączyć sondy ze złączem (Pt1000/E). W celu utrzymania stopnia ochrony, konieczne jest zaślepienie nieużywane złącz dostarczoną osłoną.
 u0122 U0122 Ti + Te + Tdiff + 1x cc Wewnętrzny czujnik temperatury i złącze do podłączenia jednej zewnętrznej sondy Pt1000/E
 u0141 U0141 4x Te + 2x cc Złącza do podłączenia maksymalnie czterech zewnętrznych sond Pt1000/E
 u0141T U0141T 4x Te + 2x cc Dwuczęściowa listwa zaciskowa WAGO do podłączenia maksymalnie czterech zewnętrznych sond Pt1000/0 przewodowych
Model U0141T ma niski stopień ochrony IP20. Do tego modelu przeznaczone są sondy o wolnych końcach serii Pt1000/0.  Urządzenie nie posiada ochrony przed wnikaniem wody lub pyłu. Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których można spodziewać się takich warunków. Sondy są podłączane do wtykowego bloku zacisków.
 u0246 U0246 3x Tc + 1x Te + 1x Ti + 2x cc Dwuczęściowy blok zacisków WAGO do podłączenia trzech termopar i jednej zewnętrznej sondy Pt1000/0
Model ten posiada trzy wejścia napięciowe ±70mV DC z obsługą pomiaru temperatury przy użyciu podstawowych termopar, do czwartego można podłączyć zewnętrzną sondę z serii Pt1000/0. Urządzenie mierzy również wewnętrzną temperaturę. Wejścia nie są izolowane galwanicznie od siebie. Upewnij się, że ani przewody sondy, ani termopary nie są elektrycznie podłączone do żadnych innych elementów przewodzących! Wszelkie połączenia elektryczne między termoparami mogą spowodować poważne błędy pomiarowe lub niestabilne wartości! Dla prawidłowego pomiaru konieczne jest, aby wokół urządzenia nie występowały gwałtowne zmiany temperatury. Unikać instalowania urządzenia w miejscach, w których temperatura nie jest stabilna ze względu na przepływ powietrza, światło słoneczne lub inne źródła ciepła. Obsługiwane typy termopar (oznaczenie przewodów zgodne z według ANSI):
K (NiCr-Ni)
J (Fe-Co)
S (Pt10%Rh-Pt)
B (Pt30%Rh-Pt)
T (Cu-CuNi)
N (NiCrSi-NiSiMg)
 u0541 U0541 2x Te + Tdiff + 2x U + 2x cc Dwuczęściowy blok zacisków WAGO do podłączenia dwóch zewnętrznych sond Pt1000/0 i dwóch wejść napięciowych
Model ten może mierzyć do dwóch wartości temperatury które to są wykonywane przez zewnętrzne sondy Pt1000/0. Dodatkowo posiada dwa wejścia napięciowe do monitorowania sygnału napięcia. Sygnały wejściowe są podłączane do bloku zacisków. Reakcja na zmianę temperatury zależy od od konstrukcji sondy. Z reguły urządzenie to jest kilka razy szybsze niż model z czujnikiem wewnętrznym. Maksymalna długość sondy temperatury nie powinna przekraczać 15m; Maksymalna długość kabla wejściowego napięcia nie powinna przekraczać 30m. Zaleca się stosowanie kabli ekranowanych. Urządzenie nie jest zabezpieczone przed wnikaniem wody lub pyłu. Nie należy używać urządzenia w miejscach gdzie można spodziewać się takich warunków. Bateria w urządzeniu nie może być ładowana.
 u2422

U2422 P + CO2 Wewnętrzny czujnik ciśnienia barometrycznego i złącze do podłączenia zewnętrznej sondy CO2
Model ten umożliwia pomiar ciśnienia barometrycznego przez wewnętrzny czujnik i stężenie CO2 w powietrzu za pomocą zewnętrznej sondy. Ciśnienie barometryczne może być mierzone jako bezwzględne lub przeliczone nad poziom morza. Accupack w urządzeniu może być ładowany. W trybie bateryjnym model ten ma znacznie krótszą żywotność baterii niż modele bez pomiaru stężenia CO2. Z tego powodu pomiar stężenia CO2 nie wykonuje się tak często, jak pomiar innych zmiennych.Domyślnie są to 2 minuty z opcją wydłużenia do 10 minut (opcja dostępna w oprogramowaniu COMET Vision).

 
 u3120 U3120 Ti + RH + Td + 1x cc Wewnętrzny czujnik temperatury i wilgotności względnej
Model ten przeznaczony jest do pomiaru temperatury, wilgotności względnej wilgotności i temperatury punktu rosy za pomocą wewnętrznego czujnika, nie ma możliwości podłączenia dodatkowych sond lub czujników. Charakteryzuje się prostą i kompaktową konstrukcją i stosunkowo długą reakcją na zmianę temperatury i wilgotność, w porównaniu do modeli z zewnętrznymi sondami. Czujniki znajdują się pod siatką z przodu urządzenia. Urządzenie jest odpowiednie do pomiarów w miejscach, w których nie występują gwałtowne zmiany w temperaturze lub wilgotności względnej i nie występuje kondensacja pary wodnej. Jeśli wystąpi kondensacja pary wodnej wewnątrz rejestratora, wówczas woda pozostanie tam i może uszkodzić jego elektronikę. Urządzenie jest umieszczane bezpośrednio w mierzonym obszarze. Bateria w urządzeniu nie może być ładowana. Zalecamy kalibrację wilgotności względnej i temperatury tego urządzenia w laboratorium przy przepływie powietrza (co najmniej 1m/s), odczyt może zostać można wykonać dopiero po stabilizacji pomiaru, co może potrwać do do 4 godzin
 u3121 U3121 Te + RH + Td + 1x cc Złącze do podłączenia sondy Digi/E
Model ten mierzy temperaturę, wilgotność względną i temperaturę punktu rosy za pomocą zewnętrznej sondy COMET Digi/E. Jego reakcja na zmianę temperatury lub zmianę wilgotności względnej jest znacznie szybsza niż w wersji z czujnikiem wewnętrznym. Model ten jest często wykorzystywany do monitorowania obszarów, w których zainstalowana jest tylko sonda, podczas gdy jednostka główna jest montowana w innym miejscu. Podczas monitorowania odległych obszarów, maksymalny przewód sondy nie może przekraczać 15m. Sondy serii Digi/E zapewniają skalibrowane wartości pomiarowe w związku z tym mogą być zamieniane bez konieczności modyfikowania konfiguracji urządzenia. Baterii w urządzeniu nie można ładować.
 U3430 U3430 Ti + RH + Td + CO2 + 1x cc Wewnętrzne czujniki temperatury, wilgotności względnej i stężenia CO2
Model ten jest przeznaczony do pomiaru temperatury, wilgotności względnej wilgotności, temperatury punktu rosy i stężenia CO2 w powietrzu za pomocą wewnętrznych czujników. Ciśnienie barometryczne może być mierzone jako bezwzględne lub przeliczane do poziomu morza. Nie można podłączyć żadnych dodatkowych sond ani czujników. Charakteryzuje się prostą i kompaktową konstrukcja i stosunkowo długą stałą czasową w porównaniu do modeli z zewnętrznymi sondami. Czujniki znajdują się pod siatką z przodu i z boku urządzenia. Urządzenie nadaje się do pomiarów w miejscach, w których nie występują gwałtowne zmiany temperatury lub wilgotności względnej i nie występuje kondensacja pary wodnej. pary wodnej. Urządzenie jest umieszczane bezpośrednio w mierzonym obszarze, Accupack w urządzeniu może być ładowany. Ponieważ wewnętrzna bateria wytwarza ciepło podczas podczas ładowania, dokładność pomiaru może ulec zmianie nawet o 1°C. W trybie bateryjnym ten model ma znacznie krótszą żywotność baterii niż modele bez baterii. Z tego powodu pomiar stężenia CO2 nie odbywa się tak często, jak pomiar innych zmiennych. Domyślnie są to 2 minuty z możliwością wydłużenia do 10 minut (opcja dostępna w oprogramowaniu COMET Vision SW). Zalecamy kalibrację wilgotności względnej i temperatury tego urządzenia w laboratorium z wystarczającym przepływie powietrza (co najmniej 1 m/s), odczyt może być można wykonać dopiero po stabilizacji warunków, co może potrwać do 4 godzin. Urządzenie nie posiada zabezpieczenia przed wnikaniem wody lub pyłu. Nie używaj urządzenia w miejscach, w których można spodziewać się takich warunków
 U3631 U3631 Ti + Te + RH + Td + Tdiff + 1x cc Wewnętrzny czujnik temperatury/wilgotności i złącze dla zewnętrznej sondy Pt1000/E
Model ten jest przeznaczony do pomiaru temperatury, wilgotności względnej wilgotności i temperatury punktu rosy za pomocą wewnętrznego czujnika, ponadto można podłączyć jedną dodatkową zewnętrzną sondę temperatury Pt1000/E. Wewnętrzne czujniki są znajdują się pod siatką z przodu urządzenia. Urządzenie mierzy również temperaturę z zewnętrznej sondy i różnicę między temperaturą a temperaturą punktu rosy. Jeśli temperatura powierzchni materiału jest mierzona przez zewnętrzną sondę, istnieje ryzyko kondensacji pary wodnej na mierzonej powierzchni. Samo urządzenie nadaje się do pomiaru w miejscach, w których nie występują gwałtowne zmiany temperatury lub wilgotności względnej i nie występuje kondensacja pary wodnej. Jeśli dojdzie do kondensacji pary wodnej wewnątrz rejestratora danych, wówczas powstała woda pozostanie tam i może uszkodzić jego elektronikę. Urządzenie jest umieszczane bezpośrednio w mierzonym obszarze. Bateria bateria w urządzeniu nie może być ładowana. Zalecamy kalibrację wilgotności względnej i temperatury tego urządzenia w laboratorium z przy wystarczającym przepływie powietrza (co najmniej 1 m/s), odczyt może zostać można wykonać dopiero po stabilizacji warunków co może potrwać do 4 godzin. Maksymalna długość każdego przewodu sondy nie powinna przekraczać 15 m. Zaleca się stosowanie kabli ekranowanych. Aby zachować stopień ochrony IP, nieużywane złącze sondy powinno być wyposażone w dostarczoną zaślepkę.
 U4130 U4130 Ti + RH + Td + P + 1x cc Wewnętrzne czujniki temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia barometrycznego
Model jest przeznaczony do pomiaru temperatury, wilgotności względnej wilgotności, temperatury punktu rosy i ciśnienia barometrycznego za pomocą wewnętrznych czujników. Ciśnienie barometryczne może być mierzone jako bezwzględne lub przeliczane na poziom morza. Nie ma możliwości podłączenia dodatkowych sond lub czujników. Urządzenie charakteryzuje się prostą i kompaktową konstrukcją i stosunkowo długą stałą czasową w porównaniu do modeli z zewnętrznymi sondami. Czujniki znajdują się pod siatką z przodu i z boku urządzenia. Urządzenie nadaje się do pomiaru w miejscach, w których nie występują gwałtowne zmiany temperatury lub wilgotności względnej i nie występuje kondensacja pary wodnej. Urządzenie jest umieszczane bezpośrednio w mierzonym obszarze. Bateria w urządzeniu nie może być być ładowana. Zalecamy kalibrację wilgotności względnej i temperatury tego urządzenia w laboratorium z przy wystarczającym przepływie powietrza (co najmniej 1 m/s), odczyt może zostać można wykonać dopiero po stabilizacji co może potrwać do 4 godzin.
 U4440 U4440 Ti + RH + Td + P + CO2 + 1x cc Wewnętrzne czujniki temperatury, wilgotności względnej,ciśnienia barometrycznego i stężenia CO2
Model przeznaczony jest do pomiaru temperatury, wilgotności względnej wilgotności, temperatury punktu rosy, ciśnienia barometrycznego i stężenia CO2 w powietrzu za pomocą wewnętrznych czujników. Ciśnienie barometryczne może być mierzone jako absolutne lub przeliczone na poziom morza. Nie można podłączyć żadnych dodatkowych sond ani czujników. Charakteryzuje się się prostą i kompaktową konstrukcją oraz stosunkowo długą stałą czasową, w porównaniu do modelu z zewnętrznymi sondami. Czujniki są umieszczone pod siatką z przodu i z boku urządzenia. Urządzenie nadaje się do pomiaru w miejscach, gdzie nie ma nie występują gwałtowne zmiany temperatury lub wilgotności względnej oraz nie występuje kondensacja pary wodnej. Urządzenie jest umieszczane bezpośrednio w mierzonym obszarze. Accupack w urządzeniu może być ładowany. Ponieważ wewnętrzny akumulator wytwarza ciepło podczas okresu ładowania może to wpływać na dokładność pomiaru do 1ºC. W trybie bateryjnym model ten ma znacznie krótszy czas pracy niż modele bez pomiaru stężenia CO2. Z tego powodu pomiar stężenia CO2 nie jest wykonywany tak często jak pomiar innych zmiennych. Domyślnie jest to 2 minuty z opcją wydłużenia do 10 minut (opcja dostępna w oprogramowaniu COMET Vision). Zalecamy kalibrację wilgotności względnej i temperatury tego urządzenia w laboratorium przy wystarczającym przepływie powietrza (co najmniej 1 m/s), odczyt może być można wykonać dopiero po stabilizacji, co może potrwać do 4 godzin. Urządzenie nie posiada zabezpieczenia przed wnikaniem wody lub pyłu. Nie używaj urządzenia w miejscach, w których można spodziewać się takich warunków.
 U5841 U5841 3x U + 1x BIN + 3x pk Dwuczęściowa listwa zaciskowa WAGO do podłączenia trzech wejść napięciowych i jednego wejścia binarnego
Model ten służy do pomiaru do trzech wejść napięciowych 0 - 10VDC, umożliwiając jednocześnie pomiar dodatkowego wejścia binarnego. Wejścia napięciowe nie są galwanicznie odizolowane od siebie. Oznacza to, że ujemne (" - ") są ze sobą połączone. Te fakty należy wziąć pod uwagę podczas projektowania urządzenia w obwodzie. Nieprawidłowe połączenie może spowodować degradację mierzonych wartości. Wejście binarne służy do monitorowania sygnałów napięciowych lub sygnałów styku bezpotencjałowego. Zmiany na wejściu binarnym są rejestrowane natychmiast, niezależnie od ustawienia interwału rejestracji. Aby bezpiecznie zarejestrować stan wejścia, sygnał musi być obecny przez co najmniej 1s. Wejście binarne może rejestrować stan podłączonego/odłączonego napięcia. Sygnały wejściowe są podłączane do wtykowego bloku zacisków. Stopień ochrony urządzenia wynosi IP 20. Ze względu na niski stopień ochrony urządzenie nie nadaje się do w pomieszczeniach zapylonych lub narażonych na wnikanie wody. Maksymalna długość przewodów wejściowych nie powinna przekraczać 30 m. Zaleca się stosowanie kabli ekranowanych. Bateria w urządzeniu nie może być ładowana.

 U6841 U6841 3x I + 1x BIN + 3x cc Dwuczęściowy blok zacisków WAGO do podłączenia trzech wejść prądowych i jednego wejścia binarnego
Model ten służy do pomiaru do trzech sygnałów z pętli prądowych (od 0 do 20) mA DC, umożliwiając jednocześnie monitorowanie jednego wejścia binarnego. Wejścia prądowe są pasywne i nie są od siebie galwanicznie odizolowane. Zaciski ujemne (" - ") są ze sobą połączone. Fakty te należy wziąć pod uwagę podczas projektowania urządzenia w obwodzie. Nieprawidłowe połączenie może spowodować pogorszenie mierzonych wartości. Wejście binarne służy do monitorowania sygnałów napięciowych lub sygnałów pochodzących ze styku bezpotencjałowe. Zmiany na wejściu binarnym są rejestrowane natychmiastowo, niezależnie od ustawień interwału zapisu. Aby bezpiecznie zarejestrować stan wejścia, sygnał musi być obecny przez co najmniej 1s.  Wejście to może rejestrować stan napięcia podłączonego/odłączonego. Sygnały wejściowe są podłączane do bloku zacisków. Stopień ochrony urządzenia wynosi IP 20. Ze względu na niski stopień ze względu na niski stopień ochrony urządzenie nie nadaje się do użytku w zapylonych pomieszczeniach lub pomieszczeniach narażonych na wnikanie wody. Maksymalna długość przewodów wejściowych nie powinna przekraczać 30 m. Zaleca się stosowanie kabli ekranowanych. Bateria w urządzeniu nie może być ładowana.
 U7844 U7844 4x BIN lub 3x BIN + 1x licznik lub 2x BIN + 2x licznik Dwuczęściowa listwa zaciskowa WAGO do podłączenia czterech wejść binarnych (dwa z nich mogą pracować jako licznik)
Model ten zawiera cztery wejścia. Dwa z nich mogą funkcjonować jako liczniki, a wszystkie cztery wejścia mogą funkcjonować jako wejścia binarne. Zarówno licznik, jak i wejścia binarne służą do monitorowania sygnałów napięciowych lub sygnałów styku bezpotencjałowego. Zmiany wejść binarnych są rejestrowane natychmiast, niezależnie od ustawienia interwału zapisu ustawienia. Aby bezpiecznie zarejestrować stan wejścia, sygnał musi być obecny przez co najmniej 1s. Wejścia binarne mogą rejestrować stan  podłączonego/odłączonego napięcia. Stany licznika są rejestrowane zgodnie z ustawionym interwałem zapisu. Sygnały wejściowe są podłączane do wtykowego bloku zacisków bloku. Stopień ochrony urządzenia wynosi IP 20. Ze względu na ze względu na niski stopień ochrony urządzenie nie nadaje się do w pomieszczeniach zapylonych lub narażonych na wnikanie wody. Maksymalna długość przewodów wejściowych nie powinna przekraczać 30 m. nie powinna przekraczać 30 m. Zaleca się stosowanie kabli
ekranowanych. Bateria w urządzeniu nie może być ładowana.
Opcjonalne konfiguracje wejść:
- 2 x licznik + 2 x wejście binarne
- 1 x licznik + 3 x wejście binarne
- 4 x wejście binarne
 U8410

U8410 CO2 wbudowany wewnętrzny czujnik stężenia CO2

Zakres pomiarowy 0 do 5000 ppm
Dokładność ±(50 ppm +3% odczytu) w 25°C i 1013 hPa
Rozdzielczość 1 ppm

Model ten przeznaczony jest do pomiaru stężenia CO2 w powietrzu za pomocą wewnętrznego czujnika. Nie można do niego podłączyć żadnych dodatkowych sond lub czujników. Charakteryzuje się prostą i kompaktową konstrukcją oraz stosunkowo długą stałą czasową, w porównaniu do modeli z zewnętrznymi sondami. Czujnik znajduje się pod siatką z boku urządzenia. Urządzenie umieszczane jest bezpośrednio w mierzonym obszarze. Zestaw akumulatorów Accupack w urządzeniu może być ładowany. Z uwagi na stosunkowo duży pobór prądu rejestrator ma znacznie krótszą długość pracy niż modele bez pomiaru stężenia CO2. Z tego powodu, pomiar stężenia CO2 nie jest wykonywany tak często jak pomiar innych zmiennych. Domyślnie są to 2 minuty z opcją wydłużenia do 10 minut (opcja dostępna w COMET Vision). Rejestrator nie posiada zabezpieczenia przed wnikaniem wodą lub pyłem. Nie używaj urządzenia w miejscach, w których można spodziewać się takich warunków.

Zapytaj o produkt