Katalog produktów

Rejestrator MS-5

Nr kat.: MS-5
+

Opis

Kompletne rozwiązanie monitoringu temperatury, wilgotności i innych parametrów w takich aplikacjach jak:

- przemysł spożywczy (HACCP)
- farmaceutyczny (GMP)
- stacje krwiodawstwa, apteki
- ogrodnictwo, uprawa roślin
- HVAC (monitoring klimatyzacji i wentylacji)

Rejestator MS5

- zarządzanie energią w budynkach
- laboratoria (GLP)

Rejestrator jednokanałowy z mozliwością rozszerzenia do 16 kanałów pomiarowych przeznaczony jest do pomiaru różnych parametrów w zależności od wybranych modułów wejściowych dodatkowo datalogger posiada wbudowany system alarmowy z możliwością rozszerzenia o opcjonalne moduły alarmowe.
Dzięki otwartej konfiguracji modułów wejściwych można indywidualnie dostosować urządzenie do potrzeb użytkownika. W opcjach dostępne są moduły wejściowe pomiaru np. częstotliwości, impulsów, sygnałów dwustanowych, czujników rezystancyjnych i termoparowych do pomiaru temperatury, przetworników z protokołem transmisji ADAM firmy Advantech i innych. Sygnały wejściowe podpinane są do złączki zaciskowej dataloggera. Pozapamiętaniu danych użytkownik posiada możliwość przesyłu tych danych do komputera poprzez USB, RS232, Ethernet ub mode GSM.

Główne zastosowania

 • Przemysł spożywczy i rozlewnie napojów (HACCP)
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Uprawy szklarniowe
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Zarządzanie budynkami i energią
 • Laboratoria badawczo-rozwojowe (GLP)
 • Hurtownie
 • Procesy technologiczne
 • Muzea, archiwa, galerie

Rejestrator MS-5 aplikacje

Zalety

 • pobranie informacji z dataloggera porzez wysłane do niego zapytanie SMS - w odpowiedzi: aktualna wartość pomiarowa, alarm, wielkość dostępnej pamięci i inne (datalogger musi posiadać moduł GSM)
 • indywidualnie konfigurowalny każdy z kanałów, łącznie z alarmem, interwałem zapisu do pamięci oraz sposobem tego zapisu
 • indywidualny zapis danych w zależności od czasu, specyficznej funkcji logicznej, wyzwolenia zewnętrznym impulsem
 • każdy kanał może posiadać do 4 logicznych warunków aktywowania alarmu, dodatkowo istnieje możliwość ustalenia histerezy i opóźnienia jego wywołania
 • ustalone wcześniej profile konfiguracyjne wywoływane z klawiatury

  Nowa generacja systemu monitoringu obsługuje:

  • pobieranie informacji z rejestratorów danych za pomocą SMS - wartość mierzona, alarmy, zajęcie pamięci i inne - jako odpowiedź na SMS wysłanego przez użytkownika lub przez system po zaistnieniu alarmu. Rejestratory muszą być podłączone do modemu GSM obsługującego SMS
  • konfigurację każdego kanału wejściowego jako zakres, próg alarmowy rejestracja wraz z ustawianiem indywidualnego przedziału rejestracji dla każdego kanału
  • programowanie każdego kanału jako ( zapis ciągły, zapis w ustalonych godzinach, zapis po spełnieniu warunku logicznego lub po uzyskaniu zewnętrznego sygnału logicznego.
  • możliwość definiowania do czterech stanów logicznych wzbudzających alarm. Możliwe jest nastawienie histerezy i zwłoki zadziałania.
  • przypisanie dla każdego kanału nazwy (TAG). Możliwe jest to także z poziomu klawiatury podczas pracy urządzenia.
  • wizualizację alarmu jako dioda LED
  • zapis kilku profili rejestracji dla różnego rodzaju warunków pomiaru wybieralnych z poziomu klawiatury.
  • podłączenie sygnałów do rozłącznego terminala. Każdy kanał posiada trzy zaciski w tym ekran.

   

Opis

 

MS-5 z wyświetlaczem

 

 

MS5D

 • w pełni wyposażony rejestrator danych
 • podwójny numeryczny wyświetlacz LCD
 • cztery przyciski kontrolne
 • 32 alarmy typu LED

 

ms-5 ez wyświetlacza

 

 

MS5

 • wszystkie funkcje jak dla MS5D
 • brak wyświetlacza LCD, brak przycisków, brak alarmów LED
 • sygnalizacja wystąpienia alarmu przez jedną diodę LED

Dane techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE DATALOGGERÓW
Pamięć: wewnętrzna SRAM, podtrzymywana przez baterię litową
Całkowita pojemnośc pamięci: 2MB (do 480 000 wartości)
Tryb zapisu pamięci: nieciągły - rejestracja zostaje zatrzymana po zapełnieniu pamięci
ciągły - po zapełnieniu pamięci najstarsze dane zostają zastąpione najświeższymi
Interwał zapisu:

programowalny w zakresie od 1s do 24h

Zegar czasu rzeczywistego: rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda, podtrzymywanie bat. litową
Wejścia pomiarowe
(1...16 wejść):
każde wejście definiowane odpowiednim modułem wejściowym (patrz tabela)
Rozdzielczość przetwornika AD (kanały analogowe): 16 bit, czas konwersji ~ 60ms/kanał
Interfej do komunikacji z komputerem:
 • RS232 (RxD,TxD,RTS,CTS,GND), kabel do 15 m - w zestawie. Umożliwia bezpośrednie podłączenie do PC lub poprzez modem.
 • USB - w zestawie
 • RS485 - kabel do 1200 m, galwanicznie izolowane, możliwość połączenia wielu dataloggerów w sieć - w zestawie
 • Ethernet interface LAN - opcja
Prędkość transmisji: 9600, 19200, 57600, 115200, 230400 Bd
Wyjście alarmowe:

1) Czerwony LED at the side of the case, 32 LEDs - only MS5D data logger
2) Przekaźnik max. 8A/250Vac,
3) Sygnał napięciowy 0V/4.8V, prąd max 50mA, wyjście przeznaczone do połączenia z zewnętrznym sygnalizotorem dźwiękowym lub dialerem telefoncznym
4) Informacja o alarmie może być przekazana poprzez e-mail, SNMP lub SMS - zobacz akcesoria

Zasilanie: 9...30VDC, 24VDC zalecane
Temperatura pracy: 0 to +50°C
Wymiary: 215 x 225 x 60 mm
Stopień ochrony obudowy: IP20

 

Moduły wejściowe

Rodzaj wejść
Typ Jednostka pomiarowa Dokładność Opis
A0 prądowe 4...20 mA
±0.1% zakresu
ze źródłem ~21V dla dwu przewodowej pętli prądowej (np. przetworniki temp. i wilgotności Comet). Tylko galwanicznie nieizolowane.
A1* dc prądowe 4...20 mA
±0.1% zakresu
pasywny
B0* dc prądowe 0...20mA
±0.1% zakresu
B1* dc prądowe 0...1A
±0.1% zakresu
B2* dc prądowe 0...5A
±0.1% zakresu
C0 ac prądowe 0...20mA
±1% zakresu
izolowane galwanicznie
C1 ac prądowe 0...1A
±1% zakresu
izolowane galwanicznie
C2 ac prądowe 0...5A
±1% zakresu
izolowane galwanicznie
D0* dc napięciowe 0...100mV
±0.1% zakresu
D1* dc napięciowe 0...1V
±0.1% zakresu
D2* dc napięciowe 0...10V
±0.1% zakresu
D5* dc napięciowe -10V...+10V
±0,1% zakresu (± 20 mV)
D4* dc napięciowe 0...75V
±0.1% zakresu
E0 ac napięciowe 0...100mV
±1% zakresu
izolowane galwanicznie
E1 ac napięciowe 0...1V
±1% zakresu
izolowane galwanicznie
E2 ac napięciowe 0...10V
±1% zakresu
izolowane galwanicznie
E4 ac napięciowe 0...50V
±1% zakresu
izolowane galwanicznie
F* pomiar rezystancji (wyspecyfikować zakres)
±0.1% zakresu
2 przewodowe
J* wejście rezstancyjne Nikiel RTD, czujnik temperatury Ni1000, 6180 ppm/°C, zakres: -50...+250°C
-50...100°C ±0.2°C
100...250°C ±0.2% wartości mierzonej
K* wejście rezystancyjne Platyna RTD czujnik temperatury Pt100,
zakres -140...+600°C
-140...+100°C ±0.2°C 100...600°C ±0.2% wartości mierzonej
2 przewodowe
K1* wejście rezystancyjne Platyna RTD czujnik temperatury Pt1000, zakres -140...+600°C
-140...+100°C ±0.2°C 100...600°C ±0.2% wartości mierzonej
2 przewodowe
K3 precyzyjne wejście rezystancyjne Platyna RTD czujnik temperatury Pt1000 zakres -10...+50°C
±0.06°C
2 przewodowe
galwanicznie nieizolowane
N* termopara K (NiCr-Ni) zakres -70... +1300°C
±(0.3% + 1.5°C) wartości mierzonej
linearyzowane, kompensacja zimnych końców
T* termopara T (Cu-CuNi) zakres -200 ... +400°C
±(0.3% + 1.5°C) wartości mierzonej
linearyzowane, kompensacja zimnych końców
O* termopara J (Fe-Co) zakres -200... 750°C
±(0.3% + 1.5°C) wartości mierzonej
linearyzowane, kompensacja zimnych końców
P* termopara S (Pt10%Rh-Pt), zakres 0...1700°C
±(0.3% + 1.5°C) wartości mierzonej od +200 do +1700°C
linearyzowane, kompensacja zimnych końców
Q* termopara B (Pt30%Rh-Pt), zakres +100...+1800°C
±(0.3% + 1°C) wartości mierzonej +300 do +1800°C
linearyzowane, bez kompensacji zimnych końców

 

CTU wejście sumujące dla sygnału napięciowego napięcie dla stanów wysokich: 3...24 Vdc, maksymalna częstotliwość 5kHz, praca przy zaniku napięcia, izolowany galwanicznie
CTK wejście sumujące dla styków zwiernych bezpotencjałowych i typu otwarty kolektor maksymalna częstotliwość 5kHz, filtracja wejścia, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia, max rezystancja styk zamknięty 10 kOhm, min rezystancja styk otwarty 250 kOhm, nieizolowany galwanicznie
S* wejście binarne dla styków bezpotencjałowych maksymalna rezystancja styków: 1000ohms minimalny czas zapisu: 200ms
S1 wejście binarne napięciowe

napięcie dla "stanu ON": 3...30Vdc, prąd wejściowy dla "stanu ON": 1...9mA w zależności od podanego napięcia, minimalny czas trwania sygnału: 200ms, izolowane galwanicznie

FU wejście do pomiaru częstotliwości sygnału napięciowego zakres pomiarowy: od 0...5kHz, dokładność +/-(0.2% z odczytu + 1Hz) rozdzielczość 1Hz, izolacja galwaniczna, napięcie/prąd wejściowy dla stanu "H" od 3...24VDC, prąd około 7 mA , min czas impulsu 30us, izolowany galwanicznie
FK wejście dla pomiaru częstotliwości styków zwiernych zakres pomiarowy: od 0...5kHz, rozdzielczość 1 Hz, dokładność +/-(0.2% z odczytu + 1Hz) max rezystancja styk zamknięty 10 hOhm, min rezystancja styk otwarty 250 kOhm, min czas impulsu 30 us, izolowany galwanicznie
RP wejście dla sygnału RS485 dla urządzeń opartych na protokole Modbus RTU albo Advantech Nowość!!, do współpracy np. z przetwornikami Comet serii Tx41x temperatury, wilgotności i ciśnienia z wyjściem RS485, izolowany galwanicznie. Tylko przetworniki o tej samej prędkości komunikacji i protokole można podłączyć do jednego modułu RP. Kilka modułów RP może być zainstalowanych w rejestratorze.

Uwagi: Wejścia oznaczone (*) nie są izolowane galwanicznie i posiadają przewód uziemiający. Wejścia te są dostępne także jako izolowane galwanicznie. Izolacja galwaniczna analogowych wejść oznaczona jest literką G tuż za nazwa typu wejścia (n.p.: wejścia dla przetworników bez zasilania pętli prądowej 4-20mA - rodzaj A1 - z izolacją galwaniczną jest oznaczone jako A1G. Izolacja galwaniczna nie posiada stopnia ochrony bezpieczeństwa

 

Złącza komunikacyjne

ms-5 interfejs

ms-5 aplikacje

acr 1. Karta katalogowa: Naścienny z uniwersalnym wejściem MS-5
acr
2. Instrukcja obsługi producenta (ang.) Pobierz
Zapytaj o produkt