Katalog produktów

Miernik serii HD21AB

Kategoria: Mikroklimat
Nr kat.: Mierniki CO, CO2, T, RH, barometr
+

Mierniki z pamięcią firmy DeltaOhm typu 

 • HD21AB17 z pomiarem
  - CO,
  - CO2 ,
  - ciśnienia barometrycznego (barometr),
  - temperatury,
  - wilgotności
 • HD21AB17HD21AB z pomiarem
  - CO,
  - CO2 ,
  - ciśnienia barometrycznego (barometr)

Typowe zastosowanie:

 • Pomiar jakości powietrza i komfortu pracy w pomieszczeniach, szkołach, biurach
 • Analiza / studium na temat syndromu chorych budynków
 • Kontrola poprawności pracy systemów HVAC (klimatyzacja i wentylacja)
 • Ocena jakości powietrza pod kątem optymalizacji mikroklimatu dla rozwoju produktywności
 • Sprawdzanie poprawności pracy systemów automatyki budynków

Nowa seria produktów przeznaczonych do rejestracji i monitoringu poziomu dwutlenku węgla - CO2 , tlenku węgla CO, ciśnienia barometrycznego oraz temperatury i wilgotności (w zależności od modelu). Wzrost poziomu dwutlenku węgla może świadczyć o nieodpowiedniej ilości świeżego powietrza dostarczanego do pomieszczenia. Niekontrolowany wzrost dwutlenku węgla może skutkować pogorszenie komfortu HD21ABpracy pracowników biurowych. Przyrządy służą do badania i monitorowania stopnia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu. Typowe aplikacje obejmują sprawdzanie stopnia zanieczyszczenia powietrza wewnątrz budynków zajmowanych przez ludzi (szkoły, szpitale, widownie, stołówki, itp.) a w zakładach pracy do optymalizacji komfortu pracy. Pozyskana analiza pozwala na zarządzanie warunkami pracy (właściwa temperatura i wilgotność), wentylacją (krotność wymian powietrza) tak aby osiągnąć dobrą jego jakość zgodną z przepisami ASHRAE oraz dekretem legislacyjnym 81/2008.

Zakresy pomiarowe

 • Datalogger HD21AB tlenku i dwutlenku węgla, ciśnienia barometrycznego (oraz HD21AB17 dodatkowo wilgotności względnej (wylicza wilgotność bezwzględną, punkt rosy, zmieszanie, entalpię, temp. termometru mokrego)  i temperatury
 • Pomiar dwutlenku węgla CO2

  • zakres 0...5000ppm
  • dokładność: ±50ppm ±3% wartości mierzonej,
  • rozdzielczość 1ppm,
  • stała czasowa <120s,
  • stabilność długoczasowa 5% / 5lat
 • Pomiar tlenku węgla COHD21AB

  • czujnik elektrochemiczny
  • zakres 0...500ppm
  • dokładność: ±3ppm ±3% wartości mierzonej,
  • rozdzielczość 1ppm,
  • stała czasowa <50s,
  • stabilność długoczasowa 5%/rok,
  • prawdopodobna żywotność czujnika 5lat
 • Pomiar ciśnienia barometrycznego

  • Zakres 750...1100hPa
  • Dokładność: ±1.5hPa@25°C
  • Rozdzielczość: 1hPa
  • Stabilność długoczasowa: 2hPa/rok
  • Dryft temperaturowy: ±3hPa (w zakresie -20...+60°C)
 • Pomiar wilgotności (tylko HD21AB17)

  • względnej: 0...100%RH
  • dokładność ±2% (10~90%), ±2.5% w pozostałym
  • histereza 1%,
  • rozdzielczość: 0.1
  • stała czasowa <20s,
  • stabilność długoczasowa 1%/rok
  • wyliczanie na podstawie wilgotności względnej: wilgotność bezwzględną, punkt rosy, zmieszanie, entalpię, temp. termometru mokrego
 • Pomiar temperatury otoczenia (tylko HD21AB17):

  • zakres: -20...60°C
  • dokładność: ±0.2°C ±0.15% wartości mierzonej
  • rozdzielczość: 0.1
  • stała czasowa <30s,
  • stabilność długoczasowa 0.1°C /rok
 • Pamięć 67 600 próbek podzielonych na 64 bloki pomiarowe
 • Interwał zapisu do pamięci programowany do wyboru: 15s | 30s | 1,2,5,10,15,20,30min.| 1h
 • Interfejs USB2.0
 • Zasilanie: 4x1.2V (akumulatorki Ni-Mh) - 8 godzin pracy ciągłej
 • W opcji zewnętrzny zasilacz SWD10 (12VDC/1A)
 • Oprogramowanie DELTALOG10

Pozostałe:

Funkcje & Zalety

 • Pomiar pomiar: stężenie CO2 (dwutlenek węgla), stężenie CO (tlenek węgla), ciśnienia barometrycznego, temperatury i wilgotności
 • Stabilny i dokładny czujnik NDIR (CO2 ) i elektrochemiczny CO
 • Zasilanie bateryjnie /lub sieciowe
 • Niewielkie rozmiary
 • Nowoczesna konstrukcja opartą o metodę NDIR (ang. non-dispersive infrared - metoda bezrozproszeniowa strumienia podczerwieni) - pomiar tłumienności promieniowania podczerwonego o określonej długości fali przepuszczanego przez mierzony gaz, które to tłumienie jest zależne od zawartości dwutlenku węgla w badanym gazie.
 • Metoda NDIR zapewnia dokładny i stabilny wynik pomiaru oraz bezawaryjną pracę przez wiele lat
 • Pomiar z interwałem zaprogramownym przez użytkownika

Czynniki szkodliwe:

Dopuszczalne stężenie czynników szkodliwych w pomieszczeniach przemysłowych określają normy dotyczące NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie). Jednym ze sposobów sprawdzenia poprawności pracy instalacji wentylacyjnej jest zbadanie poziomu CO2. Za złą jakość powietrza przyjmuje się zawartość CO2 w powietrzu powyżej 0.1% czyli 1000ppm. Maksymalna zawartość CO2 w pomieszczeniach to poziom 1400ppm. Niebezpieczny poziom dla zdrowia to 2500ppm. Orientacyjna zawartość CO2 w mieście to poziom ok. 400ppm.

Stężenie CO2 Wpływ na człowieka
% objętości
0.033 powietrze w naturze
0.07 powietrze w wolnej przestrzeni w mieście
0.08 wzrastająca wrażliwość zapachowa
0.1 maksymalna dopuszczalna zawartość CO2
0.14 maksymalne dopuszczalne stężenie w pomieszczeniach biurowych
0.4 maksymalna wartość w izbie klasowej
0.5 NDS - 5000ppm, 9000mg/m3
2.0 fizjologiczna wartość krótkotrwale tolerowana
3 - 4 trudności z oddychaniem
6 - 8 zjawisko bezwładu
8 - 10 dawka śmiertelna przy długotrwałym wdychaniu
10 gaśnięcie świecy

UWAGA:
NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie) podawane jest mg/m3 poniżej prosty sposób przeliczenia CO2 na procenty objętościowe przy temperaturze 20oC:

Wzór przeliczeniowy: X [ppm] = (24.04 / 44) * Y [ mg /m3 ]

gdzie Y to stężenie w mg/m3

NDS dla CO2 = 9000mg/m3, co odpowiada 4917ppm przy temperaturze 20oC

Zgodnie z normą dotyczącą wentylacji budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji nr PN-EN 13779 wprowadzono klasyfikację pomieszczeń w zależności od poziomu CO2 :

Kategoria Przyrost stężenia CO2 powyżej poziomu CO2 w powietrzu zewnętrznym
Typowo Domyślne
IDA 1 ≤400 350
IDA 2 400 - 600 500
IDA 3 600 - 1000 800
IDA 4 > 1000 1200

DANE TECHNICZNE

acr Karta katalogowa: HD21AB | HD21AB17
Zapytaj o produkt