Katalog produktów

Deszczomierz wagowy HD2016

Nr kat.: Deszczomierz wagowy HD2016
+

HD2016 to deszczomierz wagowy mierzący masę opadów zgromadzoną przez wlot o powierzchni 400 cm2. Czujnik tensometryczny jest umieszczony w podstawie zbiornika gromadzącego opady. Sygnał z czujnika tensometrycznego jest przetwarzany przez elektronikę deszczomierza celem obliczenia informacji wyjściowych. Deszczomierze wagowe zbierają opad do zbiornika wewnętrznego, bez żadnego zwężenia na wlocie. Pomiar dokonywany jest precyzyjną wagą. Zalety urządzeń tego typu to wysoka dokładność pomiaru w różnych zakresach opadu, bezproblemowe działanie w przypadku bardzo silnych opadów, brak wrażliwości na warunki zewnętrzne, długi okres eksploatacji ze względu na brak elementów ruchomych, optycznych lub ultradźwiękowych.

Dla modelu deszczomierza HD2016 dostępne są następujące rodzaje wyjść:

  • RS485 z protokołem Modbus-RTU lub dedykowanym protokołem ASCII
  • SDI-12
  • bezpotencjałowe wyjście impulsowe

Deszczomierz jest w stanie dostarczyć informacje o:HD2016R 1

  • opadzie całkowitym,
  • opadzie częściowym (od ostatniego rozkazu kasowania lub odczytu),
  • średnim natężeniu opadu w ciągu ostatniej minuty i ostatniej godziny.

Mierzone opady są regularnie zapisywane w nieulotnej pamięci, dla ich zachowania w razie braku zasilania.
Automatyczne opróżnianie zgromadzonego opadu pozwala na zastosowanie zwartej i lekkiej struktury do montażu przyrządu. Jeśli cykl opróżniania zgromadzonych opadów wypada podczas trwania opadu, zawór retencyjny znajdujący się na szczycie deszczomierza, chwilowo zatrzymuje dopływ bieżących opadów do zbiornika dla uniknięcia utraty części pomiarów.
Dla zapewnienia dokładnych pomiarów nawet przy niskich temperaturach, włączane jest automatycznie ogrzewanie poniżej +4°C (model ogrzewany HD2016R), chroniące przed odkładaniem się śniegu i lodu.
Deszczomierz jest wyposażony w wyrafinowane funkcje pozwalające na zredukowanie wpływu wiatru, zapewniając lepszą dokładność i stabilność pomiaru. Czujnik temperatury NTC pozwala na utrzymanie pod kontrolą wewnętrznej temperatury przyrządu.
Zastosowanie materiałów odpornych na korozję i brak części ruchomych gwarantują ograniczenie czynności konserwacyjnych i długi czas eksploatacji. Części gromadzące opady są pokryte środkiem obniżającym adhezję dla zapewnienia lepszego przepływu wody.
Deszczomierz jest skalibrowany fabrycznie w trzech punktach.

Wbudowany system autodiagnostyki okresowo sprawdza prawidłowość działania przyrządu i zgłasza wszelkie anomalie.

Różnorodność wyjść pozwala na podłączanie deszczomierza do rozmaitych systemów gromadzenia danych.
Przykłady użycia:

  • Wyjście impulsowe można podłączyć do rejestratora HD2013-DB, bezprzewodowych rejestratorów z serii HD35EDW… wyposażonych w wejście stykowe (na przykład HD35EDWH, HD35EDW-MB, HD35EDWPTC, HD35EDLM…, etc.) lub zwykłego licznika impulsów.
  • Interfejs RS485 z protokołem Modbus-RTU można podłączyć do rejestratorów meteorologicznych HD32MT.1 i HD32MT.3, rejestratora bezprzewodowego HD35EDW-MB lub wszelkich innych rejestratorów wyposażonych w interfejs wejściowy RS485 z protokołem Modbus-RTU.
  • Interfejs SDI-12 można podłączyć do rejestratorów meteorologicznych HD32MT.3 lub wszelkich innych rejestratorów z interfejsem wejściowym SDI-12.

Dane techniczne:

Zasilanie
Obwody pomiarowe: 10…15 Vdc
Grzałka: 12 Vdc ±10% (tylko model HD2016R)
Pobór energii Obwody pomiarowe: ok. 20 mA (1.5 A podczas opróżniania)
Grzałka: 90 W
Czas opróżniania 1 min (300 cm3)
5 min (pełny zbiornik)
Wyjście stykowe Styki izolowane NO (normalnie rozwarte), (RON ≈ 1kΩ, TON ≈ 60 ms)
Interfejsy komunikacyjne RS485 (protokół Modbus RTU lub własnościowy ASCII)
SDI-12
Rozdzielczość Opady: 0.0001 mm
Masa: 1 mg
Natężenie opadów: 0.001 m/min lub 0.001 mm/h
Temperatura: 1°C
Dokładność Opady: ±0.2 mm (prędkość wiatru)
Temperatura: ±1°C
Temperatura pracy +4…+60°C (wersja bez podgrzewania HD2016)
-20…+60°C (wersja z podgrzewaniem HD2016R)
Temperatura progowa ogrzewania +4°C (wersja z podgrzewaniem HD2016R)
Pojemność zbiornika 3000 cm3 (z funkcją automatycznego opróżniania - objętość graniczna programowana)
Stopień ochrony IP64
Powierzchnia czynna 400 cm2
Minimalny przekrój przewodów Obwody pomiarowe: 0.7 mm2
Obwód ogrzewania: 2.5 mm2

Do pobrania:

pdf new small   Karta katalogowa:  Deszczomierz wagowy HD2016
pdf new small  Instrukcja obsługi: Deszczomierz wagowy z protokołem SDI, Modbus, ASCII - HD2016
Zapytaj o produkt