Usługi

Wszystkie badania przeprowadzamy przy pomocy aparatury firmy AIRFLOW-TSI, która jest światowym liderem z zakresu produkcji urządzeń do Balometr PH731określania parametrów powietrza lub wody, a także innych urządzeń wykorzystujących różne metody pomiaru. Każdy przyrząd posiada własne świadectwo sprawdzenia.

 • badania termowizyjne,
 • sprawdzanie integralności i skuteczności filtrów HEPA,
 • kontrolę czystości powietrza w pomieszczeniach czystych,
 • badania instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
 • badania szczelności kanałów wentylacyjnych.

Na tę chwilę zajmujemy się badaniem:

INSTALACJI HVAC:
Sprawdzamy instalacje wentylacyjne pod kątem ich wydajności, prędkości przepływu powietrza oraz krotności jego wymian. Badamy również różnicę ciśnień, a także dokonujemy pomiarów poziom wilgotności, hałasu oraz temperatury panującej w instalacji;

ILOŚCI CZĄSTEK:
Mierzymy czystość powietrza w tzw. „clean roomach” dla klas A, B, C oraz D. Sprawdzamy zgodność przeciętnej ilości cząstek stałych z obowiązującymi normami (ISO 14644-1 i FED-209E) dla cząstek o średnicy 0.5 i 5µm zarówno w stanie pracy, jak i spoczynku instalacji. Badanie czystości powietrza pod kątem cząstek o innych średnicach wykonujemy na życzenie klienta.


BADANIE INTEGRALNOŚCI FILTRÓW HEPA:
Sprawdzanie integralności filtrów absolutnych HEPA w miejscu zainstalowania. Pomiar obejmuje: wprowadzenie zanieczyszczeń w postaci mgły olejowej, pomiar stopnia przenikalności przez filtr oraz sporządzenie odpowiednich protokołów. W efekcie klient otrzymuje sprawozdanie w którym określone są miejsa ewentualnego przecieku oraz potwierdzenie poprawności osadzenia filtra

TERMOWIZJA:
Badania termowizyjne w oparciu o kamerę termowizyjną ThermoGear G120EX zakres pomiarowy -40...1500°C.

 • przewidywanie potencjalnych uszkodzeń rozdzielni elektrycznych
 • monitoring elementów w zakładach produkujących podzespoły elektryczne i elektroniczne
 • wykrywanie przyczyn strat energii
 • monitoring ogrzewania podłogowego
 • termografia budynków pod kątem poprawności wykonania ocieplenia
 • wykrywanie zawilgocenia
 • wykrywanie miejsc wypływu powietrza
 • inspekcja termiczna dachów


SZCZELNOŚĆ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH:
Sprawdzanie poprawności zainstalowania kanałów wentylacyjnych poprzez pomiar szczelności kanałów pod wymaganym w projekcie ciśnieniem. Pomiar przeprowadzany jest testerami PANDA lub 2400 wg. normy Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania PN-EN 12237, PN-EN 1507 oraz PN-EN 13779
Opis procedury:
zgodnie z postanowieniem normy przy odbiorze przewodów wentylacyjnych należy okreslić klasę szczelności przewodów wentylacyjnych. Klasa ta określona jest nieprzekroczeniem określonej wartości współczynnika nieszczelności przy danej różnicy ciśnień między wnętrzem przewodów a otoczeniem. Wg PN przewody wentylacyjne pod względem szczelności dzieli się na dwie klasy:
A - o normalnej szczelności
B - o podwyższonej szczelności
Klasa szczelności przewodów powinna być określona w dokumentacji technicznej instalacji wentylacyjnej. Badanie polega na zaślepieniu wybranego odcinka instalacji wynikającego z wydajności testera a następnie określeniu przy stałym ciśnieniu wielkości objętościowego strumienia powietrza odpowiadającego wielkości przecieków powietrza dla badanego odcinka.
Zazwyczaj sprawdzenia dokonuję się:
- dla klasy A przy różnicy ciśnień 400Pa
- dla klasy B przy różnicy ciśnień 1000Pa

POMIARY ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA:
Realizujemy zlecenia na pomiary zanieczyszczeń w powietrzu (również sprężonym), takich gazów jak: CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2O (para wodna), olej itp. Pomiary wykonujemy rurkami wskaźnikowymi.

UWAGA:
Istnieje możliwość wypożyczenia testerów szczelności do indywidualnych pomiarów przez klienta. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z naszym biurem handlowym.