Katalog produktów

Mikromanometr EMA200

Kategoria: Ciśnienie
Nr kat.: EMA200
+

Opis

Manometr EMA200 jest przyrządem przenośnym przeznaczonym do pomiaru ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień powietrza i nieagresywnych gazów. Sercem przyrządu jest cela pomiarowa zawierająca diafragmę wykonaną z brązu berylowego. Różnica ciśnień między komorami celi pomiarowej powoduje odkształcenie diafragmy. Odkształcenie to jest mierzone EMA200_pitot3bezstykowo za pomocą czujnika indukcyjnego.Wartość mierzonego ciśnienia jest wskazywana na 3 1/2 cyfrowym wyświetlaczu LCD o wysokości 10mm. Ze względu na mocną konstrukcję miernika nadaje się on szczególnie do robót instalacyjnych i kontrolnych wykonywanych na takich obiektach jak: systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne, systemy kominowe, filtry itp. Jako dodatkowa funkcja możliwy jest pomiar prędkości powietrza przy współpracy ze statyczną rurką Pitota.

Dzięki możliwości wprogramowania współczynnika K, manometr może służyć do pomiaru przepływu z innych urządzeń spiętrzających np. rurek prostych

Wzór ogólny do pomiaru prędkości V[m/s] = K√ (2ΔP/ρ),
gdzie
ΔP - ciśnienie różnicowe uzyskane z sondy Pradtla
ρ - gęstość powietrza (możliwość wpisania własnej w mierniku)
K- współczynnik charakterystyczny dla rurki Prandtla = 1

czyli:

rurka-prosta_wzor_1

dla powietrza suchego w 21.1ºC i ciśnieniu 101 325Pa
(Warunki standardowe USA - STP ρ gęstość powietrza suchego w 21.1ºC i ciśnieniu 101 325Pa: 1.200kg/m³)

przyjmuje postać:

Po uproszczeniu: V[m/s] = Kx1.291√ (ΔP)
gdzie ΔP - ciśnienie różnicowe z rurki (Pa)
stała K = 1 (dla rurek Prandtla)

Dodatkowymi funkcjami są: wybór jednostek wyświetlanej wartości ciśnienia (Pa, mbar, mm H2O, in H2O), odczyt wartości minimalnej i maksymalnej, funkcja hold oraz wyjście analogowe 0…2V.

Aplikacje

  • Testowanie i regulacja instalacji wentylacyjnych
  • Kontrola bezpieczeństwa "czystych" laboratoriów
  • Pomiary badawczo-rozwojowe.
  • Pomiary z zastosowaniem elementów spiętrzających
  • Kontrola procesów przemysłowych
  • Kontrola stanu filtrów
  • Pomiary w ochronie środowiska

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe ±200Pa / 0(1.5)...18m/s
±2kPa / 0(5)...58m/s
±20kPa / 0(15)...180m/s
±200kPa
Sposób obliczania prędkości v=1.291 x (Δp)1/2 (warunki STD)|
ogólny: K√ (2ΔP/ρ)
Dopuszczalne przeciążenie 10 x zakres (zakresy 200 i 2kPa)
2 x zakres (zakres 20kPa)
1.2 x zakres (zakres 200kPa)
Zerowanie elektroniczne, po naciśnięciu przycisku
Wyjście analogowe 0...2V
Wyświetlacz 3 1/2 cyfry, LCD 13mm
Zasilanie bateria 9V typu 6F22
sygnalizacja niskiego stanu baterii
Zakres temperatur pracy 0...+60°C
Zakres temperatur składowania -10...+70°C
Przyłącza ciśnieniowe dla rurek o średnicy nominalnej 6mm
Mierzone media powietrze i nieagresywne gazy
Wymiary 96 x 28 x 155mm

 

W opcji:

dostępny jest Certyfikat z Laboratorium Akredytowanego (należy to zaznaczyć przy zamówieniu)

Zapytaj o produkt