Katalog produktów

Mikromanometr PVM620

Kategoria: Ciśnienie
Nr kat.: PVM620
+
Manometr PVM620 jest przyrządem przenośnym przeznaczonym do pomiaru ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień powietrza i nieagresywnych gazów. Wartość mierzonego ciśnienia prezentowana jest na graficznym wyświetlaczu LCD. Ze względu na mocną konstrukcję miernika nadaje się on szczególnie do robót instalacyjnych i kontrolnych wykonywanych na takich obiektach jak: systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne, systemy kominowe, filtry itp. Możliwy jest pomiar prędkości powietrza oraz strumienia przy współpracy ze statyczną rurką Pitota wraz z korekcją na ciśnienie barometryczne i temperaturę. Dodatkowymi funkcjami są:

pvm620_4

wybór jednostek wyświetlanej wartości ciśnienia i prędkości. Jednocześnie na wyświetlaczu można prezentować 3 parametry mierzone lub wyliczane. Parametr główny jest wyświetlany dużymi cyframi.

Umożliwia pomiar:

 1. Różnicy ciśnień - Pa | hPa | kPa | mmHg | cmHg | inHg | mmH2O | cmH2O | inH2O
 2. Prędkości powietrza poprzez opcjonalną rurkę statyczna Pitota (Prandtla) - m/s, ft/min
 3. Strumienia objętościowego powietrza (przy pomocy rurki Prandtla po wprowadzeniu przekroju) lub wydajności dla  elementów spiętrzających posiadających Kf (współczynnik charakterystyczny nietypowego elementu pomiarowego) - m³/s, m³/h, l/s, cfm

Dodatkowo:

Wbudowany datalogger z pamięcią 12 700 pomiarów i wyjściem USB.

Tryby zapisu danej pomiarowej z wyświetlacza do pamięci:

Zapis próbek (Samples) do pamięci wyzwalany jest klawiszem lub dokonuje się automatycznie. pvm_autoPoszczególne próbki dla danego testu zapisywane są do jednego podkatalogu (TEST 01...100) z którego to można wyciągnąć wartość maksymalną, minimalną i średnią.

 1. Manual - tryb ręczny miernik odczekuje czas określony zaprogramowaną wcześniej stałą czasową (time constant: 1, 5, 10, 20, 30s) i pyta się czy zapisać aktualną wartość z wyświetlacza.
 2. Auto-save - tryb ręczny z automatycznym zapisem ale czas odczekania niezależy od stałej czasowej i programowany w funkcji log-settings. Po tym okresie automatycznie wartość z wyświetlacza zostaje zapisana do pamięci bez pytania o akceptację (inaczej niż tak jak to ma miejsce w trybie powyżej).
 3. Cont.-key - tryb jak nr 2 tylko zamiast zatrzymywania pomiaru po zapisaniu pierwszej wartości próbki następuje automatycznie przejście do kolejnego zapisu. Wyjście z zapisu klawiszem Esc.

INNE

Funkcja przeliczania wyniku na warunki standardowe lub aktualne. Dzięki korekcji na temperaturę medium w zakresie: -40...+315.6°C oraz poprawce na ciśnienie barometryczne: 508hPa...1355hPa, użytkownik może bardzo precyzyjnie mierzyć prędkość i wydajność powietrza. Mikromanometr wyposażono w duży czytelny wyświetlacz z podświetleniem, umożliwiający równoczesną prezentację do 3 mierzonych parametrów. Pracuje jako miernik prędkości poprzez pomiar przy pomocy rurki Pitota.

Wzór ogólny do pomiaru prędkości V[m/s] = K√ (2ΔP/ρ), gdzie

ΔP - ciśnienie różnicowe uzyskane z sondy
ρ - gęstość powietrza
K- współczynnik charakterystyczny dla rurki Prandtla = 1

czyli:

rurka-prosta_wzor_1

dla powietrza suchego w 21.1ºC i ciśnieniu 101 325Pa
(Warunki standardowe USA -  STP ρ gęstość powietrza suchego w 21.1ºC i ciśnieniu 101 325Pa: 1.200kg/m³)

przyjmuje postać:

Po uproszczeniu: V[m/s] = Kx1.291√ (ΔP)
gdzie ΔP - ciśnienie różnicowe z rurki (Pa)
stała K = 1 dla standardowych rurek Prandtla

Miernik może również współpracować z nietypowymi elementami pomiarowymi strumienia objętości powietrza - wprogramowany wzór do wyliczenia strumienia wygląda następująco:

Przepływ = Kf x √ (Δp)

gdzie:
- Kf - współczynnik charakterystyczny dla nietypowego elementu pomiarowego: 0.001...9.999
- √ (Δp) - pierwiastek z różnicy ciśnień

rurka-prostaTakim nietypowym elementem jest rurka spiętrzająca prosta model 800187 służąca do pomiaru prędkości w kanałach wentylacyjnych o współczynniku Kf=0.815. Mierząc prędkość należy w pozycji Flow Type wybrać Press/ Kfactor i w nim uwzględnić poprawkę na gęstość dla warunków standardowych i Kf  nietypowej rurki. Wprogramowana wartość: 0.815 x 1.291 = 1.052.
Prędkość odczytujemy na wyświetlaczu miernika w zakładce Flow.

Manometr wyposażono w przelicznik wartości mierzonych na warunki standardowe lub aktualne. Przyrząd został wyposażony w pamięć pozwalającą na zapisanie do 12700 pomiarów. Wyniki te można dowolnie grupować w bloki logiczne, których może być 100. W komplecie znajduje się oprogramowanie umożliwiające przeniesienie danych z pamięci do pliku w formacie xls (Excel). Wprowadzanie danych odbywa się w sposób automatyczny z zaprogramowanym wcześniej interwałem czasowym lub manualnie poprzez kliknięcie odpowiednim klawiszem. W cenie kabel USB do transmisji danych oraz oprogramowanie LogDat2, umożliwiające zapis danych na dysku do pliku typu *.xls.
Użytkownik posiada możliwość podglądu zapamiętanych danych wraz z informacja o wartości maksymalnej, minimalnej lub średniej. Po wprogramowaniu przekroju wylicza strumień objętościowy powietrza. Przekrój wprowadza się poprzez podanie powierzchni w m2, średnicy dla okrągłego lub boków dla prostokątnego.

Wbudowana ręczna kompensacja temperatury i ciśnienia barometrycznego zapewnia stabilne i dokładne pomiary. Potwierdzeniem parametrów pomiarowych jest bezpłatny certyfikat kalibracji producenta.

Charakterystyka:

 • Zakres pomiarowy: ciśnienie różnicowe: ±3735.0Pa, dokładność ±1% wartości mierzonej ± 1Pa | maksymalne przeciążenie 48kPa | prędkość dla rurki Pitota: 1.27...78.7m/s, dokładność ±1.5% przy 10.16m/s
 • Rozdzielczość pomiarowa: ciśnienie różnicowe: 0.1Pa, prędkość: 0.01m/s dla rurki Pitota
 • Pamięć: 12 700 pomiarów pogrupowanych w 100 podkatalogach, interwał zapisu do pamięci: programowalny - 1s ...59min 59s
 • Uśrednianie pomiaru: programowalne: 1, 5, 10, 20, 30s
 • Stała czasowa: dla ciśnienia - 0.1milisekunda
  Jednostki:
  ciśnienia: Pa - hPa - kPa - mmHg - cmHg - inHg - mmH20 - cmH20 - inH20
  prędkości: m/s - ft/min
  wydajności: m3/s - m3/h - l/s - cfm
  temperatura: °C - °F
  ciśnienie barometryczne: hPa - kPa - mmHg - cmHg - cmH20 - inH20 - inHg
 • Funkcje: zerowanie z klawiatury
 • Zasilanie: 4 x 1,5V AA-baterie lub zewnętrzny zasilacz
 • Waga: 270g
 • W zestawie: walizka, instrukcja obsługi, mikromanometr, certyfikat kalibracji
 • W opcji:
  Zasilacz zewnętrzny 230VAC.
  Cała gama rurek spiętrzających Prandtla do pomiaru prędkości o stałych wymiarach lub wykonanie teleskopowe. Dodatkowo jako nowość rurka prosta model 800187 o współczynniku Kf= 0.815 z dokładnością pomiarową ±4%.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy ±3750Pa
1.27...78.7m/s (dla rurki Pitota)
Rozdzielczość 0.1Pa
0.01m/s
Dokładność ±1% wart. wskazanej ±1Pa (ciśnienie)
±1.5% przy 10m/s (prędkość)
Sposób obliczania prędkości v=√ (2ΔP/ρ)
Dopuszczalne przeciążenie max. 48kPa
Zerowanie elektroniczne, po naciśnięciu przycisku
Wyświetlacz graficzny, LCD
Zasilanie 4 ogniwa LR6
sygnalizacja niskiego stanu baterii
Zakres temperatur pracy 5...+45°C
Zakres temperatur składowania -20...+60°C
Przyłącza ciśnieniowe dla rurek o średnicy nominalnej 6mm
Mierzone media powietrze i nieagresywne gazy
Wymiary 107 x 183 x 38mm
Masa 270g
Akcesoria standardowe Przyrząd, walizka plastikowa, baterie, certyfikat kalibracji, instrukcja, wężyk elastyczny, port ciśnienia stycznego


Do pobrania:

pdf new small Karta katalogowa: Mikromanometr PVM 620 oraz PVM610
pdf new small Instrukcja: Mikromanometr PVM620 instrukcja
Zapytaj o produkt