Katalog produktów

Miernik HD37AB1347

Nr kat.: HD37AB1347
+

HD37AB1347 (Delta Ohm)- Miernik z wymiennymi sondami skrzydełkowymi, termicznymi, CO, CO2 , temperatury i wilgotności i ciśnienia barometrycznego.
Miernik z serii HD37AB1347 to przenośny przyrząd używany w klimatyzacji, wentylacji. Przeznaczony jest do pomiaru prędkości przepływu, wydatku, temperatury i wilgotności oraz poziomu CO|CO2 nieagresywnych gazów.

 • Funkcje pomiarowe:
  MAX/MIN/AVG/REL/HOLD, automatyczne wyłączanie, m/s - km/h - ft/min - mph - knot - °C - °F - l/s - m3/s - m3/min- m3/h - ft3/s - ft3/min, ppm.

Miernik dzięki opcjonalnej sondzie temperatury lub CO2 ma możliwość wyliczenia ilości

HD37AB1347

świeżego powietrza niezbędnego do poprawnej pracy instalacji wentylacyjnej (% dodatkowego świeżego powietrza pobieranego z zewnątrz do instalacji). Ponadto można

obliczyć niezbędną ilość powietrza zgodnie z normą ASHRAE 62.1 (8.5l/s / osobę) przypadającą na wszystkich pracowników jak również krotność wymian powietrza.

Miernik może być wyposażony w opcjonalne sondy:

 • prędkości powietrza i wydajności - termoanemometryczne lub skrzydełkowe.
 • CO, CO2 ,wilgotności, temperatury powietrza i ciśnienia barometrycznego

 • temperatury np. cieczy

 • wilgotności

Temperatura jest mierzona za pomocą odpowiednich sond oraz dodatkowo czujników zanurzeniowych, penetracyjnych, przylgowych lub do powietrza wyposażonych w rezystor Pt100 lub Pt1000. Sondy wyposażone są w automatycznie rozpoznawane moduły SICRAM, fabrycznie skalibrowane. Funkcje MAX, MIN i AVG umożliwiają wyliczenie wartości maksymalnej, minimalnej i średniej. Pozostałe funkcje to: REL -pomiar względny, HOLD- zatrzymanie pomiaru i automatyczne wyłącznie. Stopień ochrony przyrządu IP67.

OPIS

 • Zakres pomiarowy dla sond termicznych: AP471S1, AP471S3

  Dokładność: ±0.8 m/s (10.00...40.0m/s) | Temperatura: ±0.8oC (-25...80oC)

  - 0.1...40m/s, ±0.1m/s (0...0.99m/s), ±0.3 m/s (1.00...9.99m/s),

 • Dla wszechkierunkowych AP471S2, AP471S4

  - 0.1...5m/s | Dokładność: ±0.05m/s (0...0.99m/s), ±0.15 m/s (1.00...5m/s)

  Temperatura: ±0.8oC (-25...80oC ) dla S2 oraz (0...80oC) dla S4

UWAGA: zakres kompenscji temperatury: -25...80oC

Zakres pomiarowy dla sond skrzydełkowych:

100mm:

60mm:

16mm:

AP472 S1 - 0,6...25m/s,

Temperatura: ±0.8oC (-25...80oC)

Dokładność: ±(0.3m/s + 1.5% zakresu)

Minimalna prędkość startowa: 0.6m/s

AP472 S2 - 0.5...20m/s,

Dokładność: ±(0.3m/s + 1.5% zakresu)

Temperatura: brak wbudowanego czujnika

Minimalna prędkość startowa: 0.5m/s

AP472 S4 L, AP472 S4 LT - 0.8...20m/s,

AP472 S4 H, AP472 S4 HT- 10...40m/s,

Dokładność ±(0.4m/s + 1.5% zakresu)

Wbudowany czujnik temperatury dla AP472 S4 LT | HT

zakres pomiarowy temperatury dla S4 LT | HT: -25...+80oC,

Zakres pomiarowy temperatury:

 • dla zewnętrznej sondy Pt100 (SICRAM) np. TP472I: -196...+500oC, ±0.25oC (-196...+350oC) oraz ±0.4oC w pozostałym

Opcjonalne sondy pomiarowe:

1. Anemometryczne  termiczne: AP471 S1 | S2 | S3 | S4
skrzydełkowe: AP472 S1 | S2 | S4L | S4LT | S4H | S4HT
2. Temperatury i wilgotności z modułem SICRAM

3. Temperatury

4. Sondy CO,CO2 , temperatury, wilgotności, ciśnienia barometrycznego (barometr)

 • HD37AB147 z pomiarem: CO, CO2 , ciśnienia barometrycznego (barometr),

 • HD37B147 z pomiarem: CO2 , temperatury, wilgotności, ciśnienia barometrycznego (barometr)

 • Pomiar dwutlenku węgla CO2

  • zakres 0...5000ppm | dokładność: ±50ppm ±3% wartości mierzonej,

  • rozdzielczość 1ppm, | stała czasowa <120s, stabilność długoczasowa 5% / 5lat

 • Pomiar tlenku węgla CO

  • czujnik elektrochemiczny | zakres 0...500ppm | dokładność: ±3ppm ±3% wartości mierzonej | rozdzielczość 1ppm, | stała czasowa <50s | stabilność długoczasowa 5%/rok, | prawdopodobna żywotność czujnika 5lat

 • Pomiar ciśnienia barometrycznego

  • Zakres 750...1100hPa

  • Dokładność: ±1.5hPa@25°C | Rozdzielczość: 1hPa | Stabilność długoczasowa: 2hPa/rok | Dryft temperaturowy: ±3hPa (w zakresie -20...+60°C)

 • Pomiar wilgotności

  • względnej: 0...100%RH | dokładność ±2% (10~90%), ±2.5% w pozostałym
  • rozdzielczość: 0.1 | histereza 1%, | stała czasowa <20s,
  • stabilność długoczasowa 1%/rok
  • wyliczanie na podstawie wilgotności względnej: wilgotność bezwzględną, punkt rosy, zmieszanie, entalpię, temp. termometru mokrego
 • Pomiar temperatury otoczenia :

  • zakres: -20...60°C | dokładność: ±0.2°C ±0.15% wartości mierzonej

  • rozdzielczość: 0.1 | stała czasowa <30s | stabilność długoczasowa 0.1°C /rok

Cechy mierników

 • Pamięć 67 600 próbek podzielonych na 64 bloki pomiaroweInterwał zapisu do pamięci programowany do wyboru: 15s | 30s | 1,2,5,10,15,20,30min.| 1h, Interfejs USB2.0 Zasilanie: 4x1.2V (akumulatorki Ni-Mh) - 8 godzin pracy ciągłej.W opcji zewnętrzny zasilacz SWD10 (12VDC/1A). Oprogramowanie DELTALOG10W zestawie: walizka, instrukcja obsługi , miernik HD37AB1347

 • Sondy należy zamawiać oddzielnie,

HD37AB1347_all2

 

acr Karta katalogowa: HD37AB1347

Zapytaj o produkt