Katalog produktów

Przetwornik T3510

Nr kat.: T3510
+
Przetworniki z interfejsem ethernet przeznaczone są zależnie od typu, do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia barometrycznego (barometry). Na wyświetlaczu w zależności od modelu mogą być prezentowane 3 wartości pomiarowe, jako trzeci np. temperatura punktu rosy lub inny parametr z typoszeregu w miejsce punktu rosy. Elektronika jest zamknięta w odpornej plastikowej obudowie a czujniki temperatury i wilgotności w kablowej sondzie z filtrem z porowatego brązu. Duży podwójny wyświetlacz LCD wskazuje jednocześnie wartość temperatury i wilgotności a dodatkowo wartość temperatury punktu rosy lub innego wybranego parametru. Użytkownik ma możliwość wyłączenia wskazań na wyświetlaczu. Nadając przetwornikowi indywidualny adres IP można przeglądać jego wskazania poprzez przegladarkę www.

T3510


Mierzone parametry

 • temperatura
 • wilgotność względna
 • temperatura punktu rosy
 • wilgotność bezwzględna
 • wilgotność właściwa
 • współczynnik zmieszania
 • entalpia wilgotnego powietrza

 

Wysokiej jakości polimerowy czujnik pojemnościowy zapewnia świetną stabilność długoczasową, odporność na wodę i skondensowaną parę wodną. Przetwornik jest skonstruowany do pracy w środowisku nieagresywnym.

Główne zastosowania

 • serwerownie
 • urządzenia telekomunikacyjne
 • hurtownie
 • szklarnie
 • przemysł
 • muzea, archiwa, galerie
 • pomieszczenia klimatyzowane
 • automatyka budynków
 • stacje pogodowe (dla przetworników barometrycznych)

Dodatkowo w obudowie wyświetlacz LCD z funkcją jego wyłączenia. Kompaktowa konstrukcja zapewnia maksymalną stabilność pomiarową. Obok zamieszczono przykładowy wygląd menu przetwornika poprzez publiczny adres IP.T5540_7

Przetwornik posiada możliwość synchronizacji czasu. Dodatkowo możliwość podglądu danych historycznych. Kliknij link obok.

Przetwornik współpracuje z wieloma systemami typu SCADA. Funkcjonalność testowano m.in. z programami:

LabVIEW firmy National Instruments, poprzez darmowe biblioteki Modbus dla LabVIEW. Dostępny jest przykład wykonany do przeglądania aktualnych wartości i wykresów z Tx5xx Powstał w LabVIEW 8.5: Tx5xx-Ethernet.vi

TIRS.NET - przetworniki są bezpośrednio obsługiwane przez TIRS.NET programu z Coral sro. Testowano funkcjonalność również z programem ControlWeb

Zakres pomiarowy:

 • tempratura w zależności od typu;
  -30...+80°C (T3510, T7510, T0510) -30...+105°C (T3511, T7511), -200...+600°C (T4511)
 • wilgotność względna [%]; 0...100% dla (T3510, T3511, T7511)
 • ciśnienie barometryczne [hPa]; 600...1100hPa dla (T7510, T7511, T2514)
 • temperatura punktu rosy[°C]; -60...+80°C dla (T3510, T3511, T7510, T7511)
 • wilgotność bezwzględna [ g/m3]; 0...400g/m3 dla (T3510, T3511, T7510, T7511)
 • wilgotność właściwa [g/kg];0...550g/kg dla ( T3510, T3511, T7510, T7511)
 • współczynnik zmieszania [g/kg]; 0...995g/kg dla (T3510, T3511, T7510, T7511)
 • Entalpia wilgotnego powietrza [kJ/kg]; 0...995kJ/kg dla (T3510, T3511, T7510, T7511)

Sposoby komunikacji

Modbus: Za pomocą protokołu Modbus jest możliwy odczyt mierzonych parametrów, ustalanie wartości limitów alarmowych, kalibracja sondy, odczyt wersji firmware\'u. Jest możliwa jednoczesna komunikacja za pomocą trzech portów. Standardowo pierwszym z nich jest port numer 501 a kolejne dwa są definiowane przez użytkownika.
Telnet: Port 9999 pozwala na ustawienie limitów alarmowych (limity dolne i górne dla T, RH, Tdp, histerezy i opóźnienia), numery portów Modbus oraz porty Konsoli Informacyjnej, adresy e-mail, adresy SNMP, opis przetwornika, czas odświeżania strony www, uaktywnienie każdego kanału komunikacyjnego. Zabezpieczenie hasłem tego portu jest aktywne
SOAP: Przetworniki moga wysłać aktualne dane pomiarowe w formacie SOAP z zaprogramowanym wcześniej interwałem 10s...65535s w przypadku braku transmisji informacja z trapem ostrzeżenia
Strony WWW: Klient może zaprojektować stronę www w której wyświetlane są aktualne wartości mierzone, limity alarmowe i stany alarmów. Nie ma możliwości modyfikacji nastaw w tym trybie
SNMP: Jest możliwy odczyt aktualnie mierzonych wartości i limitów alarmowych. W razie wystąpienia alarmu, komunikat alarmowy (trap) jest przesyłany na adresy zdefiniowane przez użytkownika
E-mail: W razie wystąpienia alarmu jest wysyłany ostrzegawczy e-mail na adresy zdefiniowane przez użytkownika (maksymalnie 3 adresy)

 

web

 

t3510_soft

Opcje wysyłania alarmów
E-mail: W przypadku wystąpienia alarmu wysyłanie komunikatów na adresy zdefiniowane przez użytkownika (maks. 3 adresy)
Strony www: Przy przekroczeniu wartości granicznych, komunikat o alarmie wyświetlany jest na stronie www
SNMP: W przypadku wystąpienia przekroczenia wartosci granicznych temperatury, wilgotności czy cisnienia + wyliczone wartości wysyłany jest komunikat na adres IP zdefiniowany przez użytkownika (maks. 3 adresy)
Syslog: Przetwornik umożliwia wysłanie komunikatu tekstowego do wybranego serwera w przypadku wystąpienia różnych, nietypowych sytuacji.

 

Dane techniczne

Zakres wilgotności względnej:
0 do 100%
Dokładność pomiaru wilgotności:
±2.5% wilgotności względnej od 5 do 95% przy 23°C
Dokładność pomiaru temperatury:
±0.6°C
Zakres pomiarowy temperatury punktu rosy:
-60...+80°C
Dokładność wyznaczania temperatury punktu rosy:

±1.8°C <25°C oraz 30 do 95% RH

Wilgotność bezwzględna:
0...400g/m3 dokładność: ±3g/m3 dla T <40°C
Wilgotność właściwa:
0...550g/kg dokładność: ±2g/g oraz ±2.1g/g  dla T <35°C
Współczynnik zmieszania:
0...995g/kg dokładność: ±2g/g oraz ±2.2g/g  dla T <35°C
Entalpia wilgotnego powietrza:
0...995kJ/kg dokładność: ±3kJ/kg oraz ±4kJ/kg  dla T <25°C
Zakres temperatur pracy przetwornika:
-30 to +80°C
Zakres temperatur pracy wyświetlacza LCD:
czytelny do temperatury +70°C,
zalecane wyłączenie wyświetlacza powyżej 70°C
Stopień ochrony:
Elektronika - IP30
Czujniki - IP40
Złącze LAN:
Gniazdo RJ-45
Zasilanie:
9-30Vdc, max. 1W, zasilane z zewnętrznego zasilacza lub z sieci poprzez splitter np. DWL-P50 firmy D-Link
Złącze zasilania:
koncentryczne, średnica 5.5 / 2.1 mm
Wymiary obudowy
(W x H x D):
88 x 98 x 37 mm

 

Parametry mierzone przez nasze przetworniki wilgotności:

 • wilgotność względna - wyrażony w [%] stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w powietrzu do prężności pary wodnej nasyconej w tej samej temperaturze.
 • temperatura punktu rosy (Tg) - oznacza temperaturę, do której należy ochłodzić powietrze, przy stałej prężności pary wodnej, aby stała się ona równa prężności pary nasyconej, przy tej temperaturze aktualne ciśnienie pary wodnej staje się ciśnieniem maksymalnym (e = E).
 • wilgotność bezwzględna - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 m3 powietrza,
 • wilgotność właściwa - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 kg powietrza (powietrza ważonego razem z parą wodną)
 • współczynnik zmieszania - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 kg powietrza suchego
 • Entalpia wilgotnego powietrza - odnosi się do sumy 1kg powietrza suchego i x kg wilgoci przypadającej na 1kg powietrza suchego.

  I=ig +xip

  gdzie:
  ig - entalpia 1kg powietrza suchego [kcal/mol],
  ip - entalpia 1kg pary wodnej [kcal/mol],
  x - zawartość wilgoci w [kg/kg]

 

Poniżej przykładowe obrazy z oprogramowania T-sensor do konfiguracji parametrów przetworników. Oprogramowanie umożliwia m.in. wpisanie poziomu alarmów, adresów e-mail na które ma zostać wysłana informacja o przekroczenu zadanego alarmu, ustawienie wyświetlacza, czasu odświeżania strony www, synchronizacji z serwerem czasu, wpisania nowej nazwy przetwornika itd.

Tsensor

 
Nowość:
jeżeli brak ethernetu w miejscu montażu przetwornika, proponujemy rozwiązanie z routerem GSM/GPRS. Router posiada możliwość bezpośredniego podłączenia do 3 przetworników lub więcej poprzez multiswitch. Do tego zastawu należy nabyć indywidualnie kartę GSM z publicznym stałym adresem IP. 
router GSM1
 
 
 

 Wykaz modeli

FotografiaTypZakres pomiarowy
h_t3510
T3510 - przetwornik wilgotności i temperatury z wyznaczaniem punktu rosy, z zabudowaną sondą pomiarową. temperatura: -30...+80°C, wilgotność: 0...100%
h_t3511
T3511 - przetwornik wilgotności i temperatury z wyznaczaniem punktu rosy, z zewnętrzną sondą pomiarową z kablem o długości 1m. Opcjonalnie dostępne są kable o długości 2 i 4m. Średnica sondy 18,5mm, długość 88mm. temperatura: -30...+105°C, dla sondy wilgotność: 0...100%

h_t3511p

T3511P - przetwornik wilgotności i temperatury z wyznaczaniem punktu rosy, z zewnętrzną sondą pomiarową z kablem o długości 1m. Opcjonalnie dostępne są kable o długości 2 i 4m.

temperatura: -30...+105°C, dla sondy wilgotność: 0...100%

ciśnienie pracy dla sondy do 20bar


h_t3510

T7510 -przetwornik wilgotności, temperatury i ciśnienia barometrycznego z zabudowaną sondą.

Czujnik ciśnienia zabudowany jest w obudowie wyświetlacza.
Prezentacja wyniku pomiarowego ciśnienia w następujących jednostkach: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2.

Barometr posiada możliwość wprogramowania poprawki na położenie nad poziomem morza.

temperatura: -30...+80°C, wilgotność: 0...100%
ciśnienie barometryczne: 600...1100hPa
dokładność: ±1,3hPa w 23°C

h_t7511

T7511 -przetwornik wilgotności, temperatury i ciśnienia barometrycznego z zewnętrzną sondą pomiarową z kablem o długości 1m.
Opcjonalnie dostępne są kable o długości 2 i 4m. Średnica sondy 18mm, długość 75mm.

Czujnik ciśnienia zabudowany jest w obudowie wyświetlacza.
Prezentacja wyniku pomiarowego ciśnienia w następujących jednostkach: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in^2.

Barometr posiada możliwość wprogramowania poprawki na położenie nad poziomem morza.

temperatura: -30...+105°C, kabel sondy max + 80°C opcja z kablem do +105°C wilgotność: 0...100%


Ciśnienie barometryczne: 600...1100hPa
dokładność: ±1,3hPa w 23°C


h_t3514
T2514 -Barometer
Czujnik ciśnienia zabudowany jest w obudowie wyświetlacza.
Prezentacja wyniku pomiarowego ciśnienia w następujących jednostkach: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in^2.

Barometr posiada możliwość wprogramowania poprawki na położenie nad poziomem morza.

Ciśnienie barometryczne: 600...1100hPa
dokładność: ±1,3hPa w 23°C

 

h_t0510

T0510 - przetwornik temperatury z zabudowanym czujnikiem temperatury Pt1000/3850ppm. -30 do +80°C

h_t4511.
.
T4511 - przetwornik temperatury do współpracy z zewnętrznym czujnikiem Pt1000/3850ppm. -200 do +600°C

Akcesoria

Certyfikat kalibracji producenta, instrukcja obsługi. Darmowe oprogramowanie do konfiguracji przetwornika można w każdej chwili ściągnąć z tej lokalizacji.

Akcesoria opcjonalne

     
SW100 h_27 Płyta z darmowym oprogramowaniem
MD036 h_26 Samoprzylepny uchwyt mocujący "rzep"
F5200 h_15 Osłona czujnika szara z siatką ze stali kwasoodpornej o oczkach 0.025mm.
F0000 h_16 Przeciwpyłowa osłona czujnika z porowatego brązu do zastosowania w środowiskach zapylonych. Zdolność filtracyjna 0.025mm.
F5200B h_17 Osłona czujnika czarna z siatką ze stali kwasoodpornej o oczkach 0.025mm.
PP4 h_18 Płaski kołnierz okrągły - do kanałowego montażu sond.
PP90 h_19 Kwasoodporny uchwyt kątowy do naściennego montażu sond.
SP004 h_20 Plastikowy dławik do bezpośredniego montażu sondy wlgotności ośrednicy 29mm
F8000 h_21 Osłona radiacji słonecznej dla przetworników w meteorologii dla H3021, H3431, H7431, H3531, H7531 dla wersji z sonda na kablu
A1515 h_24 Zasilacz 230VAC-50Hz/12VDC.
DWLP50 h_25 DWL-P50 Zasilacz poprzez Ethernet, adapter firmy D-Link
MD046 h_23 Akcesoria do kalibracji wilgotności przez użytkownika

Dostępne oprogramowania do wyboru:

Web Interface: do konfiguracji i odczytu mierzonych wartości z czujników internetowych wbudowany w przetwornik.

Konfiguracja przeprowadzana jest przez stronę www wbudowaną w przetwornik.
(przykład obok)

T5540_7

Comet Database - jedna baza do przechowywania danych z wielu produktów firmy comet databaseComet. (płatny)
System DBS umożliwia:

 • Akwizycję danych z czujników Comet dołączonych do sieci Ethernet lub czujników podłączonych przez modem do sieci GSM.
 • Podgląd wybranych kanałów z dowolnego czujnika Comet wraz z wybranymi kanałami z innych czujników Comet (tj. porównywanie / monitoring wartości z różnych punktów pomiarowych).
 • Prezentację danych z różnych urządzeń Comet połączoną w jednej tabeli lub na jednym wykresie.
 • Przedstawienie danych (temperatura, wilgotność, ciśnienie, stan binarny, itp.), stan alarmowy.
 • Wyboru dowolnego okresu czasu do analizy.
 • Drukowanie, eksport do PDF - tabela i wykres. Eksport do innych formatów, w celu późniejszego przetwarzania.
 • Online wizualizacja wartości rzeczywistych i alarmów.
 • Online graficzna wizualizacja pomiarów w przedziałach czasowych. To znaczy wykres przedstawia faktyczne dane, np. z ostatniej godziny. Długość historii można dowolnie ustawiać. Wykres zostanie automatycznie zaktualizowany.

Zaletą jest prosty system rozbudowy:

Podłączenie czujników jest bardzo łatwe dzięki protokołowi komunikacyjnemu SOAP. Należy tylko wpisać adres serwera i podłączyć czujnik do sieci intranet / Ethernet. Możliwym jest zbudowanie dużego systemu akwizycji danych. Protokół SOAP jest powszechnie stosowany w Internecie. Archiwizacji danych można dokonać z czujników umieszczonych na całym świecie. System może być rozszerzony o inne urządzenia Comet bez jakichkolwiek opłat. Zakup DBS Sensor Monitor pozwala na przechwytywanie danych z np. 2, 10 lub 100 czujników. Dodatkowo można dokupić osobno przeglądarki DBV Database Viewer o ile pojawi się taka potrzeba. Przeglądarka umożliwia podgląd danych z różnych miejsc w sieci internet lub lokalnej. Uniwersalna przeglądarka bazy danych pozwala na wyświetlenie danych z wszystkich urządzeń Comet - rejestratorów danych Sxxxx, Gxxxx, MS5, MS6 i czujników z wyjściem ethernet P85xx, Tx5xx, Hx5xx.

Administracja systemu umożliwia:

 • Wymianę urządzenie w bazie danych.
 • Utworzenie kopii zapasowej bazy danych.
 • Zdiagnozowanie stanów błędu.
 • Zarządzanie kontami użytkowników.
 • Określenie praw dostępu do bazy danych.
 • Baza danych jest zabezpieczona przed uszkodzeniem przez osobę nieupoważnioną.

System oparty jest na stabilnym i popularnej darmowej platformie Microsoft SQL lub MySQL.

SensorReader - program pozwala na alarm akustyczny na PC w razie przekroczenia ustawionych progów alarmowych plus rejestrowanie wartości w formacie CSV które to można łatwo przetwarzać w np. Excel (darmowy).  sensor reader

TSensor - oprogramowanie konfiguracyjne dla czujników firmy Comet (darmowy).

Tsensor do konfiguracji parametrów przetworników. Oprogramowanie umożliwia m.in. wpisanie poziomu alarmów, adresów e-mail na które ma zostać wysłana informacja o przekroczenu zadanego alarmu, ustawienie wyświetlacza, czasu odświeżania strony www, synchronizacji z serwerem czasu, wpisania nowej nazwy przetwornika itd.

 t3510_soft

Do pobrania:

acr
acr
Oprogramowanie z bazą danych Database Sensor Monitor
Oprogramowanie do przetworników Comet z wyjście ethernet
Zapytaj o produkt