Katalog produktów

Przetwornik T3511

Nr kat.: T3511
+

Przetwornik wilgotności i temperatury.

h_28

Podwójny wyświetlacz LCD.

Obsługiwane protokoły sieciowe:

 • http (www)
 • telnet
 • smtp (e-mail)
 • snmp
 • modbus TCP

Mierzone parametry:

 • wilgotność
 • temperatura
 • punkt rosy
 • wilgotność bezwzględna
 • skład mieszaniny
 • entalpia

 

Pomiar wilgotności Pomiar temperatury Pomiar punktu rosy
Zakres: 0...100%
Rozdzielczość: 0.1%
Dokładność: 2.5%
Zakres: -30...105°C
Rozdzielczość: 0.1°C
Dokładność: 0.4°C
Zakres: -60...80°C
Dokładność: ±1.5°C
Pomiar wilgotności bezwzględnej Pomiar składu mieszaniny Pomiar entalpi
Zakres: 0...400g/m3
Dokładność: ±3g/m3
Zakres: 0...995g/kg
Dokładność: ±2g/kg
Zakres: 0...995kJ/kg
Dokładność: ±3kJ/kg

Wyjście: ethernet (RJ45).
Zasilanie: 9...30VDC, 200mA.
Stopień ochrony (obudowa): IP65
Stopień ochrony (czujnik): IP40

Wymiary:

 • Obudowa: 89 x 73 x 37mm
 • Sonda: Ø18 x 75mm
 • Kabel: 1m (opcja 2 lub 4m)

Przetwornik temperatury T0510 / T4511
Przetworniki temperatury i wilgotności: T3510 / T3511T+RH+Ciśnienie barometryczne T7510 / T7511 / T2514 z wyjściem ethernet

Opis

Przetworniki z interfejsem ethernet przeznaczone są zależnie od typu, do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia barometrycznego (barometry). Na wyświetlaczu w zależności od modelu mogą być prezentowane 3 wartości pomiarowe, jako trzeci np. temperatura punktu rosy lub inny parametr z typoszeregu w miejsce punktu rosy. Elektronika jest zamknięta w odpornej plastikowej obudowie a czujniki temperatury i wilgotności w kablowej sondzie z filtrem z porowatego brązu. Duży podwójny wyświetlacz LCD wskazuje jednocześnie wartość temperatury i wilgotności a dodatkowo wartość temperatury punktu rosy lub innego wybranego parametru. Użytkownik ma możliwość wyłączenia wskazań na wyświetlaczu. Nadając przetwornikowi indywidualny adres IP można przeglądać jego wskazania poprzez przegladarkę www. Wysokiej jakości polimerowy czujnik pojemnościowy zapewnia świetną stabilność długoczasową, odporność na wodę i skondensowaną parę wodną. Przetwornik jest skonstruowany do pracy w środowisku nieagresywnym.

Główne zastosowania

 • serwerownie
 • urządzenia telekomunikacyjne
 • hurtownie
 • szklarnie
 • przemysł
 • muzea, archiwa, galerie
 • pomieszczenia klimatyzowane
 • stacje pogodowe (dla przetworników barometrycznych)

Mierzone parametry

 • tempratura w zależności od typu;
  -30...+80°C (T3510, T7510, T0510) -30...+105°C (T3511, T7511), -200...+600°C (T4511)
 • wilgotność względna [%]; 0...100% dla (T3510, T3511, T7511)
 • ciśnienie barometryczne [hPa]; 600...1100hPa dla (T7510, T7511, T2514)
 • temperatura punktu rosy[°C]; -60...+80°C dla (T3510, T3511, T7510, T7511)
 • wilgotność bezwzględna [ g/m3]; 0...400g/m3 dla (T3510, T3511, T7510, T7511)
 • wilgotność właściwa [g/kg];0...550g/kg dla ( T3510, T3511, T7510, T7511)
 • współczynnik zmieszania [g/kg]; 0...995g/kg dla (T3510, T3511, T7510, T7511)
 • Entalpia wilgotnego powietrza [kJ/kg]; 0...995kJ/kg dla (T3510, T3511, T7510, T7511)

Sposoby komunikacji

 

Modbus: Za pomocą protokołu Modbus jest możliwy odczyt mierzonych parametrów, ustalanie wartości limitów alarmowych, kalibracja sondy, odczyt wersji firmware'u. Jest możliwa jednoczesna komunikacja za pomocą trzech portów. Standardowo pierwszym z nich jest port numer 501 a kolejne dwa są definiowane przez użytkownika.
Telnet: Port 9999 pozwala na ustawienie limitów alarmowych (limity dolne i górne dla T, RH, Tdp, histerezy i opóźnienia), numery portów Modbus oraz porty Konsoli Informacyjnej, adresy e-mail, adresy SNMP, opis przetwornika, czas odświeżania strony www, uaktywnienie każdego kanału komunikacyjnego. Zabezpieczenie hasłem tego portu jest aktywne
SOAP: Przetworniki moga wysłać aktualne dane pomiarowe w formacie SOAP z zaprogramowanym wcześniej interwałem 10s...65535s w przypadku braku transmisji informacja z trapem ostrzeżenia
Strony WWW: Klient może zaprojektować stronę www w której wyświetlane są aktualne wartości mierzone, limity alarmowe i stany alarmów. Nie ma możliwości modyfikacji nastaw w tym trybie
SNMP: Jest możliwy odczyt aktualnie mierzonych wartości i limitów alarmowych. W razie wystąpienia alarmu, komunikat alarmowy (trap) jest przesyłany na adresy zdefiniowane przez użytkownika
E-mail: W razie wystąpienia alarmu jest wysyłany ostrzegawczy e-mail na adresy zdefiniowane przez użytkownika (maksymalnie 3 adresy)

h_29

Przykładowy odczyt danych pomiarowych temperatury i wilgotności w przeglądarce www.
Istnieje możliwość modyfikacji wyglądu standardowej strony tak aby była ona odpowiednia dla indywidualnych potrzeb klienta. Do przeprowadzenia tego typu operacji koniecznym jest posiadanie programu: web2cob.exe zamieniającego stronę *.html wykonaną w dowolnym programie do edycji stron www, na plik cobox.cob. Następnie taki plik taki należy wysyłać do przetwornika. Powyżej przedstawiona jest przykładowa modyfikacja standardowej strony zaimplementowanej w przetworniku - tłumaczenie na język polski. OPIS (ang.) tutaj


Pliki do pobrania:

acr Karta katalogowa: Przetwornik w wersji z kablem T3511
acr Oprogramowanie z bazą danych Database Sensor Monitor
Oprogramowanie do przetworników Comet z wyjście ethernet


Dane techniczne

Zakres wilgotności względnej (T3510/11, T7510/11):
0 do 100%
Dokładność pomiaru wilgotności (T3510/11, T7510/11):
±2.5% wilgotności względnej od 5 do 95% przy 23°C
Dokładność pomiaru temperatury:
±0.4°C (T3511, T7511, T4511)
±0.6°C (T3510, T7510, T0510)
Zakres pomiarowy temperatury punktu rosy (T3510/11, T7510/11):
-60...+80°C
Dokładność wyznaczania temperatury punktu rosy (T3510/11, T7510/11):

±1.5°C <25°C oraz 30 do 95% RH
(obliczana z temperatury i wilgotności względnej) dla (T3511, T7511)
oraz ±1.8°C dla (T3510, T7510)

Wilgotność bezwzględna (T3510/11, T7510/11):
0...400g/m3 dokładność: ±3g/m3 dla T <40°C
Wilgotność właściwa (T3510/11, T7510/11):
0...550g/kg dokładność: ±2g/g oraz ±2.1g/g (T3510, T7510) dla T <35°C
Współczynnik zmieszania (T3510/11, T7510/11):
0...995g/kg dokładność: ±2g/g oraz ±2.2g/g (T3510, T7510) dla T <35°C
Entalpia wilgotnego powietrza (T3510/11, T7510/11):
0...995kJ/kg dokładność: ±3kJ/kg oraz ±4kJ/kg (T3510, T7510) dla T <25°C
Dokładność i zakres dla ciśnienia barometrycznego (T7510/11 oraz T2514):
±1.3hPa przy 23°C
zakres: 600...1100hPa
Wyświetlane jednostki ciśnienia (T7510/11 oraz T2514):
hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in^2
Zakres temperatur pracy przetwornika:
-30 to +80°C
Zakres temperatur pracy wyświetlacza LCD:
czytelny do temperatury +70°C,
zalecane wyłączenie wyświetlacza powyżej 70°C
Zakres temperatur pracy sondy pomiarowej (T3511, T7511):
-30 do +105°C
Zdolność filtracyjna osłony czujnika (T3511, T7511):
0.025mm
Stopień ochrony:
Elektronika - IP30
Czujniki - IP40
Złącze LAN:
Gniazdo RJ-45
Zasilanie:
9-30Vdc, max. 1W, zasilane z zewnętrznego zasilacza lub z sieci poprzez splitter np. DWL-P50 firmy D-Link
Złącze zasilania:
koncentryczne, średnica 5.5 / 2.1 mm
Wymiary obudowy
(W x H x D):
88 x 98 x 37 mm


Parametry mierzone przez nasze przetworniki wilgotności:

 • wilgotność względna - wyrażony w [%] stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w powietrzu do prężności pary wodnej nasyconej w tej samej temperaturze.
 • temperatura punktu rosy (Tg) - oznacza temperaturę, do której należy ochłodzić powietrze, przy stałej prężności pary wodnej, aby stała się ona równa prężności pary nasyconej, przy tej temperaturze aktualne ciśnienie pary wodnej staje się ciśnieniem maksymalnym (e = E).
 • wilgotność bezwzględna - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 m3 powietrza,
 • wilgotność właściwa - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 kg powietrza (powietrza ważonego razem z parą wodną)
 • współczynnik zmieszania - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 kg powietrza suchego
 • Entalpia wilgotnego powietrza - odnosi się do sumy 1kg powietrza suchego i x kg wilgoci przypadającej na 1kg powietrza suchego.

  I=ig +xip

  gdzie:
  ig - entalpia 1kg powietrza suchego [kcal/mol],
  ip - entalpia 1kg pary wodnej [kcal/mol],
  x - zawartość wilgoci w [kg/kg]

---------------------------------------------------------------

sonda_p

Wilgotność względna (oznaczana najczęściej jako RH), którą definiuje się jako:

RH = (e/E) * 100 [%],

informująca w jakim procencie, w stosunku do maksymalnie możliwego w danej temperaturze (tj. temperaturze, w której zmierzono e) powietrze jest nasycone parą wodną.

Na rysunku obok przedstawiono sposób poboru próbki dla przetwornika z sondą do sprężonego powietrza. Producent proponuje rozwiązanie mocowania sondy poprzez bajpas SH-PP (4). Proszę zwrócić uwagę, że punkt poboru próbki umiejscowiony jest w środku rurociągu (1). Wielkość przepływu regulowana jest zaworem (5). Za zaworem (5) zaleca się rurkę o długości 1.5mb i średnicy Ø6mm.

---------------------------------------------------------------
Temperatura punktu rosy Temperatura, do której należy schłodzić powietrze, aby przy danej prężności aktualnej wilgotność względna osiągnęła 100% i rozpoczęły się w nim procesy kondensacji. Oznaczana jako td.
-----------------------------------------------------------

Zapytaj o produkt