Katalog produktów

Przetwornik T3110

Nr kat.: T3110
+
Przetwornik wilgotności i temperatury z podwójnym wyjściem 4...20mA
Podwójny wyświetlacz LCD.
Dowolna konfiguracja wyjść 4...20mA

Mierzone parametry:

 • wilgotność
 • temperatura
 • punkt rosy
 • wilgotność bezwzględna
 • skład mieszaniny
 • entalpia

Pomiar wilgotności:t3110

 • Zakres pomiarowy: 0...100%
 • Rozdzielczość: 0.1%
 • Dokładność: 2.5%

Pomiar temperatury

 • Zakres pomiarowy: -30...80°C
 • Rozdzielczość: 0.1°C
 • Dokładność: 0.4°C

Pomiar punktu rosy

 • Zakres: -60...80°C
 • Dokładność: ±1.5°C

Pomiar wilgotności bezwzględnej:

 • Zakres: 0...400g/m3
 • Dokładność: ±3g/m3

Pomiar składu mieszaniny

 • Zakres: 0...995g/kg
 • Dokładność: ±2g/kg

Pomiar entalpii

 • Zakres: 0...995kJ/kg
 • Dokładność: ±3kJ/kg

Wyjścia analogowe: 2 x 4...20mA
Zasilanie: 9...30VDC.
Stopień ochrony (obudowa): IP65
Stopień ochrony (czujnik): IP40
Wymiary: 89 x 73 x 37mm.

Parametry mierzone przez nasze przetworniki wilgotności:T3110

Wilgotność względna - wyrażony w [%] stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w powietrzu do prężności pary wodnej nasyconej w tej samej temperaturze.
Temperatura punktu rosy (Td) - oznacza temperaturę, do której należy ochłodzić powietrze, przy stałej prężności pary wodnej, aby stała się ona równa prężności pary nasyconej, przy tej temperaturze aktualne ciśnienie pary wodnej staje się ciśnieniem maksymalnym (e = E).
Wilgotność bezwzględna - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 m3 powietrza,
Wilgotność właściwa - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 kg powietrza (powietrza ważonego razem z parą wodną)
Współczynnik zmieszania - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 kg powietrza suchego
Entalpia wilgotnego powietrza - odnosi się do sumy 1kg powietrza suchego i x kg wilgoci przypadającej na 1kg powietrza suchego.

I=ig + xip

gdzie:
ig - entalpia 1kg powietrza suchego [kcal/mol],
ip - entalpia 1kg pary wodnej [kcal/mol],
x - zawartość wilgoci w [kg/kg]

---------------------------------------------------------------
Wilgotność względna (oznaczana najczęściej jako RH), którą definiuje się jako:

RH = (e/E) * 100 [%],

informująca w jakim procencie, w stosunku do maksymalnie możliwego w danej temperaturze (tj. temperaturze, w której zmierzono e) powietrze jest nasycone parą wodną.
---------------------------------------------------------------
Temperatura punktu rosy Temperatura, do której należy schłodzić powietrze, aby przy danej prężności aktualnej wilgotność względna osiągnęła 100% i rozpoczęły się w nim procesy kondensacji. Oznaczana jako Td.
---------------------------------------------------------------
Wilgotność (bezwzględna) absolutna, informująca ile kg pary wodnej znajduje się w 1 m3 powietrza (przy czym nie bierze się pod uwagę występujących ewentualnie produktów kondensacji - wody w stanie ciekłym lub stałym). Wilgotność absolutna (a) jest związana z prężnością aktualną (e, hPa) następującą zależnością:

a = 0.8 * (e / (1 + m*t)),

gdzie: m - współczynnik objętościowego rozszerzania gazów równy 1/273 (0,00366),
t - temperatura powietrza w °C.
---------------------------------------------------------------
Wilgotność właściwa (q) - stosunek masy pary wodnej zawartej w danej objętości powietrza do całej masy powietrza wilgotnego w tej samej objętości. Wyrażana jest w gramach na gram lub w gramach na kilogram (g × g-1, lub g × kg-1).
---------------------------------------------------------------
Współczynnik zmieszania ( r ), określający stosunek masy pary wodnej do masy powietrza suchego, znajdującego się w danej objętości wilgotnego powietrza (g / kg), obliczany jako funkcja prężności aktualnej (e) i ciśnienia atmosferycznego (p):

r = 622 * (e / (p - e)),
gdzie: p - ciśnienie atmosferyczne (hPa).
---------------------------------------------------------------

Do pobrania:

acr Karta katalogowa: Przetworniki 4..20mA serii Tx11x
Zapytaj o produkt