Katalog produktów

Hałas środowiskowy HD2011NMT

Kategoria: Hałas i wibracje
Nr kat.: Stacja monitoringu hałasu HD2011NMT
+
Zestaw do monitoringu hałasu środowiskowego HD2011NMT.

Stacja przeznaczona do monitorowania hałasu środowiskowego. Do zarządzania stacją wymagany jest moduł oprogramowania NS4 "Monitor" (kod NS4 "Monitor"). Obudowa IP65 chroni oprzyrządowanie przed czynnikami atmosferycznymi i zawiera akumulator oraz miernik poziomu dźwięku. Sonometr, akumulator i mikrofon zewnętrzny dostępne są w opcji podobnie jak NS4 Moduł "Monitor". Zestaw nie zawiera również karty SIM, którą to należy dokupić u lokalnego dostawcy. Obudowę stacji można instalować bezpośrednio na powierzchni lub przymocować do statywu. W zależności od wybranej wersji zestaw zawiera:

hd2011nmt 1

 • szafkę o wysokim stopniu ochrony obudowy - IP65,
 • panel kontrolny,
 • modem 3G,
 • antenę GSM.

Stacja przeznaczona jest do monitorowanie hałasu środowiskowego w różnych aplikacjach:

 • Monitorowanie hałasu na placu budowy
 • Monitorowanie miejsc pracy
 • Hałas przemysłowy
 • Hałas w transporcie
 • Mapowanie hałasu
 • Weryfikacja bariery akustycznej
 • Hałas miejski
 • Hałas lotniskowy
 • Połączone monitorowanie hałasu i warunków meteo
 
Wbudowane wewnętrzne elementy połączeniowe:
 • Wejście mikrofonowe, zgodne z przedwzmacniaczami HD2010PNE2W i HD2110PEWL
 • Wejście antenowe GSM
 • Wejście do ładowarki akumulatora, kompatybilne ze ładowarkami dostępnymi w opcjach "48h" i "7d"
 • Prowadnica kabla do akumulatora zewnętrznego
 • Wyjście dla sygnału alarmowego
 • Dostęp do serwera w chmurze DeltaOhm
 hd2011nmt

Funkcje

 • Zaawansowane funkcje wyzwalania i alarmu w przypadku wystąpienia określonych uprzednio zdarzeń i danych meteo
 • Alarm lokalny (aktywacja) na podstawie przekroczenia uprzednio zaprogramowanego poziomu
 • Automatyczne powiadamianie o stanie e-mailem: akumulator, obsługa pamięci, wyzwalacze i alarmy
 • Możliwości przekazu danych w czasie rzeczywistym
 • Pomiary hałasu miernikami klasy 1 lub klasy 2 wp. IEC 61672
 • Analiza spektralna w czasie rzeczywistym zgodnie z IEC 61260
 • Zintegrowana kalibracja elektryczna dla łatwego, okresowego sprawdzania systemu
 • Bardzo szybki pomiar z akwizycją do 1/32 sek

Zalety / korzyści

 • Łatwa instalacja i uruchamianie - administrator i użytkownik mają pełną kontrolę nad systemem i pozyskanymi danymi
 • Wersja wielostanowiskowa z kontrolą dostępu do aplikacje wymiany danych
 • Automatyczne przechowywanie danych w zdalnej lokalizacji FTP (Delta OHM lub FTP użytkownika)

  HD2011NMT zaprojektowano jako element systemu monitorowania hałasu lub jako samodzielna jednostka. Każdy HD2011NMT może pracować bez nadzoru (w zależności od wersji). Każda jednostka lub cała sieć może być zdalnie sterowana i w pełni zarządzana przez NS4. Oprogramowanie "monitorujące". Hałas i dane meteo mogą być pozyskiwane, rejestrowane, wyświetlane i przesyłane zdalnie.

 

 Wersja  Stacjonarna w skrzynce  Mobilna w walizce
 Monitoring  Średnio lub długo-czasowo  Krótko-czasowo
 Dokladność   Klasa 1 lub 2 w zależności od wybranego modelu
 Prametry mierzone   Leq, Lp, LN, Lpk
 Analiza częstotliwości   1/3 oktawy do 20kHz*
 Analiza statystyczna   Percentyle lub pełna statystyka
 Kalibracja automatyczna  CIC 104dB 1KHz
 Pozycja   GPS
 Komunikacja 3G/GPRS TCP/IP
 Dane  Delta Ohm FTP lub FTP użytkownika
 Stopień ochrony obudowy  IP65  IP67
 Informacja o alarmie  e-mail + tryb rzeczywisty  e-mail
 Zasilanie  Akumulator, sieciowe lub z panela solarnego  Akumulator, sieciowe
 Czas pracy na akumulatorze  48h do 7 dni  brak
 Wymiary  500x420x210 mm  550x420x260 mm (walizka)
 Oprogramowanie zarządzające  NS4 “monitor”
 Oprogramowanie do analizy danych  NS2A and NS5
 Wysięgnik mikrofonu  do 4m

 hd2011nmt 3

Normy dotyczące hałasu środowiskowego:
1. PN-EN 61672-1:2014-03, "Elektroakustyka i mierniki poziomu dźwięku. Część 1: Wymagania".
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (DzU 2001 nr 62 poz. 627).
3. PN-B-02153:2002, "Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki".
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (DzU 2007 nr 120, poz. 826).
5. PN-ISO 1996-1:1999, "Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Podstawowe wielkości procedury".
6. PN-ISO 1996-2:1999, "Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zebranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu".
7. PN-ISO 1996-3:1999, "Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu".
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (DzU 2011 nr 140 poz. 824).
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (DzU 2008 nr 206, poz. 1291).
10. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.Urz. L. nr 189 z dnia 18 lipca 2002 r.).
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (DzU nr 187, poz. 1340).
12. ISO 9613-2: "Akustyka - zmniejszanie propagacji dźwięku na otwartej przestrzeni: Część 2: Ogólne metody obliczeń".
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami (DzU 2007 nr 1 poz. 8).
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (DzU 2010 nr 215, poz. 1414).
15. PN-79/T-06460, "Mierniki poziomu dźwięku. Ogólne wymagania i badania".
16. PN-81/N-01306, "Hałas. Metody pomiaru. Wymagania ogólne".


W opcji polecamy różne rodzaje oprogramowań do analizy uzyskanych danych:
Moduł NS2A "Zanieczyszczenie akustyczne"
Analiza klimatu akustycznego na podstawie hałasu dziennego, tygodniowego i rocznego, w tym drogowego, kolejowego i hałasu na lotnisku. Oprogramowanie wykonuje analizy statystyczne i spektralne oraz automatycznie identyfikuje zdarzenia. Analizy przeprowadzane są zgodnie z ustawodawstwem (D.L. 194/2005 i D.M. 16/03/1998) i UE (dyrektywa 2002/49 / WE) dotyczącym zanieczyszczenia akustycznego i mapowania terenu pod jego kątem. Oprogramowanie współpracuje z HD2010UC, HD2010UC/A, HD2010, HD2010RE, HD2110 i miernikiem poziomu dźwięku HD2110L z funkcją rejestracji danych.
Moduł NS4 - "Monitor"
Monitor hałasu oraz zdalnego sterowania sonometrem z komputera. Oprogramowane odpowiedzialne za gromadzenie danych i identyfikację zdarzeń. Zarządzanie sieciami monitorującymi HD2011NMT. Zdalna konfiguracja HD2011NMT, zdalna kalibracja, zdalny monitor czasu rzeczywistego. Przechowywanie danych na serwerze FTP. Zarządzanie dostępem wielu klientów. Łączone pozyskiwanie danych o hałasie i danych meteo (w zależności od wybranej konfiguracji sprzętowej HD2011NMT). Zarządzanie alarmami na podstawie ustawionych przez użytkownika progów poziomu hałasu i automatyczne powiadamianie e-mailem o przekroczeniu warunku tego progu.
Moduł NS4S - "Monitor"  Moduł do w/w wersji hałasu z ograniczonymi funkcjami. Umożliwia prezentację danych pomiarowych z sieci stacji HD2011NMT. Wymagana posiadania 1 licencja "Monitor" NS4 i 1 dodatkowego klucza sprzętowego CH20
Moduł NS5 "hałas środowiskowy"
Analiza zanieczyszczeń akustycznych i środowiskowych źródeł hałasu. Oprogramowanie wykonuje analizy statystyczne i spektralne ręcznie i automatycznie, identyfikuje źródła pojedyncze i złożone. Maskuje i automatyczne wyszukuje elementy impulsowe zgodnie z normami krajowym (D.M. 16.03.1988) dotyczącymi zanieczyszczenia akustycznego. Generuje automatyczny raport i porównuje z  limitami zarówno bezwzględnymi jak i różnicowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dla pełnej funkcjonalności wymagane jest posiadanie analizy w tercjach HD2010.O1

Do pobrania:

pdf new small   Miernik hałasu środowiskowego HD2011NMT
pdf new small   Oprogramowanie do sonometrów - Monitor - Noise Studio NS4
pdf new small   Oprogramowanie do sonometrów - Hałas środowiskowy NS5
pdf new small   Oprogramowanie do sonometrów NS2A - Zanieczyszczenie hałasem
Zapytaj o produkt