Katalog produktów

Sonometr HD2010UC/A KIT1

Kategoria: Hałas i wibracje
Nr kat.: HD2010UC/A KIT1
+

Miernik poziomu dźwięku klasy 1 z wbudowanym analizatorem spektralnym HD2010UC/A KIT 1 - spełnia wymagania dla mierników poziomu dźwięku klasy 1 zgodnie z IEC 61672-1 z 2002. W porównaniu do modelu HD2010UC KIT 1, posiada możliwość analizy dźwięku w oktawach w zakresie 32Hz do 8kHz, w opcji filtr tercjowy w zakresie 25Hz do 12.5kHz.

(Certyfikat zgodności I.N.RI.M. No. 07-0124-02), IEC 60651 i IEC 60804.

 • spełnia wymagania klasy 1 lub 2 dla kalibratorów akustycznych zgodnie z IEC 60942:1988.
 • pamięć 4MB
 • zakres pomiarowy: 30...140dB,
 • możliwość analizy w spektralnej w oktawach lub opcja w tercjach
 • mikrofon 1/2" (wersje do zastosowań wewnętrz i na zewnętrz budynków)
 • Równoczesny pomiar: SPL, Leq, SEL, LF, Lmax, Lmin, Lpk, LMPk, LN, Dawka.
 • Stałe czasowe: S, F, I

Zastosowanie:HD2010

 • Pomiar poziomu hałasu środowiskowego
 • W opcji funkcja rejestratora
 • Opcjonalna analiza dźwięku
 • Analiza statystyczna
 • Identyfikacja hałasu impulsowego
 • Pomiary w miejscu pracy
 • Wybór rodzaju ochrony osobistej wg. SNR | HML i OBM
 • Kontrola jakości
 • Pomiar hałasu maszyn

POMIARY AKUSTYKI POMIESZCZEŃ

W zakresie pomiaru akustyki przyrząd wykorzystywany jest do:
- pomiaru czasu pogłosu dźwięków impulsowych i stałych
- pomiaru przechodzenia dźwięków przez wyodrębnione pomieszczenia.
- pomiaru odbioru dźwięku w poszczególnych pomieszczeniach.
- pomiaru w całym zakresie częstotliwości (szeroko pasmowo), oktawowym i tercjowym (opcja).

POMIARY W PRZEMYŚLE

Poziom hałasu w zakresie szerokopasmowym związanym z:
- hałasem wydawanym przez maszyny wirujące
- hałasem wydawanym przez uderzenia metalu o metal

W tym zakresie HD2010UC/A oferuje pomiar i zapis do pamięci parametrów: Leq, Lpmax, Lpmin, Lpeak . Na tej podstawie oblicza się Pled, które zgodnie z przepisami BHP nie może przekroczyć140 dB (200 Pascali). Pomiar ten określa stopień narażenia na hałas i wynikający z tego konieczny sposób zabezpieczenia organu słuchu.

Wyniki pomiaru mogą również służyć do:
- określenia źródeł uszkodzeń instalacji (np. sprężonego powietrza)
- określenia stopnia zużycia maszyn i urządzeń poprzez wykonanie okresowej mapy dźwiękowej.

W zestawie:

 • Miernik poziomu dźwięku klasy 1 HD2010UC/A
 • HD SAV Osłonka przeciwwiatrowa
 • Mikrofon UC52/1 szerokopasmowy oraz wzmacniacz: HD2010PNE2
 • CPA/5 - 5m przedłużki kabla
 • HD2110RS (RS232) lub HD2110USB (USB)
 • oprogramowanie Noise Studio wersja podstawowa
 • walizka
 • Raport kalibracji producenta zgodny z ISO9001

W opcji następujące wersja oprogramowania Noise Studio:

 • NS1: " Ochrona pracownika" - zgodnie z D.L.81/2008 | UNI 9432.2008 oraz dyrektywa EU 2003/10/EC
 • NS2: " Szum akustyczny" - Stacje kolejowe, porty lotnicze itd. Poiary zgodnie z D.L. 194/2005 i dyrektywą EU 2002/49/EC
 • NS3: " Izolacje akustyczne" - wymaga opcji pomiarów tercjowych i opcji pomiarów impulsowych - zgodnie z D.C.P.M. 5/12/1997 oraz ISO 717-1:1996 oraz ISO 7817-2: 1996
 • NS4: " Monitor" pomiary akustyczne sterowanie z komputera

Dostępne są dwie wersje mierników różniące się klasą:

1. HD2010UC/ KIT 1 | miernik i analizator klasy 1
2. HD2010UC/ KIT 2 | miernik i analizator klasy 2

hd2010_4acr Karta katalogowa: Sonometr HD2010UC/A KIT1
Zapytaj o produkt