Katalog produktów

Sonometr HD2010UC KIT1

Kategoria: Hałas i wibracje
Nr kat.: HD2010UC KIT1
+

Miernik poziomu dźwięku klasy 1 HD2010UC kit 1 - spełnia wymagania dla mierników poziomu dźwięku klasy 1 zgodnie z IEC 61672-1 z 2002
(certyfikat zgodności I.N.RI.M. No. 07-0124-02), IEC 60651 i IEC 60804.

HD2010UC jest przenośnym całkującym miernikiem poziomu dźwięku wykonującym analizę statystyczną. Przyrząd został zaprojektowany tak, aby łączył maksymalną elastyczność użytkowania, niski koszt i łatwość obsługi. Zwrócono uwagę na możliwość dostosowania przyrządu do wymagań regulacyjnych i konieczność spełnienia dzisiejszych i przyszłych potrzeb użytkownika. HD2010UC może być w dowolnej chwili wyposażony w inne opcje w celu rozszerzenia jego zakresu stosowania; firmware może być aktualizowany bezpośrednio przez użytkownika za pomocą programu NoiseStudio. HD2010UC spełnia wymagania norm IEC 61672-1:2002, IEC 60651 oraz IEC 60804 dla tolerancji w klasach 2 lub 1.

HD2010UC jest całkującym miernikiem poziomu dźwięku i analizatorem nadającym się do następujących zastosowań:HD2010

 • Ocena hałasu środowiskowego,
 • Opcjonalny monitoring hałasu
 • Opcjonalna analiza zdarzeń akustycznych (tylko klasa 1),
 • Pomiary na stanowiskach pracy,
 • Dobór indywidualnego sprzętu ochrony słuchu,
 • Kontrola jakości produkcji,
 • Pomiar hałasu maszyn,

Cechy:

 • spełnia wymagania klasy 1 lub 2 dla kalibratorów akustycznych zgodnie z IEC 60942:1988.
 • pamięć 2MB
 • zakres pomiarowy: 30...140dB,
 • mikrofon 1/2" (wersje do zastosowań wewnętrz i na zewnętrz budynków)
 • Równoczesny pomiar: SPL, Leq, SEL, LF, Lmax, Lmin, Lpk, LMPk, LN, Dawka.
 • Stałe czasowe: S, F, I

Zastosowanie:

 • Pomiar poziomu hałasu środowiskowego
 • W opcji funkcja rejestratora
 • Opcjonalna analiza dźwięku
 • Analiza statystyczna
 • Identyfikacja hałasu impulsowego
 • Pomiary w miejscu pracy
 • Wybór rodzaju ochrony osobistej wg. SNR | HML
 • Kontrola jakości
 • Pomiar hałasu maszyn

W zestawie:

 • Miernik poziomu dźwięku klasy 1 HD2010UC
 • HD SAV Osłonka przeciwwiatrowa
 • Mikrofon UC52/1 szerokopasmowy oraz wzmacniacz: HD2010PNE2
 • CPA/5 - 5m przedłużki kabla
 • HD2110RS (RS232) lub HD2110USB (USB)
 • DeltaLog 5 wersja podstawowa
 • Raport kalibracji zgodny z ISO9001

 

Za pomocą miernika poziomu dźwięku HD2010UC można mierzyć poziomy dźwięku dowolnie zaprogramowanych 3 parametrów ze swobodnym wyborem filtra ważącego i stałej czasowej. Można mierzyć takie parametry jak Leq, SEL, poziomy minimalne i maksymalne dla czasu całkowani od 1s do 99h. Jeśli jakiś niepożądany dźwięk zakłóci pomiar wykazując przekroczenie zakresu można go wyeliminować za pomocą wygodnej funkcji kasowania wstecznego (BackErase). Mierzone poziomy można rejestrować w dużej pamięci nieulotnej w celu ich późniejszego transferu do komputera za pomocą dostarczonego w komplecie programu Noise Studio. Jako analizator statystyczny HD2010UC próbkuje sygnał dźwięku 8 razy na sekundę z użyciem filtra korekcyjnego A i stałej czasowej FAST, i analizuje go statystycznie dla klas 0.5dB. Można jednocześnie wyświetlać do 3 poziomów percentyli, wybieranych w zakresie L1 do L99. Dla dalszej analizy, nieważone wyjście LINE pozwala na nagrywanie próbek dźwiękowych na taśmie lub bezpośrednio na komputerze, wyposażonym w kartę przetworników analogowo cyfrowych. Zarejestrowane w pamięci dane mogą być przeglądane na graficznym ekranie przyrządu za pomocą funkcji “Replay”, która odtwarza trend czasowy ścieżki dźwiękowej. Szybki interfejs USB, w połączeniu z elastycznym interfejsem RS232, pozwalają na szybki transfer danych z przyrządu do pamięci masowej komputera, jak również sterowanie modemu i drukarki. Na przykład jeśli pamięć w przyrządzie okaże się niewystarczająca, co może mieć miejsce w razie długiej rejestracji, można aktywować funkcję “Monitor”. Ta funkcja pozwala na wysyłanie wyświetlanych danych do komputera za pomocą interfejsu szeregowego, i gromadzenie ich bezpośrednio w pamięci masowej komputera. HD2010UC może być w pełni sterowany przez komputer za pomocą wielostandardowego interfejsu szeregowego (RS232 i USB) wykorzystując specjalny protokół komunikacji. Poprzez interfejs RS232, miernik poziomu dźwięku można też podłączyć do komputera wykorzystując modem. Kalibracja może być dokonana za pomocą dołączonego kalibratora akustycznego (klasy 1 zgodnie z IEC 60942) albo wbudowanego generatora wzorcowego. Kalibracja elektryczna wykorzystuje specjalny przedwzmacniacz i sprawdza czułość kanału pomiarowego wraz z mikrofonem. Chroniony obszar w pamięci nieulotnej, zarezerwowany na kalibrację fabryczną, jest używany jako wzorzec dla kalibracji użytkownika, pozwalając utrzymywać dryft urządzenia pod kontrolą i chronić przyrząd przed złym skalibrowaniem.

Kontrolę pełnej funkcjonalności użytkownik może wykonać bezpośrednio w miejscu pomiaru, dzięki programowi diagnostycznemu. Miernik poziomu dźwięku HD2010UC może wykonywać pomiary wymagane do określenia narażenia pracownika na hałas. Środki ochrony osobistej słuchu można dobrać przez porównanie ekwiwalentnych poziomów ważonych A i C, które można mierzyć równocześnie (metoda SNR). Miernik poziomu dźwięku HD2010UC wyposażony w opcję “Data Logger” nadaje się do monitorowania poziomu dźwięku i tworzenia map akustycznych. Wykorzystując opcję “Advanced Analyzer” można też dokonywać pomiarów klimatu akustycznego przechwytując i analizując zdarzenia dźwiękowe. Zdalna kalibracja elektryczna i testy diagnostyczne mogą być wykonywane za pomocą funkcji zdalnego sterowania. HD2010UC może być skonfigurowany stosownie do różnych potrzeb klienta: dostępne opcje mogą być zaktywowane w nowym przyrządzie, jak również później, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Dostępnymi opcjami są:

Opcja “Data Logger”

Obejmuje rozszerzenie pamięci z 2MB do 4MB. Wyświetlanie i rejestrowanie ważonych filtrem A profili dźwiękowych ze stałą czasową FAST, próbkowanych 8 razy na sekundę. Jednoczesna rejestracja profili 3 zaprogramowanych parametrów próbkowanych 2 razy na sekundę. Miernik poziomu dźwięku zmienia się w rejestrator poziomu dźwięku zdolny do rejestracji 4 parametrów przez ponad 23 godziny. Zdarzenia impulsowe mogą być łatwo wyróżnialne dzięki możliwości analizy profilu ważonego filtrem A poziomu dźwięku ze stałymi czasowymi SLOW, FAST i IMPULSE.
Zapisane w pamięci dane można przeglądać na ekranie przyrządu wykorzystując funkcję odtwarzania, reprodukującą zapisany ślad dźwiękowy.

Opcja “Advanced Analyzer” (może być instalowana w HD2010UC klasy 1)
Przyrząd HD2010UC z opcją “Advanced Analyzer” posiada więcej funkcji analizy dźwięku.

 • Analiza statystyczna jest dostępna graficznie w formie rozkładu prawdopodobieństwa poziomu dźwięku i wykresu poziomów percentyli.
 • Równolegle do normalnego trybu rejestracji, dostępna jest rejestracja z interwałem programowalnym w zakresie 1s do 1h, dla 5 parametrów całkowanych, oraz wskazania rozkładu prawdopodobieństwa poziomu dźwięku.
 • Możliwe jest włączenie funkcji wyzwalania w celu zarejestrowania zdarzeń dźwiękowych, a fałszywe zdarzenia mogą być filtrowane przez określenie wymaganego czasu trwania. Dla każdego zdarzenia można rejestrować 5 parametrów całkowanych, rozkład prawdopodobieństwa poziomu dźwięku podczas zdarzenia. Rejestracja parametrów zdarzenia nie wyklucza rejestracji profili i raportów. Funkcja wyzwalania może być też aktywowana ręcznie za pomocą przycisku.
 • Dostępnych jest do 9 różnych markerów, w celu opisania w sygnale, wystąpienia określonych sytuacji, które należy rozważyć w procesie analizy wyników.
 • Za pomocą timera można zaprogramować opóźniony start rejestracji.

hd2010_4acr Karta katalogowa: Sonometr HD2010UC
Zapytaj o produkt