Katalog produktów

Przetworniki pH | REDOX

Urządzenia te zaliczane są do jednych z ważniejszych przedmiotów składających się na grupę produktów kontrolno-pomiarowych TEST-THERM. Służą między innymi do pomiaru pH w analizowanych substancjach chemicznych. Należą tutaj produkty takie jak: przetwornik pH DO9403T-R1, przetwornik pH DO9765T, przetwornik pHDO9785T. Przedmioty te mogą być przeznaczone do montażu tablicowego lub ściennego.

Wśród parametrów charakteryzujących te maszyny pomiarowe znajdują się kwestie takie jak: zakres pomiaru pH, zakres pomiaru ORP, dokładność, zakres pomiaru temperatury, typ elementu pomiarowego, dokładność, kompensacja temperatury, wyjście prądowe, wyjście przekaźnika, zasilanie oraz temperatura pracy.

Przetwornik pH DO9403T-R1

Pierwsze z urządzenie przeznaczone jest do pomiaru poziomu pH i redox w instalacjach przemysłowych przeznaczonych do oczyszczenia i przygotowania wody. Są to miejsca takie jak: stacje przygotowania wody, czy oczyszczalnie ścieków. Co ważne, przyrząd ten (podobnie jak inne) współpracuje nie tylko z elektrodami pH lub redox, ale też z czujnikami temperatury typu Pt100 podłączanymi 2/4 przewodowo.

Elementem ułatwiającym pracę jest wskaźnik LCD, który pozwala na miejscową obserwację parametrów mierzonych i pomocniczych. Przez co cały proces pomiaru przebiega zazwyczaj w sposób prosty i intuicyjny. Poznaj też inne przyrządy i zasady ich działania, które zostały umieszczone w kategoriach na stronie internetowej Test-Therm.

Przetwornik pH/REDOX.
Sygnał wyjściowy 4...20mA
Podwójny wyświetlacz LCD
Dwa wyjścia przekaźnikowe
Obudowa naścienna.
Przetwornik pH/REDOX.
Sygnał wyjściowy 4...20mA. Podwójny wyświetlacz LCD. Dwa wyjścia przekaźnikowe. Obudowa tablicowa.
Przetwornik pH/REDOX.
Sygnał wyjściowy 4...20mA
Wyświetlacz LCD
Dwa wyjścia przekaźnikowe.
Obudowa naścienna.