Katalog produktów

Vaisala DM70

Nr kat.: Punkt rosy DM70
+

Miernik ręczny wytrzymujący kondensację przeznaczony do użytku w instalacjach ciśnieniowych.

Vaisala Drycap DM70 to miernik przenośny punktu rosy mierzący punkt rosy precyzyjnie w całym zakresie pomiarowym. Sonda może być umieszczona bezpośrednio w instalacji w celu natychmiastowego uzyskania wartości pomiarowej w warunkach rzeczywistych. Czujnik zabezpieczony jest przed kondensacją. Trzy opcjonalne model sond dostępne są z funkcją autokalibracji, Sondy typu A i B przeznaczone są do aplikacji ogólnych, model C przeznaczony jest do pomiaru w Vaisala DM70gazie SF6. W czujnikach B i C wykorzystano funkcję wewnętrznego osuszania i podgrzewania co skutkuje wyjątkowo krótkim czasem powrotu z warunków rzeczywistych  do suchych. Sondy posiadają funkcję autokalibracji polegającej na wykrywaniu i korekcji dryftu czujnika w stosunku do krzywej kalibracyjnej. Miernik DM70 posiada wygodne i proste menu z dużym czytelnym wyświetlaczem LCD. Dodatkowo miernik posiada wbudowany rejestratorem danych. DM70 można wykorzystać jako źródło odczytu danych z przetworników DMT242, DMT132, DMT143, DMT152 oraz DMT340. Wyświetla 3 parametry w jednym czasie w postaci numerycznej lub graficznej. Dodatkowo użytkownik ma możliwość wyboru jednostki spośród wielu wbudowanych. Ponadto posiada funkcję konwersji punktu rosy z ciśnienia pracy gazu do ciśnienia otoczenia, dodatkowo w opcji wyjście analogowe. Miernik Vaisala DM70 przeznaczony jest do bezpośredniego pomiaru punktu rosy w warunkach procesowych w szerokim zakresie temperatur i ciśnienia. Dla bardziej wymagających zastosowań miernik DM70 może współpracować z wieloma celkami pomiarowymi lub z systemem poboru próbki DSS70A.

Punkt rosy jest zdefiniowana jako temperatura, do której gaz (na przykład powietrza), może być chłodzony przy stałym ciśnieniu a para wodna zaczyna skraplać się do płynnej wody. Innymi słowy, po osiągnięciu temperatury rosy, gaz jest całkowicie nasycony parą wodną. Termin "ciśnieniowy punkt rosy" odnosi się do temperatury punktu rosy gazu pod ciśnieniem wyższym od ciśnienia atmosferycznego. Mówiąc o punkcie rosy sprężonego powietrza pod ciśnieniem, poprawna terminologia to "ciśnieniowy punktu rosy", ale często skracany do "punktu rosy".

Dlaczego tak ważny w zastosowaniach  np. farmaceutycznych jest punkt rosy?
Sprężone powietrze może być wykorzystywane do wielu zastosowań w przemyśle farmaceutycznym, takich jak transportu surowego materiału, pneumatyczne źródła zasilania idm70 czyszczenia. Znajomość punktu rosy w linii sprężonego powietrza może być krytyczne dla pewnych zastosowań, ale mniej przydatne dla innych. Na przykład, w transporcie materiałów stałych i sypkich, stosowane przenośniki do przemieszczania produktu opierają się na dobrze wysuszonym i filtrowanym powietrzu tak aby uniknąć zanieczyszczenia produktu. Ciągły monitoring i kontrola punktu rosy jest często wymogiem dla instalacji rozdzielczej powietrza dla procesów suszenia, pakowania, uprzedni pomiar umożliwia uruchamienie zaworów sterujących procesem. Ryzyko związane z brakiem pomiaru punktu rosy może stać się przyczyną awarii osprzętu, kondensacji wody w linii technologicznych i na gotowym produkcie, a także źródłem tworzenia się bakterii.


Drycap® to czujnik opatentowany przez producenta fińską firmę Vaisala zapewnia doskonałą precyzję, niezawodność, stabilność oraz niską stała czasową pomiaru. Miernik rejestruje dane w wewnętrznej pamięci w celu ich późniejszej analizy, wystarczy następnie je pobrać do komputera za pomocą interfejsu RS-232. Miernik punktu rosy to idealne rozwiązanie do stosowania w przemysłowej kontroli linii sprężonego powietrza, procesach formowania tworzyw sztucznych i innych suchych gazów. Miernik mierzy temperaturę punktu rosy od -60 do 60°C. Dzieki unikalnej technologi Drycap opartej na polimerze, umożliwia niezawodny pomiar punktu rosy.
Opcjonalne celki pomiarowe umożliwiają bezpośrednie wpięcie się do istniejącej instalacji w celu poboru próbki. Wartości są wyświetlane liczbowo lub graficznie na podświetlanym wyświetlaczu LCD, wystarczy nacisnąć dowolny klawisz, a aktualna wartość pojawi się na wyświetlaczu graficznym w czasie rzeczywistym. Miernik posiada unikalną funkcję automatycznej kalibracji, która wydłuża się interwał kalibracji i zapewnia stabilność długoczasową.

temperatura punktu rosy

Temperatura punktu rosy - definicja

Jeżeli gaz jest schładzany para wodna istniejąca w fazie gazowej zaczyna się skraplać. Fazę ciekłą określa temperatura, przy której następuje kondensacja. Temperatura ta jest zdefiniowana jako temperatura punktu rosy (Td). Przy 100% RH temperatura otoczenia równa jest temperaturze punktu rosy. Im większa jest różnica temperatury punktu rosy od temperatury otoczenia tym mniejsze ryzyko kondensacji pary wodnej. Punkt rosy bezpośrednio koreluje z ciśnieniem pary nasyconej (Pws). Ciśnienie cząstkowe pary wodnej w punkcie rosy można bardzo łatwo wyliczyć. W przeciwieństwie do RH (wilgotności względnej), punkt rosy nie jest zależny od temperatury ale jedynie od aktualnego ciśnienia. Typowym zastosowaniem punktu rosy  jest  jego pomiar w procesach suszenia.

W zestawie (wraz z opcjami):

Oprogramowanie do analizy danych pod Windows®, analogowy kabel sygnałowy wyjściowy, adapter celki do pomiaru próbki, certyfikat zgodny z NIST, akumulator, zasilacz 230VAC oraz adapter futerał.

Vaisala DRYCAP® model DM70 jest przenośnym miernikiem punktu rosy z graficznym, wyświetlaczem LCD. DM70 VaisalaMierzy precyzyjnie punkt rosy w gazach  o temperaturze medium:
-10...+60°C. Sondę można umieścić bezpośrednio w instalacji sprężonego powietrza i a następnie natychmiast odczytać wynik w warunkach otoczenie i procesu. Czujnik zabezpieczony jest przed kondensacją i wykropleniem wody na jego powierzchni. Obsługa wielu sond pomiarowych: wilgotności względnej, CO2

W zestawie można również wykorzystać sondę punktu rosy w SF6 model DMP-74-C, która to umożliwia pomiar:

  • punktu rosy: -70°C ... +30°C.
  • punkt rosy/szronu T(d/f)
  • wilgotności względnej RH (%RH)
  • objętość wilgotnego powietrza /suchego (ppm)
  • temperatura procesu w °F lub °C.

 

Dane techniczne
Punkt rosy
Pomiar punktu rosy
DMP74A: -50...+60°C
DMP74B: -70...+30°C
DMP74C: -70...+30°C
dokładność DMP74A: (-40...+60°C): ±2°C
DMP74B: (-60...+20°C): ±2°C
DMP74C: (-60 lub -50 (SF6)...+20°C): ±2°C (SF6)

 dmp74A 1

dmp74B 1

dmp74C 1

stała czasowa [63%](90%)
powietrze 0.2m/s, 1bar, +20°C
0->-40°C Td: 20s (120s)
-40->0°C Td: 10s (20s)
Temperatura
zakres  -10...+60°C
dokładność (+20°C)  ±0.2°C
czujnik temperatury Pt100 klasa F0.1 IEC 60751
Inne opcjonalne parametry pomiarowe punkt rosy odniesiony do aktualnego cisnienia barometrycznego, objętość wilgotnego powietrza /suchego (ppm), wilgotnośc absolutna, współczynnik zmieszania, wilgotność względna
Zakres pomiarowy ciśnienia DMP74A, DMP74B: 20bar
DMP74C: 10bar
Przyłącze mechaniczne G1/2" ISO228-1
Stopień ochrony obudowy IP65

Celki przetwornika DPT146

Jak podpiąć sondę miernika punktu rosy Vaisala do istniejącej instalacji sprężonego powietrza?
W ofercie dostępne są następujące modele celek lub komór pomiarowych

1. DMT 242SC2 (wyposażona w złączki Swagelok 1/4") dla instalacji o ciśnieniu do 40bar
Komora próbkowania DMT242SC2 posiada przyspawane złącza Swagelok. Jest idealna do próbkowania w rurkach ¼”.

2. DMT 242SC dla instalacji o ciśnieniu do 100bar
Komorę próbkowania DMT242SC należy stosować gdy tylko jest potrzebny korpus (gwint G⅜ i G¼) głównej komory próbkowania.

3. DSC74 dla instalacji o ciśnieniu do 10bar
Komorę próbkującą DSC74 należy używać gdy próbka jest pobierana z procesu ciśnieniowego w którym ciśnienie wymusza przepływ próbki do komory.

4. DSC74B dla instalacji o ciśnieniu do 10bar
Model DSC74B należy używać jak DSC74. Jest to rozszerzona wersja DSC74. Przy wersji B można odzyskać szkodliwe gazy.

5. DSC74C dla instalacji o ciśnieniu do 10bar
DSC74C uzupełnia DSC74B o wężownicę, która pozwala na pomiary przy ciśnieniu atmosferycznym lub przy zamontowaniu wężownicy od strony poboru próbki do wychłodzenia powietrza od 800°C do ok. 30°C z nominalnym przepływem 2..3 l/min.

6. System próbkowania DSS70A z pompką do ciśnienia 1.2bar, z wyłączoną pompką zasysającą: 1.2…20 bar
Przeznaczony do poboru próbki w procesach bezciśnieniowych, tzn. gdy próbka musi być pompowana z procesu i gdy proces jest zbyt brudny lub zbyt gorący do bezpośredniego pomiaru.
DSS70A jest systemem próbkowania do pobierania gazu z procesów zanieczyszczonych, gorących lub ciśnieniowych. System pobierania gazu jest zabudowany w walizce zawierającej miernik DM70. System składa się z wbudowanej pompki zasysającej próbkę, filtra oczyszczającego gaz z cząstek (>7μm) oraz zaworu i przepływomierza do regulacji strumienia przepływu.
Opis systemu DSS70A znajdziesz tutaj

dsc74 vaisala


Mam wysoką temperaturę jak podłączyć się do takiej instalacji nie uszkadzając sondy punktu rosy?DSC74C zestaw Vaisala

Należy wykorzystać w zależności od temperatury rurkę np. pętlicową obniżającą temperaturę medium do poziomu akceptowalnego przez sondę. W przypadku produktów firmy Vaisala można wykorzystać rurkę stalową nierdzewną 50cm o wymiarze 1/4", która to umożliwia wychłodzenie próbki od 800°C do ok. 30°C z nominalnym przepływem 2..3 l/min. Do tej aplikacji idealnie nadaje się DMCOILSP.

Klasy jakości sprężonego powietrza wg. ISO 8573-1:2010

Klasa Cząstki stałe zanieczyszczeń. Wilgotność Zawartość oleju mg/m³
- Maksymalna ilość cząstek w m³
Wielkość cząstek w μm.
Stężenie masowe mg/m³ Temperatura punktu rosy [ºC] Zawartość cieczy [g/m³]
- 0,1 0,5 1,0
0 stosownie do wymagań użytkownika stosownie do wymagań użytkownika stosownie do wymagań użytkownika
1 ≤20 000 ≤400 ≤10 - ≤ -70 - ≤0,01
2 ≤400 000 ≤6 000 ≤100 - ≤ -40 - ≤0,1
3 - ≤90 000 ≤1 000 - ≤ -20 - ≤1
4 - - ≤10 000 - ≤+3 - ≤5
5 - - ≤100 000 - ≤+7 - -
6 - - - ≤5 ≤+10 - -
7 - - - 5 - 10 - ≤0,5 -
8 - - - - - 0,5 - 5 -
9 - - - - - 5 - 10 -
X - - - > 10 - > 10 > 10

 Przykład sprawdzania punktu rosy w istniejącej instalacji sprężonego powietrza:

Do pobrania

acr Karta katalogowa: Przenośny miernik punktu rosy w sprężonym powietrzu DM70
acr Instrukacja obsługi: Przenośny miernik punktu rosy w sprężonym powietrzu DM70
Zapytaj o produkt