Katalog produktów

Rejestrator HD50R-MB z wejściem Modbus RTU

Nr kat.: Rejestrator HD50R-MB
+
Rejestrator danych z interfejsem master RS485 Modbus-RTU do odczytu danych z czujników firmy DeltaOhm wyposażonych w wyjście cyfrowe RS485 Modbus-RTU (np. anemometr z serii HD52.3D ...). Opatentowany protokół jest również dostępny do podłączenia anemometrów serii HD2003. Bezpotencjałowe wejście stykowe umożliwia podłączenie miernika opadu z wyjściem impulsowym uzależnionym od intensywności opadu. Komunikuje się z komputerem PC / PLC przez lokalną sieć USB lub Ethernet (opatentowany protokoł TCP/IP firmy DeltaOhm lub protokół Modbus TCP/IP). Pamięć danych: Min. = 259 000, Maks. = 890 500 (w zależności od liczby czytanych kanałów). Jeśli rejestrator danych jest podłączony za pośrednictwem sieci Ethernet, a sieć lokalna ma połączenie z Internetem, pozyskane dane są przesyłane za pośrednictwem poczty e-mail, za pośrednictwem FTP i serwera HTTP (chmura). Rejestrator posiada wbudowany wewnętrzny akustyczny brzęczyk alarmowy plus mozliwość wysyłanie alarmowych wiadomości poprzez e-mail. Zasilanie zewnętrzne 7 ... 30 VDC. Przeznaczony do montażu na szynie DIN 35mm. Warunki pracy: -10 ... + 60°C / 0 ... 85% RH. Oprogramowanie HD35AP-S - darmowe do pobrania ze strony internetowej Delta OHM. Sondy zewnętrzne należy zamawiać osobno. Kabel Ethernet nie jest dołączony. Kabel USB CP23 należy zamawiać osobno.

hd 50r mb data logger with master rs485 modbus rtu interface
 
Rejestrator danych HD50R-MB umożliwia monitorowanie kilku wielkości fizycznych umieszczonych w różnych rejestrach. Do wejścia typu "Master" RS485 MODBUS-RTU można podłączyć sieć czujników pomiarowych, np. temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego, promieniowania słonecznego, prędkość i kierunek wiatru (np. anemometr serii HD52.3D ...) itp. Alternatywą dla protokołu Modbus-RTU może być protokół firmy DeltaOhm umożliwiający podpięcie anemometru HD2003.Bezpotencjałowe wejście kontaktowe umożliwia podłączenie miernika opadu z wyjściem stykowym. Deszczomierz może posiadać wyjście stykowe normalnie zamknięte lub normalnie otwarte. Można również skonfigurować krzywą kompensacji pomiaru w zależności od opadu. Rejestrator danych oblicza intensywność opadów w mm/h (przez odniesienie opadu w ciągu ostatnich pięciu minut do wartości godzinowej) i ilość opadów w ostatnim dniu.

Rejestrator danych może być podłączony do lokalnej sieci Ethernet umożliwiając równoczesną pracę dwóch protokołów komunikacyjnych: zastrzeżonego i protokołu Modbus TCP / IP. Rejestrator danych jednocześnie zarządza maksymalnie 10 "klientem TCP / IP". Jeśli sieć lokalna podłączona jest do Internetu, dane mogą być regularnie wysyłane na adres FTP, do chmura i na serwer pocztowy  w postaci załącznika do e-maila.

Dla każdej rejestrowanej wartości użytkownik może ustawić dwa progi alarmowe. Przekroczenie progu sygnalizowanej jest akustycznie, za pomocą wewnętrznego brzęczyka, i zdalnie, przez wysyłanie alarmowych wiadomości e-mail. Histereza alarmu i opóźnienie w wygenerowaniu alarmu można skonfigurować indywidualnie dla każdej wartości pomiarowej. Oprogramowanie PC HD35AP-S umożliwia konfigurację rejestratora danych, podgląd w czasie rzeczywistym, pobieranie i przeglądanie danych w bazie danych. Oprogramowanie HD35AP-S pozwala na jednoczesne podłączenie jednego rejestratora danych. Jeśli istnieje kilka rejestratorów danych w sieci lokalnej oprogramowanie PC HDServer1 pozwala na automatyczne wykrywanie wszystkich rejestratorów podłączonych do sieci i łączenie się jednocześnie ze nimi,  wrzucając dane do bazy danych. Oprócz tego umozliwia przeglądanie danych w bazie danych i konfigurowanie głównych parametrów pomiaru urządzeń (alarmy, interwał logowania, ...). Opcja oprogramowania HD35AP-CFR21 (dostępne zarówno z HD35AP-S, jak i HDServer1) pozwala na ochronę zarejestrowanych danych i konfiguracji w odpowiedzi na zalecenia FDA 21 CFR część 11.
 
 
Dane techniczne
 
 • Interwał pomiarowy i zapisu do pamięci programowany: 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min
  (Uwaga: minimalny interwał może być większy niż 1 s, jeśli obsługuje kilka czujników)
 • Pamięć wewnętrzna:  zapis ciągły najstarsze dane są nadpisywane nowymi lub rejestracja jest zatrzymywana jeśli pamięć jest pełna.
 • Liczba przechowywanych próbek od 259,000 do 890, 500 w zależności od ilości urządzeń i rejestrowanych kanałów.
 • Interfejsy ETHERNET (złącze RJ45) z indywidualnym protokołem DeltaOhm TCP / IP lub Modbus protokół TCP / IP
 • USB (złącze mini-USB)
 • Master RS485 Modbus-RTU (do akwizycji danych z przetworników)
 • Alarm Akustyczny za pomocą wewnętrznego brzęczyka i wysyłania e-maili
 • Zasilanie zewnętrzne 7 ... 30 VDC
 • Pobór prądu: 40 mA @ 24 VDC
 • Wskaźniki LED Zasilanie i połączenie LAN
 • Temperatura robocza/ wilgotność -10 ... + 60 ° C / 0 ... 85% wilgotności względnej bez kondensacji
 • Obudowa Tworzywo sztuczne
 • Waga 200 g około.
 • Montaż 35 mm szyna DIN
 
Oprogramowanie HD35AP-S:
 
 
Umożliwia zaprogramowanie rejestratora (parametry rejestrowania, progi alarmowe, jednostki, ustawienia sieciowe itp.) konfigurowalne poprzez USB lub za pośrednictwem lokalnej sieci LAN lub Ethernet aplikacja HD35AP-S. Niektóre podstawowe parametry (alarmy, interwał logowania, kod użytkownika itd.) można również ustawić za pomocą oprogramowanie HDServer1.

W celu pobrania danych z bazy danych można wykorzystać:
 • HD35AP-S (umożliwia podłączenie jednego rejestratora danych jednocześnie) lub

 • HDServer1 aplikacja do zarządzania bazami danych MySQL (umożliwia jednoczesne podłączenie kilku rejestratorów danych)
hd50r mb nowy

WERSJA OPROGRAMOWANIA HD35AP-CFR21

Opcja HD35AP-CFR21 pozwala, oprócz funkcji podstawowego oprogramowania (zarówno HD35AP-S, jak i HDServer1), na ochronę zapisanych danych i konfiguracji przyrządów zgodnie z zaleceniami FDA 21 CFR część 11. W szczególności dostępne są następujace funkcje:

 • Możliwość śledzenia działań (Ścieżka audytu - Audit Trail) wykonywanych za pomocą oprogramowania; np. z którymi użytkownikami łączyło się i jakie zmiany zostały ewentualnie wprowadzone w konfiguracji przyrządu.

 • Zarządzanie dostępem użytkowników do konfiguracji przyrządu i przeglądania danych w bazie. Każdemu użytkownikowi można przypisać inne hasło do korzystania z oprogramowania. Istnieją również trzy poziomy dostępu (administrator, superużytkownik i standardowy użytkownik); dla każdego z tych poziomów można zdefiniować dozwolone operacje. Opcja HD35AP-CFR21 działa z kluczem sprzętowym USB, który można podłączyć do dowolnego komputera w tej samej lokalnej sieci, na którym jest zainstalowane podstawowe oprogramowanie.

Do pobrania:

pdf new small Instrukcja: Rejestrator HD50R-MB DelatOhm z wejściem Modbus RTU 
Zapytaj o produkt