Katalog produktów

Rejestrator MS-55D

Nr kat.: MS-55D
+

Opis

Kompletne rozwiązanie monitoringu temperatury, wilgotności i innych parametrów w takich aplikacjach jak:

- przemysł spożywczy (HACCP)
- farmaceutyczny (GMP)
- stacje krwiodawstwa, apteki
- ogrodnictwo, uprawa roślin
- HVAC (monitoring klimatyzacji i wentylacji)

Rejestator MS5

- zarządzanie energią w budynkach
- laboratoria (GLP)

Rejestrator jednokanałowy z mozliwością rozszerzenia do 16 kanałów pomiarowych przeznaczony jest do pomiaru różnych parametrów w zależności od wybranych modułów wejściowych dodatkowo datalogger posiada wbudowany system alarmowy z możliwością rozszerzenia o opcjonalne moduły alarmowe.
Dzięki otwartej konfiguracji modułów wejściwych można indywidualnie dostosować urządzenie do potrzeb użytkownika. W opcjach dostępne są moduły wejściowe pomiaru np. częstotliwości, impulsów, sygnałów dwustanowych, czujników rezystancyjnych i termoparowych do pomiaru temperatury, przetworników z protokołem transmisji ADAM firmy Advantech i innych. Sygnały wejściowe podpinane są do złączki zaciskowej dataloggera. Pozapamiętaniu danych użytkownik posiada możliwość przesyłu tych danych do komputera poprzez USB, RS232, Ethernet ub mode GSM.

Główne zastosowania

 • Przemysł spożywczy i rozlewnie napojów (HACCP)
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Uprawy szklarniowe
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Zarządzanie budynkami i energią
 • Laboratoria badawczo-rozwojowe (GLP)
 • Hurtownie
 • Procesy technologiczne
 • Muzea, archiwa, galerie

Rejestrator MS-5 aplikacje

Zalety

 • pobranie informacji z dataloggera porzez wysłane do niego zapytanie SMS - w odpowiedzi: aktualna wartość pomiarowa, alarm, wielkość dostępnej pamięci i inne (datalogger musi posiadać moduł GSM)
 • indywidualnie konfigurowalny każdy z kanałów, łącznie z alarmem, interwałem zapisu do pamięci oraz sposobem tego zapisu
 • indywidualny zapis danych w zależności od czasu, specyficznej funkcji logicznej, wyzwolenia zewnętrznym impulsem
 • każdy kanał może posiadać do 4 logicznych warunków aktywowania alarmu, dodatkowo istnieje możliwość ustalenia histerezy i opóźnienia jego wywołania
 • ustalone wcześniej profile konfiguracyjne wywoływane z klawiatury

  Nowa generacja systemu monitoringu obsługuje:

  • pobieranie informacji z rejestratorów danych za pomocą SMS - wartość mierzona, alarmy, zajęcie pamięci i inne - jako odpowiedź na SMS wysłanego przez użytkownika lub przez system po zaistnieniu alarmu. Rejestratory muszą być podłączone do modemu GSM obsługującego SMS
  • konfigurację każdego kanału wejściowego jako zakres, próg alarmowy rejestracja wraz z ustawianiem indywidualnego przedziału rejestracji dla każdego kanału
  • programowanie każdego kanału jako ( zapis ciągły, zapis w ustalonych godzinach, zapis po spełnieniu warunku logicznego lub po uzyskaniu zewnętrznego sygnału logicznego.
  • możliwość definiowania do czterech stanów logicznych wzbudzających alarm. Możliwe jest nastawienie histerezy i zwłoki zadziałania.
  • przypisanie dla każdego kanału nazwy (TAG). Możliwe jest to także z poziomu klawiatury podczas pracy urządzenia.
  • wizualizację alarmu jako dioda LED
  • zapis kilku profili rejestracji dla różnego rodzaju warunków pomiaru wybieralnych z poziomu klawiatury.
  • podłączenie sygnałów do rozłącznego terminala. Każdy kanał posiada trzy zaciski w tym ekran.

   

Dane techniczne

ParametrWartość
Całkowita pojemność pamięci 2MB (do 480 000 pomiarów)
Typ pamięci wewnętrzna SRAM, podtrzymywana baterią litową
Tryby rejestracji nieciągły - rejestracja zatrzymuje się po zapełnieniu pamięci
ciągły - po zapełnieniu pamięci najstarsze dane są zastępowane najnowszymi
Interwał rejestracji ustalany indywidualnie dla każdego kanału od 1s do 24h
Zegar czasu rzeczywistego rok, rok przestępny, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda, podtrzymywany baterią litową
Mierzone wielkości wejściowe (1 do 16 wejść) zdefiniowane dla każdego kanału przez zainstalowany moduł wejściowy (patrz tabela) zgodnie z wymaganiami użytkownika
Rozdzielczość konwertera A/C (kanały analogowe) 16 bitów, czas przetwarzania ok.60ms/kanał
Prędkość komunikacji 9600, 19200, 57600, 115200 Bd, 230400* Bd (* dostępna dla USB, Ethernet)
Zasilanie 9 do 30Vdc, zalecane 24Vdc
Zakres temperatury pracy 0 do +50°C
Wymiary wraz ze złączami 215 x 225 x 60 mm
Stopień ochrony IP20
Masa około 800 g
Gwarancja 2 lata

Moduły wejściowe

Rodzaj wejść
TypJednostka pomiarowaDokładnośćOpis
A0 prądowe 4...20 mA
±0.1% zakresu
ze źródłem ~21V dla dwu przewodowej pętli prądowej (np. przetworniki temp. i wilgotności Comet). Tylko galwanicznie nieizolowane.
A1* dc prądowe 4...20 mA
±0.1% zakresu
pasywny
B0* dc prądowe 0...20mA
±0.1% zakresu
 
B1* dc prądowe 0...1A
±0.1% zakresu
 
B2* dc prądowe 0...5A
±0.1% zakresu
 
C0 ac prądowe 0...20mA
±1% zakresu
izolowane galwanicznie
C1 ac prądowe 0...1A
±1% zakresu
izolowane galwanicznie
C2 ac prądowe 0...5A
±1% zakresu
izolowane galwanicznie
D0* dc napięciowe 0...100mV
±0.1% zakresu
 
D1* dc napięciowe 0...1V
±0.1% zakresu
 
D2* dc napięciowe 0...10V
±0.1% zakresu
 
D5* dc napięciowe -10V...+10V
±0,1% zakresu (± 20 mV)
 
D4* dc napięciowe 0...75V
±0.1% zakresu
 
E0 ac napięciowe 0...100mV
±1% zakresu
izolowane galwanicznie
E1 ac napięciowe 0...1V
±1% zakresu
izolowane galwanicznie
E2 ac napięciowe 0...10V
±1% zakresu
izolowane galwanicznie
E4 ac napięciowe 0...50V
±1% zakresu
izolowane galwanicznie
F* pomiar rezystancji (wyspecyfikować zakres)
±0.1% zakresu
2 przewodowe
J* wejście rezstancyjne Nikiel RTD, czujnik temperatury Ni1000, 6180 ppm/°C, zakres: -50...+250°C
-50...100°C ±0.2°C
100...250°C ±0.2% wartości mierzonej
 
K* wejście rezystancyjne Platyna RTD czujnik temperatury Pt100,
zakres -140...+600°C
-140...+100°C ±0.2°C 100...600°C ±0.2% wartości mierzonej
2 przewodowe
K1* wejście rezystancyjne Platyna RTD czujnik temperatury Pt1000, zakres -140...+600°C
-140...+100°C ±0.2°C 100...600°C ±0.2% wartości mierzonej
2 przewodowe
K3 precyzyjne wejście rezystancyjne Platyna RTD czujnik temperatury Pt1000 zakres -10...+50°C
±0.06°C
2 przewodowe
galwanicznie nieizolowane
N* termopara K (NiCr-Ni) zakres -70... +1300°C
±(0.3% + 1.5°C) wartości mierzonej
linearyzowane, kompensacja zimnych końców
T* termopara T (Cu-CuNi) zakres -200 ... +400°C
±(0.3% + 1.5°C) wartości mierzonej
linearyzowane, kompensacja zimnych końców
O* termopara J (Fe-Co) zakres -200... 750°C
±(0.3% + 1.5°C) wartości mierzonej
linearyzowane, kompensacja zimnych końców
P* termopara S (Pt10%Rh-Pt), zakres 0...1700°C
±(0.3% + 1.5°C) wartości mierzonej od +200 do +1700°C
linearyzowane, kompensacja zimnych końców
Q* termopara B (Pt30%Rh-Pt), zakres +100...+1800°C
±(0.3% + 1°C) wartości mierzonej +300 do +1800°C
linearyzowane, bez kompensacji zimnych końców

 

CTU wejście sumujące dla sygnału napięciowego napięcie dla stanów wysokich: 3...24 Vdc, maksymalna częstotliwość 5kHz, praca przy zaniku napięcia, izolowany galwanicznie
CTK wejście sumujące dla styków zwiernych bezpotencjałowych i typu otwarty kolektor maksymalna częstotliwość 5kHz, filtracja wejścia, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia, max rezystancja styk zamknięty 10 kOhm, min rezystancja styk otwarty 250 kOhm, nieizolowany galwanicznie
S* wejście binarne dla styków bezpotencjałowych maksymalna rezystancja styków: 1000ohms minimalny czas zapisu: 200ms
S1 wejście binarne napięciowe

napięcie dla "stanu ON": 3...30Vdc, prąd wejściowy dla "stanu ON": 1...9mA w zależności od podanego napięcia, minimalny czas trwania sygnału: 200ms, izolowane galwanicznie

FU wejście do pomiaru częstotliwości sygnału napięciowego zakres pomiarowy: od 0...5kHz, dokładność +/-(0.2% z odczytu + 1Hz) rozdzielczość 1Hz, izolacja galwaniczna, napięcie/prąd wejściowy dla stanu "H" od 3...24VDC, prąd około 7 mA , min czas impulsu 30us, izolowany galwanicznie
FK wejście dla pomiaru częstotliwości styków zwiernych zakres pomiarowy: od 0...5kHz, rozdzielczość 1 Hz, dokładność +/-(0.2% z odczytu + 1Hz) max rezystancja styk zamknięty 10 hOhm, min rezystancja styk otwarty 250 kOhm, min czas impulsu 30 us, izolowany galwanicznie
RP wejście dla sygnału RS485 dla urządzeń opartych na protokole Modbus RTU albo Advantech Nowość!!, do współpracy np. z przetwornikami Comet serii Tx41x temperatury, wilgotności i ciśnienia z wyjściem RS485, izolowany galwanicznie. Tylko przetworniki o tej samej prędkości komunikacji i protokole można podłączyć do jednego modułu RP. Kilka modułów RP może być zainstalowanych w rejestratorze.

Uwagi: Wejścia oznaczone (*) nie są izolowane galwanicznie i posiadają przewód uziemiający. Wejścia te są dostępne także jako izolowane galwanicznie. Izolacja galwaniczna analogowych wejść oznaczona jest literką G tuż za nazwa typu wejścia (n.p.: wejścia dla przetworników bez zasilania pętli prądowej 4-20mA - rodzaj A1 - z izolacją galwaniczną jest oznaczone jako A1G. Izolacja galwaniczna nie posiada stopnia ochrony bezpieczeństwa

 

Złącza komunikacyjne

ms-5 interfejs

ms-5 aplikacje

acr 1. Karta katalogowa: Naścienny z uniwersalnym wejściem MS-5
acr
2. Instrukcja obsługi producenta (ang.) Pobierz
Zapytaj o produkt