Katalog produktów

Sonda CO2 - GMP343

Nr kat.: GMP343
+

GMP343 firmy Vaisala to dokładna i wytrzymała sonda CO2 w pomiarach środowiskowych do pomiaru np. oddychania gleby. Sonda wykorzystuje metodę absorpcji promieniowania podczerwonego przez dwutlenek węgla. Szczególnie polecanym jest wykorzystanie jej do pomiaru emisji CO2 poprzez glebę. W tym wypadku sondę umieszcza się w pojemniku o określonej objętości otwartym bokiem do powierzchni gleby. Pomiary można wykonywać np. w rejonach występowania szczaw czy wycieków endogenicznego dwutlenku węgla w celu oceny racjonalnej gospodarki tymi wodami. Pomiary można wykorzystać do badania i kontroli prac rekultywacyjnych, biodegradacji substancji itd. W opcji dostępne są elementy pomiaru CO2 w powietrzu podglebowym w oparciu o specjalne filtry do instalacji sondy w glebie.

Występują dwa rozwiązania: instalacja pionowa: model 215520 oraz instalacja w glebie pozioma: model 215519.

gmp343 z miernikiem MI70Typowe zastosowania sondy:

 • Monitorowanie stężenia CO2 w powietrzu

 • Monitorowanie respiracji gleby

 • Monitorowanie tempa fotosyntezy roślin
 • Monitorowanie CO2 w komorach do pomiaru oddychania gleby

 • Zastosowanie w aplikacjach OEM 

 
Oszacowanie tempa fotosyntezy w typowych warunkach można dokonać po wielokrotnych pomiarach CO2 w ciągu kilku dni, wyjątkowo przybliżone wyniki dla orientacji można uzyskać w ciągu jednego dnia. Pomiaru dokonuje się za pomocą sondy CO2 firmy Vaisala model GMP343, miernika MI70 i przeźroczystej komory pomiarowej. Zmiany stężenia CO2 w komorze są sumą tempa fotosyntezy netto (ubytek CO2 ) tempa respiracji gleby (przyrost CO2). Ponieważ należy się liczyć ze znaczną zmiennością przestrzenną i czasową respiracji, pomiar trzeba powtórzyć wielokrotnie.
 
Przykład zastosowania sondy w komorze oddychania gleby:
Pojemnik (komora) bez dna umieszczany jest na interesującej nas glebie, procedurę pomiaru zaczynamy od wentylacji komory. Po delikatnym zamknięciu komory, stężenie dwutlenku węgla zaczyna wzrastać lub zmniejszać się w zależności od stopnia jej izolacji. W komorze, stężenie dwutlenku węgla dąży do tego by osiągnąć równowagę, stopniowo zmniejsza się również ilość CO2 z gleby. Nie powinno dopuścić się do sytuacji, gdzie stężenie dwutlenku węgla będzie wyższe od otoczenia. Strumień dwutlenku węgla z gleby można wyliczyć z wykresu zmiany emisji w czasie. Jednakże trzeba podkreślić, że pierwsze wyniki pomiarów mogą zostać pominięte ze względu na efekt wahania ciśnienia.
 
 
Sonda współpracuje z miernikiem przenośnym MI70. Połączenie miernika i sondy GMP343 pozwala na stworzenie narzędzia do bardzo dokładnego pomiaru dwutlenku węgla. Miernik MI70 może być użyty jako urządzenie
wyświetlające, komunikacyjne oraz jako rejestrator danych dostarczonych z sondy. Każda sonda GMP343 jest kalibrowana z dokładnością ±0.5% przy 0ppm, 200ppm, 370ppm, 600ppm, 1000ppm, 4000ppm i 2%. Kalibracja jest również wykonana przy temperaturze -30 °C, 0°C, 25°C, i 50°C. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, użytkownik może ręcznie przeprowadzić kalibrację w 8 różnych punktach kalibracji zdefiniowanych indywidualnie.
 
gmp343 main foto
 
Dane techniczne:
 • Zakres pomiarowy: 0...1000 ppm, 0...2000 ppm, 0...3000 ppm, 0...4000 ppm, 0...5000 ppm, 0...2%
 • Temperatura pracy od -40°C...+60°C (-40...+140 °F)
 • Przechowywanie: -40°C...+70°C (-40...+158 °F)
 • Zakres kompensacji wpływu ciśnienia barometrycznego: 700...1300hPa
 • Praca pod cisnieniem <5bar
 • Przepływ gazu od 0...10 litrów/min
 • Zasilanie:  11..36 VDC
 • Pobór mocy bez ogrzewania optyki < 1W | Z podgrzewaniem optyki <3.5W
 • Wyjście analogowe 4...20 mA
 • Wyjście napięciowe 0...2.5 V, 0...5V
 • Wyjście cyfrowe RS485, RS232
 • Obudowa wykonana jest z anodowanego aluminium
 • Pokrywa filtra PC
 • Stopień wytrzymałości: Kabel IP67 | Filtr dyfuzji (pogodowy) IP65, (spiekany) IP66 | 
 • Typ kabla: 8-pinowy M12
 • Masa: 316g

Wpływ temperatury na dokładność pomiaru:

Zakres CO2 0....1000ppm 0...2000ppm - 5000ppm 0...2%
Temperatura [ºC] Dokładność [% wartości mierzonej]
+10 ... +40 ±1 ±1 ±2
+40 ... +60 ±2 ±3 ±4
-40 ... +10 ±3 ±3 ±5

Wpływ ciśnienia na dokładność pomiaru:

Zakres CO2 0....1000ppm 0...2000ppm - 2%
Cisnienie [hPa] Dokładność [% wartości mierzonej]
900 ... 1050 ±0.5 ±1
700 ... 1300 ±1 ±2
W cenę urządzenia nie jest wliczony czujnik ciśnienia.
 

Długoterminowa stabilność ze względu na warunki pracy:

Lekkie ±2% odczytu/rok 
Umiarkowane ±2% odczytu/6 miesięcy
Ciężkie  ±2% odczytu/3 miesiące

Stała czasowa (90%)

model respiracyjny

Filtr średnia stała czasowa
tak 0 75
tak 30 82
nie 0 <2
nie 30 30
model przepływowy
gaz (l/min) średnia stała czasowa
0.3 0 26
0.3 30 44
1.2 0 8
1.2 30 23

Opcje i akcesoria

- wspornik do montażu na ścianie: GMP343BRACKET
- kołnierz montażowy: GMP343FLANGE
- standardowy filtr dyfuzyjny (ochrona przeciwdeszczowa, IP65) + pokrywa filtra:  GMP343FILTER
- Filtr dyfuzyjny (teflonowy filtr spiekany, IP66) + pokrywa filtra: 215521
- adapter do kalibracji (dla modelu respiracyjnego): GMP343ADAPTER
- Skrzynka przyłączeniowa
- przewody sondy:

 2m  GMP343Z200SP
 6m  GMP343Z600SP
 10m  GMP343Z1000SP

Przykładowe zastosowanie sondy z rejestratorem zewnętrznym:

gmp343 z rejestratorem

 
Do Sonda GMP343 możemy opcjonalnie zamontować dwa kompatybilne elementy:
Osłona pozwalająca na ustawienia przetwornika poziomo|Model 215519:
Osłona pozwalająca na ustawienie przetwornika pionowo | Model 215520:
 
GMP343 może również stanowić zestaw mobilny z miernikiem GM70 | MI70:
Miernik posiada możliwość wpisania poprawki na ciśnienie barometryczne oraz wilgotność. Pomiar temperatury jest realizowany przez sondę.
 
gmp343 gm70
 
gmp343 gm70
 
 

DO POBRANIA:

 
Zapytaj o produkt