Katalog produktów

Rejestratory CO, CO2, T, RH serii HD37...

Kategoria: Mikroklimat
Nr kat.: Rejestratory CO, CO2, T, RH
+

Rejestratory firmy DeltaOhm typu

 • HD37AB17D, z pomiarem CO, CO2 temperatury i wilgotności
 • HD37B17D z pomiarem CO2 temperatury, wilgotnościhd37_14

Nowa seria produktów przeznaczonych do rejestracji i monitoringu poziomu ditlenku węgla popularnie zwanym dwutlenkiem węgla - CO2 , tlenku węgla CO, temperatury i wilgotności (w zależności od modelu). W przypadku wrostu poziomu dwutlenku węgla w pomieszczeniach, może to świadczyć o nieodpowiedniej ilości świeżego powietrza dostarczanego do pomieszczenia. Niekontrolowany wzrost dwutlenku węgla może skutkować pogorszenie komfortu pracy pracowników w biurach. Przyrządy służą do badania i monitorowania stopnia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu. Typowe aplikacje obejmują sprawdzanie stopnia zanieczyszczenia powietrza wewnątrz budynków zajmowanych przez ludzi (szkoły, szpitale, widownie, stołówki, itp.) a w zakładach pracy do optymalizacji komfortu pracy i do szukania wycieków CO. Ta analiza pozwala na zarządzanie warunkami (temperaturą i wilgotnością) oraz wentylacją (wymianą powietrza) aby osiągnąć dobrą jakość powietrza z przepisami ASHRAE i IMC oraz oszczędność energii.


Rejestratory temperatury i dataloggery

 • Datalogger tlenku i dwutlenku węgla, wilgotności i temperatury HD37AB17D(dodatkowo CO), HD37B17D (DELTA OHM)
 • Pomiar wilgotności względnej: 0...100%RH
  • dokładność ±2%,
  • histereza 1%,
  • stała czasowa <20s,
  • stabilność długoczasowa 1%/rok
 • Pomiar temperatury otoczenia: -40...60°C
  • dokładność: ±0.2°C ±0.15% wartości mierzonej
 • Pomiar tlenku węgla CO (dla HD37AB17D): 0...500ppm
  • dokładność: ±3ppm ±3% wartości mierzonej,
  • rozdzielczość 1ppm,
  • stała czasowa <50s,
  • stabilność długoczasowa 5%/rok,
  • prawdopodobna żywotność czujnika 5lat
 • Pomiar dwutlenku węgla CO2; 0...5000ppm
  • dokładność: ±50ppm ±3% wartości mierzonej,
  • rozdzielczość 1ppm,
  • stała czasowa <120s,
  • stabilność długoczasowa 5% / 5lat
 • Pamięć 20 000 próbek
 • Interfejs USB2.0
 • Oprogramowanie DELTALOG13

Pozostałe:

Funkcje & Zalety

 • Pomiar pomiar: stężenie CO2 (dwutlenek węgla)
 • Stabilny i dokładny czujnik NDIR
 • Zasilanie bateryjnie
 • Niewielkie rozmiary
 • Nowoczesna konstrukcja opartą o metodę NDIR (ang. non-dispersive infrared - metoda bezrozproszeniowa strumienia podczerwieni) - pomiar tłumienności promieniowania podczerwonego o określonej długości fali przepuszczanego przez mierzony gaz, które to tłumienie jest zależne od zawartości dwutlenku węgla w badanym gazie.
 • Metoda NDIR zapewnia dokładny i stabilny wynik pomiaru oraz bezawaryjną pracę przez wiele lat
 • Pomiar z interwałem zaprogramownym przez użytkownika

Applikacje

 • Weryfikacja poprawności wykonanie instalacji HVAC
 • Sprawdzenie poprawnej ilości wymian powietrza
 • Pomiar jakości powietrza w pomieszczeniach
 • Monitoring procesów przemysłowych
 • Sprawdzanie warunków panujących w magazynach lub przechowywalniach

Czynniki szkodliwe:

Dopuszczalne stężenie czynników szkodliwych w pomieszczeniach przemysłowych określają normy dotyczące NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie). Jednym ze sposobów sprawdzenia poprawności pracy instalacji wentylacyjnej jest zbadanie poziomu CO2. Za złą jakość powietrza przyjmuje się zawartość CO2 w powietrzu powyżej 0.1% czyli 1000ppm. Maksymalna zawartość CO2 w pomieszczeniach to poziom 1400ppm. Niebezpieczny poziom dla zdrowia to 2500ppm. Orientacyjna zawartość CO2 w mieście to poziom ok. 400ppm.

 

Stężenie CO2 Wpływ na człowieka hd37_11
% objętości
0.033 powietrze w naturze
0.07 powietrze w wolnej przestrzeni w mieście
0.08 wzrastająca wrażliwość zapachowa
0.1 maksymalna dopuszczalna zawartość CO2
0.14 maksymalne dopuszczalne stężenie w pomieszczeniach biurowych
0.4 maksymalna wartość w izbie klasowej
0.5 NDS - 5000ppm, 9000mg/m3
2.0 fizjologiczna wartość krótkotrwale tolerowana
3 - 4 trudności z oddychaniem
6 - 8 zjawisko bezwładu
8 - 10 dawka śmiertelna przy długotrwałym wdychaniu
10 gaśnięcie świecy

UWAGA:

NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie) podawane jest mg/m3Poniżej prosty sposób przeliczenia stężenia wagowego CO2 na procenty objętościowe przy temperaturze 20oC:

Wzór przeliczeniowy: X [ppm] = (24.04 / 44) * Y [ mg /m3 ]

gdzie Y to stężenie w mg/m3

Odp NDS dla CO2 = 9000mg/m3 odpowiada 4917ppm przy temperaturze 20oC

Zgodnie z normą dotyczącą wentylacji budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji nr PN-EN 13779 wprowadzono klasyfikację pomieszczeń w zależności od poziomu CO2:


Kategoria Przyrost stężenia CO2 powyżej poziomu CO2 w powietrzu zewnętrznym
Typowo Domyślne
IDA 1 ≤400 350
IDA 2 400 - 600 500
IDA 3 600 - 1000 800
IDA 4 > 1000 1200

 

Aplikacje rejestratorów

 • HVAC (klimatyzacja i wentylacja)
 • Browary, gorzelnie i inne zakłady przemysłu fermentacyjnego
 • Rozlewnie napojów gazowanych
 • Magazyny butli CO2
 • Magazyny środków gaśniczych i pomieszczenia z instalacja gaśnicza na bazie CO2
 • Przemysł rolno-spożywczy: fermy drobiu, szklarnie, magazyny żywności
 • Pomiary na stanowiskach pracy

Dane techniczne

Pomiar CO2
Oznaczenie CO2
Typ sensora NDIR
Zakres pomiaru 0...5000 ppm
0...0,5 %
Dokładność pomiaru CO2 ±3 % zakresu (50 ppm)
Rozdzielczość pomiaru CO2 1ppm
Pomiar CO (tylko HD37AB17D)
Oznaczenie CO
Typ sensora elektrochemiczny
Zakres pomiaru 0...500 ppm
Dokładność pomiaru CO ±3ppm +3%zakresu
Rozdzielczość pomiaru CO 1ppm
Pomiar temperatury
Typ czujnika termistor NTC 10k
Zakres pomiarowy -40...60°C (dokładność: ±0.2°C ±0.15% wartości mierzonej)
Sała czasowa <30s
Stabilność długoczasowa 0.1°C/rok
Rozdzielczość pomiaru 0.1°C
Pomiar wilgotności
Typ czujnika pojemnościowy
Zakres pomiarowy 0...100%
Inne (dokładność ±2%, histereza 1%, stała czasowa <20s, stabilność długoczasowa 1%/rok)
Warunki pracy
Zakres wilgotności względnej otoczenia 0...95 % bez kondensacji pary wodnej
Zakres temperatur pracy 0...+50°C
Zakres temperatur przechowywania -25...+70°C
Inne
Zasilanie 2 akumulatorki 1.2V AA
Wyjście USB USB 2.0 kabel B

 

acr Karta katalogowa: rejestrator HD37AB17D
Zapytaj o produkt