Katalog produktów

Rejestratory S7021 | S7841

Nr kat.: S7021 | S7841
+

Opis

Datalogger jest przeznaczony do zliczania impulsów i opcjonalnie rejestrowania zdarzeń na wejściu binarnym (S7021) lub tylko do 4 wejść zdarzeń binarnych (S7841). Stan licznika oraz stan wejścia binarnego są wyświetlane na podwójnym wyświetlaczu LCD. Stan licznika jest zapisywany w określonych interwałach czasowych w pamięci nieulotnej. Czas zdarzeń (zmiany stanu na wejściu binarnym) jest zapisywany natychmiast po wystąpieniu zdarzenia. Przesyłanie danych do komputera dla ich analizy jest przeprowadzane poprzez port szeregowy RS232 albo USB z użyciem odpowiedniego adaptera komunikacyjnego.

s7841 | S7021

Główne zastosowania

 • Rejestracja impulsów z wodomierzy, gazomierzy, liczników energii elektrycznej, przepływomierzy, liczników obrotów
 • Rejestracja zdarzeń binarnych (np. otwarcie/zamknięcie drzwi,...)
 • Monitoring produkcji
 • Długotrwałe pomiary zewnętrzne

Zalety

 • odczyt licznika możliwy w jednostkach rzeczywistych, zakres wyświetlacza wynosi 19999, po przepełnieniu są wyświetlane najmniej znaczące cyfry
 • dostępne dwa tryby pracy: po przepełnieniu licznika zliczanie się zatrzymuje lub jest kontynuowane, kasowanie licznika dostępne z komputera
 • możliwa jest rejestracja stanów bezwzględnych licznika, albo przyrostów pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami
 • zapis z wejścia binarnego zawiera czas i datę (z rozdzielczością 1s) oraz stan logiczny
 • zapis z wejścia binarnego może być zablokowany
 • możliwość przyporządkowania opisu tekstowego dla każdego stanu logicznego, który pojawi się na wykresie - na wyświetlaczu stany są zawsze opisane jako ON (styki zwarte) lub OFF (styki rozwarte)
 • możliwość stałego połączenia z komputerem, dane mogą być odczytywane podczas rejestracji
 • duży, podwójny wyświetlacz z możliwością wyłączania
 • dwa progi alarmowe na każdy rejestrowany parametr, sygnalizacja za pomocą pulsowania wskazań na wyświetlaczu albo diody LED
 • dwa tryby alarmowania: zwykły lub zatrzaskowy (wykryty alarm jest sygnalizowany ciągle aż do momentu jego skasowania)
 • wytrzymała wodoszczelna obudowa
 • łatwa instalacja, możliwość zamykania na kłódkę
 • wskazanie stanu baterii, łatwy sposób jej wymiany
 • programowany moment startu: w zaprogramowanym czasie lub za pomocą pobudzenia kluczem magnetycznym
 • możliwość rejestracji warunkowej, tzn. rejestracja przebiega tylko jeśli stan licznika przekracza określone limity alarmowe
 • stan licznika jest przeliczany na rzeczywiste jednostki fizyczne
 • możliwość elektronicznego opisywania każdego rejestratora (max. 32 znaki tekstu)
 • możliwość elektronicznego opisywania każdego kanału (max. 16 znaków tekstu)
 • możliwość zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do nastaw za pomocą hasła

Dane techniczne

Ilość wejść licznikowych 1 - S7021
0 - S7841
Ilość wejść binarnych 1 - S7021
4 - S7841
Zakres zliczania (do wyboru) (S7021): tryb 16-bitowy: 0...61 695, pamięć 32504 zapisów w trybie nieciągłym
tryb 32-bitowy: 0...2 021 654 527, pamięć 16252 zapisów w trybie nieciągłym
Parametry sygnału na wejściu licznikowym (S7021):

styki bezpotencjałowe albo napięciowe sygnały logiczne: poziom niski: 0...0.2V (prąd we. 30uA)
poziom wysoki: +3...+30VDC (prąd we. 100nA)
czas trwania impulsu: >1ms

Minimalny czas trwania impulsu (S7021): 1ms
Parametry sygnału na wejściu binarnym styki napięciowe (S7021 | S7841): styki  napięciowe sygnały logiczne: poziom niski: 0...0.2V (prąd we. 30uA)
poziom wysoki: +3...+30VDC (prąd we. 100nA)
czas trwania impulsu: >500ms
Parametry sygnału na wejściu binarnym, styki bezpotencjałowe (S7021 | S7841): czas trwania impulsu: >500ms
max 20 zmian na wszystkich wejściach z 10s interwałem (S7841)
max 0.5Hz - 5 zmian w  10s (S7021)
prąd we.zamknietego styku 3uA(S7021) i 5uA(S7841)
napięcie styku otwartego  <3.6V
maksymalne napięcie wejścia: ±30V (S7841) i poziom niski: 0...0.2V (prąd we. 3uA) (S7021)
poziom wysoki: +3...+30VDC (prąd we. 100nA) (S7021)
Zakres temperatury pracy: -30...70°C
Interwał zapisu (tylko dla S7021): 18 wartości do wyboru od 10s do 24h
(10s, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30min, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24h)
Czas odświeżana wskazań na wyświetlaczu: 10s
Pojemność pamięci: cykliczny zapis (nadpisywanie starych danych): 15778 (S7841)
nieciągły (do wypełnienia pamięcie i stop): 16524 (S7841)
S7021: licznik - konfigurowalny: w trybie 16bit: 0 do 61 695 impulsóws, pamięć 32 504 rekordów w trybie nieciągłym 32bit: 0 do 2 021 654 527 impulsów, pamięć 16 252 rekordów w trybie nieciągłym
Tryby rejestracji: nieciągły - rejestracja zostaje zatrzymana po zapełnieniu pamięci
ciągły - po zapełnieniu pamięci najstarsze dane zostają zastąpione najświeższymi
Zegar czasu rzeczywistego: rok, rok przestępny, miesiąc, dzień , godzina, minuta, sekunda
Typ złącza sygnałowego: Canon 9-pin, męskie (S7021)
WAGO 734 max1.5mm2 (S7841)
Wymiary: 93 x 64 x 29mm
Masa: 130g
Zasilanie: bateria litowa 3.6V, rozmiar AA
Żywotność baterii: 3 lata (typowo)
Stopień ochrony: IP67

Wykaz modeli

Fotografia Typ Zakres pomiarowy
s7021main S7021 - dwukanałowy datalogger. Przyrząd wyposażony w jedno wejście binarne i jedno licznikowe. Z wyświetlaczem cyfrowym. licznik: 16/32-bitowy
s7841_2 S7841 - 4 kanałowy datalogger. Przyrząd wyposażony w cztery wejścia binarne. Z wyświetlaczem cyfrowym. Zliczanie otwarcia / zamknięcia
Monitoring maszyn
Czas pracy

 

Akcesoria

W skład wyposażenia standardowego rejestratora wchodzą: fabryczny certyfikat kalibracji, zainstalowana bateria, proste oprogramowanie pracujące w systemach Windows98 i nowszych do obsługi przyrządu, ustawiania czasu rzeczywistego, transmisji danych do komputera, przeglądania i drukowania danych w formie tabelarycznej i graficznej. Program umożliwia też eksport danych do plików w formacie tekstowym lub dBase.

Oprogramowanie do rejestratora: Datalogger.exe

Dostepne są dwie wersje oprogramowania:

- bezpłatne w wersji podstawowej

- płatne z pełnymi możliwościami m.in. skalowaniem rysunku, alarmami i funkcjami formatowania wydruk (SWR 004)

<Główne różnice pomiędzy wersją bezpłatna i płatną:

 • inny moduł generowania grafiki (zoom, wybór krzywych, modyfikacja osi)
 • wybór wartości pomiarowych z tabeli do wydruku
 • możliwość podłączenia rejestratora w trybie on-line do wizualizacji atualnych wartości
 • obróbka statystyczna, wyliczanie MKT (Mean Kinetic Temperature)
 • komunikacja z większą niż jeden ilością adapterów LAN
 • komunikacja poprzez modem GSM (telefon) lub GPRS (dane)
 • funkcja automatycznego pobrania danych z większej ilości rejestratorów
 • automatyczny eksport danych po pobraniu do  DBF lub TXT
 • programowalna ścieżka do zapisywania danych a dysku (freeware zawsze zachowuje dane do podkatalogu "My Documents")

Poniżej znajduje się wykaz akcesoriów opcjonalnych możliwych do zastosowania z opisanymi dataloggerami.

Akcesoria opcjonalne

  SW100 Do pobrania w dziale pliki
com LP002 Adapter do komunikacji z komputerem za pomocą portu RS232.
alt LP003 Adapter do komunikacji z komputerem za pomocą portu USB.
Klucz magnetyczny LP004 Klucz magnetyczny start/stop
ethernet LP005 adapter LAN - zewnętrzny konwerter do komunkacji z PC poprzez Ethernet, zestaw z zasilaczem AC|DC 230Vac/5Vdc.
Alarmowanie poprzez e-mail lub trapy.
gsm-logger LP040
MP001/1
A1940
QMS2901
Moduł GSM / GPRS + antena 3dB + zasilacz do modemu + kabel do modemu
duallock2 MD036 Samoprzylepny uchwyt mocujący typu "rzep"
lock F9000 Uchwyt ścienny zabezpieczający przed nieautoryzowanym demontażem przyrządu
battery A4203 Bateria litowa 3.6V rozmiaru AA
cannon_ip K0921
(dla S7021)
Wodoszcelna wtyczka typu Canon 9-pin, do podłączenia sygnałów wejściowych. Stopień ochrony IP67.
cannon K0925
(dla S7021)
Wtyczka typu Canon 9-pin, do podłączenia sygnałów wejściowych. Stopień ochrony IP20

svorky
K0945
(dla S7021)
Adapter z zaciskami śrubowymi do łatwego podłączania sygnałów wejściowych. Stopień ochrony IP20.
commgr_m SWR004 Pełne oprogramowanie pod Windows - posiada możliwość wykonywania kolorowych wydruków, powiększania wykresów w obu osiach oraz wiele innych funkcji.

 

Oprogramowanie do rejestratora: Datalogger

datalogger

Eksport danych do pliku pdf

datalogger

Do pobrania:

acr Karta katalogowa: Rejestrator z wejściem licznikowym S7021
acr Karta katalogowa: Rejestrator z wejściem binarnym S7841
Zapytaj o produkt