Katalog produktów

Stacja meteo WXT520

Nr kat.: WXT520
+

WXT520 to zintegrowana stacja meteo, umożliwiająca pomiar sześciu parametrów określających warunki atmosferyczne. WXT520 mierzy prędkość i kierunek wiatru, opady atmosferyczne, ciśnienia barometryczne, temperaturę i wilgotność względną. Do pomiaru prędkości wiatru stacja meteorologiczna WXT520 wykorzystuje czujniki ultradźwiękowe WINDCAP® firmy Vaisala.

Pomiar prędkości i kierunku wiatru. wxt520 5
Stacja posiada zestaw trzech przetworników ultradźwiękowych rozmieszczonych symetrycznie na płaszczyźnie. Prędkość i kierunek wiatru wyliczane są na podstawie czasu potrzebnego sygnałowi ultradźwiękowemu do przebycia od jednego z przetworników do pozostałych.

Do pomiaru opadów atmosferycznych stacja WXT520 korzysta z czujnika RAINCAP firmy Vaisala składającego się ze stalowej kopułki i zamocowanego pod nią czujnika piezoelektrycznego. RAINCAP wykrywa uderzenia poszczególnych kropli opadu. Poziom sygnału jest proporcjonalny do objętości kropli. Sygnał kropli może być zamieniony na wartość składową sumy opadów. W celu eliminacji sygnałów pochodzących z innych źródeł niż krople Vaisala stosuje opatentowany sposób filtrowania sygnału. Stacja wykonuje pomiary sumy opadów deszczu, wartości chwilowej i szczytowej, intensywności opadu oraz czasu jego trwania. Wykrywanie pojedynczych kropli umożliwia obliczanie sumy i intensywności opadów deszczu z dużą rozdzielczością. Wartość chwilowa i szczytowa intensywności opadu jest aktualizowana co 10 sekund i przedstawiana jako intensywność z okresu jednej minuty automatycznie lub na żądanie przesłana jako depesza z danymi (dla zwiększenia czasu odpowiedzi na wystąpienie opadu, w czasie pierwszej minuty opadu intensywność jest obliczana z przedziału 10-sekundowego). Szczytowa wartość intensywności opadu stanowi maksymalną wartość obliczanej intensywności chwilowej za okres od ostatniego zerowania opadu. Stacja dodatkowo rozróżnia opady gradu i deszczu. Czujnik meteorologiczny wykonuje pomiary sumy opadów gradu, chwilowej i szczytowej intensywności opadu gradu oraz czasu trwania opadu gradu. Moduł pomiarowy PTU zawiera osobne czujniki do pomiaru ciśnienia, temperatury i wilgotności względnej. Do wyników pomiarów ciśnienia i wilgotności względnej mikroprocesor wprowadza poprawkę na temperaturę.

Moduł pomiarowy PTU zawiera:

  • Krzemowy czujnik ciśnienia BAROCAP®,
  • Rezystancyjny THERMOCAP® do pomiaru temperatury powietrza.
  • Polimerowy pojemnościowy HUMICAP®180 do pomiaru wilgotności względnej powietrza.

Moduł może być wyposażony w opcjonalnie podgrzewanie. Podgrzewanie zapobiega utrzymywaniu się śniegu i powstawaniu oblodzenia na sensorze opadu atmosferycznego i czujnikach wiatru. Pracą układu ogrzewania steruje dodatkowy czujnik temperatury.

Dane techniczne

POMIAR PRĘDKOŚCI WIATRU
Zakres pomiaru 0 ... 60 m/s
Dostępne wartości średnia, maksimum, minimum
Dokładność ±3 % w zakresie pomiarowym 0 ... 35 m/s
±5 %  w zakresie pomiarowym 36 ... 60 m/s
Rozdzielczość wskazań 0,1 m/s (km/h, mili na godzinę (mph), węzła (knots))
Dostępne jednostki miary m/s, km/h, mila na godzinę (mph), węzeł (knots)
POMIAR KIERUNKU WIATRU
Kierunek / Azymut 0...360 °
Rozdzielczość wskazań
Dokładność ±3.0°
Dostępne wartości średnia, maksimum, minimum
Czas uśredniania 1 ... 3600 s (= 60 min) z krokiem 1 s,
na podstawie próbek pobieranych z częstotliwością 4, 2 lub 1 Hz (konfigurowalne)
POMIAR OPADU
Opad deszczu Suma opadu od ostatniego automatycznego lub ręcznego zerowania
Powierzchnia pomiarowa 60 cm²
Rozdzielczość wskazań 0,01 mm (0,001 cala (in))
Dokładność pomiaru sumy dobowej Lepsza niż 5 %*, zależna od pogody
Dostępne jednostki miary mm, cale (in)
Czas trwania opadu deszczu Zliczanie w przedziałach 10-sekundowych, w których wykryto krople opadu
Rozdzielczość wskazań 10s
Intensywność opadu deszczu Uśrednianie 1 - minutowe z krokiem 10 sekund
Zakres 0... 200 mm/h (szerszy zakres przy zmniejszonej dokładności)
Dostępne jednostki miary mm/h. cal na godzinę (in/h)
Opad gradu Liczba uderzeń w powierzchnię pomiarową
Rozdzielczość wskazań 0.1 (liczba uderzeń/cm2), 1 (liczba uderzeń/cal2), 1 (liczba uderzeń)
Czas trwania opadu gradu Zliczanie w przedziałach 10-sekundowych, w których wykryto opad
Dostępne jednostki miary Liczba uderzeń/cm2, liczba uderzeń/cal2 liczba uderzeń
Rozdzielczość wskazań 10s
Intensywność opadu gradu Uśrednianie 1 -minutowe z krokiem 10 sekund
Rozdzielczość wskazań 0,1 (liczba uderzeń/cm/h), 1 (liczba uderzeń/cal2h), 1 (liczba uderzeń/h)
Dostępne jednostki miary Liczba uderzeń/cm2h, liczba uderzeń/cal2h: liczba  uderzeń/h
 * Z powodu natury zjawiska mogą występować odchylenia wskazań dotyczących opadów powodowane przestrzennym zróżnicowaniem, szczególnie w krótkich odcinkach czasu. Podana dokładność nie uwzględnia błędów powodowanych przez wiatr.
POMIAR CIŚNIENIA
Zakres pomiaru 600... 1100 hPa
Dokładność ±0,5 hPa przy 0 ... 30°C (+32 ... +86°F)
Rozdzielczość wskazań ±1 hPa przy -52 ... +60°C (-60  ... +140°F)
Dostępne jednostki miary hPa, Pa, bar, mmHg, inHg
POMIAR TEMPERATURY
Zakres pomiaru -52 ... +60°C (-60 ... +140°F)
Dokładność (elementu czujnika) przy +20°C (+68°F) ±0,3°C
Rozdzielczość wskazań 0,1°C
Dostępne jednostki miary °C, °F
POMIAR WILGOTNOŚCI
Zakres pomiaru 0... 100%
Rozdzielczość wskazań 0,1%RH
Dokładność ±3%RH (0...90%), ±5% (90...100%)
WARUNKI PRACY
Klasa zabezpieczenia obudowy IP65
Temperatura działania -52... +60°C(-60...+140°F)
Składowanie -60... +70°C(-76...+158°F)
Wilgotność względna 0 ... 100 %
Wiatr 0 ... 60 m/s
Kompatybilność elektromagnetyczna EN61326-1, IEC 60945/61000-4-2 … 61000-4-6
WEJŚCIA / WYJŚCIA
Napięcie zasilania 5...30 V DC *
Średni pobór mocy typowy - 3 mA dla 12 VDC
Napięcie zasilania ogrzewania Opcje: DC, AC. prostowany AC
Wyjścia cyfrowe SDI-12, RS-232, RS-485, RS-422
Protokoły komunikacyjne SDI-12 v1.3, ASCII tryb automatyczny i zapytywania, NMEA 0183 v3.0 z opcją zapytywania
 * Przy napięciach poniżej 5.3 V dokładność pomiarów dużych prędkości wiatru może być obniżona.

 

Do pobrania

acr Karta: WXT520 Stacja meteo
Zapytaj o produkt