Katalog produktów

Wibrometr HD2030

Kategoria: Hałas i wibracje
Nr kat.: Analizator wibracji HD2030
+

HD2030 to przenośny analizator wibracji przeznaczony do pomiaru i analizy widma w pasmach oktawowych i tercjowych, w czterech kanałach jednocześnie. Przyrząd mierzy wszystkie parametry wymagane przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z wibracją, jest w stanie zmierzyć drgania przenoszone zarówno na ręce i całe ciało. Dzięki nowym czujnikom przyśpieszenia mernik można wykorzystać do pomiaru oddziaływań drgań na bydynki przy inwestycjach drogowych, dragania pochodzące od wyburzeń itp.HD2030

HD2030 analizuje sygnały przyspieszenia i dokonuje obliczeń jednocześnie dla czterech kanałów. Urządzenie oblicza równolegle dla wszystkich kanałów pomiarowych średnie ważone przyspieszenia również w oktawach i tercjach. Wartości przyspieszenia, prędkości lub przemieszczenia mogą być wyświetlane dla każdego pasma częstotliwości indywidualnie. Wagi częstotliwości można swobodnie dobrać do konkretnego zastosowania. Wraz z wartościami przyspieszenia chwilowego i średniego, analizator oblicza wartość szczytową, ponadto dawkę wibracji (VDV), współczynniki szczytu i wykonuje analizę statystyczną. Elastyczna funkcja rejestratora przechowuje wiele profili widm zarówno w wewnętrznej pamięci 8 MB lub na karcie pamięci (SD do 2GB). Pomiar przyspieszenia w osiach pozwala, m.in. na pomiar drgań przenoszonych do ciała kierowcy poprzez fotel pojazdu, oceny skuteczność tłumienia zawieszenia siedziska i oceny jakości materiału tłumiącego. W budynku analizę można skorelować z sygnałem typu młot a następnie odbierać poprzez wysokiej czułości trójosiowy akcelerometr. Kalibrację można przeprowadzić przy użyciu danych kalibracyjnych akcelerometru lub za pomocą generatora drgań. Ostatnich 120 wykonanych kalibracji zapisywanych jest w pliku w zastrzeżonej i chronionej pamięci stałej miernika. HD2030 może być całkowicie kontrolowany przez komputer PC poprzez złącze RS232 i USB, za pomocą specjalnego protokołu komunikacyjnego.

Cechy:

- analiza spektralna w oktawie od 0.5Hz do 2kHz lub tercjach 0.3Hz do 3.2kHz
- przeznaczony do pomiarów poziomu wibracji i ochrony pracownika przed nią
- pełna statystyczna analiza z wyliczaniem percentyli z prawdopodobieństwem 1...99%
- karta pamięci 2GB
- zgodny z ISO8041, ISO2631, ISO5349, IC61260
- pomiar wpływu wibracji na rękę / ramie
- pomiar wpływu wbracji na całe ciało
- pomiar wibracji budynków
- mierzone parametry: RMS / VDV / MTVV / PEAK /MAX / MIN
- wbudowane filtry:
dla ręki i ramienia - Fz / Fc / Wh
dla całego ciała - Fz / Fa / Wb / Wc / Wd / We /Wj / Wk
budynków - Fz / Fm / Wm
Opcja:
KIT "HA & WB"
- funkcje j.w. plus sondy HD5313M2 / HD3023A2 / HD2030CAB3-3M
- HD5313M2 sonda pomiaru wibracji w 3 osiach dla całego ciała
- HD3023A2 sonda pomiaru wibracji w 3 osiach dla ramienia

HD2030Zestaw:

HD2030 kit1 4-kanałowy analizator wibracji do akcelerometrów typu IEPE
Pamięć 8MB, rejestracja danych, analiza widma w czasie rzeczywistym, w pasmach oktawowych
0.5Hz...2kHz i tercjowych 0.3Hz...3.2kHz. Zakres pomiarowy 110dB, zakres liniowości 80dB.
Zgodny z normami ISO8041, ISO5349 i IEC61620.
Skład zestawu:
4-kanałowy miernik-analizator wibracji HD2030 z funkcjami:
• analiza widma w pasmach oktawowych 0.5Hz...2kHz i tercjowych 0.3Hz...3.2kHz
• analiza statystyczna z obliczaniem percentyli L1-L99
• filtry dla pomiarów wibracji przenoszonych przez układ ręka-ramię, całe ciało i budynki
• zapis komentarzy słownych i sygnałów z akcelerometrów
• gniazdo kart pamięci SD o pojemności do 2GB
• interfejs szeregowy RS232 i USB

 

Odnośnie wpływu drgań na budynki zgodnie z DIN 4150-3 -  Dopuszczalne prędkości drgań wg DIN 4150-3 [mm/s]

Typ konstrukcji       Częstotliwość
 1Hz 10Hz 50Hz 100Hz
Obiekty przemysłowe  20 20 40 50
Budynki mieszkalne  5 5 15 20
Obiekty szczególnie wrażliwe, nieujęte
w dwóch pierwszych kategoriach
 3 3 8 10

Strefy oddzielone czterema granicami w normie PN-B-02170:1985  Przyśpieszenia dla fundamentów budynków [mm/s2]

- granica A – dolna granica odczuwalności drgań przez budynek, poniżej tej granicy można nie uwzględniać wpływów dynamicznych;
- granica B – granica sztywności budynku, dolna granica powstania zarysowań i spękań w elementach konstrukcyjnych;
- granica C – granica wytrzymałości pojedynczych elementów budynku, dolna granica ciężkich szkód budowlanych;
- granica D – granica stateczności konstrukcji, dolna granica awarii całego budynku, drgania powyżej tej granicy mogą spowodować awarie budynku.

 

SWD-I (przy częstotliwości 5–25 Hz)

SWD-II (przy częstotliwości 1–7 Hz)

Granica A   0,02  0,025
Granica B  0,10  0,08
Granica C  0,55  0,4
Granica D  2,40  3,0

W ofercie wiele modeli czujników drgań (akcelerometrów), przykładowe przeliczenie przyśpieszenia na prędkość

  • 0.5g = 795.8 mm/s
  • 5g = 7804.1mm/s
  • 10g = 15608 mm/s
  • 50g = 78041.5mm/s
  • 500g = 780415.0mm/s

Akcelerometry 1-osiowe:

akcelerometry 1 osiowe

Akcelerometry 3-osiowe:

akcelerometry 3 osiowe

oraz

akcelerometry trójosiowe

Do pobrania:

 

acr Karta katalogowa: Miernik wibracji HD2030
Zapytaj o produkt