Katalog produktów

Vaisala WXT530

Nr kat.: WXT530
+

Przedstawiamy nową serię przetworników meteorologicznych umożliwiających monitoring do 6 różnych parametrów. W przetwornik wbudowano wewnętrzną grzałkę. Dzięki niskiemu poborowi prądu poszczególne model mogą być zasilane z ogniwa fotowoltaicznego. Przetworniki wyposażone są w wyjście cyfrowe RS232, RS485 | RS422 oraz SDI-12. Wszystkie mają zaimplementowany protokół transmisji NMEA, ASCII z możliwością ustawienia transmisji terminalowej.
Dostępne modele:

WXT531: opadpartner 3

WXT532: kierunek i prędkość wiatru

WXT533: opad, kierunek i prędkość wiatru

WXT534: ciśnienie barometryczne, temperatura, wilgotność

WXT535: opad, ciśnienie barometryczne, temperatura, wilgotność

WXT536: prędkość, kierunek,opad, ciśnienie barometryczne, temperatura, wilgotność

W nowej serii stacji meteo WXT530 wbudowano możliwość pomiaru różnych parametrów pogody. Podstawą jest uniwersalna platforma umożliwiająca w zależności od potrzeb wybór interesujących nas parametrów pogody. W zależności od wybranej wersji istnieje możliwość wyprowadzenia sygnału poprzez wyjście liniowe analogowe 4...20mA oraz podpięcie zewnętrznych czujników wejściem analogowym. Na wejście analogowe można podpiąć do wyboru:

  • Czujnik rezystancyjny Pt1000
  • Pyranometr w zakresie 0...25mV
  • Przetwornik poziomu z wyjściem 0...2.5| 5 | 10V
  • Częstotliwościowe z deszczomierza 0...100Hz

Zaimplementowane wyjścia cyfrowe SDI-12, RS232, RS-485, RS-422 z protokołem transmisji ASCII, SDI12, NMEA

Uwaga: nowe modele stacji pogody Vaisala Weather Transmitter WXT530 dostępne są już z protokołem Modbus RTU Modbus umożliwia łatwą integrację z systemami klienckimi, szczególnie w zastosowaniach przemysłowych. Opcja Modbus RTU jest bezpłatna. Modbus obsługiwany jest od firmware w wersji 3.80. Informacje na temat ustawień, rejestrów i konfiguracji WXT530 można znaleźć w uwadze technicznej WXT530 - protokół Modbus RTU dostępny dla WXT530 (M212248EN-C)

Stacja spełnia wymagania normy ISO 60945 dla urządzeń do użytku morskiego DNV.
Szeroki zakres napięć pracy oraz zasilania grzałki. Kompaktowy, lekki i łatwy montaż bez ruchomych części. Do konfiguracji przetwornika specjalne oprogramowanie na PC współpracujące poprzez port USB. Obudowa IP66.

wxt530 5

Dane techniczne:

WXT534
WXT535
WXT536
Ciśnienie barometryczne 600...1100hPa 
Dokładność ±0.5hPa
Rozdzielczość 0.1hPa
   
WXT534
WXT535
WXT536
Temperatura powietrza -52...+60ºC
Dokładność ±0.3ºC
Rozdzielczość ±0.1ºC
   
WXT534
WXT535
WXT536
Wilgotność względna 0...100%
Dokladność ±3%
Rozdzielczość 0.1%RH
   
WXT531
WXT533
WXT535
WXT536
Opad 0.01mm
Dokładność ±5%
   
WXT532
WXT533
WXT536
Prędkość wiatru 0...60m/s
Dokładność ±3% @ 10m/s
Rozdzielczość 0.1m/s
   
WXT532
WXT533
WXT536
Kierunek wiatru 0...360°
Dokładność ±3.0º @ 10m/s
Rozdzielczość

 

Dane techniczne

POMIAR PRĘDKOŚCI WIATRU
Zakres pomiaru 0 ... 60 m/s
Dostępne wartości średnia, maksimum, minimum
Dokładność ±3 % w 10 m/s
Rozdzielczość wskazań 0,1 m/s (km/h, mili na godzinę (mph), węzła (knots))
Dostępne jednostki miary m/s, km/h, mila na godzinę (mph), węzeł (knots)
POMIAR KIERUNKU WIATRU
Kierunek / Azymut 0...360 °
Rozdzielczość wskazań
Dokładność ±3.0° w 10 m/s
Dostępne wartości średnia, maksimum, minimum
Czas uśredniania 1 ... 3600 s (= 60 min) z krokiem 1 s,
na podstawie próbek pobieranych z częstotliwością 4, 2 lub 1 Hz (konfigurowalne)
POMIAR OPADU
Opad deszczu Suma opadu od ostatniego automatycznego lub ręcznego zerowania
Powierzchnia pomiarowa 60 cm²
Rozdzielczość wskazań 0,01 mm (0,001 cala (in))
Dokładność pomiaru sumy dobowej Lepsza niż 5 %*, zależna od pogody
Dostępne jednostki miary mm, cale (in)
Czas trwania opadu deszczu Zliczanie w przedziałach 10-sekundowych, w których wykryto krople opadu
Rozdzielczość wskazań 10s
Intensywność opadu deszczu Uśrednianie 1 - minutowe z krokiem 10 sekund
Zakres 0... 200 mm/h (szerszy zakres przy zmniejszonej dokładności)
Dostępne jednostki miary mm/h. cal na godzinę (in/h)
POMIAR CIŚNIENIA
Zakres pomiaru 600... 1100 hPa
Dokładność ±0,5 hPa przy 0 ... 30°C (+32 ... +86°F)
Rozdzielczość wskazań ±1 hPa przy -52 ... +60°C (-60  ... +140°F)
Dostępne jednostki miary hPa, Pa, bar, mmHg, inHg
POMIAR TEMPERATURY
Zakres pomiaru -52 ... +60°C (-60 ... +140°F)
Dokładność (elementu czujnika) przy +20°C (+68°F) ±0,3°C
Rozdzielczość wskazań 0,1°C
Dostępne jednostki miary °C, °F
POMIAR WILGOTNOŚCI
Zakres pomiaru 0... 100%
Rozdzielczość wskazań 0,1%RH
Dokładność ±3%RH (0...90%), ±5% (90...100%)
WARUNKI PRACY
Klasa zabezpieczenia obudowy IP65
Temperatura działania -52... +60°C(-60...+140°F)
Składowanie -60... +70°C(-76...+158°F)
Wilgotność względna 0 ... 100 %
Wiatr 0 ... 60 m/s
Kompatybilność elektromagnetyczna EN61326-1, IEC 60945/61000-4-2 … 61000-4-6
WEJŚCIA / WYJŚCIA
Napięcie zasilania 5...30 V DC *
Średni pobór mocy typowy - 3 mA dla 12 VDC
Napięcie zasilania ogrzewania Opcje: DC, AC. prostowany AC
Wyjścia cyfrowe SDI-12, RS-232, RS-485, RS-422
Protokoły komunikacyjne SDI-12 v1.3, ASCII tryb automatyczny i zapytywania, NMEA 0183 v3.0 z opcją zapytywania
 * Przy napięciach poniżej 5.3 V dokładność pomiarów dużych prędkości wiatru może być obniżona.

Oprogramowanie do konfiguracji stacji

wxt530 3

Do pobrania:

acr Vaisala WXT530 karta katalogowa
acr Vaisala WXT530 kod zamówienia
acr Viasala WXT530 instrukcja
Zapytaj o produkt