Katalog produktów

Rotametr akrylowy Alborg ACR

Nr kat.: Rotametr Alborg ACR
+
Nowa seria rotametrów akrylowych ACR z skalami bezpośrednimi do pomiaru przepływu: powietrza, wody, argonu, azotu, helu, CO2 i tlenu.
Wykonania:
 • ACR wersje z zaworkiem regulacyjnym i bez
 • ACRU bez zaworka regulacyjnego
 • ACRUV z zaworkiem
 • ACRT bez zaworka regulacyjnego
 • ACRTV z zaworkiem

acr rotametr akrylowyRotametry serii ACR, mogą być dostarczone w 3 różnych wersjach wykonania:

1. Rotametr tablicowy przyłącze mechaniczne tylne
2. Rotametr z króćcami zamontowanymi na górze i dole (instalowany liniowo w układzie)
3. Rotametr tablicowy z zaworem regulacyjnym
 
Miejsce montażu króćców rotametrów serii ACR można wybrać indywidualnie zamieniając ich pozycję. Opcja ta nie dotyczy wersji rotametru z zaworkiem regulującym przepływ. W tym przypadku wyjście jest tylko w układzie tablicowym.

 
 • SPECYFIKACJA ACR
 • DOKŁADNOŚĆ: ±5% pełnego odczytu skali.
 • MAKSYMALNA TEMPERATURA: 65°C
 • MAKSYMALNE CIŚNIENIE: 6,9 bara.
 • BLOK MIERNIKA: Przezroczysty akryl obrabiany maszynowo.
 • MATERIAŁY PŁYWAKA: Czarne szkło, stal nierdzewna, węglik wolframu.
 • USZCZELKI O-RING: Viton®.
 • PRZYŁĄCZA: Mosiężne lub nierdzewne żeńskie 1/8" NPT |wbudowane zawory iglicowe i korki uszczelniające
acr rotametr akrylowy1
 
Wersja ACRU
Rotametry akrylowe ACRU oferowane są z dowolną z wymiennych skal bezpośredniego odczytu dla: wody, argonu, tlenu, dwutlenku węgla, azotu i helu. Skale są montowane z przodu korpusu przepływomierza i są pozycjonowane i zabezpieczane przez przezroczystą płytę przednią mocowaną czterema śrubami. Podwójne skale prezentują wyniki natężenia przepływu w jednostkach metrycznych i angielskich. Długie skale ułatwiają odczyty o wysokiej rozdzielczości. Opcjonalne skale mogą być opracowane dla różnych warunków przepływu, ułatwiając zastosowania OEM. Żółty podkład zwiększa czytelność skali i pomaga zminimalizować zmęczenie oczu. Przepływomierze ACRU są skonfigurowane do montażu panelowego z przyłączami żeńskimi 3/8" NPT.
 
acruPRZEPŁYWOMIERZE AKRYLOWE ŚREDNIEGO ZAKRESU
SPECYFIKACJA ACRU
 • DOKŁADNOŚĆ: ±5% odczytu pełnej skali.
 • ZŁĄCZA: 3/8" żeńskie NPT.
 • MAKSYMALNA TEMPERATURA: Maksymalnie 65°C.
 • MAKSYMALNE CIŚNIENIE: Maksymalnie /6,89 bar.
 • PŁYWAK I PROWADNICA: stal nierdzewna 316.
 • PRZYŁĄCZA WLOTU/WYLOTU: Mosiądz.
 • MONTAŻ NA PANELU: Nakrętki z polipropylenu
 
MODEL + PRZEPŁYW MEDIUM MAKSYMALNY
 
 ACRUB0V21  Woda: 8,5l/min |  2,25 GPM
 ACRUB0V22  Powietrze: 270l/min | 9,5 SCFM
 ACRUBOV23  Argon: 220l/min | 8 SCFM
 ACRUB0V24  Tlen: 250l/min | 9 SCFM
 ACRUB0V25  Dwutlenek węgla: 210l/min | 7,5 SCFM
 ACRUBOV26  Azot: 270l/min | 9,5 SCFM
 ACRUBOV27  Hel: 700l/min  | 25 SCFM
   
ACRUB0V01  Woda: 15l/min | 4 GPM
ACRUB0V02  Powietrze: 550l/min | 20 SCFM
ACRUB0V03  Argon: 525l/min | 19 SCFM
ACRUB0V04  Tlen: 550l/min | 20 SCFM
ACRUB0V05  Dwutlenek węgla: 475l/min | 17 SCFM
ACRUB0V06  Azot: 575l/min  | 21 SCFM
ACRUB0V07  Hel: 1500 l/min | 55 SCFM
 
Mierniki akrylowe ACRUV są oferowane z dowolną z wymiennych skal do bezpośredniego odczytu dla wody, argonu, tlenu, dwutlenku węgla, azotu i helu. Skale są montowane z przodu korpusu przepływomierza i są pozycjonowane i zabezpieczane przez przezroczystą płytkę przednią mocowaną czterema śrubami. W zestawie znajduje się wieloobrotowy zawór iglicowy o niskiej histerezie. Podwójne skale wyświetlają natężenie przepływu w jednostkach metrycznych i angielskich. Długie skale ułatwiają odczyty o wysokiej rozdzielczości. Opcjonalne skale mogą być opracowane dla różnych warunków przepływu, ułatwiając zastosowania OEM.
Żółty podkład zwiększa czytelność skali i pomaga zminimalizować zmęczenie oczu. Przepływomierze ACRU są skonfigurowane do montażu panelowego.Złącza 3/8" żeńskie NPT.


acru 2SPECYFIKACJA ACRUV

 • DOKŁADNOŚĆ: ±5% odczytu pełnej skali.
 • ZŁĄCZA: 3/8" żeńskie NPT.
 • MAKSYMALNA TEMPERATURA: Maksymalnie 65°C.
 • MAKSYMALNE CIŚNIENIE: Maksymalnie 6,89 bar.
 • PŁYWAK I PROWADNICA: stal nierdzewna 316.
 • PRZYŁĄCZA WLOTU/WYLOTU: Mosiądz.
 • MONTAŻ NA PANELU: Nakrętki z polipropylenu®.
 • CZĘŚCI ZAWORU: Mosiądz.
 
MODEL + PRZEPŁYW MEDIUM MAKSYMALNY
 
 ACRUB1V01 WODA 15 l/min 4 GPM
 ACRUB1V02 POWIETRZE 550 l/min 20 SCFM
 ACRUB1V03 ARGON 525 l/min 19 SCFM
 ACRUB1V04 Tlen 550 l/min 20 SCFM
 ACRUB1V05 DWUTLENEK WĘGLA 475 l/min 17 SCFM
 ACRUB1V06 Azot 575 l/min 21 SCFM
ACRUB1V07 HEL 1500 l/min 55 SCFM
   
ACRUB1V21 WODA 8,5 l/min 2,25 GPM
ACRUB1V22 POWIETRZE 270 l/min 9,5 SCFM
ACRUB1V23 ARGON 220 l/min 8 SCFM
ACRUB1V24 Tlen 250 l/min 9 SCFM
ACRUB1V25 DWUTLENEK WĘGLA 219 l/min 7,5 SCFM
ACRUB1V26 Azot 270 l/min 9,5 SCFM
ACRUB1V27 HEL 700 L/min 25 SCFM
 
 
acrtUnikalne mierniki akrylowe ACRT są oferowane z dowolną z wymiennych skal bezpośredniego odczytu dla powietrza, wody, argonu i azotu. Skale są montowane z przodu korpusu przepływomierza i są pozycjonowane i zabezpieczane przez przezroczystą przednią osłonę utrzymywaną na miejscu za pomocą dwóch śrub. Podwójne skale wyświetlają natężenia przepływu zarówno w jednostkach metrycznych, jak i angielskich. Opcjonalne skale mogą być opracowane dla różnych warunków przepływu, ułatwiając zastosowania OEM. Żółty podkład zwiększa czytelność skali i pomaga zminimalizować zmęczenie oczu. Przepływomierze ACRT są skonfigurowane do połączeń "in-line" 3/4" żeńskich NPT. Dostępny jest opcjonalny zawór iglicowy.
 
 • SPECYFIKACJA ACRT
 • DOKŁADNOŚĆ: ±5% pełnego odczytu skali.
 • MAKSYMALNA TEMPERATURA: Maksymalnie 54°C.
 • MAKSYMALNE CIŚNIENIE: Maksymalnie 6,89 bar.
 • PŁYWAK I PROWADNICA: Stal nierdzewna 316.
 • ZŁĄCZA: Polipropylen.
 • O-RINGI: Viton®.
 • OBUDOWA: Optycznie przezroczysty odlew akrylowy

MODEL + PRZEPŁYW MEDIUM MAKSYMALNY
 
 ACRTB0V01  WODA 20 l/min 5 GPM
 ACRTB0V02 POWIETRZE 1000 l/min 35 SCFM
 ACRTB0V03 ARGON 800 l/min 25 SCFM
 ACRTB0V06 Azot 1050 l/min 37 SCFM
 ACRTB0V11 WODA 40 l/min 11 GPM
 ACRTB0V12 POWIETRZE 1550 l/min 55 SCFM
 ACRTB0V13 ARGON 1300 L/min 46 SCFM 
 ACRTB0V16 Azot 1550 l/min 55 SCFM
ACRTB0V21 WODA 56 l/min 15 GPM
ACRTB0V22 POWIETRZE 2100 l/min 73 SCFM
ACRTB0V23 ARGON 1800 l/min 64 SCFM
ACRTB0V26 Azot 2200 L/min 78 SCFM

 
acrvOpcja zaworu ACRTV
Mierniki ACRTV są oferowane z dowolną z wymiennych skal bezpośredniego odczytu dla powietrza, wody, argonu i azotu. Skale są montowane z przodu korpusu przepływowego i są pozycjonowane i zabezpieczane przez przezroczystą przednią osłonę utrzymywaną na miejscu za pomocą dwóch śrub. W zestawie znajduje się wieloobrotowy zawór iglicowy o niskiej histerezie. Podwójne skale wyświetlają natężenia przepływu w jednostkach metrycznych i angielskich. Opcjonalne skale mogą być opracowane dla różnych warunków przepływu, ułatwiając zastosowania OEM. Żółty podkład zwiększa czytelność skali i pomaga zminimalizować zmęczenie oczu. Przepływomierze ACRTV są skonfigurowane dla "in-line" 3/4" żeńskich połączeń NPT.
 
 • Opcja zaworu ACRTV
 • DOKŁADNOŚĆ: ±5% pełnego odczytu skali.
 • MAKSYMALNA TEMPERATURA: Maksymalnie 54°C.
 • MAKSYMALNE CIŚNIENIE: Maksymalnie 6,89 bar.
 • PŁYWAK I PROWADNICA: Stal nierdzewna 316.
 • ZŁĄCZA: Polipropylen.
 • O-RINGI: Viton®.
 • OBUDOWA: Optycznie przezroczysty odlew akrylowy.
 • CZĘŚCI ZAWORU: Mosiądz

MODEL + PRZEPŁYW MEDIUM MAKSYMALNY

 ACRTB1V01 WODA 20 l/min 5 GPM
 ACRTB1V02 POWIETRZE 1000 l/min 35 SCFM
 ACRTB1V03 ARGON 800 l/min 25 SCFM
 ACRTB1V06 Azot 1050 L/min 37 SCFM
 ACRTB1V11 WODA 40 l/min 11 GPM
 ACRTB1V12 POWIETRZE 1500 l/min 53 SCFM
 ACRTB1V13 ARGON 1300 L/min 46 SCFM
ACRTB1V16 Azot 1550 l/min 55 SCFM
ACRTB1V21 WODA 56 l/min 15 GPM
ACRTB1V22 POWIETRZE 2100 l/min 73 SCFM
ACRTB1V23 ARGON 1800 l/min 64 SCFM
ACRTB1V26 Azot 2200 L/min 78 SCFM

Jak wyliczyć poprawkę dla powietrza w temperaturze [50ºC]:

flow formula2

Pełne przeliczenia przepływu gazów dla warunków innych niż standardowe dla powietrza:

Warunki standardowe dla których kalibrowany jest rotametr dla powietrza np.:

 • 20oC i 1,013 bar (absolutne) [1013hPa]

Aby wykorzystać rotametry do poprawnego pomiaru przepływu gazów w innych niż standardowe warunkach należy uwzględnić poprawkę na te warunki.

Wzór na taka poprawkę wygląda następująco:

wzorgdzie:
Q - aktualny przepływ [Nl/min]
Qo- przepływ powietrza odczytany z rotametru [Nl/min]
r1 - gęstość względna odniesiona do powietrza (1.293kg/m³/1.293kg/m³=1)
r2 - gęstość względna mierzonego gazu odniesiona do powietrza (x/1.293kg/m³)
p1 - standardowe ciśnienie atmosferyczne [1.013bar(abs)]
p2 - ciśnienie absolutne mierzonego gazu w warunkach rzeczywistych [bar(abs)]
T1 - temperatura absolutna powietrza dla warunków standardowych (Kelvin) = 293oK  (=20oC)
T2 - temperatura absolutna mierzonego gazu dla warunków aktualnych (Kelvin) = oK

Przykład:

Korzystamy z rotametru do pomiaru przepływu CO2, przy ciśnieniu 2bary względnego w temperaturze 30oC
Wynik odczytany z rotametru to 200Nl/min
wzor2gdzie:
Qo- 200 [Nl/min]
r1 - 1
r2 - 1.529 | (1.977kg/m³/1.293kg/m³)
p1 - 1.013bar(abs)
p2 - 2bary względne 3 bary absolutne
T1 - 293oK  (=20oC),   | 0oC = 273oK |
T2 - 303oK

Przy wskazywanym przepływie 200Nl/min aktualny przepływ to 274Nl/min dla CO2 przy ciśnieniu 2 bar / 30oC

W uproszczeniu:

Jeżeli mamy medium o innej gęstości niż powietrze a pozostałe parametry zgodne z warunkami standardowymi dla których kalibrowany był rotametr (dla powietrza + 20oC i 1,014 bar (absolutne))  to w/w wzór ulega uproszczeniu do:

rotametry wzor 12


 

Pliki

Zapytaj o produkt