Wilgotnościomierze do drewna HM8

Email
Wilgotnościomierze do drewna HM8

Mierniki serii HM8-WS to urzadzenia do pomiaru wilgotności drewna. W zależności od hm8_ws_3modelu dedykowane są do pomiaru oklein, podłóg, tarcicy lub mebli. Na wyświetlaczu prezentowana jest zawartości wody w materiale. W przyrządzie wbudowano przełącznik 6 typów drewna różniących się gęstością. Zakres ten pozwala na pomiar takich gatunków jak świerk, sosna, jodła, olcha, lipa, daglezja, czereśnia, modrzew, ramin, klon, brzoza, orzech, dąb, jesion, buk oraz wielu gatunków drewna egzotycznego o gęstości do 670kg/m³ lub do 950kg/m³ dla wersji HD.

Gęstość drewna (ciężar właściwy) jest to stosunek masy do objętości drewna wyrażony w g/cm3 lub kg/m3.

Modele

 • Typ HM8-WS1: okleina; głębokość penetracji: 0,5 do 1,6mm | wielkość płytki pomiarowej: 67 x 42mm
 • Typ HM8-WS5: parkiet; głębokość penetracji: 5 do 8mm | wielkość płytki pomiarowej: 67 x 42mm
 • Typ HM8-WS13: meble; głębokość penetracji: 13 do 20mm | wielkość płytki pomiarowej: 78 x 45mm
 • Typ HM8-WS25: drewno surowe; głębokość penetracji: 25 do 40mm | wielkość płytki pomiarowej: 80 x 72mm

Parametry wspólne serii HM8 - WS...

 • zakres pomiaru wilgotności drewna: 4% - 99%
 • rozdzielność: 0,1%
 • gęstość materiału: 0.350~0.670 [g/cm³] oraz wersja HD 0,45 - 0,95 [g/cm³] (drewno egzotyczne)hm8_ws_2
 • zasilanie: 9 V bateria lub NiCd Akku
 • temperatura pracy: 0 do 40°C
 • wymiary: 120 x 60 x 25mm
 • waga: ok. 150g

Przeznaczone do szybkiego, nieniszczącego (bezinwazyjnego) pomiaru wilgotności drewna. Działające na zasadzie pomiaru stałej dielektrycznej. Badane drewno jest penetrowane przez generowane w wilgotnościomierzu pole elektromagnetyczne. Należy dobrać odpowiedni miernik dla danej gęstości mierzonego drewna oraz odpowiedni zakres penetracji.

Specyfikacja techniczna:HM8-WS13

Głębokość pomiaru:

 • 0.5 - 1.6 mm (HM8-WS1)
 • 5 - 8 mm (HM8-WS5)
 • 13 - 20 mm (HM8-WS13)
 • 25 - 40 mm (HM8-WS13)

Wielkość płytki pomiarowej:

 • 67 x 42 mm (HM8-WS1)
 • 67 x 42 mm (HM8-WS5)
 • 78 x 45 mm (HM8-WS13)
 • 80 x 72 mm (HM8-WS13)

Zakres pomiaru: 2% - 99%
Temperatura: -10...+60oC
Grupa drewna: 1 - 6 (predefiniowana)

Dane Techniczne

Typ miernka HM8-WS1 HM8-WS5 HM8-WS13 HM8-WS25
Zastosowanie okleina parkiet meble drewno surowe
Zakres pomiarowy 4...99%
Głębokość pomiaru 0.5...1mm 5...8mm 13...20mm 25...40mm
Wymiar płytki pomiarowej 67x42mm 67x42mm 78x45mm 80x72mm
Grupa drewna 1...6
Gęstość materiału 0.35...0.67g/cm³
Gęstość HD (typ HD) 0.45...0.950g/cm³
Zasilanie bateria 9V
Wymiary 120x60x25mm
Waga 150g 150g 160g 160g

 

Wilgotność - określa się stosunkiem ciężaru wody zawartej w badanym drewnie do jego ciężaru w stanie suchym

W = (Gw - Gs) / Gs100%

Gdzie:

 • Gw-ciężar badanego drewna w stanie wilgotnym
 • Gs- ciężar drewna w stanie suchym


W zależności od modelu mierniki skanują drewno na głębokość do1.6mm | 8 | 20 | 40mm. Mierniki posiadają w zależności od typu wbudowane następujące gęstości:

350 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 740 | 780 | 820 | 860 | 950 kg/m³

Przykładowe gęstości dla drewna występującego w Polsce: Gęstość drewna całkowicie suchego [g/cm³] | [kg/m³]

 

DRZEWA IGLASTE

 • sosna 0.480 g/cm³ | 480 kg/m³
 • modrzew 0.600g/cm³ | 600 kg/m³
 • świerk 0.430 g/cm³ | 430 kg/m³
 • jodła 0.450 g/cm³ | 450 kg/m³

DRZEWA LIŚCIASTE

 • dąb 0.710 g/cm³ | 710 kg/m³
 • wiąz 0.680 g/cm³ | 680 kg/m³
 • jesion 0.750 g/cm³ | 750 kg/m³
 • buk 0.730 g/cm³ | 730 kg/m³
 • grab 0.830 g/cm³ | 830 kg/m³
 • olcha 0.530 g/cm³ | 530 kg/m³
 • brzoza 0.650 g/cm³ | 650 kg/m³
 • klon 0.660 g/cm³ |660 kg/m³
 • lipa 0.530 g/cm³| 530 kg/m³

 

Klasyfikacja drewna na podstawie gęstości w stanie powietrznosuchym wg F. Krzysika:

 • drewno bardzo ciężkie, o gęstości ponad 800kg/m³: grab, cis, bukszpan;
 • drewno ciężkie o gęstości 710-800 kg/m³: grochodrzew, buk, dąb, jesion, orzech, grusza;
 • drewno umiarkowanie ciężkie o gęstości 610-700 kg/m³: brzoza, klon, jawor, jabłoń, modrzew, wiąz;
 • drewno umiarkowanie lekkie o gęstości 510-600 kg/m³: jałowiec, kasztanowiec;
 • drewno lekkie o gęstości 410-500 kg/m³: sosna, świerk, jodła, olcha, lipa;
 • drewno bardzo lekkie o gęstości poniżej 400 kg/m³: topola, wejmutka.

Odmiennie przedstawia się klasyfikacja poszczególnych gatunków według gęstości w stanie świeżo ściętym:

 • drewno o gęstości 1000 kg/m³ i powyżej: cis, jodła, dąb, grab, wierzba;
 • drewno o gęstości 900-1000 kg/m³: daglezja, jesion, wiąz, brzoza, buk, orzech;
 • drewno o gęstości 800-900 kg/m³: grochodrzew, klon, topola;
 • drewno o gęstości 700-800 kg/m³: modrzew, sosna, świerk, lipa.