Delmhorst mierniki wilgotności dla budownictwa

Email
delmhorst_big
Mierniki zawartości wody dla zastosowań w budownictwie.
Przeznaczone do pomiaru wilgotności ścian, posadzek, tynku, betonu, drewna oraz zewnętrznych systemów izolacji i wykończenia dachów
. Mierniki te mogą być wykorzystywane na każdym etapie budowy do oceny warunków wilgotnościowych występujących w danym obiekcie budowlanym. Wahania wilgotności materiałów mogą być wynikiem oddawania do otoczenia tzw. wilgotności technologicznej, mogą wynikać z wahań wilgotności powietrza w otoczeniu a także mogą powstać na skutek awarii instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania lub kanalizacyjnej. niezależnie od powodów wystąpienia wilgotności, niezbędna jest wiedza o jej poziomie, bowiem umożliwia ona podjęcie decyzji związanych z wykonywaniem kolejnych robót budowlanych lub renowacyjnych. Mierniki wilgotności prezentowane na naszej stronie pracują w oparciu o różne metody pomiarowe: delmhorst proscan
  • pojemnościową,
  • konduktometryczną
  • higrometryczną

Metoda pojemnościowa - polega na pomiarze pojemności elektrycznej materiałów za pomocą sond kondensatorowych, wytwarzających zmienne pole elektryczne o małym natężeniu. Mierniki bezinwazyjne, wykorzystujące znaczne różnice pojemności materiału suchego (stała dielektryczna ≈ 1) oraz wody (stała dielektryczna ≈ 80). Zmiana wilgotności materiału powoduje wzrost lub spadek pojemności kondensatora. Mierniki tego typu stosowane są w celu uzyskania szybkiej oceny poziomu wilgotności w warstwie powierzchniowej materiału do głębokości około 3cm.

Metoda konduktometryczna - W metodzie konduktometrycznej wykorzystuje się zmiany przewodności elektrycznej materiałów w wyniku zmian ich wilgotności. Jest to metoda inwazyjna polegająca na zastosowaniu penetracyjnych elektrod igłowych. Przy zastosowaniu tej metody można dokonać pomiaru wilgotności w dowolnym punkcie i na dowolnej głębokości.

Metoda higrometryczna - umożliwia pomiar wilgotności materiału poprzez wilgotność względną powietrza pozostającego w równowadze wilgotnościowej z badanym materiałem. Metodę tę stosuje się najczęściej do oceny wilgotności podłoży betonowych. Pomiar znajduje zastosowanie przed rozpoczęciem montażu posadzki drewnianej do sprawdzenia czy podkład betonowy jest odpowiednio suchy. W przeciwnym razie, najlepiej wykonana podłoga może ulec uszkodzeniu, z przełożeniem na kosztowną naprawę. Wykorzystuje się w niej sondy pomiarowe i tulejki plastikowe umieszczane we wcześniej wydrążonych otworach. Opis tutaj. Najlepiej, jeśli otwory zostaną wywiercone na 24 godziny przed dokonaniem pomiaru. Jeśli dokonanie pomiaru podpowierzchniowego jest z jakiegoś względu niepraktyczne lub niechciane (choć jest to najlepsza technika badania wilgotności podłoży betonowych) można wówczas zastosować higrometryczną sondę pomiarową w połączeniu z powierzchniową nakładką wilgotności umieszczaną na badanej powierzchni. Z reguły używa się jej gdy w podłodze położone są już rury ogrzewania podłogowego.

 

 Delmhorst BD 10 Delmhorst BD 2100   Delmhorst BD Jlite Delmhorst J 4 
Delmhorst BD-10
Miernik mikroprocesorowy z łatwym odczytem analogowym.
Stosowany jest do pomiarów wilgotności drewna i materiałów budowlanych - beton, tynk, izolacja.
Zakres pomiaru dla drewna: 6% do 40% (drewno, podłogi, legary, belki stropowe)
Zakres pomiaru dla materiałów: 0 do 100 (beton, tynk, izolacja)
Złącze dla elektrod zewnętrznych 21-E lub 26-ES, zapewniających pomiary penetracyjne
Wymiary miernika: 180 mm x 70/35 mm x 40 mm
Waga: 280g (łącznie z baterią)
Zasilanie: 1 bateria 9V

Karta katalogowa:
pdf Delmhorst BD10 (253 KB)

Delmhorst BD-2100
Zawartość wody w drewnianych materiałach budowlanych, do materiałów na bazie gipsu i betonu oraz innych materiałach budowlanych.
Do pomiaru wilgotności drewna, podłóg, sufitów, betonu, płyt gipsowo-kartonowych, tynków, EIFS, pokryć dachowych i izolacji.
Wyświetlacz cyfrowy, regulowany alarm i specjalną kalibrację dla drewna i gipsu.
Trzy zakresy pomiaru:
Zakres pomiaru dla drewna: 6% do 40% (do podłóg, słupków drewnianych, legarów, belek stropowych)
Zakres pomiaru dla materiałów: 0 do 100 (dla betonu, tynku, materiałów izolacyjnych)
Zakres pomiaru dla gipsu: 0.2% do 50% (dla płyt skalnych)
Wymiary miernika: 180 mm x 70/35 mm x 40 mm
Waga: 280g (łącznie z baterią)
Zasilanie: 1 bateria 9V
Karta katalogowa:
pdf Delmhorst BD2100 (163 KB)
Delmhorst J-Lite
Miernik mikroprocesorowy do pomiarów wilgotności drewna.
Do pomiarów wilgotności drewna, desek, parkietów podłogowych itp.
Zakresy pomiaru: 6% do 30%
Wymiary miernika: 180 mm x 70/35 mm x 40 mm
Waga: 280g (łącznie z baterią)
Zasilanie: 1 bateria 9V
Karta katalogowa:
pdf Delmhorst JLite (1.50 MB)
Delmhorst J-4
Miernik mikroprocesorowy z odczytem analogowym.
Do pomiarów wilgotności drewna, desek, parkietów itp.
Łatwym w obsłudze i wygodnym w stosowaniu.
Zakresy pomiaru: 6% do 30%
Wymiary miernika: 180 mm x 70/35 mm x 40 mm
Waga: 285g (łącznie z baterią)
Zasilanie: 1 bateria 9V
Karta katalogowa:
pdf Delmhorst J4 (259 KB)

 Delmhorst Navigator Pro  Delmhorst J2000  Delmhorst RDM3  Delmhorst Kil Mo Trol
Delmhorst Navigator PRO
Cyfrowy miernik Nawigator Pro wielofunkcyjny do kontroli wilgotności wykładzin podłogowych, murów, płyt gipsowych, izolacji, drewna, betonu i tynku.
Wyposażony w sondę pomiarową temperatury i wilgotności względnej powietrza.
Można dokonywać pomiarów podłoży betonowych metodą pomiaru wilgotności względnej.
Miernik może pracować w trybie podstawowym obejmującym funkcje uproszczone dla szybkiego i łatwego użycia oraz w trybie rozszerzonym, w którym definiowane są miejsca wykonywania badań.
Miernik posiada możliwość grupowania zadań w pamięci miernika (do 5-ciu, z unikalnym identyfikatorem zadania). Zapisane odczyty mogą być pobrane do arkusza kalkulacyjnego w komputerze, zapewniając jasną i pełną dokumentację każdej pracy.
Miernik wykorzystuje 3 metody pomiaru wilgotności:
1. metodę przewodności elektrycznej (tryb igłowy)
2. metodę pojemności elektrycznej (tryb bezinwazyjny)
3. metodę higrometru (sonda T/RH)

Zakresy pomiaru:

 Tryb igłowy

- drewno 5% do 60%;
- inne materiały: 0-100 (skala odniesienia)
- płyty kamienne: 0.1% do 6%

Tryb bezinwazyjny
- 0-300 (skala względna)

ryb higrometru
- pomiar temperatury i wilgotności względnej powietrza
- obliczanie temperatury punktu rosy

Zasilanie: 1 bateria 9V
Wymiary: 22 x 9 x 4,5cm
Waga: 312g

Karta katalogowa:
pdf Delmhorst NavigatorPro (455 KB)

Delmhorst J2000
Miernik mikroprocesorowy przeznaczony do pomiarów wilgotności drewna, desek, parkietów podłogowych itp. Jest idealnym narzędziem dla wykonawców podłóg drewnianych.
Jasny, czytelny wyświetlacz cyfrowy LCD
Wbudowana kontrola kalibracji
Korekcja dla 48 gatunków drewna i temperatury
Średnia dla 100 zarejestrowanych odczytów
Zintegrowane igły zamontowane na górze miernika zapewniają głębokość penetracji do 8mm
Wbudowane złącze akceptuje każdą elektrodę Delmhorst
Wytrzymała konstrukcja zapewnia lata niezawodnej pracy
Solidny futerał z tworzywa sztucznego
Zakresy pomiaru: 6% do 40% (dostępna wersja 6% do 60%)
Rozdzielczość: 0.1 °C
Wymiary miernika: 200 mm x 80 mm x 40 mm
Zasilanie: Bateria 9V
Karta katalogowa:
pdf Delmhorst J2000 (2.34 MB)
Delmhorst RDM3
Miernik mikroprocesorowy przeznaczony dla przemysłu drzewnego do pomiarów wilgotności drewna miękkiego i twardego, tarcicy, drewna budowlanego, podłóg i forniru.

Korekcja dla 69 pojedynczych gatunków drewna i temperatury (°C lub °F)
Wbudowana kontrola kalibracji
Pamięć dla 1400 odczytów z datą i godziną
Dźwiękowy, regulowany alarm ostrzegający, gdy zostanie osiągnięty ustawiony poziom wilgoci
Zintegrowane igły zamontowane na górze miernika zapewniają głębokość penetracji do 8mm
Automatyczne wyłączanie
Wbudowane złącze akceptuje każdą elektrodę Delmhorst
Opcjonalny port na podczerwień z oprogramowaniem dla przenoszenia zarejestrowanych danych do komputera i generowania raportów

Parametry techniczne
Zakresy pomiaru: 5% do 60% w zależności od gatunku drewna
Rozdzielczość: 0.1%
Kompensacja temperatury w zakresie -18° do +124°C
Temperatura pracy: -20° do +70°C
Wymiary miernika: 180 mm x 70/35 mm x 40 mm
Karta katalogowa:
pdf Delmhorst RDM3 (376 KB)

Delmhorst Kil Mo Trol

System monitorowania suszonego drewna Kil-Mo-Trol

Materiał:
Drewno, drewno, drewno, drewno twarde, drewno miękkie

Śledzenie postępu procesu suszenia drewna - problematyczne obszary w piecu - Określenie punkt końcowego suszenia

KIL-MO-TROL® umożliwia monitorowanie wilgotności drewna podczas procesu suszenia. Dzięki wbiciu sond testowych w dowolnym punkcie oraz przełącznikowi miejsc pomiarowych można szybko uzyskać ogólny obraz postępów suszenia. KIL-MO-TROL może być stosowany zarówno w suszarniach drzew liściastych, jak i iglastych, w każdym rodzaju pieca.

Zalety:
Prosty montaż obrotowego przełącznika miejsc pomiarowych, wyprowadzanie głównych kabli z pomieszczenia kontrolnego, instalacja szpilek w każdej sekcji pieca. Następnie podłączenie miernika wilgotności Delmhorst do przełącznika.

 Delmhorst TechCheckPlus  Delmhorst TechCheck  delmhorst proscan  

TechCheckPlus
Elektroniczny przyrząd do pomiaru wilgotności drewna i materiałów budowlanych
Przeznaczony do pomiarów wilgotności drewna, wykładzin podłogowych, podłóg, ścian, płyt gipsowo-kartonowych, sufitów oraz innych materiałów budowlanych. Posiada kalibrację w zakresie pomiarów drewna i płyt gipsowo-kartonowych. Dla innych materiałów budowlanych można wykonywać skanowanie powierzchni metoda bezinwazyjną, pozwalającą na wykrywanie wilgotności na dużych powierzchniach (sufitach, ścianach i podłogach)

- Zakres pomiaru drewna (tryb igłowy): od 6 do 60%
- Zakres dla płyt gipsowych (tryb igłowy): od 0,1 do 6%
- liczbowa skala odniesienia dla materiałów budowlanych, z wyłączeniem drewna (tryb bezinwazyjny): od 0 do 300
- Igły miernika zapewniają głębokość penetracji do 8mm
- Miernik posiada złącze, które akceptuje każdą elektrodę Delmhorst
- Wymiary: 22 x 9 x 4,5cm
- Waga: 312g
- Zasilanie: bateria 9V
Karta katalogowa:
pdf Delmhorst TechCheckPlus (517 KB)

TotalCheck

Wielofunkcyjny przyrząd do pomiaru wilgotności drewna i materiałów budowlanych oraz temperatury i wilgotności powietrza

Przeznaczony jest do pomiaru wilgotności drewna, podłóg drewnianych, podłoży i płyt betonowych, ścian, płyt gipsowo-kartonowych oraz innych materiałów budowlanych. Posiada kalibrację w zakresie pomiarów drewna i płyt gipsowo-kartonowych. Dla innych materiałów budowlanych można wykonywać skanowanie powierzchni metodą bezinwazyjną, pozwalającą na wykrywanie wilgotności na dużych powierzchniach (sufitach, ścianach i podłogach). Miernik posiada również funkcję termo-higrometru. Za pomocą sondy RH mierzy temperaturę i wilgotność otoczenia oraz oblicza punkt rosy i GPP. Wysoki poziom wilgotności otoczenia może być sygnałem ostrzegawczym przy pracach renowacyjnych.
- Zakres pomiaru drewna (tryb igłowy): od 5 do 60%
- Zakres dla płyt gipsowych (tryb igłowy): od 0,1 do 6%
- Liczbowa skala odniesienia dla materiałów budowlanych, z wyłączeniem drewna (tryb igłowy): od 0 do 100
- liczbowa skala odniesienia dla materiałów budowlanych, z wyłączeniem drewna (tryb skanowania): od 0 do 300
- Korekta dla 69 poszczególnych gatunków drewna i temperatury (° C i ° F)
- Pamięć: 1400 odczytów oznaczonych datą i czasem
- Wymiary: 22 x 9 x 4,5cm
- Waga: 312g
- Zasilanie: bateria 9V
Karta katalogowa:
pdf Delmhorst TotalCheck (196 KB)

 Proscan

Bezinwazyjny miernik wilgotności materiałów budowlanych. Przeznaczony do pomiaru drewna, wykładzin podłogowych, podłóg, ścian, płyt gipsowo-kartonowych, sufitów i innych materiałów budowlanych. Do szybkich i bezinwazyjnych pomiarów, dla osób które chcą szybko znaleźć wilgoć w ścianach i podłogach. Wbudowana poprawka na gęstość różnych gatunków drewna w zakresie 0.30 ~0.80.

- Zakres pomiaru zawartości wody w drewnie: od 5% do 30% (Wbudowana korekcja gęstości: 0,30 do 0,80)
- Zakres pomiaru materiałów: od 0 do 100 (liczbowa skala odniesienia)
- Głębokość pomiaru: 1,9cm (bezinwazyjnie)
- Wymiary: 14 x 8,5 x 3cm
- Waga: 241g
- Zasilanie: bateria 9 V
Karta katalogowa:
pdf Delmhorst Proscan (1.05 MB)