Zawartość wody w drewnie

Mierniki wilgotności drewna

Przenośne mierniki wilgotności drewna są niezwykle przydatnymi urządzeniami i to nie tylko na budowie. Drewno to ekologiczny budulec, ale i wysokiej jakości materiał odnawialny. Możemy je pozyskiwać z umiarkowaną szkodą dla środowiska, co w dobie dzisiejszych ruchów ekologicznych nie pozostaje bez znaczenia. Jeśli wycinki odbywają się według ściśle określonych zasad, nie wpływają one na zmiany w ekosystemie. Odpowiednio przygotowane drewno nie tylko nadaje się na opał, ale również staje się trwałym materiałem budowlanych.

Mierniki wilgotności drewna – po co?

Należy pamiętać, że drewno posiada silne właściwości higroskopijne, co w praktyce oznacza, że może wchłonąć sporo wody, a to z kolei odbywać się może ze szkodą dla niego jako budulca. Materiał może wówczas pęcznieć i kurczyć się. Powodować to może nieszczelności. Dlatego sprzętem, w jaki warto się zaopatrzyć są mierniki wilgotności drewna. Jak wiemy, woda może powodować istotne zmiany w strukturze różnych materiałów i odpowiednie określenie jej zawartości jest ważnym elementem pracy. Pomiary wykonane mogą być trzema metodami: pojemnościową, konduktometryczną oraz higrometryczną. Wahania wilgotności materiału można sprawdzić bezpośrednio. To zatem bardzo przydatne urządzenie pozwalające określić poziom zawilgocenia danej powierzchni. Zwykle mierniki zawartości wody w drewnie posiadają również funkcje badania wilgotności w innych materiałach, jednak specyfikacja wskazuje głównie na zróżnicowane gatunki drzew, z jakich pozyskuje się budulec. Uszeregowane w grupach gatunki podzielone są między innymi ze względu na miękkość.

Wyników 1 - 6 z 6