Mierniki wilgotności papieru

Email
mierniki-wilgotnosci
Austriacka firma Shaller przedstawia serię mierników do szeroko pojętego pomiaru wilgotności papieru, zarówno zawartości wody jak i równowagowej wilgotności względnej.  W ofercie mierniki mierzące wilgotność papieru w beli, ryzie, papierze pakowym, tekturze lub w magazynie. W trakcie magazynowania i drukowania papier wymaga szczególnych warunków klimatycznych, zazwyczaj mieszczą się one w temperaturze ok. 20 st. C i względnej wilgotności powietrza między 50-55%.
 
Pomiar wody w papierze można wyrazić w dwóch różnych drogach:wilgotność papieru
 1. Zawartość wilgoci (Moisture content) - definiuje procent jaki w wadze całości papieru stanowi wodą (zarówno w fazie ciekłej lub gazowej). Wilgotność oznacza się według metody z zastosowaniem suszarki komorowej w oparciu o normę PN-EN ISO 287:2009. W normie określono ją jako stosunek ubytku masy badanej próbki po wysuszeniu do masy próbki w momencie pobrania, zwykle wyrażona w [%]. Czyli masa wody w papierze dzielona przez masę próbki x 100. Jest to parametr ilościowy będący podstawą sterowania procesem w przemyśle produkcji papieru, szeroko stosowany w wielu dziedzinach przemysłu. Parametr ten nie definiuje w pełni jakości papieru oraz niewiele mówi o interakcji papieru i otaczającego środowiska. Schaller proponuje mierniki P2, P4 oraz PM 3 i PM4 a także do makulatury AP500 i RP5

  wzor iso287

 2. Równowagowa zawartość wilgoci względnej w papiere (ERH - Equilibrum Relative Humidity). Papier w swojej naturze jest higroskopijny i dąży do osiągnięcia stanu równowagi w danej wilgotności otoczenia. W związku z tym wilgotność względna powietrza w strukturze papieru będzie taka sama jak wilgotność wewnątrz sterty lub ryzy papieru. Wilgotność względna równowagowa może być zdefiniowana jako wartość wilgotności względnej otaczającego powietrza w której to brak wymiany wilgoci z papierem. Jeżeli istnieje różnica pomiędzy [%] wilgotności względnej otaczającego powietrza (np. na hali) a wartością ERH w stercie papieru, następuje wymiana pary wodnej w efekcie której będzie zmiana wartości ERH i zawartości wody. Jeżeli [%] RH jest taki sam jak ERH, nie występuje jakakolwiek wymiana i wszystkie parametry pozostają stabilne. ERH jest bardzo pomocnym parametrem dla określenia jakości papieru. Czym większa różnica wilgotności jaką posiada papier w stosunku do wilgotności pomieszczenia, w którym się znajduje tym większe jest niebezpieczeństwo, że podczas druku mogą wystąpić problemy. Proponujemy mierniki RH5, RH5.1, RH6
 
Poczynając od różnicy 8~10% RH trzeba liczyć się z falowaniem krawędzi arkuszy lub przy niskiej wilgotności z powstawaniem ładunków elektrostatycznych. Szczególnie w zimnych i mokrych porach roku przed drukiem należy dopasować wilgotność papieru do warunków panujących w pomieszczeniu, w którym się on znajduje. Proces ten uzależniony jest od warunków klimatycznych pomieszczenia i wielkości stosu papieru. Zwiększanie wilgotności papieru powoduje zmiany jego właściwości fizycznych, między innymi pogorszenie właściwości wytrzymałościowych, zwiększanie odkształceń liniowych, zwiększanie ściśliwości (wzrost miękkości papieru), zwiększanie szorstkości papieru (zmniejsza się jego gładkość), wzrost grubości (przy pomiarze bez obciążeń). Dopasowanie temperatury stosu papieru do warunków klimatycznych pomieszczenia powinno zawsze odbywać się przy zapakowanym stosie papieru. Wilgotność ma również wpływ na właściwości elektrostatyczne papieru. Przy suchym papierze lub klimacie pomieszczenia powstające poprzez tarcie ładunki elektrostatyczne w efekcie arkusze papieru przyciągają się. Jako efekt naładowań elektrostatycznych mogą wystąpić: podwójne arkusze, problemy z wykładaniem, brak pasera czy odbijanie świeżej farby. Pomocnym staje się podwyższenie wilgotności powietrza.suszenie papieru
 
Interakcja pomiędzy wilgotnością względną równowagową papieru w stercie a wilgotnością względną otaczającego środowiska.
Papier zwykle jest produkowany  do określonej wartości ERH. Jeżeli papier jest narażony na warunki wyższe lub niższe niż te zdefiniowane wartością ERH mogą pojawić się problemy z marszczeniem, wybrzuszeniem,  falą na krawędziach oraz zmiana wymiarów (patrz wykres poniżej). Skutkiem tego jest niska jakość druku a szczególnie druku offsetowego, zerwanie wstęgi papieru, zmiany gramatury itd.  HUMIMETER RH5 z sondą mieczową umożliwia pomiar zarówno wilgotności względnej równowagowej w ryzie jak i wilgotności względnej w otoczeniu. Mierząc wilgotność i temperaturę powietrza w pomieszczeniu, można ustalić, czy jakość papieru zmieni się po wyjęciu z opakowania, a tym samym wpłynie negatywnie na plan drukowania.
Różnica pomiędzy ERH i wilgotnością otoczenia do ±5% jest akceptowalna. Większa > 8-10% RH, może powodować zbyt szybką wymianę pary wodnej co w konsekwencji prowadzić do deformacji krawędzi papieru i pogarsza jakość druku. Wilgotność papieru większa niż 60% ERH powoduje, że czas schnięcia farby drukarskiej trwa do trzech razy dłużej niż zwykle. Optymalna wartość przechowywanie i transportu kart papieru to ok. 45% wilgotności względnej (w temperaturach od 10°C do 30°C). Sprawdzanie ryz papieru przy dostawie i tymczasowe magazynowanie go w klimatyzowanych warunkach (w celu uniknięcia dużych zmian temperatury) optymalizuje proces suszenia farby.
Ile czasu stos papieru potrzebuje do wyrównania różnicy temperatur pomiędzy nim a temperaturą otoczenia? Zależy to oczywiście od jego rozmiaru. Za normę uznaje się przechowywanie papieru przez jeden lub dwa dni przy różnicy temperatur 10°C dla objętości 1m³. Wilgotność papieru nie powinna być również zbyt niska (<42% RH), może to prowadzić do pojawienia się ładunków elektrostatycznych. Co w efekcie powoduje sklejanie się kilku arkuszy w jeden oraz znaczący wzrost kosztów przestoju i zniszczonego materiału.
 
 
wilgotność papieru
W zależności od aktualnej temperatury i wilgotności względnej powietrza, papier może absorbować różne ilości wody dopóki nie dojdzie do równowagi z istniejącym otoczeniem w pomieszczeniu. Orientacyjna zależność przy temperaturze 21ºC wilgotności względnej w powietrzu od zawartości wody w papierze.
 
Dla temperatury 21ºC
% RH (ERH) % Zawartości wody w papierze (MC)
100 21.5
90 13.5
80 8.9
70 8.4
60 6.5
50 5.6
40 3.4
30 2.3
20 1.8
 
Poniżej lista produktów znajdujących się w naszej ofercie:
 
HUMIMETER RH5 - MIERNIK WILGOTNOŚCI z sondą mieczową do pomiaru w ryzie papieru
 sheller RH5

Cechy:

 • Pomiar wilgotności względnej 0...100%, rozdzielczość 0.1%RH
 • Wilgotność względna równowagowa ERH
 • Kalibracja 10...90%, ±1.5% w 25°C
 • Możliwość ustawienia temperatury w °C lub °F
 • Temperatura pracy -10...+60°C rozdzielczość 0.1°C
 • Kalibracja temp. ±0,3°C @ 25°C, czujnik: Pt1000
 • Pomiar punktu rosy: -55...+60°C rozdzielczość 0.1°C
 • Funkcja wpisywania wyników
 • Automatyczny zapis danych do 10,000 logów oraz raport z pomiarów
 • W zestawie: miernik RH5, gumowa pokrywa ochronnadrewniane pudełko oraz bateria
 
HUMIMETER RH5.1 - MIERNIK WILGOTNOŚCI
RH5.1
Różnicą pomiędzy miernikiem RH5 a RH5.1 jest to, że RH5.1 nie występuje w opcji z dodatkowymi akcesoriami.
Cechy:
 • Względna wilgotność 0...100%RH, rozdzielczość 0.1%RH
 • Wilgotność względna równowagowa ERH
 • Kalibracja 10...90%, ±2%RH @ 25°C
 • Możliwość ustawienia temperatury [°C lub °F]
 • Temperatura pracy od -10...+60°C, rozdzielczość 0.1°C
 • Kalibracja temperatury ±0,3°C @ 25°C czujnik Pt1000
 • Pomiar punktu rosy -55 do +60 rozdzielczość 0.1°C
 • Możliwość wpisywania wyników
 • Automatyczny zapis danych do 10,00o logów
 • Zestaw zawiera: miernik RH5.1 z gumową pokrywą ochronną,baterie, drewniane pudełko
 • Opcjonalnie: moduł USB z interfejsem i oprogramowaniemLogMemorizer do zapisu i analizy danych pomiarowych.
RH6 - MIERNIK WILGOTNOŚCI HUMIMETER
RH6
Urządzenie o parametrach takich samych jak miernik RH5 lecz z dodatkowymi parametrami takimi jak:
 • Pomiar wilgotności absolutnej od 0 do 130g/m3 z rozdzielczością 0.1g/m3
 • Kompensacja temperatury papieru
 • Krzywe kalibracyjne do określenia zawartości wody w materiale
 • Funkcja kalibracji wpisywane indywidualnie
P2 - MIERNIK ZAWARTOŚCI WODY PAPIERU PAKOWEGO, OPAKOWAŃ I TEKTURY
miernik tektury
Pomiar zawartości wody zgodny z EN 20287
Wymaga mimimum 20mm grubości sterty lub beli papieru
Szybki i bardzo dokładny miernik zawartości wody wykorzystująe metodę bezinwazyjną w pomiarach.
Cechy:
 • Zakres pomiaru wilgotności 3...10% zawartości wody
 • Rozdzielczość 0.1% zawartości wody
 • Głębokość skanowania 13mm
 • Automatyczna kompensacja temperatury
 • Automatyczne wyłączanie po 90 sekundach lub gdy zakres pomiarowy został znacznie przekroczony
 • 3 cyfrowy wyświetlacz
 • Wymiary 120x60x26mm
 • Masa około 160g
P4 - MIERNIK ZAWARTOŚCI WODY PAPIER ZADRUKOWANEGO
P4
Pomiar zawartości wody zgodny z EN 20287
Wymaga mimimum 20mm grubości sterty lub beli papieru
Szybki i bardzo dokładny miernik wilgotności który wykorzystuje metodę bezinwazyjną w pomiarach.

Cechy:

 • Zakres pomiaru wilgotności 3...8% zawartości wody
 • Rozdzielczość 0.1% zawartości wody
 • Głębokość skanowania 13mm
 • Automatyczna kompensacja temperatury
 • Automatyczne wyłączanie po 90 sekundach lub gdy zakres pomiarowy został znacznie przekroczony
 • 3 cyfrowy wyświetlacz
 • Wymiary 120x60x26mm
 • Masa około 160g
pdf Miernik zawartości wody w makulaturze P2 i P4
PM3 - MIERNIK DO OKREŚLANIA ZAWARTOŚCI WODY W BELACH PAPIERU
miernik wilgotności papieru PM4
Miernik do pomiaru zawartości wody w belach, tekturze falistej, kartonie, masie papierowej oraz w hurtowniach papieru
Cechy:
 • Zakres pomiarowy od 1 do 25% zawartości wody, w zależności od rodzaju
 • Rozdzielczość 0.1% zawartości wody
 • temperatura papieru: 0...60°C
 • Możliwość ustawienia wyświetlania temperatury w °C lub °F
 • Automatyczna kompensacja temperatury
 • Wynik pomiaru dostępny niemal natychmiast bez konieczności obrabiania próbki
 • Funkcja Hold
 • Manualny zapis danych- Datalog do 10.000 logów
 • Duży i przejrzysty wyświetlacz
 
PM4 - MIERNIK ZAWARTOŚCI WODY W BELACH PAPIERU z wbudowanym pirometrem do pomiaru temperatury
miernik wilgotności papieru PM4
Miernik do pomiaru zawartości wody w belach w ruchu, do pomiaru kartonu, masy papierowej
z funkcją wpisania indywidualnej krzywej kalibracji.

Różnica w stosunku do PM3:
- wbudowany pirometr do pomiaru temperatury
- w cenie moduł pamięci  USB wraz z kablem
- akumulatorki
- wyższa dokładność dzięki wbudowanemu pirometrowi
Cechy
 • Zakres pomiarowy zawartości wody od 1...25%
 • Rozdzielczość: 0.1%
 • Głębokość skanowania: 50mm
 • Temperatura papieru dla określenia zawartości wody: od 0...+80°C
 • Bezdotykowy pomiar temperatury w podczerwieni z optyką 90°
 • Pomiar temperatury na podczerwień od -25°C...+125°C
 • Automatyczna kompensacja temperatury
 • Możliwość ustawienia temperatury w °C lub °F
 • Pomiar dostępny po kilku sekundach bez konieczności obrabiania próbek
 • Funkcja Hold
 • Ręczne zapisywanie danych, autolog 10,000 z raportem danych
 • Duży, wyraźny wyświetlacz
 
RH1 - MIERNIK WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ DO POMIARÓW KLIMATYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH w magazynach i hurtowniach
MIERNIK RH1
Cechy:
 • Względna wilgotność powietrza od 0...100% rozdzielczość 0.1%RH
 • Kalibracja od 10...90% ±1.5%RH (przy 25°C)
 • Możliwość ustawienia temperatury w °C lub °F
 • Temperatura od -10...+60°C rozdzielczość 0.1°C
 • Kalibracja ±0.3°C w 25°C- Punk rosy -55...60°C rozdzielczość 0.1°C 
 • Wilgotność bezwzględna powietrza 0..130g/m3 rozdzielczość 0.1g/m
 • Wilgotność równowagi UGL: 2...30% rozdzielczość 0.1%
 • Kalibracja 5...15% dokładność ±0.5% w 25°C
 • Funkcja Hold, manualny zapis danych wyników pomiarowych
RP6 - MIERNIK DO POMIARU BEL PAPIERU PRZED PROCESEM RECYKLINGU do makulatury
wilgotność makulatury RP6
RP6 miernik wyposażony w wewnętrzną pamięć
Możliwość rejestracji do 10 000 próbek. 
Cechy urządzenia oraz dane techniczne:
 • Zakres pomiarowy: 1 ... 50% zawartości wody
 • Rozdzielczość 0.5% zawartości wody
 • Temperatura papieru 0...+50°C
 • Funkcja Hold, ręczny zapis wyników pomiarów
 • Maksymalna głębokość skanowania: 500mm
 • Automatyczna kompensacja temperatury
 • Automatyczny zapis danych
 • Możliwość rejestracji danych dostawcy, numeru partii oraz numeru
 • Możliwość kalibracji przez użytkownika
 • Interfejs USB do magazynowania danych z oprogramowaniem LogMemorizer
 • W opcji komunikacja Bluetooth
 • Możliwość wprowadzenia własnych materiałów ze względu na gęstość
 • Wymiar 630x100x147mm
 • W zestawie certyfikat kalibracji, kabel do połączenia z PC, drewniane pudełko,bateria akumulatorowa.
PMCS - zestaw pomiaru zawartości wody w papierze w trybie on-line
miernik wilgotności shaller part milion
Cechy i dane techniczne:
Pomiar zawartości wody w materiale:
  • Zakres pomiarowy od 3 do 20%
  • Metoda: dielektryczna
  • Gramatura: 80 to 1200g/m2
  • Temperatura papieru: od 10 do 45°C
  • Temperatura otoczenia: od 10 do 45°C
  • Pomiar wilgotności względnej:
  • Zakres od 0 do 100%RH
  • Temperatura otoczenia: od 10 do 45°C
Pomiar temperatury papieru:
 • Temperatura papieru: 0...200°C
 • Sposób pomiaru: podczerwień (bezkontaktowo)
 • Temperatura otoczenia: 10...45°C
KOMORA KLIMATYCZNA KLK5
Mniejsza komora klimatyczna
Szczelna komora klimatyczna, umożliwiająca zadanie odpowiednich warunków środowiskowych.
Komora wyposażona jest w regulator wilgotności. 
Komora umożliwia symulację różnych warunków środowiskowych.
 
Dane techniczne:
 • Zakres wilgotności 10...90%RH
 • Pojemność komory: 50 litrów
 • Rozdzielczość 0.1%RH
 • Kalibracja: ±1.5%RH w 23°C
 • Temperatura otoczenia: 0...40°C
 • Zasilacz: 230VAC/50Hz
 • Wyświetlacz podświetlany LCD
 • Stała czasowa 50% → 10% - 5:00 [mm:ss]
 • Stała czasowa 50% → 90% - 7:00 [mm:ss]
 • Masa - 26kg
 • Wymiar komory: 595x225x375 mm
 • Wymiar modelu: 625x250xx780mm