Vaisala - Przetwornik SF6

Email
dti145big

DPT145 - Aktywny monitoring gęstości gazu SF, wilgotności, temperatury i ciśnienia absolutnego.

W celu zachowania właściwości izolacyjne SF6 i zmniejszenia tworzenia się wtórnych niepożądanych produktów rozkładu pary wodnej w izolowanej instalacji gazowej (GIS), ilość jej powinna być ograniczona do minimum. System wykorzystujący SF6 musi być hermetyczny tak aby móc uzyskać najlepszą wydajności izolacji i w efekcie bezpieczną ich eksploatację. Nowy przetwornik wieloparametrowy DPT145 Vaisala dla gazu SF6 to innowacja umożliwiająca jednocześnie pomiar punkt rosy, ciśnienie i temperatury i obliczenia czterech innych parametrów, w tym gęstości SF6. Siedem parametrów on-line z jednego przetwornika oszczędza czas i pieniądze we wszystkich dziedzinach od inwestycji do instalacji, obsługi i serwisu. Monitoring online pomaga zminimalizować problemy wynikające z konieczność pobierania próbek i zapewnia, że ​​gaz SF6 nie uwalnia się do atmosfery. Znormalizowana wartość mierzonego ciśnienia absolutnego umożliwia szybkie wykrywanie jego ewentualnych DTI145wycieków.

Bezpieczeństwo instalacji z aparaturą wyposażoną w izolację opartą o SF6 znacznie obniża się z powodu pojawienia się niskich stężeń produktów rozkładu. Produkty te powstają podczas pracy w wyniku m.in. wyładowań elektrycznych, które można pogrupować na cztery główne typy:
- wyładowania koronowe niezupełne,
- wyładowania iskrowe,
- łuki przy wyłączaniu prądów,
- łuki wewnętrzne.

Główną przyczyną dekompozycji, rozpadu SF6, jest reakcja tych produktów erozji materiałów z fragmentami termicznie zdysocjowanego SF6 i innych gazów śladowych, takich jak powietrze i para wodna. Najważniejsze z tych reakcji opisują następujące sumaryczne wzory:
            Cu + SF6 → CuF2 + SF4
            W + 3 SF6 → WF6 + 3 SF4
            CF2 + SF6 → CF4 + SF4

Vaisala przedstawia wieloparametrowy przetwornik DPT145 przeznaczony do pomiaru online punktu rosy, temperatury i ciśnienia gazu SF6. Szczególnie dobrze nadaje się do integracji w systemach OEM, przetwornik wieloparametrowy DPT145 może obliczyć cztery dodatkowe wartości w tym gęstość SF6, znormalizowane ciśnienie, temperaturę punktu rosy, ciśnienie atmosferyczne i zawartość wody w ppm. Przetworniki wieloparametrowe DPT145 zapewniają doskonałą ocenę stanu izolacji SF6 poprzez pomiar punktu rosy on-line w połączeniu z pomiarem ciśnienia. Łącząc sprawdzoną technologię DRYCAP czujników temperatury punktu rosy i technologię czujnika ciśnienia BAROCAP w jednym zestawie, przetworniki wieloparametrowe DPT145 zapewnić innowacyjne i wygodne rozwiązanie dla aplikacji monitorujących gaz SF6. Nagłe i drobne wycieki są natychmiast wykrywane przez bezpośredni pomiar ciśnienia znormalizowanego, pomiar punktu rosy ostrzega użytkownika o problemach z działaniem wilgoci, która to może osłabić właściwości izolacji SF6 i powodować jej gwałtowne pogorszenie. Dzięki możliwości pomiaru w szerokim zakresie parametrów, przetwornik wieloparametrowy DPT145 eliminuje potrzebę stosowania wielu instrumentów, oszczędzając czas i pieniądze w różnych dziedzinach od inwestycji do instalacji, eksploatacji i serwisowania. Możliwym stają się znaczne oszczędności poprzez niższe koszty montażu, mniej kabli i złączy, zminimalizowane potrzeby kontroli w miejscu pracy oraz ograniczenie działań w terenie.

Parametry techniczne:

Mierzone parametry:

Temperatura punktu rosy: -50...+30ºC
Cisnienie absolutne: 1...12bar
Temperatura: -40...+80ºC

Parametry wyliczane:
Ciśnienie znoramalizowane (20ºC): 1...12bar
Gęstość: SF6 lub SF6/N2: 0...100kg/m³
Zawartośc wody w ppm: 40...40 000ppm
Temperatura punktu rosy odniesiona do cisnienia barometrycznego: -65...+30ºC

 

Wyjście: cyfrowe RS-485 z protokołem Vaisala lub Modbus RTU

 Do pobrania:

acr Karta katalogowa:  pdf Vaisala SF6