Rejestratory radiowe HD35

Email
hd35_big

Radiowy system monitoringu i rejestracji danych oparty o bezprzewodowe, radiowe rejestratory umożliwia monitorowanie wielu parametrów fizycznych. Dzięki komunikacji radiowej unikamy problemów wynikających z konieczności ciągnięcia kabli.

 • Zakres pomiarowy wilgotności: 0...100%RH
 • Zakres pomiarowy temperatury: -40...105°C (termistor NTC), -100...350°C (Pt100 / Pt1000)
 • Zakres pomiarowy ciśnienia atmosferycznego: 600...1100hPa
 • Zakres pomiarowy różnicy ciśnień: ±2.5hPa | ±10hPa | ±100hPa |±2000hPa
 • Zakres pomiarowy CO: 0...500ppm
 • Zakres pomiarowy CO2: 0...5000ppm
 • Zakres pomiarowy oświetlenia: 0...10000lux
 • Zakres pomiarowy promieniowania UVA: 0...2000mW/m²
 • Interfejs komunikacyjny: USB, RS-485 (MODBUS RTU), Wi-Fi (Ethernet), GSM
 • Zasilanie: bateryjne lub zewnętrzny zasilacz
 • Wyświetlacz: LCD (opcja)

Cechy

 • Bezprzewodowa komunikacja z rejestratorami poprzez moduł radiowy
 • Komunikacja z komputerem poprzez USB, złącze RS485 z protokołem MODBUS-RTU, Wi-Fi, Ethernet lub GSM
 • Stosowane wewnątrz pomieszczeń (obudowa IP64) i na zewnątrz (obudowa wodoodporna IP67)
 • Radiowa transmisji danych z rejestratora do modułu centralnego a następnie do komputera
 • Dostępne wersje: bez wyświetlacza, z wyświetlaczem LCD lub wyświetlaczem graficznym (tylko do użytku wewnętrznego)
 • Przy komunikacji GSM wysyłanie komunikatów alarmowych SMS i e-maili
 • Sygnalizacja alarmowa

Włoski producent - firma DELTA OHM wprowadził do oferty układ do radiowego monitoringu parametrów środowiskowych serii HD35....HD35 15Układ umożliwia monitoring wielu parametrów np. temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia, oświetlenia, promieniowania UV, CO i CO2 oraz przyśpieszenia. Rejestratory systemu mogą być stosowane wewnątrz (obudowa IP64) i na zewnątrz pomieszczeń (obudowa IP67).

Elementy systemu:

HD35AP: Jednostka centralna
HD35RE: Wzmacniacz sygnału
HD35ED: Seria dataloggerów - rejestratorów
HD35ED-ALM: Moduł alarmowy

HD35AP: Jednostka centralna (odbiornik sygnału)
pomiędzy dataloggerami umieszczonymi w miejscu pomiarowym a komputerem PC. Jednostka dostępna jest w następujących wersjach:

HD35AP: Jednostka podstawowa tylko z USB

HD35APS: Jednostka podstawowa z USB i RS485 z MODBUS-RTU (jednostka podstawowa działa jako multiplekser adresująca polecenia MODBUS z PC/PLC do urządzeń w sieci.

HD35APW: Jednostka podstawowa z USB i Wi-Fi do połączenia z lokalną siecią bezprzewodową i interfejsem Ethernet do przewodowego połączenia z lokalną siecią przy użyciu protokołu MODBUS TCP/IP (z wbudowanym serwerem Web).

HD35APW: Jednostka podstawowa z USB i zintegrowanym modułem GSM do wysyłania SMS-ów na telefony komórkowe i danych za pomocą e-mail lub adresu FTP. Umożliwia komunikację z komputerem za pomocą protokołu GPRS TCP/IP.

Po podłączeniu do komputera PC za pomocą USB, jednostka jest bezpośrednio zasilana z portu USB komputera PC. W przypadku braku podłączenia za pomocą USB, jednostka jest zasilana z wbudowanego akumulatora lub za pomocą zewnętrznego zasilacza (opcja).

Rejestratory w zależności od typu posiadają zewnętrzne sondy pomiarowe łączone z rejestratorem za pomocą złącz M12 lub do listwy zaciskowej. Niektóre modele są wyposażone w czujniki wbudowane. Rejestratory mierzące wilgotność względną i temperaturę mogą także wyliczać inne parametry wilgotności takie jak:

- wilgotność absolutna,
- temperatura punktu rosy,
- temperatura mokrego termometru,
- prężność pary wodnej.
- współczynnik masowej zawartości wody,

Wersje z listwą zaciskową umożliwiają dołączenie:

- czujników Pt100/Pt1000 i termopar K, J, T, N, E
- przetworników z wyjściem 4...20 mA, 0...1 V lub 0...50 mV
- czujników z wyjściem stykowym (licznikowym) lub potencjometrycznym

Rozszerza to możliwości systemu w zakresie monitorowania innych wielkości fizycznych.

Rejestracja wyników
Niezależnie od zapisu danych w pamięci rejestratora, po przesłaniu do modułu centralnego dane są przechowywane w pamięci tego modułu. Dzięki temu system jest wyjątkowo odporny na utratę danych i nie jest konieczne ciągłe utrzymywanie połączenia między komputerem i modułem centralnym. Pamięć modułu centralnego pracuje w trybie cyklicznym. Każdy z rejestratorów systemu może być skonfigurowany indywidualnie z różnymi interwałami zapisów danych. Dane są okresowo wysyłane do modułu centralnego systemu, co uwalnia miejsce w pamięci rejestratora dla nowych danych. W przypadku zapełnienia pamięci można wybrać tryb zatrzymania rejestracji lub tryb rejestracji cyklicznej, w którym nowe dane są zapisywane, a najstarsze usuwane.

Software:
Oprogramowanie HD35AP-S dostarczone z systemem pozwala:
- zbieranie danych z rejestratorów automatycznie w regularnych odstępach czasu lub na żądanie.
- na konfigurację rejestratorów systemu,
- przeglądanie statusu połączeń transmisyjnych,
- sprawdzanie poziomu sygnału i stanu baterii w każdym z rejestratorów,
- przeglądanie wyników pomiarów w formie tabel i wykresów,

Dane pobrane do komputera są zapisywane w bazie danych. Oprogramowanie w wersji HD35AP-PLUS umożliwia dostęp do danych z wielu komputerów przez sieć lokalną.

Wbudowany serwer www
Mozliwośc dostępu do bazy danych poprzez przeglądarkę internetową -  oprogramowanie HD35AP-PLUS,  W systemie wyposażonym w moduł centralny z interfejsem ETHERNET i Wi-Fi (HD35APW), można przeglądać w czasie rzeczywistym wyniki pomiarów i konfigurować system z dowolnego komputera za pomocą przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Firefox, Opera i inne), bez potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania. Dostęp do systemu z internetu jest chroniony przez hasło.

Zegar czasu rzeczywistego
Wewnętrzny zegar każdego rejestratora jest stale synchronizowany z zegarem modułu centralnego.

Konfiguracja
Rejestrator wyposażony w wyświetlacz LCD i klawiaturę może być skonfigurowany za pomocą klawiatury. Dostęp do parametrów konfiguracyjnych z klawiatury jest chroniony hasłem. Zmiany dokonane z klawiatury są natychmiast widoczne na ekranie komputera. Można też skonfigurować rejestratory zdalnie (przez Internet lub sieć lokalną).

Wskaźniki
Wszystkie urządzenia systemu są wyposażone we wskaźniki LED umieszczone na przedniej ściance, które wskazują status komunikacji: np. problem spowodowany zbyt dużą odległością lub pojawieniem się przeszkód na drodze transmisji radiowej. Wyświetlany jest też stan naładowania wewnętrznego akumulatora i stany alarmowe. Modele z wyświetlaczem LCD pokazują te informacje na ekranie, a modele bez wyświetlacza za pomocą diod LED.

Zgodność z normami
Rejestratory spełniają wymagania normy EN 12830 dotyczącej warunków przechowywania i transportu żywności.
Oprogramowanie HD35AP-S zostało opracowane zgodnie z zaleceniami FDA 21 CFR część 3: dostęp jest chroniony hasłem i możliwe jest sprawdzenie wszystkich wykonanych operacji.

Przegląd dostępnych modułów

Oprogramowanie

Rejestratory temperatury

Rejestratory RH

Rejestratory z listwą zaciskową

hd35 soft

HD35 1

HD35 2

HD35 3

HD35AP-S  wersja podstawowa (w cenie z jednostką centralną)

HD35AP-PLUS wersja z bazą danych i zdalnym odczytem z wielu komputerów poprzez ethernet. Wersja zgodna  FDA21 CFR part 11

Modele:
HD35ED 7P/3 TC (Pt100/1000)
HD35ED N/3 TC (NTC)
HD35ED N TV
Rejestratory temperatury do stosowania wewnatrz pomieszczeń.
Cena netto: od 651 zł

Modele:
HD35ED 1TV
HD35ED 1TVI
Rejestratory wilgotności względnej do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Cena netto: od 756 zł

Modele:
HD35EDH
Wejście 4..20m | 0...1V| 0...50mV
-Pt100 | Pt1000 termopary: K,J,T,N, E
-Wejście bezpotencjałowe
- wejście potencjometryczne
Rejestratory z listwą zaciskową.
Cena netto: od 1197 zł

Rejestratory T/RH

Rejestratory T/RH/Patm

Rejestratory T/RH/ΔP

Rejestratory ΔP - róznicy ciśnień

HD35 5

HD35 5

HD35 6

HD35 7

Modele:
HD35ED 1N TC
HD35ED 17P TC
HD35ED 1N TV
HD35ED 1N TVI
HD35ED 1N/2 TC TC
Rejestratory temperatury i wilgotności względnej do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Cena netto: od 567 zł

Modele:
HD35ED 14bN TC
HD35ED 14bN TV
HD35ED 14bN TV1
Rejestratory temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia atm. do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Cena netto: od 987 zł

Modele:
HD35ED 1N4r1TV
HD35ED 1N4r2TV
HD35ED 1N4r3TV
HD35ED 1N4r4TV
Rejestratory temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia różnicowego do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Cena netto: od 1407 zł

Modele:
HD35ED 4r1TV
HD35ED 4r2TV
HD35ED 4r3TV
HD35ED 4r4TV
Rejestratory ciśnienia różnicowego do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Cena netto: od 777 zł

Rejestratory T/RH/lux

Rejestratory T/RH/Pa/lux

Rejestratory T/RH/lux/UVA

Rejestratory T/RH/Patm/lux/UVA

HD35 4

HD35 8

HD35 8

HD35 8

Modele:
HD 35ED 1N1 TCV
HD 35ED 1N1 TV
Rejestratory temperatury, wilgotności względnej i natężenia oświetlenia, do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Cena netto: od 1194 zł

Modele:
HD 35ED 14bNITCV
HD 35ED 14bNITV
Rejestratory temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego i natężenia oświetlenia, do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Cena netto: od 1449 zł

Modele:
HD 35ED 1NIU TCV
HD 35ED 1NIU TV
Rejestratory temperatury, wilgotności względnej, cisnienia atmosferycznego, natężenia oświetlenia i promieniowania UVA, do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Cena netto: od 1449 zł

Modele:
HD 35ED 14b NIU TCV
HD 35ED 14b NIU TV
Rejestratory temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atm., natężenia oświetlenia i promieniowania UVA, do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Cena netto: od 1596 zł

Rejestratory T/RH/CO/CO2

Rejestratory T/RH/Pa/CO/CO2

Rejestratory wodoodporne

Komunikacja

HD35 9

HD35 9

HD35 10

HD35 11

Modele:
HD35ED 1NAB
Rejestratory temperatury, wilgotności względnej, CO i CO2, do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Cena netto: od 2205 zł

Modele:
HD35ED 14bNAB
Rejestratory temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atm., CO i CO2, do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Cena netto: od 2562 zł

Modele:
temperatura:
HD35EDW7P/3 TC
HD35EDW7N/3 TC
HD35EDW7N TV
wilgotność:
HD35EDW 1 TV
HD35EDW 1 TV1
temperatura i wilgotność:
HD35EDW 1N TC
HD35EDW 17P TC
HD35EDW 1N TV
HD35EDW 1N TV1
HD35EDW 1N/2 TC
 T + RH + BARO:
HD35EDW 14bN TC
HD35EDW 14b7P TC
T + RH + akcelerometr
HD 35EDW 1NV

Rejestratory wodoodporne
Cena netto: od 567 zł

Modele
Jednostka centralna:
HD35AP (USB)
HD35APG (USB + GSM)
HD35APS (USB + RS485 Modbus RTU)
HD 35APW (USB + WiFi + Ethernet)
Komunikacja pomiedzy rejestratorami, a komputerem
Cena netto:
od 735 zł

Wzmacniacz sygnału
Moduł alarmowy
 Sondy  Akcesoria
hd35 wzmacniacz  hd35 alarm  HD35 12  HD35 14
Model
HD35RE zasilany z USB lub zewnętrznego zasilacza SWD-06
Cena netto: 735 zł
Model
HD35ED -ALM zasilany z wewnętrznej baterii, wyjście 2x przekaźnik (do syreny, lampy itp.)
Cena netto: 756 zł
Sondy temperatury Pt100/Pt1000, NTC10KΩ, termopara typ K, sondy T/RH i inne.
Cena netto: od 99 zł
Oprogramowanie, zasilacze, kable, uchwyty, anteny, akumulatory i inne.
Cena netto: od 35 zł

 

hd35 zlozenie

Do pobrania:

acr Karta katalogowa: pdf Rejestratory radiowe DeltaOhm
acr Instrukcja (ang.):  pdf Instrukcja obsługi HD35
  Polska wersja oprogramowania: tutaj