Przetworniki temperatury i wilgotności do szaf RACK

Email
przetworniki_rh_big
Monitoring parametrów środowiska w serwerowniach stanowi jeden z ważniejszych problemów. Wychodzą na przeciw tym potrzebom proponujemy zdalny monitoring środowiska pracy serwera, monitoring pomieszczenia komputerowego z wbudowanym serwerem www.
Kontrolowane parametry:
 • temperaturaH3531R
 • wilgotność
 • ciśnienie barometryczne
 • brak napięcia (zasilania)
 • zalanie
 • zadymienie
 • przepływ powietrza
 • otwarcie drzwi
 • z przekaźnikami wyjściowymi i wejściami binarnymi

 Opis

 • podwójny wyświetlacz LCD
 • wysoka stabilność długo-czasowa
 • łatwe programowanie, strojenie i kalibracja
 • w komplecie z Certyfikatem Kalibracji producenta
 • sygnalizacja alarmowa
 • wyjścia przekaźnikowe
 • z 3 wejściami binarnymi

Dostępne wersje w obudowie RACK każdy z nich ma wbudowane dwa przekaźniki wyjściowe:

H4531R - temperatura + 3 sygnały binarne
H3531R - temperatura + wilgotność + 3 sygnały binarne
H7531R - temperatura + wilgotność + ciśnienie barometryczne + 3 sygnały binarne

Przetworniki z nowej serii H... przeznaczone są zależnie od typu do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia barometrycznego (barometry). Na wyświetlaczu w zależności od modelu mogą być prezentowane 2 wartości pomiarowe, jako trzeci np. temperatura punktu rosy lub inny parametr z typoszeregu w miejsce punktu rosy. Elektronika jest zamknięta w odpornej plastikowej obudowie a czujniki temperatury i wilgotności w sondach z filtrem. Duży podwójny wyświetlacz LCD wskazuje jednocześnie wartość temperatury i wilgotności a dodatkowo wartość temperatury punktu rosy lub innego wybranego parametru. Dodatkowym atutem jest wejście binarne do rejestracji np. otwartych drzwi. Każdy z prezentowanych przetworników posiada podwójne wyjście przekaźnikowe plus 3 wejścia binarne

Wysokiej jakości polimerowy czujnik pojemnościowy zapewnia świetną stabilność długo czasową, odporność na wodę i skondensowaną parę wodną. Przetwornik jest skonstruowany do pracy w środowisku nieagresywnym.

Główne zastosowaniarack

 • serwerownie
 • urządzenia telekomunikacyjne
 • pomieszczenia klimatyzowane

Mierzone parametry (w zależności od typu)

 • temperatura w zależności od typu; -30...+105°C
 • wilgotność względna [%]; 0...100%
 • ciśnienie barometryczne [hPa]; 600...1100hPa
 • temperatura punktu rosy [°C]; -60...+80°C,
 • wilgotność bezwzględna [ g/m3]; 0...400g/m3
 • wilgotność właściwa [g/kg]; 0...550g/kg
 • współczynnik zmieszania [g/kg]; 0...995g/kg
 • Entalpia wilgotnego powietrza [kJ/kg]; 0...995kJ/kg

Przetwornik monitorujący parametry środowiskowe w obudowie 19-calowej typu rack -1U. Można go zainstalować w szafie ze względu na jego płytką konstrukcję. Model wyposażony jest w czujnik temperatury i wilgotności całość na jedno metrowym kablu. Przetwornik posiada również trzy wejścia binarne do wykrywania zdarzeń dwustanowych - np. zaniku zasilania, pojawienia się wody, zadymienia, przepływ powietrza, zbicia szyby, otwarcia drzwi itp. Urządzenie Rack zapewnia zasilanie 5VDC i 12DC wszystkich zewnętrznych czujników i detektorów.
Duży podwójny wyświetlacz LCD wskazuje jednocześnie temperatury, wilgotność. Parametry są łatwo regulowane z klawiatury przetwornika lub z komputera. Przetwornik wyposażony jest w dwa wyjścia przekaźnikowe do sygnalizacji alarmów lub sterowania innymi urządzeniami. Każdy przekaźnik może być przypisany do dowolnej wartości mierzonej.

APLIKACJE - monitoring temperatury, wilgotności, ciśnienia barometrycznego online plus za pomocą zewnętrznych elementów spadek napięcia, zalanie, dym, przepływ powietrza, otwarcie drzwi itd.

Krótki przegląd funkcji:


H4531r

 

Modbus: Za pomocą protokołu Modbus jest możliwy odczyt mierzonych parametrów, ustalanie wartości limitów alarmowych, kalibracja sondy, odczyt wersji firmware\'u. Jest możliwa jednoczesna komunikacja za pomocą trzech portów. Standardowo pierwszym z nich jest port numer 501 a kolejne dwa są definiowane przez użytkownika.
Telnet: Port 9999 pozwala na ustawienie limitów alarmowych (limity dolne i górne dla T, RH, Tdp, histerezy i opóźnienia), numery portów Modbus oraz porty Konsoli Informacyjnej, adresy e-mail, adresy SNMP, opis przetwornika, czas odświeżania strony www, uaktywnienie każdego kanału komunikacyjnego. Zabezpieczenie hasłem tego portu jest aktywne.
Strony WWW: Wyświetlane są aktualne wartości mierzone, limity alarmowe i stany alarmów. Nie ma możliwości modyfikacji nastaw w tym trybie.
SNMP: Jest możliwy odczyt aktualnie mierzonych wartości i limitów alarmowych. W razie wystąpienia alarmu, komunikat alarmowy (trap) jest przesyłany na adresy zdefiniowane przez użytkownika.
SOAP: Prosty protokół wymiany informacji w rozproszonym środowisku. Składnia bazuje na XML
Przetwornik wysyła aktualne dane pomiarowe w formacie SOAP z zaprogramowanym wcześniej interwałem czasowym: 10...65535s.
ALARMY  
SYSLOG: Umożliwia rejestrację zdarzeń. Przetwornik może wysłać informację tekstową po niespodziewanym zdarzeniu takim jak: restart przetwornika, aktywacja alarmu, błąd komunikacji z SNTP, wpis nowego firmware, dezaktywacja alarmu
SNMP: Po przekroczeniu zaprogramowanej wartości alarmowej temperatury, wilgotności, ciśnienia lub wyliczanych parametrów, przetwornik może wysłać trap alarmowy do 3 zdefiniowanych wcześniej adresów IP
Strona www: Informacja na stronie o przekroczeniu limitów alarmowych
E-mail: W razie wystąpienia alarmu jest wysyłany ostrzegawczy e-mail na adresy zdefiniowane przez użytkownika (maksymalnie 3 adresy).

 

Dane techniczne

Wyjście:
Ethernet
Mierzone parametry
Temperatura + Wilgotność + Ciśnienie (w zależności od modelu)
Konstrukcja
Czujnik T+RH na kablu, czujnik ciśnienia wbudowany
Obudowa
Typ RACK 19"
Zakres pomiarowy temperatury
-30...105°C
Przekaźnik wyjście:
2x
Wejście dwustanowe
3x binarne
Interwał pomiarowy
2s
Zakres wilgotności względnej:
0 do 100%
Dokładność pomiaru wilgotności :
±2.5% wilgotności względnej od 5 do 95% przy 23°C
Dokładność pomiaru temperatury:
±0.4°C w zakresie -30...100°C oraz ±0.4% w pozostałym
Zakres pomiarowy temperatury punktu rosy :
-60...+80°C
Dokładność wyznaczania temperatury punktu rosy :
±1.5°C <25°C oraz 30 do 95% RH
(obliczana z temperatury i wilgotności względnej)
Wilgotność bezwzględna:
0...400g/m3 dokładność: ±3g/m3 dla T <40°C
Wilgotność właściwa:
0...550g/kg dokładność: ±2g/g dla T <35°C
Współczynnik zmieszania:
0...995g/kg dokładność: ±2g/g dla T <35°C
Entalpia wilgotnego powietrza:
0...995kJ/kg dokładność: ±3kJ/kg dla T <25°C
Dokładność zakres dla ciśnienia barometrycznego :
±1.3hPa przy 23°C
zakres: 600...1100hPa
Wyświetlane jednostki ciśnienia:
hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in^2
Zakres temperatur pracy przetwornika:
-30 to +80°C
Zakres temperatur pracy wyświetlacza LCD:
czytelny do temperatury +70°C,
zalecane wyłączenie wyświetlacza powyżej 70°C
Wejściowy sygnał binarny:
dla wejścia napięciowego bezpotencjałowego, otwarty kolektor, dwustanowy sygnał napięciowy, wejścia nie są galwanicznie izolowane
Minimalna długość impulsu dla sygnału binarnego:
500ms
Napięcie otwartego styku:
3.3V
Niski poziom napięcia:
0...0.2V
Wysoki poziom napięcia:
+3.0 ...+30V
Wyjście przekaźnikowe:
2x 50V/2A/60VA
Stopień ochrony:
Elektronika - IP30,
Złącze LAN (dla odpowiedniego typu)
Gniazdo RJ-45, 10Base-T lub 100Base TX
Zasilanie:
12VDC, max 1W
Złącze zasilania:
koncentryczne, średnica 5.5 / 2.1 mm
Wymiary obudowy
(W x H x D):
483 x 44 x 45 mm

Akcesoria

Certyfikat kalibracji producenta, instrukcja obsługi. Darmowe oprogramowanie do konfiguracji przetwornika można w każdej chwili można pobrać indywidualnie.

Akcesoria opcjonalne

Kod: A1515 Zasilacz
A1515 01
Uniwersalny chwyt na sodę do RACK 19"
Kod: MP047
MP047 02
Osłona sondy plastikowa kod: F5200B


h_17
Osłona teflonowa kod: F5300
tef 04
Naczyńko kalibracyjne: MD046

h_23
Sole kalibracyjne 10% 5szt. kod: HM023
HM023
Sole kalibracyjne 80% 5 szt.: HM024
HM023
Czujnik zalania wodą: LD12
ld-12 07
Czujnik optyczny dymu: SD280
sa200a
Czujnik ruchu: JS20
js20
Czujnik otwarcia drzwi: SA200A
door-contact
Czujnik magnetyczny otwarcia drzwi kabel 10mb: SA200A-10
magnetic-door
Czujnik magnetyczny otwarcia drzwi kabel 15mb: SA200A-15
magnetic-door
Czujnik magnetyczny otwarcia drzwi kabel 2mb: SA200A-2
magnetic-door
Czujnik magnetyczny otwarcia drzwi kabel 20mb: SA200A-20
magnetic-door
Czujnik magnetyczny otwarcia drzwi kabel 30mb: SA200A-30
magnetic-door
Czujnik magnetyczny otwarcia drzwi kabel 5mb: SA200A-5
magnetic-door
Detektor zaniku zasilania: SP008
Router WIFI: TP-LINK-TL WA5110G
tp link 1
KIT-GSM modem Fastrack Xtrend: KIT-GSM-W
gsm 05
Splitter TL-POE10R: TL-POE
poe 1

 

Dostępne oprogramowania do wyboru:

Web Interface: do konfiguracji i odczytu mierzonych wartości z czujników internetowych wbudowany w przetwornik.

Konfiguracja przeprowadzana jest przez stronę www wbudowaną w przetwornik.
(przykład obok)

T5540_7

Comet Database - jedna baza do przechowywania danych z wielu produktów firmy comet databaseComet (płatny).
System DBS umożliwia:

 • Akwizycję danych z czujników Comet dołączonych do sieci Ethernet lub czujników podłączonych przez modem do sieci GSM.
 • Podgląd wybranych kanałów z dowolnego czujnika Comet wraz z wybranymi kanałami z innych czujników Comet (tj. porównywanie / monitoring wartości z różnych punktów pomiarowych).
 • Prezentację danych z różnych urządzeń Comet połączoną w jednej tabeli lub na jednym wykresie.
 • Przedstawienie danych (temperatura, wilgotność, ciśnienie, stan binarny, itp.), stan alarmowy.
 • Wyboru dowolnego okresu czasu do analizy.
 • Drukowanie, eksport do PDF - tabela i wykres. Eksport do innych formatów, w celu późniejszego przetwarzania.
 • Online wizualizacja wartości rzeczywistych i alarmów.
 • Online graficzna wizualizacja pomiarów w przedziałach czasowych. To znaczy wykres przedstawia faktyczne dane, np. z ostatniej godziny. Długość historii można dowolnie ustawiać. Wykres zostanie automatycznie zaktualizowany.

Zaletą jest prosty system rozbudowy:

Podłączenie czujników jest bardzo łatwe dzięki protokołowi komunikacyjnemu SOAP. Należy tylko wpisać adres serwera i podłączyć czujnik do sieci intranet / Ethernet. Możliwym jest zbudowanie dużego systemu akwizycji danych. Protokół SOAP jest powszechnie stosowany w Internecie. Archiwizacji danych można dokonać z czujników umieszczonych na całym świecie. System może być rozszerzony o inne urządzenia Comet bez jakichkolwiek opłat. Zakup DBS Sensor Monitor pozwala na przechwytywanie danych z np. 2, 10 lub 100 czujników. Dodatkowo można dokupić osobno przeglądarki DBV Database Viewer o ile pojawi się taka potrzeba. Przeglądarka umożliwia podgląd danych z różnych miejsc w sieci internet lub lokalnej. Uniwersalna przeglądarka bazy danych pozwala na wyświetlenie danych z wszystkich urządzeń Comet - rejestratorów danych Sxxxx, Gxxxx, MS5, MS6 i czujników z wyjściem ethernet P85xx, Tx5xx, Hx5xx.

Administracja systemu umożliwia:

 • Wymianę urządzenie w bazie danych.
 • Utworzenie kopii zapasowej bazy danych.
 • Zdiagnozowanie stanów błędu.
 • Zarządzanie kontami użytkowników.
 • Określenie praw dostępu do bazy danych.
 • Baza danych jest zabezpieczona przed uszkodzeniem przez osobę nieupoważnioną.

System oparty jest na stabilnym i popularnej darmowej platformie Microsoft SQL lub MySQL.

SensorReader-program pozwala naalarm akustyczny na PC w razieprzekroczenia ustawionych progów alarmowych plusrejestrowaniewartości wformacie CSV które to można łatwo przetwarzaćwnp.Excel (darmowy).  sensor reader

TSensor - oprogramowanie konfiguracyjnedla czujnikówfirmy Comet (darmowy).

Tsensor do konfiguracji parametrów przetworników. Oprogramowanie umożliwia m.in. wpisanie poziomu alarmów, adresów e-mail na które ma zostać wysłana informacja o przekroczenu zadanego alarmu, ustawienie wyświetlacza, czasu odświeżania strony www, synchronizacji z serwerem czasu, wpisania nowej nazwy przetwornika itd.

 tsensor konfigurator


Do pobrania:

acr Karta katalogowa - higrostaty obudowa RACK z wyjściem Ethernet: pdf Przetwornik wilgotności do szaf serwerowych z wyjściem ethernetowym i przekaźnikowym w obudowie RACK