Vaisala HMT330

Email
sensor_big9

Najnowsza seria precyzyjnych przetworników wilgotności wyposażonych w zależności od potrzeb w następujące czujniki wilgotności:

 1. Humicap 180C kompozytowy uniwersalny czujnik wilgotności z dobrą stabilnością długoczasową i krótkim czasem odpowiedzi. Zawiera wbudowany czujniki wilgotności i temperatury.
 2. Humicap 180R trwały czujnik wilgotności ogólnego przeznaczenia. Posiada wysoką stabilność długoczasową oraz doskonałą trwałość, stabilność i dobrą tolerancję na działanie związków chemicznych (lepsza od Humicap 180C).
 3. Humicap 180RC to mocny kompozytowy uniwersalny czujnik wilgotności. Odporny na działanie wysokiej wilgotności. Posiada wysoką trwałość, dobrą stabilność długoczasową oraz tolerancję na działanie związków chemicznych. Zawiera czujniki wilgotności i temperatury. W opcji funkcja chemicznego czyszczenia polegającego na odparowaniu lotnych związków w temp. 160ºC na elektrodzie z polimeru oraz funkcja grzałki przy pracy w warunkach wysokiej wilgotności względniej.
 4. Humicap 180L2 to czujnik pomiaru aktywności wody w cieczy. Posiada dobrą odporność na chemikalia i umiarkowaną trwałość.

Przetworniki w zależności od modelu posiadają szereg innowacyjnych funkcji w stosunku do typowych produktów dostępnych na rynku:

 • W przypadku pracy i pomiaru w zakresie 95...100%RH czujnik posiada wbudowaną grzałkę w postaci rezystora rozgrzewającego się do 200oC, zapobiegając tym samym kondensacji pary wodnej.

 • Funkcję chemicznego czyszczenia powierzchni w środowisku zawierającym agresywne reagenty (poniżej 100oC) dzięki niej w zaprogramowanym interwale następuje wzrost temperatury do 160oC w czasie ok. 6 minut, co w efekcie powoduje odparowanie chemicznych związków.

Parametry techniczne wspólne:

Wilgotność względna: zakres pomiarowy 0...100%RH
dokładność pomiaru przy +15...+25°C ±1%RH (0...90%RH) |±1,7%RH (90...100%RH)

 • przy -20°C ... +40 °C ±(1.0+0.008 odczytu) %RH
 • przy -40°C ... + 180 °C ±(1.5+0.015 odczytu) %RH

niepewność kalibracji fabrycznej przy +20°C: ±0.6 %RH (0 ... 40 %RH) | ±1.0 %RH (40 ... 97%RH)
Czas odpowiedzi (dla 90%) przy 20°C bez ruchu powietrza: 8s siatką plastikową | 20s z filtrem membranowym| 40s z filtrem spiekanym
Czujnik wilgotności HUMICAP® 180R lub RC.

Temperatura:

 • zakres pomiarowy zależny od modelu
 • dokładność pomiaru ±0.2 °C @ 20°C
 • czujnik temperatury Pt100 IEC 60751, klasa F.01
 • Punkt rosy (wielkość wyliczana)

Sygnały wyjściowe:

 • sygnały napięciowe 0...1V, 0...5V, 0...10V | sygnały prądowe 4...20mA lub 0...20mA linia 2-przewodowa a w opcji 3-przewodowa
 • zasilanie 10...35VDC lub w opcji moduł 100...240VAC

W opcji:

 • RS232 | RS485 - ASCII lub Modbus RTU | Przekaźnik 0.5A, 250VAC
 • Ethernet RJ45: Telnet | MODBUS TCP|IP
 • Data-logger z zegarem czasu rzeczywistego - 13.7M pomiarów

Dane ogólne

 • Temperatura pracy -40...+60°C (przetwornik łącznie z obudową, bez wyświetlacza) | 0...+60°C (przetwornik łącznie z obudową, z wyświetlaczem)
 • Temperatura przechowywania: -40...+60°C
 • Materiały obudowa odlew G-ALSi  10Mg (DIN1725)
 • Sonda aluminium chromowane
 • Stopień ochrony obudowy IP66 (NEMA4X)
 • Osłony czujnika standard filtr siatkowy
 • Opcja filtr membranowy (nr DRW010281SP) | filtr spiekany ze stali nierdzewnej (nr HM47280SP)
 • Wyświetlacz  graficzny (opcja), wyświetlanie wartości mierzonej stałe wraz z np. wykresem
 • Spełniane normy kompatybilność elektromagnetyczna EN61326- 1
 • Waga: 1...3kg

W cenie Świadectwo Producenta
(opcje) Świadectwo Wzorcowania

Przetworniki firmy Vaisala serii HMT330 występują w następujących wersjach:

OPIS ZDJĘCIE
HMT331 - wersja naścienna
zakres pomiarowy -40 ... +60 °C
 hmt331

HMT333 - wersja kanałowa lub przy braku wystarczającego miejsca

Parametry jw. plus zakres pracy -40...+80ºC lub -40...120ºC

 hmt333
HMT334 - wersja do wysokiego ciśnienia oraz aplikacji do próżni - każda z sond testowana indywidualnie na szczelność
Parametry jw. plus
Zakres pracy: -70...+180ºC
Ciśnienie: 0...100bar
 hmt334 2
HMT335 - wersja do wysokiej temperatury
Parametry jw. plus
Zakres pracy: -70...+180ºC
 hmt335

HMT337 - wersja do wysokiej wilgotności w opcji 90~100%
Parametry jw. plus
Zakres pracy: -70...+180ºC
Wersja:

 • Z czujnikiem bez podgrzewania dla średnich wilgotności
 • Z czujnikiem z podgrzewaniem dla wilgotności bliskich kondensacji i pomiarem punktu rosy
 • Z czujnikiem z podgrzewaniem dla wilgotności bliskich kondensacji i dodatkowym czujnikiem temperatury do pomiaru wysokich wilgotności względnych
 hmt337
HMT338 - wersja do rurociągów ciśnieniowych
Parametry jw. plus
Zakres pracy: -70...+180ºC
Ciśnienie: 0...40bar
 hmt334
Wersja specjalna z czujnikiem katalitycznym Humicap VHC odpornym na sterylizację VHP.
Sterylizacja gazowym nadtlenkiem wodoru H2O2 (VHP - vaporized hydrogen peroxide):

Sterylizacja VHP przeprowadzana jest w zamkniętym cyklu, w którym powietrze zostaje nasycone gazowym nadtlenkiem wodoru. Strumień powietrza przepływa przez filtr HEPA (w celu nie dopuszczenia do skażenia systemu). Dalej powietrze jest pozbawiane wody na osuszaczu i przepuszczane przez waporyzator, gdzie 35-procentowy roztwór nadtlenku wodoru zostaje doprowadzony do postaci gazowej. Osuszone powietrze niosące gazowy nadtlenku wodoru jest następnie wprowadzane do pomieszczenia.

Proces VHP podlega ścisłej kontroli, tak aby wprowadzane do pomieszczenia powietrze zawierające nadtlenek wodoru było suche (stężenia wody i nadtlenku wodoru są utrzymywane poniżej punktu kondesacji). Użycie suchego gazu gwarantuje równomierną dystrybucję w obrębie pomieszczenia.

Cykl VHP dzieli się na cztery etapy:

1. odwilgocenie - z pomieszczenia jest usuwana wilgoć; mniejsza wilgotność umożliwia utrzymanie większego stężenia nadtlenku wodoru w postaci gazowej;
2. nasycenie - VHP jest gwałtownie wprowadzane do pomieszczenia, tak aby możliwie szybko osiągnąć pożądane stężenie nadtlenku;
3. dekontaminacja - tempo wprowadzania VHP jest ustalane na takim poziomie, aby utrzymać stałe stężenie gazowej postaci nadtlenku wodoru przez cały czas trwania fazy, a czas dekontaminacji jest determinowany przez wymagany poziom efektu biobójczego, na który z kolei wpływa utrzymywane stężenie VHP;
4. aeracja - wprowadzanie VHP zostaje wstrzymane, a powietrze jest filtrowane przez jednostkę VHP usuwającą z niego nadtlenek wodoru; aeracja trwa dopóty, dopóki poziom VHP w pomieszczeniu nie zostanie uznany za bezpieczny

Pomimo tego typu procesu na standardowym czujniku istnieje niebezpieczeństwo wkroplenia wody pod wpływem nadtlenku wodoru. Aby zabezpieczyć się przed tym efektem Vaisala oferuje specjalny czujnik VHC180 z warstwo zapobiegającą kondensacj wody na nim. Przy wykorzystaniu przetwornika serii HMT330 w pomieszczeniach w których przeprowadza się sterylizację VHP należy korzystać z z czujnika Humicap VHC180

Zobacz video

 

Jednym z sposobów kalibracji przetworników jest wykonanie jej za pomocą wzorcowego miernika HM70 - inne sposoby to:

 • kalibracja przy pomocy wzorców solnych HMK15
 • dzięki Centrum Serwisowemu Vaisala - przy wyborze kalibracji corocznej poprzez Centrum Serwisowe Vaisala, producent rozszerza gwarancję z 2 do 10lat.


Do pobrania

acr Karta katalogowa:  pdf Przetwornik wilgotności serii HMT330