Przetwornik T3111 | T3111P

Email
Przetwornik T3111 | T3111P

Przetwornik wilgotności i temperatury z wyjściem podwójnym 4...20mA.T3111 | T3111P
Podwójny wyświetlacz LCD.
Dowolna konfiguracja wyjść.

Mierzone parametry:

 • wilgotność
 • temperatura
 • punkt rosy
 • wilgotność bezwzględna
 • skład mieszaniny
 • entalpia

Pomiar wilgotności:

 • Zakres pomiarowy: 0...100%
 • Rozdzielczość: 0.1%
 • Dokładność: 2.5%

Pomiar temperatury

 • Zakres pomiarowy: -30...105°C
 • Rozdzielczość: 0.1°C
 • Dokładność: 0.4°C

Pomiar punktu rosy

 • Zakres: -60...80°C
 • Dokładność: ±1.5°C

Pomiar wilgotności bezwzględnej:

 • Zakres: 0...400g/m3
 • Dokładność: ±3g/m3

Pomiar składu mieszaniny

 • Zakres: 0...995g/kg
 • Dokładność: ±2g/kg

Pomiar entalpi

 • Zakres: 0...995kJ/kg
 • Dokładność: ±3kJ/kgt3111p

Wyjścia analogowe: 2 x 4...20mA
Zasilanie: 9...30VDC.
Stopień ochrony (obudowa): IP65
Stopień ochrony (czujnik): IP40

Wymiary:

 • Obudowa: 89 x 73 x 37mm
 • Sonda: Ø18 x 75mm
 • Kabel: 1m (opcja 2 lub 4m)

Specjalna wersja kablowa z sondą mogąca pracować w sprężonym powietrzu do 25bar

Parametry mierzone przez nasze przetworniki wilgotności:T3110

Wilgotność względna - wyrażony w [%] stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w powietrzu do prężności pary wodnej nasyconej w tej samej temperaturze.
Temperatura punktu rosy (Td) - oznacza temperaturę, do której należy ochłodzić powietrze, przy stałej prężności pary wodnej, aby stała się ona równa prężności pary nasyconej, przy tej temperaturze aktualne ciśnienie pary wodnej staje się ciśnieniem maksymalnym (e = E).
Wilgotność bezwzględna - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 m3 powietrza,
Wilgotność właściwa - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 kg powietrza (powietrza ważonego razem z parą wodną)
Współczynnik zmieszania - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 kg powietrza suchego
Entalpia wilgotnego powietrza - odnosi się do sumy 1kg powietrza suchego i x kg wilgoci przypadającej na 1kg powietrza suchego.

I=ig + xip

gdzie:
ig - entalpia 1kg powietrza suchego [kcal/mol],
ip - entalpia 1kg pary wodnej [kcal/mol],
x - zawartość wilgoci w [kg/kg]

---------------------------------------------------------------


Wilgotność względna (oznaczana najczęściej jako RH), którą definiuje się jako:

RH = (e/E) * 100 [%],

informująca w jakim procencie, w stosunku do maksymalnie możliwego w danej temperaturze (tj. temperaturze, w której zmierzono e) powietrze jest nasycone parą wodną.


---------------------------------------------------------------

Temperatura punktu rosy, temperatura, do której należy schłodzić powietrze, aby przy danej prężności aktualnej wilgotność względna osiągnęła 100% i rozpoczęły się w nim procesy kondensacji. Oznaczana jako Td.
---------------------------------------------------------------

Wilgotność (bezwzględna) absolutna, informująca ile kg pary wodnej znajduje się w 1 m3 powietrza (przy czym nie bierze się pod uwagę występujących ewentualnie produktów kondensacji - wody w stanie ciekłym lub stałym). Wilgotność absolutna (a) jest związana z prężnością aktualną (e, hPa) następującą zależnością:

a = 0.8 * (e / (1 + m*t)),

gdzie: m - współczynnik objętościowego rozszerzania gazów równy 1/273 (0,00366),
t - temperatura powietrza w °C.
---------------------------------------------------------------

Wilgotność właściwa (q) - stosunek masy pary wodnej zawartej w danej objętości powietrza do całej masy powietrza wilgotnego w tej samej objętości. Wyrażana jest w gramach na gram lub w gramach na kilogram (g × g-1, lub g × kg-1).
---------------------------------------------------------------
Współczynnik zmieszania ( r ), określający stosunek masy pary wodnej do masy powietrza

suchego, znajdującego się w danej objętości wilgotnego powietrza (g / kg), obliczany jako funkcja prężności aktualnej (e) i ciśnienia atmosferycznego (p):

r = 622 * (e / (p - e)),
gdzie: p - ciśnienie atmosferyczne (hPa).
---------------------------------------------------------------

Podłączenie wersji z sondą wysokociśnieniową:

sonda_p

Jeżeli nie jest możliwym bezpośrednie podłączenie sondy do kanału wysokociśnieniowego ze względu na ograniczenia np. prędkości powietrza (max 25m/s @ 1bar oraz 1m/s@ 25barach) na rysunku obok przedstawiono inny sposób poboru próbki. Producent proponuje rozwiązanie mocowania sondy poprzez bajpas SH-PP (4) wykonanie z przyłączem dla rurek G1/8 przepływ 0.1~3l/min ciśnienie do 25bar. Proszę zwrócić uwagę, że punkt poboru próbki umiejscowiony jest w środku rurociągu (1). Wielkość przepływu regulowana jest zaworem (5). Za zaworem (5) zaleca się rurkę o długości 1.5mb i średnicy Ø6mm.

Program do konfiguracji przetworników poprzez adapter SP003 (wirtualne USB)

tsensor_typ

Dodatkową funkcją programatora SP003 jest możliwość podglądu i rejestracji danych do pliku poprzez złącze serwisowe przetwornika oraz darmowe oprogramowanie Sensor Reader

Sensor Reader

Do pobrania:

acr Karta katalogowa: pdf Przetwornik T i RH z wyściem 4..20mA- Tx11x