Moduł temperatury i wilgotności HMM170

Email
hmm170_big
Vaisala prezentuje moduł HMM170, przeznaczony do integracji w systemach pomiarowych inkubatorów lub komór klimatycznych do badań środowiskowych.
 • Dokładność pomiarowa wilgotności: od ±1%RH (zakres 0...100%)
 • Dokładność pomiarowa temperatury: od ±0.2ºC (zakres -70...+180ºC)
 
Trzy typy czujników wilgotności:
 • Vaisala HUMICAP R2C (zastosowanie ogólne)
 • Vaisala HUMICAP 180L2 (dla wilgoci w oleju)
 • Vaisala HUMICAP 180VC (w obecności H2O2)
HUMICAP®R2C: Uniwersalny przemysłowy czujnik wilgotności o wysokiej wytrzymałości na wilgoć, dobrej stabilności długoterminowej i dobrej tolerancji na działanie substancji chemicznych.
hmm170
HUMICAP®180L2: Czujnik zoptymalizowany do pomiaru wilgotności w oleju. Ma dobrą tolerancję na chemikalia i umiarkowaną wilgotność. Mierzy wilgotność oleju, aktywność wody (aw) i temperaturę (T). Aktywność wody wskazuje bezpośrednio, czy istnieje ryzyko tworzenia się wolnej wody. Pomiar jest również niezależny od rodzaju oleju i wieku. W oprócz aktywności wody HMM170 może mierzyć stężenie wody w ppm, średnie stężenie masowe wody w oleju.

HUMICAP®180VC: nie obsługuje ogrzewania sondy lub czyszczenia chemicznego. Złożony czujnik wilgotności z powierzchnią katalityczną do zastosowań przy narażeniu na działanie H2O2 (nadtlenek wodoru). Katalityczny czujnik HUMICAP180VC jest dobrym wyborem, gdy chcesz mierzyć wilgotność względną między cyklami odkażania biologicznego komór i nie jesteś zainteresowany poziomem nasycenia mieszaniny powietrza podczas fazy odkażania. Warstwa katalityczna chroni czujnik podczas fazy biodekontaminacji. Warstwa katalityczna katalizuje H2O2 w parę wodną i tlen. Polimer wykrywa tylko parę wodną i pokazuje prawidłową wartość wilgotności względnej.
 
 
Cechy:
 • Wbudowana grzałka czujnika i sondy zapobiegająca kondensacji wody
 • Czyszczenie chemiczne czujnika w celu utrzymania pierwotnej dokładności
 • Przeznaczony do stosowania w środowiskach o wysokiej wilgotności, próżni i w komorach ciśnieniowych
 • Zakres pomiaru temperatury -70 ... +180°C
 • Opcje czujników odpornych na korozję, wodę utlenioną H2O2 i pomiaru wilgotności oleju
 • 3 analogowe kanały wyjściowe
 • Wyjście cyfrowe Modbus RTU przez RS-485
 • Konfiguracja kilku parametrów pomiarowych
 • 3 opcje długości kabla sondy
 • Kompatybilny z oprogramowaniem Vaisala Insight
 
Zaprojektowany do pracy w trudnych środowiskach:
Warunki środowiskowe komór testowych stają się coraz bardziej wymagające (np. wilgotność względna 95% i 95°C), zdolność pomiarowa HMM170 obejmuje pełny zakres temperatur komory klimatycznej i pełny zakres wilgotności aż do kondensacji. Instrument toleruje również warunki pracy w próżni i ciśnieniu do 10 barów.

Solidna technologia czujnika pomiarowego:
Oprócz uznanej dokładności i stabilności czujników Vaisala serii HUMICAP®, model HUMICAP® R2C uzupełnia grupę o ulepszoną odpornością na korozję. Dzięki funkcji automatycznego czyszczenia i podgrzewania sondy czujnik toleruje typowe chemikalia i zapobiega kondensacji wody.
 
Wygodny w użyciu:
Modułowa konstrukcja z komunikacją cyfrową (RS-485 / Modbus RTU) i trzema konfigurowalnymi analogowymi kanałami wyjściowymi ułatwia instalację. Zintegrowany port serwisowy umożliwia szybką konfigurację i kalibrację za pomocą oprogramowania komputerowego Vaisala Insight i kabla USB.
 
HMM170 posiada trzy wyjścia analogowe, służące do pomiaru wilgotności względnej RH, T, Td, Td/f, a, x, h, Tw, pws, aw,  i pw. W ofercie różne sondy, jedna wykonana z stali lub teflonu, druga z stali nierdzewnej. Różne długości kabli, max. do 10 metrów. Sondy wyposażono w czujnik Vaisala HUMICAP® 180R2C, oferujący wysoką dokładność i stabilne wyniki pomiarów. Sonda może pracować w niskiej temperaturze od -70°C ale również w wysokiej do +180°C. Moduł Vaisala HMM170 jest prosty w instalacji, sondę można dowolnie umieścić w komorze testowej ponieważ przepływ powietrza nie ma wpływu na wynik pomiaru. W porównaniu do psychometrów, HMM170 jest praktycznie bezobsługowy.

Cechy:

 • pełna kompensacja temperaturowa w zakresie -70°C ... +180°C
 • wysoka wytrzymałość temperaturowa m.in. na sterylizację termiczną
 • doskonała dokładność dzięki czujnikowi HUMICAP® 180R2C
 • łatwa kalibracja w miejscu pracy
 • bezobsługowość
 • prostota montażu
 • zastosowanie w inkubatorach i komorach klimatycznych

Akcesoria dostępne jako komponenty:

 • zacisk sondy,
 • serwisowy kabel USB,
 • kabel do miernika przenośnego HM70
 • kołnierz montażowy sondy. 

Dostępne wielkości na wyjściu analogowym: RH, T, Td, Td/f, a, x, h, Tw, pws, aw,  i pw

 • wilgotność względna (RH) - wyrażona w [%] stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w powietrzu do prężności pary wodnej nasyconej w tej samej temperaturze.
 • temperatura punktu rosy (Td) - oznacza temperaturę, do której należy ochłodzić powietrze, przy stałej prężności pary wodnej, aby stała się ona równa prężności pary nasyconej, przy tej temperaturze aktualne ciśnienie pary wodnej staje się ciśnieniem maksymalnym (e = E).
 • temperatura punktu szronu (Td/f)
 • wilgotność bezwzględna (a) - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 m3 powietrza,
 • współczynnik zmieszania (x) - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 kg powietrza suchego
 • Tw - temperatura termometru mokrego
 • pws - ciśnienie cząstkowe nasyconej pary wodnej
 • pw - ciśnienie cząstkowe pary wodnej
 • Zawartość wody - ppm
 • Aktywnosć wody  - aw
 • Entalpia wilgotnego powietrza (h) - odnosi się do sumy 1kg powietrza suchego i x kg wilgoci przypadającej na 1kg powietrza suchego.

  I=ig +xip

  gdzie:
  ig - entalpia 1kg powietrza suchego [kcal/mol],
  ip - entalpia 1kg pary wodnej [kcal/mol],
  x - zawartość wilgoci w [kg/kg]
 

DANE TECHNICZNE:
 
Wilgotność względna
Zakres pomiarowy 0..100%RH 
Dokładność
temperatura (+15..+25°C) ±1% RH | 0...90%RH
±1.7% RH | 90...100%RH
temperatura (-20..+40°C) ±(1.0+0.008 x pomiar)%RH
temperatura (-40...+180°C) ±(1.5+0.015 x pomiar)%RH
niepewność kalibracji fabryczne w 20 °C ±0.6%RH (0...40%RH)
±1.0%RH (40...90%RH)
±1.1%RH (90...95%RH)
czujnik wilgotności Vaisala HUMICAP® R2C (zastosowanie ogólne)
Vaisala HUMICAP® 180VC (praca w obecności H2O2)
Vaisala HUMICAP® 180L2 (dla wody w oleju)
Warunki pracy
Zakresy pracy poszczególnych komponentów 
Płyta główna -40 ... +60°C
Sonda z tworzywa i stalowa -70 ... +180°C
Filtr spiekany, PTFE -70 ... +180°C
Zasilanie
dla wersji 2-przewodowej 24VDC
dla wersji 3-przewodowej 10..35VDC lub 9..24VAC15..35VDC lub 14..24VACdla wyjścia 0...10V
Pobór prądu 6mA
Wyjście cyfrowe
RS485 protokół Modbus RTU
Port serwisowy kabel USB M8 4-piny
Rodzaje wyjść analogowych
2-przewodowe 4 ... 20mA (zasilany z pętli)
3-przewodowe 0 ... 20mA, 0 ... 1V|5V|10V
Maksymalny wymiar kabla 0.5 ... 1.5mm2 (AWG)
Średnica sondy 12mm
Długość kabla  2 | 5 | 10 m
Materiał wykonania sondy Plastik PPS Stal nierdzewna AISI316/PPS
Materiał obudowy opcjonalnej ABS/PC
 WYMIARY:

 hmm170 dimension

hmm170 dimension

 Filtry sondy pomiarowej:hmm170 filters

Wyjaśnienie funkcji ogrzewania na czujniku i sondzie:

Do czujnika wilgotności HUMICAP R2C doklejony jest czujnik temperatury rezystancyjny spełniający podwójną rolę - pomiaru temperatury i grzałki. Dzięki grzałce możliwa jest aktywacja funkcji chemicznego czyszczenia, polegającej na odparowaniu lotnych związków w temp. 160ºC na elektrodzie z polimeru - czas trwania procesu ~ 6min.

1) Grzałka na sensorze pomiarowym HUMICAP R2C to "ostatnia linia obrony" przed wkropleniem się wody na czujniku.

Grzałka ta posiada dwa tryby pracy:
a) (Standard) automatyczny aktywowany po starcie i co każde 24h lub aktywowany tylko po starcie
b) (Standard) programowany ręcznie:
- ustawiany próg zadziałania w zakresie (0....100%RH)
- temperatura (0...200ºC)
- czas pracy grzałki (0...255s)

2) Funkcja chemicznego czyszczenia polegającego na odparowaniu lotnych związków w temp. 160ºC na elektrodzie z polimeru oraz funkcja grzałki przy pracy w warunkach wysokiej wilgotności względniej.

3) Dla wersji z podgrzewaną sondą:
Cała sonda łącznie z filtrem jest ciągle podgrzewana o 2...3ºC powyżej temperatury otoczenia. Funkcja ta zapobiega zbliżeniu się temperatury sondy do temperatury punktu rosy, woda w powietrzu wykropli się w pierwszej kolejności w powietrzy w postaci mgły lub na innych przedmiotach o niższej temperaturze. Do pomiaru wilgotności względnej niezbędna jest znajomość temperatury powietrza dlatego przetwornik bez zewnętrznej sondy temperatury mierzy jedynie temperaturę punktu rosy, przy zastosowaniu natomiast opcjonalnej zewnętrznej sondy temperatury może mierzyć również wilgotność względną.

 Zasada ogrzewania sondy

Film opisujący zasadę pomiarową: tutaj

 

Cena: od 1590Euro + VAT

DO POBRANIA:

acr Karta katalogowa:   pdf HMM170 moduł wilgotności do pracy w komorach (323 KB)
acr Kod zamowienia: pdf Kod zamówienia HMM170 (305 KB)
acr Instrukcja obsługi: pdf HMM170 instrukcja (880 KB)