Przetwornik zawartości wody w oleju MMP8

Email
mmp8big
Vaisala HUMICAP MMP8 umożliwia szybki i niezawodny pomiar wilgotności oleju. Technologia wykorzystuje sprawdzony czujnik Vaisala HUMICAP, który to został opracowany do wymagających pomiarów wody rozpuszczonej w olejach transformatorowych i smarnych, płynach hydraulicznych i innych cieczach. Pomiar wody w oleju stanowi jeden z ważniejszych problemów dla olejów hydraulicznych, silnikowych lub olejów izolacyjnych w transformatorach. Zbyt duża zawartość wody powoduje pogorszenie właściwości smarnych olejów, która to może także powodować np. uszkodzenie zaworów. Istotne znaczenie ma to również w transporcie kolejowym. MMP8 zawiera czujnik najnowszej generacji Vaisala HUMICAP™ 180L2, który jest wynikiem ponad 20-letniego doświadczenia pomiarowego.mmp8 Vaisala Opracowany z myślą o wymagających pomiarach wilgotności w olejach transformatorowych i smarnych oraz innych cieczach. Doskonała tolerancja chemiczna czujnika zapewnia dokładny i niezawodny pomiar w szerokim zakresie pomiarowym. Czujnik HUMICAP™ 180L2 ma doskonałą czułość w dolnym zakresie, co jest zwykle potrzebne w zastosowaniach transformatorowych. MMP8 mierzy wilgotność rozpuszczoną w oleju pod względem aktywności wody (aw), względnego nasycenia (%RS) i temperatury (T). Aktywność wody lub względne nasycenie wskazują bezpośrednio, czy istnieje ryzyko tworzenia się wolnej wody. Dane te są istotne w zastosowaniach dla olejów smarnych, gdzie wykrywanie wody i zapobieganie jej tworzeniu się ma kluczowe znaczenie. Pomiar jest niezależny od rodzaju oleju i jego wieku. MMP8 może również generować ppm, średnie stężenie masowe wody w oleju. Vaisala ma wpisaną konwersję dla określonych olejów, w tym mineralnego oleju transformatorowego. Pozwala to na ciągły pomiar stężenia ppm w transformatorze. W przypadku innych olejów współczynniki konwersji specyficzny dla oleju można obliczyć, jeśli znana jest jego rozpuszczalność a charakterystyka rozpuszczalności pozostaje stała w czasie. Prosta instalacja w zestawie z zaworem kulowym,  idealna gdy sonda musi być zainstalowana lub usunięta podczas trwania procesu. Głębokość instalacji sondy jest regulowana. Opcje montażu ciśnieniowego  z gwintem ISO 1/2" i NPT 1/2". MMP8 jest dostarczana z uchwytem, który to umożliwia właściwe umiejscowienie sondy wbrew ciśnieniu procesowemu. Świadectwo homologacji typu DNV GL nr. TAA00002YT

Przetwornik posiada możliwość pomiaru:

1. Aktywności wody w zakresie 0...1
2. Zawartości wody w [ppm] - wyliczana dla transformatorowych olejów mineralnych.

W opcji dostępne są współczynniki kalibracyjne wyliczenia zawartości wody w [ppm] dla innych cieczy dielektryczny:

 • olej silikonowy Dow Corning,
 • olej MIDEL 7131 - na bazie estrów syntetycznych aktualnie często wykorzystywany w transformatorach oraz
 • Envirotemp™ FR3™ firmy Cargill na bazie estrów naturalnych

Zależność przebicia od ilości wody w oleju

Wnioski z w/w tabeli:

 • Wytrzymałość oleju mineralnego przy zawartości wody do 20ppm spada do 40kV
 • Estry naturalne wykazują brak wpływu do 300ppm
 • Estry syntetyczne wykazują brak wpływu nawet do 500~600ppm

Aktualnie obowiązujące normy dotyczące  wytrzymałości elektrycznej transformatorowych płynów izolacyjnych:

- oleje mineralne: norma IEC 60296:2012 "Ciecze stosowane w elektrotechnice - Świeże mineralne oleje izolacyjne do transformatorów i aparatury łączeniowej";

- estry syntetyczne: norma IEC 61099:2011 "Ciecze elektroizolacyjne - Wymagania techniczne dla świeżych syntetycznych estrów organicznych do zastosowań elektrycznych";

- estry naturalne: norma ASTM D6871-03:2008  "Standard specification for natural (Vegetable Oil) ester fluids used in electrical apparatus" oraz przewodnik IEEE C57.147-2008 "Guide for acceptance and maintenance of natural ester fluids in transformers".

Główne obszary zastosowań przetwornika MMP8:

 • Maszyny do produkcji papieru
 • Przemysł stoczniowy - statki
 • Elektrownie wodne
 • Transformatory
 • Systemy hydrauliczne

Przetwornik  umożliwia określenie w trybie online aktywności wody w olejach hydraulicznych i smarowych w zakresie pomiarowy: 0...100% nasycenia oleju wodą. W opcji można dokupić wyświetlacz graficzny Indigo 520 z wbudowanym serwerem www.

Aktywność wody albo wilgotność względna równowagowa określa aktywną część zawartości wody, czyli „wodę wolną – niezwiązaną" w przeciwieństwie do całkowitej zawartości wody, która zawiera również „wodę związaną".

Rozróżniamy w zależności od ilości wody:

 1. Wodę rozpuszczoną (do momentu nasycenia oleju - aktywność wody <1) - zakres pomiarowy przetworników
 2. Emulsję (po przekroczeniu punktu nasycenia w połączeniu z olejem tworzy emulsję - wymiary cząstek wody ok. 10μm powodujące optycznie mętność oleju)
 3. Wodę wytrąconą (kolejny etap pojawienia się wody jako osobnej warstwy)

Aktywność wody lub równowagowa wilgotność względna jest zwyczajowo definiowana jako:

a w

 
iloraz ciśnienia parcjalnej pary wodnej dla naczynia z olejem [e] do ciśnienia nasycenia pary wodnej dla naczynia z wodą [ew]. Zakres: 0....1, gdzie 0 = olej całkowicie pozbawiony wody oraz 1- olej całkowicie nasycony wodą. Wielkość zależna od temperatury.

 

Kolejnym wskaźnikiem jest zawartość wody definiowana jako:

sensor 1

 a w3

 

iloraz masy wody do masy próbki oleju i wyrażony w ppm (mg/kg) lub % (kg/kgx100). Wielkość niezależna od temperatury.

 

Pomiar aktywność wody może być dokonywany za pomocą pojemnościowego czujnika wilgotności względnej z uwagi na to, że wymiar kropli oleju jest zdecydowanie większy i nie penetruje elektrody pomiarowej w przeciwieństwie do wody.

mmp8 2

Przetwornik MMP8

Pomiar aktywności wody

Zakres pomiarowy aw
Dokładność

Czujnik

0 ... 1
±0.01 (±1%RS)

Vaisala HUMICAP®180L2

Warunki pracy
Temperatura
     dla sondy
     dla obudowy
  
Zakres ciśnienia dla sondy
    zakres pracy
    instalacja

Zgodność EMC

-40 ... +180 °C (-40 ... +356 °F)
-40 ... +80 °C (-40 … +140 °F)


0 ... 40 bar
0 ... 10 bar (0 ... 145 psi)


EN61326-1:1997 + Am1:1998 + Am2:2001; Środowisko przemysłowe
Wejścia i wyjścia
Zasilanie
  
Pobór prądu @ 20 °C

 RS-485
10 ... 30 VDC

max. 10 mA

Modbus RTU
Mechanika

Sonda kablowa
Materiał obudowy
Kabel

kabel 2 m,
AISI 316L
FEP

Opcje i dodatkowe akcesoria

Zestaw montażowy

Wyświetlacz INDIGO
Zawór kulowy
Kabel USB
Wyprowadzenie kablowe

 Do pobrania:

acr Karta katalogowa: pdf Zawartość wody w oleju MMP8 (562 KB)
acr Kod zamówienia: pdf Zawartość wody w oleju MMP8 kod zamówienia (665 KB)
acr Instrukcja: pdf MMP8 instrukcja zbiorcza (2.90 MB)
acr Lokalny wyświetlacz z komunikacją internetową: pdf Wyświetlacz z webserwerem INDIGO 520 (260 KB)
Pozostałe
acr Karta katalogowa MMT310: pdf Vaisala przetwornik zawartości wody w oleju MMT310
acr Karta katalogowa MMT162: pdf Vaisala Przetwornik zawartości wody w oleju MMT162