Przetwornik zawartości wody w oleju MMT330

Email
sensor_big

Pomiar wody w oleju stanowi jeden z ważniejszych problemów dla olejów hydraulicznych, silnikowych lub olejów izolacyjnych w transformatorach. Zbyt duża zawartość wody powoduje pogorszenie właściwości smarnych olejów, która to może także powodować np. uszkodzenie zaworów. Istotne znaczenie ma to również w transporcie kolejowym.

Przetwornik posiada możliwość pomiaru:

1. Aktywności wody w zakresie 0...1
2. Zawartości wody w [ppm] - wyliczana dla transformatorowych olejów mineralnych.

W opcji dostępne są współczynniki kalibracyjne wyliczenia zawartości wody w [ppm] dla innych cieczy dielektryczny:

 • olej silikonowy Dow Corning,
 • olej MIDEL 7131 - na bazie estrów syntetycznych aktualnie często wykorzystywany w transformatorach oraz
 • Envirotemp™ FR3™ firmy Cargill na bazie estrów naturalnych

Zależność przebicia od ilości wody w oleju

Wnioski z w/w tabeli:

 • Wytrzymałość oleju mineralnego przy zawartości wody do 20ppm spada do 40kV
 • Estry naturalne wykazują brak wpływu do 300ppm
 • Estry syntetyczne wykazują brak wpływu nawet do 500~600ppm

Aktualnie obowiązujące normy dotyczące  wytrzymałości elektrycznej transformatorowych płynów izolacyjnych:

- oleje mineralne: norma IEC 60296:2012 "Ciecze stosowane w elektrotechnice - Świeże mineralne olejeizolacyjne do transformatorów i aparatury łączeniowej";

- estry syntetyczne: norma IEC 61099:2011 "Ciecze elektroizolacyjne - Wymagania techniczne dla świeżych syntetycznych estrów organicznych do zastosowań elektrycznych";

- estry naturalne: norma ASTM D6871-03:2008  "Standard specification for natural (Vegetable Oil) ester fluids used in electrical apparatus" oraz przewodnik IEEE
C57.147-2008 "Guide for acceptance and maintenance of natural ester fluids in transformers".

Główne obszary zastosowań przetwornika MMT330:MMT330

 • Maszyny do produkcji papieru
 • Przemysł stoczniowy - statki
 • Elektrownie wodne
 • Transformatory
 • Systemy hydrauliczne

Przetwornik MMT 330 światowego lidera firmy Vaisala umożliwia określenie w trybie online aktywności wody w olejach hydraulicznych i smarowych w zakresie pomiarowy: 0...100% nasycenia oleju wodą. W opcji można dokupić moduły sieciowe i pamięci.

Aktywność wody albo wilgotność względna równowagowa określa aktywną część zawartości wody, czyli „wodę wolną – niezwiązaną" w przeciwieństwie do całkowitej zawartości wody, która zawiera również „wodę związaną".

Rozróżniamy w zależności od ilości wody:

 1. Wodę rozpuszczoną (do momentu nasycenia oleju - aktywność wody <1) - zakres pomiarowy przetworników MMT330
 2. Emulsję (po przekroczeniu punktu nasycenia w połączeniu z olejem tworzy emulsję - wymiary cząstek wody ok. 10μm powodujące optycznie mętność oleju)
 3. Wodę wytrąconą (kolejny etap pojawienia się wody jako osobnej warstwy)

Aktywność wody lub równowagowa wilgotność względna jest zwyczajowo definiowana jako:

a w

 
iloraz ciśnienia parcjalnej pary wodnej dla naczynia z olejem [e] do ciśnienia nasycenia pary wodnej dla naczynia z wodą [ew]. Zakres: 0....1, gdzie 0 = olej całkowicie pozbawiony wody oraz 1- olej całkowicie nasycony wodą. Wielkość zależna od temperatury.

 

Kolejnym wskaźnikiem jest zawartość wody definiowana jako:

sensor 1

 a w3

 

iloraz masy wody do masy próbki oleju i wyrażony w ppm (mg/kg) lub % (kg/kgx100). Wielkość niezależna od temperatury.

 

Pomiar aktywność wody może być dokonywany za pomocą pojemnościowego czujnika wilgotności względnej z uwagi na to, że wymiar kropli oleju jest zdecydowanie większy i nie penetruje elektrody pomiarowej w przeciwieństwie do wody.

a w4

sensor zl

Przetwornik MMT330

Pomiar aktywności wody

Zakres pomiarowy aw
Dokładność
     0 ... 0.9
     0.9 ... 1.0

Czujnik

0 ... 1

±0.02
±0.03

Vaisala HUMICAP®

Warunki pracy

Temperatura
     dla sondy
     dla przetwornika
     dla p. z wyświetlaczem
Zakres ciśnienia dla sondy
     MMT332
     MMT337
     MMT338
Zgodność EMC


-40 ... +180 °C (-40 ... +356 °F)
-40 ... +60 °C (-40 … +140 °F)
+0 ... +60 °C (+32 … +140 °F)

0 ... 250 bar (0 ... 3625 psi)
0 ... 10 bar (0 ... 145 psi)
0 ... 40 bar (0 ... 580 psi)

EN61326-1:1997 + Am1:1998 + Am2:2001; Środowisko przemysłowe

Wejścia i wyjścia

Zasilanie
     w opcji
Pobór prądu @ 20 °C
(Uin 24VDC)
     RS-232
     Uout 2 x 0 ... 1V / 0 ... 5V / 0 ... 10V
     Iout 2 x 0 ... 20 mA
     wyświetlacz i podświetlenie
Wyjście analogowe
(2 standard, 3-e opcja)
     wyjście prądowe
     wyjście napięciowe
Wyjście cyfrowe
Wyjście przekaźnikowe
Dostępne różne wersje językowe menu

10 ... 35 VDC, 24 VAC
100 ... 240 VAC 50/60 Hz
max. 25 mA
max. 25 mA
max. 60 mA
+20 mA

 


0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V
RS-232, RS-485 (opcjonalnie)
0.5 A, 250 VAC, SPDT, bezpotencjałowe (opcja)
LCD z podświetleniem, wyświetlacz graficzny z trendami każdego z parametrów

Mechanika

Sonda kablowa
Materiał obudowy
Stopień ochrony obudowy

kabel 2 m, 5 m lub 10 m
G-AlSi 10 Mg (DIN 1725)
IP 65 (NEMA 4X)

Opcje i dodatkowe akcesoria

Zestaw montażowy

Zestaw naścienny
Uchwyt na szynę DIN
Uchwyt montażowy na rurę
Osłona przeciwdeszczowa

 Do pobrania:

acr Karta katalogowa: pdf Przetwornik zawartości wody w oleju MMT330  
acr Instrukcja: pdf Instrukcja obsługi MMT330
Pozostałe
acr Karta katalogowa MMT310: pdf Vaisala przetwornik zawartości wody w oleju MMT310
acr Karta katalogowa MMT162: pdf Vaisala Przetwornik zawartości wody w oleju MMT162