Przetwornik punku rosy DMT152

Email
dmt152

DMT 152 to nowy przetwornik do pomiaru punktu rosy. Idealne rozwiązanie do pomiarów punktu rosy sprężonego powietrza, zapewniający optymalną wydajność pomiarową w zakresie pomiaru punktu rosy od -80 (-100°C) do 20°C, umożliwia pracę pod ciśnieniem do 50bar. Przetwornik gwarantuje dokładność pomiaru temperatury punktu rosy Td ±2°C (±1.8°F). DMT 152 został zaprojektowany do pracy w w trudnych warunkach, wymagających ochrony przed kurzem. Technologia DRYCAP zapewnia długotrwałą stabilność i trwałość pomiarów co za tym idzie długi okres kalibracji.

Cechy przetwornika DMT 152 punktu rosy do sprężonego powietrza:

DMT152

  • Kompaktowy i precyzyjny
  • Technologia z polimerowym czujnikiem
  • Kompatybilny z miernikiem przenośnym serii DM70 - łatwy pomiar miejscowy, z lokalnym wyświetlaczem i rejestracją danych
  • Ciśnienie: 0...50bar
  • Punkt rosy: -100...+20°C TdF z dokładnością ±2°C
  • Cyfrowe wyjście RS-485 z protokołem MODBUS
  • Wyposażony w automatyczną funkcję redukcji dryftu i czyszczenia sensora

Przetwornik punktu rosy DMT152 wykorzystuje zaawansowaną, opatentowaną technologię pomiaru, która zapewnia dokładny pomiar przy zachowaniu długiej stabilności. Przetwornik posiada bardzo niskie wymagania dotyczące jego konserwacji. Precyzję pomiarową osiąga się dzięki technologii mikroprocesorowej i wewnętrznemu oprogramowaniu, które oprócz normalnego pomiaru punktu rosy automatycznie wykonują funkcje auto-diagnostyczne. Procedury diagnostyczne obejmują automatyczną kalibracją, czyszczenie czujnika wraz z jego podgrzewaniem. Funkcja chemicznego czyszczenia to element automatycznej procedury, która minimalizuje dryf przy pomiarach punktu rosy w miejscach podwyższonej wilgotności. Czyszczenie czujnika odbywa się zgodnie z uprzednio zaprogramowanym interwałem. Czujnik jest podgrzewany przez kilka minut  w czasie tym następuje wyparowanie nadmiarowych cząsteczek z polimeru sensora. To, wraz z automatyczną kalibracją, powoduje bardzo mały dryft i stabilność długoczasową. Wyjście pomiarowe na czas wykonania procedury czyszczenia jest zamrażane na poziomie ostatniej wartości zmierzonej przed czyszczeniem czujnika.

Instalacja przetwornika wymaga jedynie kilka minut. Aby zainstalować DMT152 bezpośrednio do instalacji sprężonego powietrza, koniecznym jest wykonanie odpowiedniego gniazda. Vaisala oferuje również w opcji celki poboru próbki sprężonego powietrza. 2 wyjścia analogowe prądowe: 0|4...20mA lub napięciowe 0...5|10V ułatwia instalację przetwornika. Przetwornik wymaga napięcia już od 15VDC lub 11VDC w przypadku wersji z wyjściem cyfrowym RS485 (MODBUS RTU).

Przetwornik punktu rosy DMT152 wyposażony w czujnik Vaisala zapewnia niezawodne i stabilne pomiary w warunkach przemysłowych.  Vaisala zawiera polimerowy czujnik cienkowarstwowy z funkcją kalibracji poprzez np. przenośny miernik DM70.

Ze względu na kompaktowe rozmiary przetwornik można łatwo zainstalować w miejscu gdzie dostępna jest niewielka powierzchnia.

Przetwornik dedykowany do pomiaru punktu rosy w wersji z wyjściem cyfrowym RS485.dpt146

Zastosowanie w wymagających aplikacjach m.in. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym. Standardowo powietrze w otoczeniu zawiera mikrocząsteczki wody. W momencie jego sprężania tego typu wtrącenia są szczególnie niebezpieczne powodując potencjalnie koszty serwisowe związane z regeneracją maszyn, narzędzi i urządzeń. Niewłaściwie uzdatnianie sprężonego powietrza powoduje szybkie zużycie się elementów systemu, co z kolei powoduje usterki całej sieci.

Celka poboru próbki DSC74B

DSC74B wymusza stały przepływ poprzez specjalną śrubę. Przepływu jest zoptymalizowana dla ciśnień w zakresie 3 .... 10bar względnego. Limit przepływu eliminuje ryzyko odkręcenie śruby przez przypadek i w ten sposób niekontrolowane opróżnienie zbiornika gazu. Maksymalne natężenie przepływu może być regulowane przez usunięcie śruby i regulację przepływu ręcznie za pomocą zaworu. W przypadku konieczności pracy w układzie zamkniętym można odzyskać gazy szkodliwe  poprzez podłączenie celki do systemu ich zbierania na wylocie.

Sposób pracy systemu DSC74B - gaz dopływa do czujnika z przodu a wylot znajduje się z przeciwnej strony. Dla pomiarów wykonywanych pod ciśnieniem atmosferycznym, odwracamy wlot i wylot. Elementy ograniczające przepływ (G3/8"- G1/2" lub G3/8"- G1/4").

Zestaw kompatybilny z DM70, DMT132, DMT142, DMT143, DMT152, DMT242, DPT146 i DMT347*.

* z ISO 1/2" złącza Swagelok

 

DANE TECHNICZNE

 Celki przetwornika DMT152

dmt152_vaisala

Dostępne następujące modele celek pomiarowych (od góry)

1. DMT 242SC2 (wyposażona w złączki Swagelok 1/4")

2. DMT 242SC

3. DSC74

4. DSC74C

5. DSC74B

Specyfikacja

Pomiar temperatury punktu rosy

Zakres pomiarowy
Dokładność
-80 ... -30 °C
-30 ... -10 °C
Rodzaj czujnika

-80 ... -10 °C (-112 ... +14 °F) Td
bez deklarowanej dokładności: -100...-80 oraz -10...+20°C

± 2 °C (3.6 °F) Td
±3 °C (5.4 °F) Td
Vaisala DRYCAP® 180U

Stężenie objętościowe

Zakres pomiarowy (typowo)
Dokładność w +20 °C (+68 °F), 1013 mbar

0 ... 500 ppm
±(0.2 ppm + 20 % wartości mierzonej)

Warunki pracy

Temperatura
Wilgotność względnaCiśnienie
Mierzone gazy
Wpływ przepływu na pomiar

-40 ...+70 °C (-40 ... +158 °F)
0 ... 100 %RH (up to +20 °C / +68 °F)


0 ... 50 bar (725 psia)
gazy nie powodujące korozji
brak wpływu na dokładność pomiaru

Wejście / wyjście

Dwa wyjścia analogowe (skalowalne)
Wyjście cyfrowe
On/Off dostępne (zamiast drugiego analogowego)
Zasilanie
dla wyjścia RS485
dla napięciowego
dla prądowego

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA (3-wire), 0 ... 5 V,
0 ... 10 V
RS485 (2-przewodowe)

11 ...28 VDC
15 ... 28 VDC
21 ... 28 VDC

Część mechaniczna

Materiał części zwilżanych
Stopień ochrony obudowy
Filtr stalowy nierdzewny
Przyłącze mechaniczne
opcja 1
opcja 2
opcja 3
Waga (ISO G1/2")

AISI316L
IP65 (NEMA 4)
AISI303, wymiar oczka, 18 μm

ISO G1/2"
NPT1/2"
UNF 3/4" -16
190 g (6.70 oz)

Zakres pomiarowy

DMT152

Klasy jakości sprężonego powietrza wg. ISO 8573-1:2010

Klasa Cząstki stałe zanieczyszczeń. Wilgotność Zawartość oleju mg/m³
- Maksymalna ilość cząstek w m³
Wielkość cząstek w μm.
Stężenie masowe mg/m³ Temperatura punktu rosy [ºC] Zawartość cieczy [g/m³]
- 0,1 0,5 1,0
0 stosownie do wymagań użytkownika stosownie do wymagań użytkownika stosownie do wymagań użytkownika
1 ≤20 000 ≤400 ≤10 - ≤ -70 - ≤0,01
2 ≤400 000 ≤6 000 ≤100 - ≤ -40 - ≤0,1
3 - ≤90 000 ≤1 000 - ≤ -20 - ≤1
4 - - ≤10 000 - ≤+3 - ≤5
5 - - ≤100 000 - ≤+7 - -
6 - - - ≤5 ≤+10 - -
7 - - - 5 - 10 - ≤0,5 -
8 - - - - - 0,5 - 5 -
9 - - - - - 5 - 10 -
X - - - > 10 - > 10 > 10

punkt rosy zbiorczy

Do pobrania

pdf   pdf Przetwornik punku rosy DMT152
pdf   pdf DMT152 Vaisala instrukcja (1.42 MB)