Rejestrator obrotów PicoVACQ Rotation

Email
picovacq rotation big6
Miniaturowy rejestrator liczby obrotów na minutę PicoVACQ Rotation, wykorzystuje zminiaturyzowany czujnik elektromechaniczny rotacji. Wytrzymała, wodoszczelna obudowa, skonstruowana tak aby sprostać wymaganiom monitorowania obrotów w zakresie temperatur od -40°C do +140°C. Rejestrator umożliwia pomiar obrotów w wielu procesach do 150 obr/min, zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Rejestrator PicoVACQ Rotation wyposażono w solidną wodoszczelną konstrukcję, oferując niezawodne rozwiązanie do monitorowania i walidacji wewnątrz picovacq rotationautoklawów i w wielu innych procesach. Idealnie nadaje się do monitorowania obrotu puszek w autoklawach obrotowych.

Cechy:

 • Mierzona wielkość: liczba obrotów na minutę
 • Typ złącza USB, z interfejsem PC
 • Wyświetlacz brak
 • Przeznaczony do zastosowań w przemyśle spożywczym, do autoklawów
 • Inne:  programowalny, kompaktowy, zasilany bateryjnie, wytrzymały, miniaturowy, elektroniczny, zanurzalny

 

Dane techniczne:

Maksymalna prędkość : 150 obrotów na minutę
Rozdzielczość : ½ obrotu (mierzy i wyświetla ½ obrotu)
Rozdzielczość czasowa : 8 ms, akwizycja oparta na fizycznym obrocie rejestratora, a nie na wcześniej ustawionej szybkości akwizycji.
Kierunek obrotu : zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, z możliwością zarządzania kierunkiem podczas procesu.
Oś obrotu : pozioma
Pojemność pamięci : 16 000 danych
Programowalny początek rejestracji od daty, godziny, minuty
Bateria wymieniana przez użytkownika
Pamięć nieulotna (EEPROM).

Uchwyty montażowe:

1. Logger wewnątrz metalowej puszki z rowkami dla PicoVACQ z gwintem

Zestaw pozycjonujący do cylindrycznych puszek z rowkami (KIT_GROOVE_PVQ) utrzymuje rejestrator w danym punkcie wewnątrz puszki. Zawiera pierścień sprężynujący z centralnym ramieniem zakończonym gwintem. Przykręć PicoVACQ do gwintu pierścienia sprężynowego. Włóż pierścień sprężynowy do wnętrza puszki, dociskając go ręką, a następnie zwolnij na wymaganej wysokości. Upewnij się, że pierścień sprężynowy jest umieszczony między dwoma rowkami w celu lepszego pozycjonowania.

KIT GROOVE PVQ

2. Logger wewnątrz metalowej puszki bez rowków

Dla PicoVACQ. Zestaw pozycjonujący do cylindrycznych puszek bez rowków (KIT_GROOVELESS_PVQ) utrzymuje rejestrator w danym punkcie wewnątrz puszki. Zawiera on zacisk sprężynowy z centralnym ramieniem zakończonym zaciskiem. Umieść pierścień uszczelniający (o-ring) wokół rejestratora. Włóż o-ring do szczeliny w centralnym ramieniu klipsa sprężyny. Włóż pierścień sprężynowy do puszki, dociskając go ręką, a następnie zwolnij na wymaganej wysokości.

KIT GROOVELESS PVQ

 

Qlever i  Qlever Lite - Software dla rejestratorów TMI - Orion

Przeznaczony do współpracy z rejestratorami TMI-ORION. Interfejs użytkownika jest łatwy i intuicyjny.  Posiada możliwość ustawienia wybranych parametrów rejestratora. Dane pomiarowe prezentowane są w formie tabelarycznej lub graficznej. Dane tabelaryczne można wyeksportować do Excela. Oprogramowanie obsługuje również transmisję danych w trybie rzeczywistym dla rejestratorów w wersji radiowej. Równolegle można monitorować do 4 rejestratorów.

QLEVER oprogramowanie przeznaczone do akwizycji, analizy i zarządzania danymi. Dostarcza nieprzetworzonych danych pobranych z rejestratorów TMI-ORION, wyników obliczeń i konkretnych raportów pomiarowych. 

Wybrane cechy:

 • Zarządzanie plikami: przechowywanie danych w bazie danych, prosty interfejs. Możliwość współdzielenia danych z kilkoma użytkownikami.
 • Konfiguracja: umożliwia wybór portów komunikacyjnych i jednostek pomiarowych,  zarządzanie plikami kalibracyjnymi i katalogami.
 • Porty komunikacyjne: Wszystkie dostępne porty komunikacyjne na komputerze mogą być używane jednocześnie z interfejsami komunikacyjnymi TMI-Orion.
 • Zarządzanie rejestratorami: okno prezentuje informacje o statusie każdego podłączonego rejestratora (identyfikacja, stan baterii i pamięci, data pliku konfiguracji, dane w czasie rzeczywistym itp.).
 • Programowanie: tworzenie biblioteki konfiguracji. Programowanie, uruchamianie i odczytywanie rejestratorów w trybie pojedynczym lub zwielokrotnionym.
 • Pamięc danych: wykres i statystyki wyświetlane w oknie. Wiele dostępnych funkcji rozszerzonej analizy graficznej (powiększenie, kursor, ograniczenia, skale, itp.), łączenie plików, podział na strefy. Wiele funkcji obliczeniowych dostępnych na każdym kanale (F0, A0, Pu, offset, nachylenie,%, ax + b, ...).

MiniVACQ soft2Funkcje:

 • Zarządzanie danymi, sortowanie danych po dacie i numerze seryjnym.
 • Wykres z funkcją zoom
 • Dane w postaci tabelarycznej z możliwością eksportu do Excela
 • Prezentacja wykresów w trybie multi
 • Wyświetlanie danych w trybie rzeczywistym dla rejestratorów z wyjściem bezprzewodowym

Qlever to oprogramowanie do akwizycji, analizy i wizualizacja danych mierzonych autonomicznie przez rejestratory danych firmy TMI-Orion. Qlever to ogólna platforma oprogramowania. Pracuje samodzielnie lub w połączeniu z jedną lub kilkoma branżami poprzez odpowiednie moduły oprogramowania.

QLEVER: platforma oprogramowania poświęcona zarządzaniu jednym lub kilkoma rejestratorami danych TMI-Orion. Konfiguracja i programowanie sprzętu i danych TMI-Orion gromadzenie, przetwarzanie, analiza i wyświetlanie.
- wersja pozwala na wszystkie funkcje i opcje zgodnie z licencją, którą otrzymujesz.

QLEVER Lite: Uproszczone oprogramowanie przeznaczone dla zarządzanie jednym przewodowym rejestratorem danych TMI-Orion. Nie umożliwia połączenia z innymi modułami oprogramowania.
Lista funkcji, które nie są dostępne w wersji QLEVER Lite:
- Scalanie otwartych plików
- Scalanie tabeli z bieżącego pliku
- Analiza danych (jak Min. / Max. / Avg. & obliczenia nachylenia)
- Biblioteka obliczeń i automatyczne obliczenia
- Z okna odcztu danych z rejestratorów -  tworzenie pojedynczych plików i łączenie tabel bieżącego pliku.
- Korzystanie z interfejsu Multi-logger (widoczny jest tylko MONO-USB, nie ma Radia, nie ma FullReadera). Brak obsługi rejestratorów serii Radio, FullRadio, brak przewodowego czasu rzeczywistego)
- niedostępna wersja 21CFR oraz inne opcje.

Platforma programowa Qlever

Qlever jest platformą programową przeznaczoną do zarządzania jednym lub kilkoma rejestratorami danych TMI-Orion. Działa samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub kilkoma modułami oprogramowania branżowego. Umożliwia konfigurację i programowanie urządzeń TMI-Orion, zbieranie, przetwarzanie, analizę i wyświetlanie danych.

Opcjonalne płatne moduły dodatkowe:

 • Moduł Ball
  Najbardziej obiektywnym wskaźnikiem wyjałowienia żywności w czasie obróbki termicznej jest letalność skumulowana, często nazywana wartością sterylizacyjną F lub pasteryzacyjną P. Istnieje kilka metod obliczania stopnia wyjałowienia żywności. Najczęściej wykorzystuje się tzw. metodę ogólną (General Method) Balla i Olsona, opartą na całkowaniu letalności obliczanej dla najmniej dogrzanego miejsca opakowania. Kiedy klienci tworzą swoje procesy, z określonymi wartościami docelowymi F0 i innymi, zazwyczaj chcą też wiedzieć, co by się stało, gdyby zmienili temperaturę procesu, wydłużyli czas trwania procesu lub też go skrócili. Zasadniczo chcą znać wpływ każdej modyfikacji parametrów procesu na wartości F0 i wiedzieć, jak mogą zoptymalizować swój proces. Oferowany moduł symulacyjny umożliwia im zmianę pewnych parametrów i poznanie konsekwencji. Ball badał ten proces wiele lat temu, ale w swojej pracy nie brał pod uwagę fazy chłodzenia procesu, a jedynie fazy nagrzewania i wygrzewania. Klient powinien przeprowadzić jeden proces z co najmniej jednym rejestratorem wewnątrz produktu i rejestratorem w komorze, po czym w przyszłości będzie mógł zmieniać parametry i sprawdzać ich wpływ. Po kliknięciu na tryb symulacji można zobaczyć, jaki wpływ na wartość F0 ma zmiana różnych parametrów.

  ball method

 • Moduł Pharma - FDA 21 CFR Part 11
  Moduł ten spełnia wymagania przemysłu farmaceutycznego. Dedykowany jest do analizy wszystkich cykli termicznych. Tworzy obszerny raport pomiarowy z wyliczeniami statystycznymi z podziałem na cykle i etapy.

 • Moduł kalibracji
  Dedykowany do procesu kalibracji rejestratorów temperatury i wilgotności TMI-Orion: kalibracja, regulacja, sprawdzenie i edycja raportu. Dostępny tryb ekspercki, tryb automatyczny oraz tryb ręczny.

 • Moduł Walidacji Autoklawów - ISO 17665/EN 13060/EN 554/EN 285
  Do analizy i walidacji cykli wilgotnej sterylizacji cieplnej i testów próżniowych. Przetwarzanie danych i walidacja w obszernym raporcie walidacyjnym zgodnie z normami ISO 17665 / EN 13060 / EN 554 / EN 285.

 • Moduł mycia i dezynfekcji - ISO 15883
  Przeznaczony do analizy i walidacji cykli mycia-dezynfekcji. Przetwarzanie danych i prezentacja w obszernym raporcie walidacyjnym zgodnym z ISO 15883.

 • Moduł mapowania
  Przeznaczony dla komór klimatycznych i termostatycznych (lub wszelkiego rodzaju urządzeń termoregulacyjnych, takich jak pomieszczenia, piece, autoklawy...) do charakterystyki i kontroli temperatury i wilgotności. Przetwarzanie danych i prezentacja w obszernym raporcie zgodności z FDX 15-140 / IEC 60068.3.11.

 Do połączenia rejestratora z komputerem można wykorzystać interfejs USB:

PicoVACQ USBDo pobrania: