metodą pomiaru przepływu

Wyników 1 - 1 z 1

Provaset T3PQ

Tester szczelności z bezpośrednim pomiarem przepływu. Metoda pomiaru bezpośredniego przepływu poprzez wbudowany przepływomierz masowy jest bardziej złożona niż pomiar spadku ciśnienia, ale równocześnie bardziej elastyczna i czulsza, pozwalająca na skrócenie czasu testu. Detal jest napełniany...

Szczegółowe dane techniczne...