Wyznaczanie współczynnika U

Email
wsplczynnik-ubig

Najnowszy zestaw 2615C szwajcarskiej firmy greenTEG kod A-163479, przeznaczony do wyznaczenia współczynnika przenikania ciepła U materiałów budowlanych w rzeczywistych warunkach ich pracy. Sposób pomiaru i wyliczenia współczynnika przenikania ciepła U oparty jest z ISO 9869 i ASTM C1046 / ASTM C1155.montaż czujnika strumienia ciepła, współczynnik U

 • Rozwiązanie typu podłącz i rejestruj
 • Pomiar wartości U (W/(m²K)), strumień ciepła (W/m²) i dwóch temperatur (°C)
 • Zgodne z normami ISO 9869 i ASTM C1046 / ASTM C1155
 • Pamięć do 2 milionów danych
 • Praca na akumulatorze > 1 miesiąca
 • Precyzyjne miniaturowe czujniki temperatury
 • Oprogramowanie do rejestracji danych z funkcją generowania raportów
 • Interfejs USB
 • Kompaktowa obudowa

Jedną z aplikacji czujnika strumienia ciepła jest wyliczenie współczynnika przenikalności cieplnej U budynku.

montaż czujnika strumienia ciepła gSkin współczynnik UPomiar wartości współczynnika przenikania ciepła U [W / (m²K)] in situ.

Aktualnie na rynku dostępnych jest klika metod wyliczenia współczynnika przenikania ciepła  U materiałów budowlanych:

Do poprawnego wyznaczenia współczynnika „U" potrzebne są 3 wartości:

 • temperatura powietrza wewnętrznego Twew
 • strumień cieplny przegrody po wewnętrznej stronie Q
 • temperatura powietrza zewnętrznego Tzew

Wzór do wyliczenia strumienia Q

gdzie:
U - współczynnik przenikania ciepła
Twewnętrzna - temperatura powietrza wewnątrz pomieszczenia
Tzewnętrzna - temperatura powietrza na zewnątrz pomieszczenia

Metoda normowana

1. Metoda oparta na fizycznym pomiarze strumienia ciepła i temperatury zgodna z ISO 9869 wg wzoru 1. Zestaw: gSKIN® KIT-2615C. montaż czujnika strumienia ciepła gSkin
Cena zestawu: 8200zł + VAT
Współczynnik przenikalności cieplnej „U" jest jednym z podstawowych parametrów umożliwiających przeprowadzenie oceny ilości ciepła przenikającego przez przegrodę. Współczynnik ten określa ilość ciepła przenikającego przez przegrodę o powierzchni 1m2, przy różnicy temperatur wynoszącej 1K pomiędzy dwoma stronami przegrody. Wartość U określa jakość izolacji budynku. Jednostka U jest wyrażona w [W/(m²K)]. Im mniejsza wartość U, tym lepsza jakość izolacji elementów budowlanych. W naszym rozwiązaniu wykorzystano czujnik strumienia ciepła i dwa czujniki temperatury (patrz obrazek poniżej). Taki sposób pomiaru jest określony w normie ISO 9869, ASTM C1046 i ASTM C1155. Jest to jedyna metoda, która zapewnia niezawodne ilościowe pomiary przegród zewnętrznych budynku. Minimalna różnica temperatur pomiędzy częścią zewnętrzną i wewnętrzną budynku to 5ºC.

Metody orientacyjne

Na rynku znajdą Państwo tanie rozwiązania  ale niestety trzeba mieć świadomość tego, że wyliczenie współczynnika przenikania ciepła  U jest obarczone dużym przybliżeniem. 

2. Metoda oparta na pomiarze temperatury - nienormowana - jedynie orientacyjna. Strumień powietrza wyliczany wg. wzoru 2  i wstawiany do wzoru 1.
Metoda ta jest jedynie przybliżoną opierającą się na pomiarze temperatury przy założonym stałym oporze przejmowania ciepła Rsi. Zazwyczaj przyjmuje się wartość Rsi = 0.13 [m2K/W]. Opór przejmowania ciepła stosuje się do powierzchni w kontakcie z powietrzem. Minimalna różnica temperatur pomiędzy częścią zewnętrzną i wewnętrzną budynku to 10~15ºC. Metoda te nie jest zgodna z normą ISO 9869 i może być traktowana jedynie jako orientacyjna.

wyliczanie Q


gdzie:
Q - wyliczany strumień ciepła
Twewnętrzna - temperatura powietrza wewnątrz pomieszczenia
Tściany - temperatura ściany wewnątrz pomieszczenia
Rsi - opór przejmowania ciepła na powierzchni - orientacyjny

3. Metoda oparta na termografii - obrazowanie budynku w podczerwieni

Wykorzystanie tej metody umożliwia zobrazowanie cieplne obiektu. Kamera tworzy obraz termowizyjny prezentujący obszary z wyższą i niższą temperaturą. Termografia pomaga zrozumieć ogólną jakość powłoki budynku oraz zidentyfikować ewentualne mostki termiczne  lub niejednorodność izolacji, jednakże nie pozwala uzyskać danych ilościowych (np. wartość współczynnika przenikania ciepła U [W/m2K]) mogącego być wykorzystanym do interpretacji jakość izolacji. W związku z tym metoda opierająca się jedynie na pomiarach w podczerwieni może być stosowana tylko do oszacowania z grubsza współczynnika U.


współczynnik U

wyliczanie współczynnika U

Produkt gSKIN® KIT-2615C
Numer A-163479
gSKIN® KIT zestaw a Czujnik: gSKIN®-XO 67 7C (30mm x 30mm)
Logger: gSKIN® DLOG-4231
Taśma montażowa
Heat Flux Zakres Min / Max [W/m²] ±300
Heat Flux Rozdzielczość [W/m²] <0.22
Min. czułość b (S) [µV/(W/m²)] 7.0
Dokładność temperatury [°C] ±0.5 (-10...+46 °C)
±2.0 (-55...+125 °C)
Wymiary rejestratora (l x w x h) [mm x mm x mm] 52 x 20 x 15
Interwał zapisu do pamięci programowany 1 do 60s
Rozdzielczość [bits] 12
Pojemność pamięci [# pomiarów] >2’000’000
Czas pracy baterii c [dni] >30 (ładowalne)
PC interfejs USB
Software
Do pobrania lub przez email
System operacyjny Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8
Tryb pracy Autonomiczny / Wyzwalany klawiszem / Na żywo
Zakres temperatury pracy Min/Max [°C] -40...100°C (-20...65°C dla rejestratora)
Zakres kalibrowany Min/Max [°C] -30...70°C
Dokładność kalibracji b [±%] 3
Czujniki temperatury 1 / 2 długość kabla [m] 5.0 / 1.0
Heat Flux Sensor długość kabla [m] 1 (wraz z złączką)

a Patrz karta katalogowa.
b Charakterystyka czujnika wpisana w rejestrator.
c Przy najniższej częstotliwości (2/d).

W komplecie oprogramowanie umożliwiające:

 1. Zaprogramowanie rejestratora,
 2. Wpisanie czułości w zależności od wybranego czujnika strumienia ciepła,
 3. Podgląd on-line aktualnego współczynnika U, temperatury, wartości strumienia ciepła.
 4. Odczyt historycznych danych
 5. Stworzenie raportu z zarejestrowanych danych
 6. Eksportu danych do pliku pdf

  Greenteg wyliczenie współczynnika U

 

 
Do pobrania:
 
pdf new small   pdf Wyznaczenie współczynnika przenikalności (przewodności) cieplnej U (445 KB)
pdf new small   pdf Instrukcja do zestawu współczynnika przenikalności cieplnej U (309 KB)