Rejestrator temperatury MiniVACQ

Email
MiniVACQ
Rejestratory MiniVACQ przeznaczone są do pomiaru temperatury w procesach do 100°C. Jedną z możliwości jest pomiar temperatury w procesach pasteryzacji. Rozróżnieniem dla sterylizacji i pasteryzacji jest wartość pH=4.6 oraz temperatura 100°C. Poniżej tych wartości mamy do czynienia z pasteryzacją powyżej sterylizacją. Rejestrator temperatury przeznaczony do dowolnego procesu walidacji termicznej w zakresie -40°C do +100°C, w transporcie, przechowywaniu lub myciu-dezynfekcji. MiniVACQ to podstawowy produkt firmy TMI-Orion. Jego miniaturyzacja i zaawansowana technologia to podstawowy wyróżnik do pozostałych rejestratorów TMI-Orion. Szczególnie atrakcyjny jest współczynnik jakości do ceny.
 
Pasteryzacja – proces którego celem jest zniszczenie form wegetatywnych bakterii wywołujących choroby oraz zmniejszenie liczby tych organizmów.
Jednostka pasteryzujący (PU) jest zdefiniowana jako efekt odnoszący się do sterylizacji gdy nasz produkt przetrzymywany jest przez jedną minutę w temperaturze określonej jako wartość bazowa (np. 60ºC dla piwa).MiniVACQ
Organizmy mogą wywołać zmiany w produktach o wysokiej kwasowości (pH ≤ 4.6). Bakterie takie zmieniają żywność ale nie są patogenne dla człowieka. Pojedyncza jednostka pasteryzację oznacza śmierć wegetatywną mikroorganizmu występującego w produkcie w danej temperaturze w okresie 1 minuty.

Eksperymenty przeprowadzane w browarach na różnych materiałach biologicznych określiły:
 • W temperaturze powyżej 50°C, dla każdego kolejnego wzrostu temperatury procesu o 7°C, pojawia się w przybliżeniu dziesięciokrotny wzrost efektu śmierci wegetatywnej. Np. jeśli czas wymagany do zabicia populacji mikroorganizmów przy 60°C wynosi 5 minut, to przy wzroście temperatury procesu do 67°C, czas potrzebny do tego samego efektu wynosi jedynie 0,5 minuty.

 • Wzrost temperatury konieczny do dziesięciokrotnego zwiększenie stopień śmiertelności określa się jako wartość "Z". Wartością "Z" w tym przypadku jest więc 7°C.
Jednostka zdefiniowana została w 1951 przez Del Vecchio i jest stosowana w ocenie skuteczności procesu pasteryzacji dla piwa i innych produktów. Oznaczana jest symbolem PU.
Liczba PU wymagane dla konkretnego napoju zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj mikroorganizmów które zawiera a nawet typ opakowania w którym napój jest umieszczony. Przykładowo drożdże jakie występują w niektórych typach piw belgijskich, są bardziej odporne na ciepło niż drożdże domowe. Badanie dużych amerykańskich browarów z roku 1955 określiło uśrednioną wartość PU: 14,8 z możliwością zmiany w zakresie od 2.4 do 45.6 PU. Skuteczność pasteryzacji (oznaczający odsetek zabitych drobnoustrojów) zależy zarówno od temperatury jak i od długości czasu, w którym produkt przetrzymuje w tej temperaturze. Jest to kompromis: wysokie temperatury dla krótkich czasów lub niższe temperatury przez dłuższy czas. Niestety, wysokie temperatury mają tendencję do wpływu na smak napoju. Ta sama definicja jest często używany do napojów bezalkoholowych oraz innych podobnych. Jeżeli istnieje jakakolwiek możliwość powstania skażenia bakteryjnego (np. soku pomidorowego) wtedy niezbędne są wysokie temperatury do pasteryzacji. W tym przypadku często wartością bazową jest temperatura 80°C i współczynnik "Z" o wartości 10°C.

Wpływ współczynnik PU na datę trwałości produktu
Większość piw wymaga jedynie około 5 PU ażeby uzyskać stabilność produktu. Normalnym jest jednak dla piwowarów otrzymywanie PU na poziomie 15 do 30 w celu zapewnienia tej stabilności. Rejestrator daje użytkownikowi natychmiastowy i dokładny poziom PU, umożliwiając jednocześnie uzyskanie dłuższego okres trwałości bez nadmiernej pasteryzacji produktu.
 
Miejsce pomiaru temperatury do wyznaczenia PU w butelce lub puszce piwa
Mając na uwadze procedury wyznaczania miejsca punktu referencyjnego do wyliczenia współczynnika PU, należy stosować następującą zasadę: 1/4" (~10mm) dla punktu chłodnego lub na 1/3 wysokości napełnienia licząc od dna w osi pionowej butelki/puszki. Zasada ta jest zgodna z DIN8784. Pomiaru należy dokonywać w takiej samej butelce/puszce jak pozostałe lub używając standardowej, która posiada tę samą średnicę i wagę jak pozostałe w procesie produkcji. Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwia wyeliminowanie organizmów sparawiającymi największe problemy w przemyśle piwowarskim takich jak actobacillus, pediococcus i dzikie drożdże. Nie są one patogenne ale mogą powodować mętność i wpływają na jego smak.
 
Wartość jednostki pasteryzacji PU dla konkretnego procesu pasteryzacji piwa może być określona jako:
 
PU = t x 10(T - 60 {Tref} ) /  7{Z}

po uproszczeniu:
 
PU = t × 1.393(T − 60)
 
gdzie:
T - jest temperaturą w [°C] uzyskana z pomiarów rejestratorem
N - 60oC temperatura bazowa
Z - 7oC | Wzrost temperatury konieczny do dziesięciokrotnego zwiększenie stopnia śmiertelności
t  - oznacza czas w minutach, w którym piwo jest utrzymywane w danej temperaturze [zliczany przez rejestrator]
 
Formuła wyliczanie PU dla soku:
PU = t x 10(T - 80 {Tref} ) /  10{Z}

po uproszczeniu:
 
PU = t × 1.259(T[ºC] − 80ºC)
 
gdzie:
T - jest temperaturą w [°C]
N: 80oC - temperatura bazowa
Z - 10oC | Wzrost temperatury konieczny do dziesięciokrotnego zwiększenie stopienia śmiertelności
t  - oznacza czas w minutach, w którym sok jest utrzymywane w danej temperaturze.
 
ogólny wzór wykorzystywany w oprogramowaniu SPD do wyliczenia jednostek pasteryzacji:
 
tecnosoft formula22
 
L(T) = 10  (T-Tref)/Z       | dla T ≥ Tmin
 
L(T) =  0                      | dla T< Tmin
 
gdzie:

Tmin = 50ºC
T = aktualna temperatura w [ºC]
Tref (bazowa) = 60ºC
Z = Wzrost temperatury konieczny do dziesięciokrotnego zwiększenie stopień śmiertelności
Δ czas = czas pomiędzy próbkami w [min]
czas referencyjny = 1 min
 
Domyślnie: Temperatura referencyjna: 60ºC,
współczynnik Z - 7ºC (zmiana temperatury wymagane do 10x zmniejszenia ilości bakterii)

 
Sterylizacja cieplna - inaktywacja drobnoustrojów w wyniku działania wysokiej temperatury, następuje denaturacja białek w tym enzymów oraz utlenianie wielu istotnych dla komórki substancji
 • gorąca para wodna – wykonuje się w autoklawie, proces prowadzi się pod zwiększonym ciśnieniem (1.5 atm), 121ºC - 15 min., sterylizacja płynów
 • gorące suche powietrze – wykonuje się w sterylizatorach, temp 180ºC - 120 min., sterylizacja sprzętu i gęstych płynów
 
Opis istotnych współczynników sterylizacji:
 
sterildisk 08
Skuteczność sterylizacji mierzona jest wskaźnikiem F0 jest on czasem w minutach wymaganym do zniszczenia (letalności, inaktywacji) drobnoustrojów w wyniku działania temperatury 121ºC (lub innej) powodującej 10x redukcję ilości mikroorganizmów na podstawie współczynnika temperaturowego Z. Wartość wskaźnika F określa czas w minutach potrzebny na zniszczenie określonej liczby zarodników mikroorganizmów w temperaturze odniesienia. Wartość wskaźnika F0 jest wartością wskaźnika F obliczaną dla temperatury odniesienia wynoszącej T0=121°C oraz dla współczynnika „Z" wynoszącego 10. Czas redukcji dziesiętnej (D) to czas potrzebny do dziesięciokrotnego zmniejszenia liczebności populacji drobnoustrojów (zniszczenia 90% populacji bakteryjnej). Odniesienie czasu redukcji dziesiętnej (D) do różnicy temperatur ΔT powodującej w/w redukcję nosi nazwę współczynnika Z.
 
Oprogramowanie SPD (standardowe) umożliwia wyliczenie wskaźnika skuteczności sterylizacji (F0) na podstawie założonych parametrów kinetycznych mikroorganizmów, podajemy T0: temperatura odniesienia, współczynnik "Z" a oprogramowanie wylicza F0.
 
Dla przykładu wskaźnik F0 dla autoklawu można przedstawić funkcją:

F0 = Σ Δt ∗ (1 / 60 ) ∗ 10 exp (( Ti - T0 ) / z),
gdzie:


Δt : 1 sekunda
Ti : mierzona temperatura
Z : współczynnik "z" (konfigurowalny)
T0 : temperatura odniesienia (konfigurowalna)

 

Seria MiniVAC przeznaczone są do monitoringu procesów sterylizacji i pasteryzacji w zakresie do 100°C. Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI316L. Rejestrator zapisuje dane pomiarowe w wewnętrznej pamięci a następnie po skończonym procesie należy go odczytać poprzez moduł do transmisji danych, w opcji modele do komunikacji pomiędzy rejestratorem a komputerem jest na drodze radiowej - użytkownik ma możliwość ciągłego monitoringu temperatury na każdym etapie procesu.

Dostępne modele:

- MiniVAC 1T - pastylka o wymiarach: wysokość 39.5mm x Ø15mm
- MiniVAC 1Tc - pastylka o wymiarach: 39.5mm x Ø15mm z sondą 10, 15, 20 lub 30mm Ø3mm
- Moduł komunikacji (interfejs) (RS232) lub USB. Kabel USB dostępny jako opcja.
 

Zastosowania:

 • monitorowanie temperatury i czasu pasteryzacji (autoklawy i procesy walidacji zgodne z FDA 21 CFR Part 11 - Qlever) lub  prosta wersja oprogramowania Qlever LITE
 • kontrola podstawowych procesów cieplnych w produkcji
 • monitorowanie transportu żywności, w bezpośrednim kontakcie z produktem
 • przeznaczone do laboratoriów, pieców, autoklawów, farmaceutyków, sprzętu medycznego i dentystycznego oraz produkcja żywności
 
Dane techniczne
MiniVAC 1T MiniVAC 1Tc z sondą:
Wymiar: 39.5mm x Ø15mm Wymiar 39.5mm x Ø15mm
Sonda: 10, 15, 20, 30mm x Ø3mm
MiniVACQ1
 • Materiał AISI316L plus teflon (zgodnie z wymaganiami przy kontakcie z żywnością)
 • Temperatura: -40°C ÷ +100°C (do 15bar)
 • Rozdzielczość: 0,02 °C
 • Dokładność: ±0,5°C lub ±0.1°C w opcji Certyfikat Kalibracji
 • Pojemność pamięci: 16 000
 • Interwał zapisu do pamięci: 1s ... 59min
 • Żywotność baterii: 2 lata
 • Stopień ochrony obudowy: IP68

Skład zestawu:

 • rejestrator temperatury MiniVACQ
 • kabel do transmisji danych
 • Oprogramowanie Qlever do szybkiego i łatwego monitorowania: start, stop, ręczny lub automatyczny, wykonanie pomiaru, pobieranie i analiza danych

Przykładowe ceny zestawu:

MiniVACQ: ~700Euro + VAT
Oprogramowanie Qlever LITE z interfejsem: 840Euro + VAT

 

Qlever i  Qlever Lite - Software dla rejestratorów TMI - Orion

Przeznaczone jest do współpracy m.in. z rejestratorami MiniVACQ. Interfejs użytkownika jest łatwy i intuicyjny.  Posiada możliwość ustawienia wybranych parametrów rejestratora. Dane pomiarowe prezentowane są w formie tabelarycznej lub graficznej. Dane tabelaryczne można wyeksportować do Excela. Oprogramowanie umożliwia wyliczenie czasu wskaźników F0 i PU (jednostek pasteryzacji)  Oprogramowanie obsługuje również transmisję danych w trybie rzeczywistym dla rejestratorów w wersji radiowej. Równolegle można monitorować do 4 rejestratorów.

QLEVER oprogramowanie przeznaczone do akwizycji, analizy i zarządzania danymi. Dostarcza nieprzetworzonych danych pobranych z rejestratorów TMI-ORION, wyników obliczeń i konkretnych raportów pomiarowych. 

Wybrane cechy:

 • Zarządzanie plikami: przechowywanie danych w bazie danych, prosty interfejs. Możliwość współdzielenia danych z kilkoma użytkownikami.
 • Konfiguracja: umożliwia wybór portów komunikacyjnych i jednostek pomiarowych,  zarządzanie plikami kalibracyjnymi i katalogami.
 • Porty komunikacyjne: Wszystkie dostępne porty komunikacyjne na komputerze mogą być używane jednocześnie z interfejsami komunikacyjnymi TMI-Orion.
 • Zarządzanie rejestratorami: okno prezentuje informacje o statusie każdego podłączonego rejestratora (identyfikacja, stan baterii i pamięci, data pliku konfiguracji, dane w czasie rzeczywistym itp.).
 • Programowanie: tworzenie biblioteki konfiguracji. Programowanie, uruchamianie i odczytywanie rejestratorów w trybie pojedynczym lub zwielokrotnionym.
 • Pamięc danych: wykres i statystyki wyświetlane w oknie. Wiele dostępnych funkcji rozszerzonej analizy graficznej (powiększenie, kursor, ograniczenia, skale, itp.), łączenie plików, podział na strefy. Wiele funkcji obliczeniowych dostępnych na każdym kanale (F0, A0, Pu, offset, nachylenie,%, ax + b, ...).

 

MiniVACQ soft2Funkcje:

 • Zarządzanie danymi, sortowanie danych po dacie i numerze seryjnym.
 • Wykres z funkcją zoom
 • Dane w postaci tabelarycznej z możliwością eksportu do Excela
 • Prezentacja wykresów w trybie multi
 • Wyświetlanie danych w trybie rzeczywistym dla rejestratorów z wyjściem bezprzewodowym
 • Automatyczna kalkulacja F0 i PU na podstawie ustawionych parametrów Z i N
 • Zgodność z CFR21 Part 11, brak możliwości zmiany zapamiętanych danych (dla Qlever 21 CFR Part 11)

 

Do pobrania:

pdf new small Rejestrator MiniVACQ karta: pdf Rejestrator temperatury miniaturowy MiniVACQ (335 KB)
pdf new small   pdf Oprogramowanie Qlever (930 KB)