Pirometr Optris CT XL 3M

Email
Pirometr Optris CT XL 3M

Najnowszy produkt niemieckiej firmy OPTRIS przeznaczony jest do pomiaru temperatury w procesach wykorzystujących laser (cięcie, spawanie, łączenie laserowe). Specjalny filtr

ct_xl_2

optyczny wbudowany w głowicę pomiarową zapobiega ewentualnym błędnym wskazaniom pirometru. Filtr optyczny wycina promieniowanie laserowe (pochodzące od diod, laserów półprzewodnikowych oraz laserów z medium stałym) od zakresu widzialnego do 800nm (1.8µm) oraz 10.6µm. Dodatkowym atutem jest wbudowany w pirometr detektor promieniowania podczerwonego na zakres 2.3µm.

Krótka długość fali redukuje błąd pomiaru wynikający z niepoprawnego ustawienia współczynnika emisyjności mierzonego materiału.

Pirometr składa się z dwóch części: głowicy pomiarowej oraz odseparowanej od niej elektroniki. Głowica pomiarowa wytrzymuje ciągłą pracę w temperturze otoczenia do 85°C.

optris15

Zakres pomiarowy:

 • 100 ... 600°C, (CT XL 3MH)

  Optyka do wyboru dla MH:
  FF - 36mm@3600mm
  SF - 11mm@1100mm
  CF1 - 0.7mm@70mm
  CF2 - 1.5mm@150mm
  CF3 - 2mm@200mm
  CF4 - 4.5mm@450mm
 • 150 ... 900°C, (CT XL 3MH1)
 • 200 ... 1200°C, (CT XL 3MH2)
 • 400 ... 1800°C, (CT XL 3MH3)

  Optyka do wyboru dla 3MH1 | 2 | 3:
  FF - 12mm@3600mm
  SF - 3.7mm@1100mm
  CF2 - 0.5mm@150mm
  CF3 - 0.7mm@200mm
  CF4 - 1.5mm@450mm

Optyka:

 • 3MH: 100:1
 • 3MH 1~3: 300:1


Elektronikę pirometru zamknięto w pyło i bryzgoszczelnej obudowie. Użytkownik ma możliwość wyboru sygnału wyjściowego spośród następujących (0/4-20 mA, 0-5/10 V lub symulacja termopar J lub K) oraz cyfrowego z interfejsem USB, RS232, RS485, Profibus DP, CAN, ethernet wraz z oprogramowaniem OptrisConnect.CT_XL

Oprogramowanie to umożliwia monitoring temperatury mierzonej oraz konfigurację parametrów pracy przetwornika. Użytkownik ma także możliwość programowania parametrów z zewnętrznej klawiatury a dzięki wyświetlaczowi LCD może monitorować ich wartość. Bez konieczności komputera można konfigurować takie parametry jak: zakres temperaturowy, emisyjność, transmitancje, część sygnałów procesowych.

NOWOŚĆ w dostępnych opcjach:

 • W chwili obecnej dostępny jest moduł z interfejsem zgodnym z Profibus-DP umożliwiającym podpięcie sie do istniejącego lub nowego systemu typu SCADA. Łącznie z modułem transmisji danych klient otrzymuje plik konfiguracyjny IT010A90.gsd. Plik umożliwia współpracę z programami konfiguracyjnymi m.in.: SIMATIC MANAGER lub Hilscher SyCon.
 • CAN-BUS
 • Ethernet

Cechy charakterystyczne:ctxl_opcja

3 programowane wejścia binarne:

 • sterowanie wartością emisyjności
 • kompensacja temperatury otoczenia
 • wyzwalanie funkcji specjalnych

Rodzaje wyjść:

 • Kanał 1: 0...20mA, 4...20mA, 0...5V, 0...10V, termopara K, termopara J
 • Kanał 2: dla temperatury głowicy: 0...5V, 0...10V lub alarmowe typu OpenCollector (24V/50mA)

Rozdzielczość optyczna:

 • 3MH CF1 - 0.7mm z 70mm (100:1) dla dalszych odległości 3:1
 • 3MH FF - 36mm z 3600mm (100:1)

 • 3MH1...H3 - 12mm z 3600mm (300:1)
 • 3MH1...H3 CF2 - 0.5mm z 150mm (300:1) dla dalszych odległości 75:1

Temperatura pracy:

 • elektronika: 0...85°C
 • głowica: -40...85°C

Opcjonalny celownik laserowy pokazujący środek pola pomiarowego (dwa modele):

 • ACCTOEMLST - zasilany z puszki elektroniki pirometru
 • ACCTLST - zasilany zewnętrzą baterią

W przypadku wyboru opcji wyjść przekaźnikowych nie można równolegle korzystać z wyjścia USB lub RS.
W celu zaprogramowania progów zadziałania przekaźników koniecznym jest wpięcie na czas programowania modułu RS lub USB a następnie wypięcie i ponowne umieszczenie w tym miejscu modułu wyjść przekaźnikowych.

Przykładowe opcjonalne akcesoria:

akcesoria-do-CT10


DANE TECHNICZNE

Parametr
Model
CT XL 3MH
Zakres pomiarowy 100 ... 600°C,
(CT XL 3MH)
150 ... 900°C,
(CT XL 3MH1)
200 ... 1200°C,
(CT XL 3MH2)
400 ... 1800°C,
(CT XL 3MH3)
Optyka (standard) - patrz optyka 100:1 | 300:1

Stała czasowa (T90)

1ms
Dokładność ±(0.3% w.o.+ 2°C)
Powtarzalność ±(0.1% w.o.+ 0.5°C)
Emisyjność (ustawiana klawiszami lub interfejsem) 0.100 do 1.100
Transmisyjność (ustawiana klawiszami lub interfejsem) 0.100 do 1.100
Wyjście analogowe Kanał 1: 0/4-20 mA, 0-5/10 V lub termoparowe J lub K
Kanał 2: temperatura głowicy 0...5/10V
Wyjście przekaźnikowe (opcja) podwójne, optycznie izolowane 2x60VDC/AC 0.4A bezpotencjałowe
Interfejs (opcja) RS232, RS485, USB
dodatkowo nowość moduł z PROFIBUS DP,  Ethernet lub CAN-BUS
Długość kabla sonda- elektronika standard 3mb
opcja: 8,15mb
Funkcje przetwarzania sygnału °C/°F, średnia, min., max., pik z funkcją programowania przesunięcia
Zasilanie 8...36VDC, pobór prądu 100mA
Temperatura otoczenia głowica -40...85°C
elektronika: 0...85°C
Odporność głowicy na wibracje IEC 68-2-6: 3G,11...200Hz
Temperatura przechowywania -40...85°C
Materiał obudowy stal nierdzewna
Stopień ochrony IP65
Wymiary sonda: ø32 x 97.4mm, gwint M30x1 długość 35mm
elektronika: 120x70mm
Masa netto głowica 150g
elektronika 420g


KARTA KATALOGOWA

acr

Karta katalogowa: pdf Pirometr CT XL 3MH (565.98 kB)