Sonda temperatury TP744

Email
Sonda temperatury TP744

Sonda do pomiaru temperatury mediów gazowych. Perforacja wykonana w końcowej części osłony obniża stałą czasową dzięki wyeksponowaniu spoiny pomiarowej. 

Max. temperatura stosowania: +400°C

Stała czasowa: 4s 

Długość: 180mm

Średnica: 4mm

Długość kabla: 2m