Przetwornik wodoru, wody, temp. oleju MHT410

Email
mht410-
Nowy przetwornik firmy Vaisala model MHT410, przeznaczony do analizy rzeczywistego stanu oleju transformatorowego w trybie on-line. Dzięki unikalnej konstrukcji sondy pomiarowej MHT410 dostarcza precyzyjnych pomiarów oraz trendów w kierunku rozpoznania stanu transformatora. W opcji przetwornik można wyposazyć w wyświetlacz oraz dwa przekaźniki konfigurowalne dla wodoru (H2). Przekaźnik 1 limit 200ppm, przekaźnik 2 limit 1500ppm.  Przetwornik umożliwia pomiar 3 różnych parametrów oleju w transformatorach. W standardzie trzy wyjścia analogowe: wodór, aktywność wody, temperatura:MHT410 vaisala

1. Aktywność wody
 
Nie jest możliwe całkowite usunięcie wilgoci z wnętrza transformatora. W izolacji wewnętrznej znajduje się ona zarówno w oleju jak i w papierze. W oleju występuje w czterech postaciach: roztworu - woda całkowicie rozpuszczona w oleju, emulsji - bardzo duża ilość mikroskopijnych kropelek, wody "wolnej" - która wydzieliła się w postaci kropel i osiada na dnie kadzi transformatora, kryształków lodu - które mogą znajdować się wszędzie, ponieważ mają gęstość zbliżoną do gęstości oleju. Całkowitą ilość wody w transformatorze określamy w jednostkach ppm (parts per milion), czyli liczbe gramów wody na milion gramów (tonę) oleju. Natomiast rozpuszczalnością wody w oleju nazywamy maksymalną względną zawartością wody, która może występować w oleju jako roztwór. Zakres 0...1aw

Woda w oleju występuje w 3 różnych stanach:
a) woda rozpuszczona,
b) emulsja,
c) woda wydzielona
Przetwornik mierzy wodę rozpuszczoną do momentu nasycenia się w oleju aw=1, po przekroczeniu tego punktu woda w połączeniu z olejem transformatorowym tworzy emulsję. Olej nabiera mętnej konsystencji i zawiera krople wody o rozmiarze ok. 10μm

2. Wodór: 0...5000ppm

3. Temperatura:-40...+60C
 
Oleje izolacyjne do transformatorów winny być mało lepkie, posiadać dużą zdolność przewodzenia ciepła przy dużej elektrycznej wytrzymałości na przebicie i odporności na WNZ. Analiza informacji o oleju transformatorowym, uzyskiwanych w trybie on-line, pozwala na określenie stanu technicznego urządzenia, w którym jest on użytkowany. Wyróżnia się stan: normalny, ostrzegawczy, alarmowy oraz awaryjny.
 
Przykładowo dla 30C:
 
Stan transformatora Zawartość wodoru w [ppm] aktywność wody [aw] zawartość wody [ppm]
normalny 150 <0.2 <15
ostrzegawczy 1000 0.2÷0.33 15÷25
alarmowy 2000  0.33÷0.45 25÷35
awaryjny >2000  >0.45 >35
 
 
W celu sprecyzowania stanu układu izolacyjnego transformatorów w rozprawie *(1) wprowadzono pojęcie klas. Transformatory ze względu na stosowane sposoby diagnostyki podzielono na dwie grupy:
 • grupa I – o mocy S ≥ 1 00 MVA lub napięciu U ≥ 220 kV.
 • grupa II – o mocy S < 100 MVA, niewchodzące do grupy I.
grupa1
grupa2
* (1): (POLITECHNIKA OPOLSKA - Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki - mgr inż. Tomasz Klistala OCENA SKUTECZNOŚCI BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH UKŁADÓW IZOLACYJNYCH TRANSFORMATORÓW DUŻEJ MOCY)
 
W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań przetwornik dokonuje pomiarów wilgotności, wodoru oraz temperatury bezpośrednio w oleju transformatora. Zaawansowana technologia przetwornika MHT410, pozwala na pracę warunkach nadciśnienia i podciśnienia. Każdy przetwornik jest indywidualnie sprawdzany. Przetwornik jest łatwy do instalacji w transformatorze. Można go uruchomić w ciągu kilku minut. Nadajnik nie ma pompy, przewodów, baterii, zaworów czy membrany lub innych części, które mogłyby się zużyć czy doprowadzić do przerwy w pracy. Odporny na zmiany temperatury, wibracje oraz inne warunki zewnętrzne. Urządzenie posiada wysoki stopień ochrony obudowy IP66.
Przetwornik posiada zabezpieczenie przed krótkotrwałym zanikiem zasilania. Wszystkie połączenia są ukryte i zaizolowane.
 
 
 
 
Cechy przetwornika:
MHT410
 • Monitorowanie on-line oleju transformatorowego w zakresie poziomu wodoru, zawartości wody oraz temperatury
 • Pomiar bezpośredni oleju, bez konieczności używania zewnętrznych elementów
 • Czujnik umiejscowiony bezpośrednio w oleju
 • Monitorowanie stanu transformatora w czasie rzeczywistym
 • Na podstawie uzyskanych danych możliwość wyznaczenie trendów
 • Unikalna konstrukcja sondy, prosty montaż
 • kompaktowe wymiary
 • 5 lat standardowej gwarancji
 • separacja wyjścia i wejścia
 • możliwość regulacja sondy pod różne modele transformatora
 
 
 
Dane techniczne:
Pomiar wodoru
Zakres pomiaru 0...5000ppm 
Dokładność 
(temperatura oleju -20..+60°C)
 ±20% odczytu lub ±25ppm
Powtarzalność  ±10% odczytu lub ±15ppm 
Min. limit detekcji 20ppm
Typowa stabilność długoterminowa 3% odczytu/rok
Wrażliwość na inne gazy <2%(CO2, C2H2, C2H4,CO)
Stała czasowa 63%:2.5h, 90%:17h
Czas pogrzewania 2h lub 12h do uzyskania deklarowanych parametrów
Czujnik półprzewodnikowy ze stopu niklu i katalicznego palladu
Wilgotność w oleju
Zakres pomiaru 0...100% RS/ aw 0..1
Dokładność (w 20°C) (uwzględniając nieliniowość, histerezę i powtarzalność)
0..90%RS/aw 0 .. 0.9 ±2%RS (aw±0.02)
90..100%RS/a0.9 .. 1.0
±3%RS (aw±0.03)
Stała czasowa (90% w +25°C) w oleju, wynosi 10min
Czujnik HUMICAP® 180L2
Pomiar temperatury
Zakres pomiaru -40...+120°C
Dokładność (w +20°C) ±0.2°C
Czujnik Pt1000 RTD klasy F0.1 IEC 60751
Warunki pracy
Typ oleju olej mineralny
Zakres wilgotności 0...100%RH
Zakres temperatury dla elektroniki -40...+60°C
Zakres temperatury dla pamięci -40...+60°C
Ciśnienie dla sondy (krótkoterminowo) próżnia ...10bar
Ciśnienie dla sondy (ciągła praca sondy) do 4bar
Ochrona dla krótkotrwałej przerwy w zasilaniu >3s
Wyjścia i wejścia
Napięcie zasilania 15...30VDC, 24VAC(±15%)
Pobór mocy 4W standardowo / 12W maksymalnie
Wyjście analogowe 4...20mA 
Obciążenie zewnętrzne max 500Ω
Dokładność wyjść analogowych w 20°C ±0.125% zakresu
Wpływ temperatury na wyjście analogowe ±0.006%/°C zakresu
Wyjście cyfrowe RS-485 (dwukierunkowe)
Protokół MODBUS RTU, ASCII
Zaciski śrubowe
rozmiar przewodu: AWG 22-14 
pojedynczy drut: stały 1.5mm2 
Linka (1mm2
Przyłącze mechaniczne na nadajniku
1.5"NPT 
Stopień ochrony obudowy
IP66
Masa przetwornika bez okablowania
4.1 Kg
Gwarancja producenta
5 lat

 

 WYGLĄD PRZETWORNIKA PO INSTALACJI:
 

MHT410 part dewa

 WYMIARY:
 

MHT410 wymiary

MHT410 vaisala

 

 

Orientacyjna cena : 8800Euro + VAT

DO POBRANIA:

acr pdf Karta katalogowa przetwornika MHT410 (155.24 kB)
acr   pdf Kod zamówienia MHT410
acr pdf Woda w oleju transformatorowym