Sonda radiacji efektywnej LP471ERY

Email
Sonda radiacji efektywnej LP471ERY

Sonda do oceny zagrożenia skóry rumieniem (erythema).
Moduł  SICRAM.

Zakresy pomiarowe i rozdzielczość:

  • 0.1...999.9mWef/m2
  • 1.000...19.999mWef/m2
  • 20.00...199.99mWef/m2
  • 200.0...1999.9mWef/m2

Zakres spektralny: 250...400nm
Klasa: C
Niepewność kalibracji: <15%
Błąd liniowości: <3%
Błąd przyrządu: 1 cyfra
Dryft po roku: <2%
Temperatura otoczenia: 0...50°C
Standard odniesienia: CEI EN60335-2-27